| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (1303)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – **DOLEŽAL, P. – **BAŠTOVÁ, P. – VAŠEK, J. – **HAUSVATER, E. Foliar Application of Fungicides Registered Against Late Blight Influences Main Potato Tuber Diseases and Key Quantitative Characteristics of Tubers. Potato Research, 2022, roč. 65, č. 1, s. 171-191. ISSN: 0014-3065.

SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – **ZEKA, D. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – ORSÁK, M. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Phenotypic, molecular and biochemical evaluation of somatic hybrids between Solanum tuberosum and S. bulbocastanum. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁK, P. Detection of sex in adults and larvae of Leptinotarsa decemlineata on principle of copy number variation. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

SEDLÁKOVÁ, V. – **STARÁ, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. – **KOCOUREK, F. – **HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. Bias in sex ratios and polyandry rate in reproduction of Leptinotarsa decemlineata. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

**HAUSVATER, E. – **DOLEŽAL, P. – **BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – **LITSCHMANN, T. Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem, Methodology of protection against early blight, Alternaria alternata; alternaria solani; brambory; chemická ochrana; choroby bramboru, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Alternariové skvrnitosti, Metodika bude využita Českým bramborářským svazem z.s. (IČO: 46484388), zastoupeným ing. Josefem Králíčkem, na základě smlouvy OCH/01/2022 ze dne 21.11.2022., V běžném roce mohou dosahovat ztráty v porostech bez fungicidního ošetření 5-10 %. Při výnosu 30 t/ha představuje 5% ztráta 1,5 t hlíz v ceně 6 000 Kč/ha (při ceně produkce 4 000 Kč/t). Na eliminaci výnosové ztráty jsou potřebná průměrně 3 ošetření, což je náklad asi 4 500 Kč (fungicid, aplikace). V případě použití přípravku účinného i proti plísni bramboru jsou pak tyto náklady poloviční. Je tedy zřejmé, že fungicidní ochrana proti alternariovým skvrnitostem je efektivní., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 60300 Brno., 19.12.2022,

**ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – **FETAHU, S. – **RUSINOVCI, I. – **ALIU, S. Study of correlation among ploidy level and steroid glycoalkaloids content in resistance in cultivated and uncultivated potato species from an in vitro genebank. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. 2, s. 662-670. ISSN: 1406-894X.

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – SEDLÁK, P. – ZUSKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – **HAUSVATER, E. Sensitivity to Fungicides and Esential Oils in Czech Isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1211-3174.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – LITSCHMANN, T. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách, Methodology for integrated potato late blight control in new agro-environmental conditions, potatoes;late blight;fungicides;yields;tuber infection;forecast;prediction;resistance;potato protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PI č.66, Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky č. UKZUZ 006203/2017 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Českým bramborářským svazem, z. s., IČO: 46484388, 17.1.2017, Ing. Miloslav Chlan, Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod, tel.: 602389486, e-mail: cbshb@cbshb.cz, Odhad realizace navrhovaných opatření při uplatnění u všech užitkových směrů podle metodiky integrované ochrany lze předpokládat přibližně na polovině celkové plochy brambor, tj. kolem 15 000 ha. Zavedením nových poznatků uvedených v metodice je možné dosáhnout snížení celkových ztrát plísní o 5 % (výnos, napadení hlíz, snížení kvality), tj. zároveň zvýšení tržeb za výsledný produkt. To představuje při výnosu 30 t/ha přínos tržního zboží 1,5 t/ha, ve finančním vyjádření 4 500 Kč/ha (při realizační ceně 3 000 Kč/ha). To znamená zvýšení ročních tržeb celkem 67,5 mil. Kč, za 5 let pak 337,5 mil. Kč. Budeme-li předpokládat velmi slabý výskyt choroby 1× za 5 let, pak budou reálné tržby 270 mil. Kč. K těmto přínosům je nutné připočíst snížení nákladů na chemickou ochranu přesnějším cílením fungicidních programů a využitím prognózy a pozitivní vliv na nižší zatížení životního prostředí., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 20.01.2017,

SHARMA, K. – KORECKÝ, J. – **DI PATRIZIO SOLDATESCHI, E. – SEDLÁK, P. S-genotype diversity in wild cherry populations in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 92-97. ISSN: 1211-3174.

KORECKÝ, J. – BÍLÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M. Innovative multiplex and its evaluation for effective genotyping of wild cherry. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 3, s. 1-9. ISSN: 0037-5330.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – **ZEKA, D. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Evaluation of variations in plastid DNA non-coding regions in selected species of the genus Solanum. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2017, roč. 53, č. 3, s. 127-131. ISSN: 1212-1975.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

KORECKÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M.Nástroje molekulární genetiky v lesnictví - Případová studie semenného sadu třešně ptačí. 2016, .

