| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Daniel Koleška (19454)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**FRÝDLOVÁ, P. – **MRZÍLKOVÁ, J. – **ŠEREMETA, M. – **KŘEMEN, J. – **DUDÁK, J. – **ŽEMLIČKA, J. – **NĚMEC, P. – **VELENSKÝ, P. – **MORAVEC, J. – KOLEŠKA, D. – **ZAHRADNÍČKOVÁ, V. – **JIRÁSEK, T. – **KODYM, P. – **FRYNTA, D. – **ZACH, P. Universality of indeterminate growth in lizards rejected: the micro-CT reveals contrasting timing of growth cartilage persistence in iguanas, agamas, and chameleons. Scientific Reports, 2019, roč. , č. 9, s. 1-14. ISSN: 2045-2322.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. Intensive Mowing Effect of One Patch to the Metapopulations of Two Phengaris Species. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 209-215. ISSN: 1211-3174.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – **ŠEVČÍK, V. – **ALLEN, K. – **GALKOVÁ, Z. Laboratory evaluation of repellency of traditional Czech homemade repellents against Aedes aegypti . Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2018, roč. 67, č. 3, s. 129-133. ISSN: 1210-7913.

KOLEŠKA, D. – **KARHÁNEK, J. – **MATINEZ DEL MARMOL MARIN, G. – **SASSOÉ-POGNETTO, M. New records of Echis leucogaster in Morocco. Herpetology Notes, 2018, roč. , č. 11, s. 655-657. ISSN: 2071-5773.

KOLEŠKA, D. – **JABLONSKI, D. A four-tailed Iguana delicatissima (Squamata: Iguanidae) on Petite Terre, Guadeloupe (Lesser Antilles, Caribbean Region). Phyllomedusa, 2018, roč. 17, č. 1, s. 157-159. ISSN: 1519-1397.

KOLEŠKA, D. First record of tail bifurcation in Asaccus gallagheri from the United Arabian Emirates. Herpetology Notes, 2018, roč. 11, č. , s. 115-116. ISSN: 2071-5773.

KOLEŠKA, D. – HOLER, T. Hind limb malformation of juvenile edible frog (Pelophylax kl. esculentus) from south Czech Republic. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00, Suchdol, 2018. s. 32-36.

HOLER, T. – KOLEŠKA, D.A case of unilateral anophthalmia in an adult Pelophylax kl. esculentus (LINNAEUS, 1758). 2018, HERPETOZOA Volume: 31 Issue: 1-2 Pages: 103-104 Published: AUG 30 2018 Document Type:Editorial Material Journal Information Impact Factor: Journal Citation Reports Accession Number: WOS:000443667400016 ISSN: 1013-4425 .

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Teira dugesii (Sauria: Lacertidae) - high aggregation. Herpetological Bulletin, 2017, roč. , č. 139, s. 31-32. ISSN: 1473-0928.

**JABLONSKI, D. – KOLEŠKA, D. Molecular identification of Eremias stummeri (Squamata: Lacertidae) as a prey for Gloydius halys complex (Serpentes: Viperidae) from Kyrgyzstan. Phyllomedusa, 2017, roč. 16, č. 1, s. 121-124. ISSN: 1519-1397.

**JABLONSKI, D. – KOLEŠKA, D. – **GOLDBERG, S. – **BURSEY, C. Two new records of ascarid parasites observed in snakes (Colubridae) of Albania. Ecologica Montenegrina, 2017, roč. 11, č. , s. 20-22. ISSN: 2336-9744.

**POLA, L. – KOLEŠKA, D. Tail bifurcation in Common wall lizard (Podarcis muralis LAURENTI, 1768) from Liguria, Italy. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 93-97.

UHRIN, M. – HAVAŠ, P. – MINAŘÍK, M. – KODEJŠ, K. – BUGOŠ, I. – DANKO, S. – HUSÁK, T. – KOLEŠKA, D. – JABLONSKI, D. Distribution updates to amphibian and reptile fauna for the Republic of Macedonia. Herpetology Notes, 2016, roč. , č. 9, s. 201-220. ISSN: 2071-5773.

KOLEŠKA, D. – SVOBODOVÁ, V. – HUSÁK, T. Larva of the tick Ixodes ricinus found attached in the oral cavity of a green lizard (Lacerta viridis). Herpetological Bulletin, 2016, roč. 138, č. , s. 34-35. ISSN: 1473-0928.

KOLEŠKA, D. – JABLONSKI, D. Two cases of unclear hindlimb malformation in Bombina variegata. Ecologica Montenegrina, 2016, roč. 9, č. , s. 56-58. ISSN: 2336-9744.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V.Monitoring modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice: dobré i špatné zprávy. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 25. ISBN 978-80-213-2690-3.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – KULMA, M.Česká populace druhu Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) – prioritní úkol pro ochranu motýlů. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 42. ISBN 978-80-213-2690-3.

KOLEŠKA, D. – KULMA, M. – **CASKA, T. The common spadefoot (Pelobates fuscus) recorded on Šáchovec pond (Jevany, Czech Republic) after 29 years. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 101-104.

KULMA, M. – **HAMZOVÁ, K. – HUSÁK, T. – SVOBODOVÁ, V. – KOLEŠKA, D. The first record of Ameles spallanzania (Mantodea, Mantidae) in the Czech Republic. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 56-59.

SVOBODOVÁ, V. – HUSÁK, T. – KOLEŠKA, D. Vliv teploty na délku inkubace a její význam v technologii chovu chameleona pardálího (Furcifer pardalis ( Cuvier (1829)). In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 115-120.

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ohrožení páchníků Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae) v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a okolí. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 18-27. ISBN: 978-80-213-2612-5.

 
page foot