| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Daniel Koleška (19454)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Teira dugesii (Sauria: Lacertidae) - high aggregation. Herpetological Bulletin, 2017, roč. , č. 139, s. 31-32. ISSN: 1473-0928.

**JABLONSKI, D. – KOLEŠKA, D. Molecular identification of Eremias stummeri (Squamata: Lacertidae) as a prey for Gloydius halys complex (Serpentes: Viperidae) from Kyrgyzstan. Phyllomedusa, 2017, roč. 16, č. 1, s. 121-124. ISSN: 1519-1397.

**JABLONSKI, D. – KOLEŠKA, D. – **GOLDBERG, S. – **BURSEY, C. Two new records of ascarid parasites observed in snakes (Colubridae) of Albania. Ecologica Montenegrina, 2017, roč. 11, č. , s. 20-22. ISSN: 2336-9744.

UHRIN, M. – HAVAŠ, P. – MINAŘÍK, M. – KODEJŠ, K. – BUGOŠ, I. – DANKO, S. – HUSÁK, T. – KOLEŠKA, D. – JABLONSKI, D. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. Herpetology Notes, 2016, roč. , č. 9, s. 201-220. ISSN: 2071-5773.

KOLEŠKA, D. – SVOBODOVÁ, V. – HUSÁK, T. Larva of the tick Ixodes ricinus found attached in the oral cavity of a green lizard (Lacerta viridis). Herpetological Bulletin, 2016, roč. 138, č. , s. 34-35. ISSN: 1473-0928.

KOLEŠKA, D. – JABLONSKI, D. Two cases of unclear hindlimb malformation in Bombina variegata. Ecologica Montenegrina, 2016, roč. 9, č. , s. 56-58. ISSN: 2336-9744.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V.Monitoring modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice: dobré i špatné zprávy. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 25. ISBN 978-80-213-2690-3.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – KULMA, M.Česká populace druhu Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) – prioritní úkol pro ochranu motýlů. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 42. ISBN 978-80-213-2690-3.

KOLEŠKA, D. – KULMA, M. – CASKA, T.The common spadefoot (Pelobates fuscus) recorded on Šáchovec pond (Jevany, Czech Republic) after 29 years. 2016, Kubík Š. & Barták M. (eds) 8th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 101-104. ISBN 978-80-213-2706-1.

SVOBODOVÁ, V. – HUSÁK, T. – KOLEŠKA, D.Vliv teploty na délku inkubace a její význam v technologii chovu chameleona pardálího (Furcifer pardalis ( Cuvier (1829)). 2016, Kubík Š. & Barták M. (eds) 8th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 115-120. ISBN 978-80-213-2706-1.

KULMA, M. – HAMZOVÁ, K. – HUSÁK, T. – SVOBODOVÁ, V. – KOLEŠKA, D.The first record of Ameles spallanzania (Mantodea, Mantidae) in the Czech Republic. 2016, Kubík Š. & Barták M. (eds) 8th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 56-59. ISBN 978-80-213-2706-1.

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ohrožení páchníků Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae) v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a okolí. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 18-27. ISBN: 978-80-213-2612-5.

 
page foot