SHARMA, K. – CACHI, A. – SEDLÁK, P. – SKŘIVANOVÁ, A. – WÜNSCH, A. S-genotyping of 25 sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from the Czech Republic. JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, 2016, roč. 91, č. 2, s. 117-121. ISSN: 1462-0316.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017,

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – SHARMA, K. – VEJL, P. Phenotype and molecular diversity evaluation of some wild 2n Solanum species (super series Rotata). Chilean Journal of Agricultural Research, 2015, roč. 75, č. 2, s. 147-151. ISSN: 0718-5820.

SHARMA, K. – HAIBO, X. – SEDLÁK, P. Assessment of genetic diversity of Czech sweet cherry cultivars using microsatellite markers. Biochemical Systematics and Ecology, 2015, roč. 63, č. 12, s. 6-12. ISSN: 0305-1978.

RUSINOVCI, I. – ALIU, S. – FETAHU, S. – SEDLÁK, P. – ZEKA, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The mineral composition in some local potato (Solanum tuberosum L.) populations growing in Kosovo. 2015, Agriculture and Forestry, roč. 61, č. 2, s. 93-100. ISSN: 0554-5579.

VÁVRA, PH.D., I. – KLOUTVOROVÁ, I. – BLAŽEK, J. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (cke.) Wint. na území České repubiky, Detection of races and populations resistant to ungicides of the pathogen Venturia inaequalis (cke.) Wint.in the Czech Republic, Scab races; apple; protection; pathogen; fungicide resistance, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-44-8, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch. Zvýšení výnosu u uživatelů výsledků se projeví také v lepší prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu. Zvýšený zájem obchodních řetězců o produkci ze systému integrované a ekologické produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy v oblasti socialní lze očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování ovoce v ČR a nepřímo tak přispět k rozvoji venkova., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno, 17.12.2015,

VÁVRA, PH.D., I. – ŽĎÁRSKÁ, I. – KADLECOVÁ, V. – BLAŽEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – MELOUNOVÁ, M. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů, Selection of apple trees in the early development phase using molecular markers, apple trees;resistance;genomics;molecular markers;marker-assisted selection, 2015, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-43-1, Osvědčení pod č.j.69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Praha. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Využívání molekulárních markerů pro selekci požadovaných genotypů již v raných stádiích vývoje má řadu přínosů a přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru potřebného pro vysazování stromků ve školce a následně též v hybridním sadu. Díky snížení počtu hybridů dochází k nemalým úsporám i z časového hlediska, jak při vysazování, roubování či očkování, tak při následujícím hodnocení a ošetřování pokusných výsadeb. Celkově tak dochází k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu. K finančním úsporám dochází například díky snížení spotřeby podnoží, ochranných postřiků a dalších provozních nákladů. Nemalou výhodou molekulárních markerů je rovněž schopnost rozlišit genotypy s pyramidální rezistencí vůči patogenům, což by pouhým fenotypovým hodnocením bylo hodně časově náročné, případně by nebylo možné vůbec., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23.12.2015,

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2014, roč. 51, č. 3, s. 745-750. ISSN: 0552-9034.

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – ZEKA, D. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility alleles S3, S4 and S9 using consensus and allele-specific primers in the Czech Republic. Horticultural Science, 2014, roč. 41, č. 4, s. 153-159. ISSN: 0862-867X.

PÁNKOVÁ, I. – KREJZAR, V. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. Agricultural Research Updates. Hauppauge, New York, United States of America: Nova Science Publishers, Inc., 2014, 291s. ISBN 978-1-63321-287-9. Common Scab Disease in Central Europe, s. 33-48.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L.). 2014, In: Book of Abstracts - International Scientific Genetic Conference "XXVI. Genetic Days", CULS Prague 3.-4.9.2014, s. 220. ISBN: 978-80-213-2473-2.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecular analysis of genetic diversity an in situ collection of characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L) with novel designed primers. 2014, In: Proceedings of 5th World Congress on Biotechnology, Valencia, Spain 25.-27.6.2014, Journal of Biotechnology and Biomaterials, roč. 3, č. 5, s. 219. ISSN: 2155-952X.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – KORECKÝ, J. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014, In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29.10.2014, Agrotechnology, roč. 2, č. 4, s. 140. ISSN: 2168-9881.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – BAŠTOVÁ, P. Characterization of forty-four potato varieties for resistance to common scab, black scurf and silver scurf. Crop Protection, 2013, roč. 48, č. 1, s. 82-87. ISSN: 0261-2194.

SEDLÁK, P. – VÁVRA, R. – VEJL, P. – BOČEK, S. – KLOUTVOROVÁ, J. Efficacy loss of strobilurins used in protection against apple scab in Czech orchards. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 45-51. ISSN: 0862-867X.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Characterisation of S-alleles in sweet and sour cherry by allele specific PCR amplification in Czech Republic. 2013, Abstract Book of International plant breeding congress 10 - 14 November 2013 Antalya, Turkey, 2013. s.464.

PÁNKOVÁ, I. – SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. The Occurrence of Plant Pathogenic Streptomyces spp. in Potato-growing Regions in Central Europe. ..., 2012, roč. 89, č. 3, s. 207-215.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. STUDIUM VARIABILITY NEKÓDUJÍCÍCH OBLASTÍ MITOCHONDRIÁLNÍ DNA U VYBRANÝCH GENOVÝCH ZDROJŮ RODU SOLANUM. Forest Genetics, 2011, roč. 18, č 0, s. 53-62. ISSN: 1335-048X.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – DOLEŽAL, P. – MAZÁKOVÁ, J. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 10, s. 486-491. ISSN: 1214-1178.

HEJNÁK, V. – HNILIČKA, F. – JANKOVSKÁ, I. – KUBÍK, Š. – SEDLÁK, P. – SKALICKÝ, M. – VOŽENÍLKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie - FAPPZ ČZU v Praze. 2011. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha. 32 s. ISBN: 978-80-213-2149-6.

VÁVRA, R. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – BOČEK, S. – KLOUTVOROVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Charakterizace populací patogena Venturia inaequalis v produkčních výsadbách jabloní v České republice. 2011. Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 652 – 661. ISSN: 0139-6013.

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. BIOLOGICKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VLASTNOSTI SOMATICKÝCH HYBRIDŮ DIHAPLOIDNÍHO SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM A S. BULBOCASTANUM. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 0, s. 55 - 66. ISSN: 1802-940X.

CHARACTERIZATION OF SELECTED DIPLOID GENETIC RESOURCES OF GENUS SOLANUM INTENDED FOR SOMATIC HYBRIDIZATION WITH POTATO DIHAPLOIDS - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc.; Ing. Škodáček Zbyněk, 2009

Stav bramborářství v ČLR v současnosti z pohledu 2008 International Workshop on Potato Diseases Detection Techniques - Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Sedláková Vladimíra, 2009

Studium odolnosti vybraných klonů Solanum bulbocastanum k Phytophthora infestans - Ing. Škodáček Zbyněk; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Detection of IPM4 marker of Rx1 gene resistance to PVX in collection of ex situ conserved potato genetic resources - Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Sedláková Vladimíra; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

MOŽNOSTI DETEKCE SOMATICKÝCH HYBRIDŮ BRAMB - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Suchánková D., 2009

Analysis of chloroplast DNA intergenic spacer TrnL/TrnF in genus Solanum by denaturing gel electrophoresis - Ing. Sedláková Vladimíra; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) - Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na TA0 2022 - 2025
Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách TA0 2022 - 2025
Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik MZE 2019 - 2023
Variabilita genomu rostlin a živočichů a možností jejího hodnocení s využitím metod bioinformatiky a biostatistiky GAFAPPZ 2018 - 2019
Využití molekulární analýzy DNA a in vitro kultur pro řešení závěrečných prací studentů magisterského studia zaměřených na rozvoj a hodnocení genofondu rostlin a zvířat GAFAPPZ 2016 - 2016
Využití aktuálních biologických a statistických poznatků a metod pro vývoj nových postupů ve šlechtění rostlin a zvířat. GAFAPPZ 2013 - 2013
Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy MZE 2012 - 2016
Využití pokročilých technik molekulární analýzy DNA a in vitro kultur při řešení diplomových prací studentů magisterského studia zaměřených na hodnocení a ochranu genofondu zvířat a rostlin GAFAPPZ 2012 - 2012
Využití kapilární elektroforézy při řešení diplomových prací studentů magisterského studia zaměřených na genetické polymorfismy vybraných organismů GAFAPPZ 2011 - 2011
Studium variability vlka šedého a psích plemen československý a Saarloosův vlčák s využitím DNA markerů charakterizujících gonozómy X a Y GAFAPPZ 2008 - 2008
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) MZE 2007 - 2011
Multimedializace výuky šlechtění rostlin a semenářství MSM 2004 - 2004
Porovnání metod stanovení stupně mrazuvzdornosti a stanovení stupně rizika poškození odrůd ozimé pšenice mrazem v ČR MZE 2004 - 2006
Vývoj metod identifikace a charakterizace donorů rezistence plísně bramborové v genfoondu bramboru pomocí DNA markerů a biologického testu v in vitro podmínkách MZE 2004 - 2007
 
page foot