| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Martina Melounová, Ph.D. (26)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

LANKOVÁ, S. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Mezidruhová variabilita filarioidních hlístic rodu Setaria Viborg, 1795 vyskytující se u divokých přežvýkavců v Evropě: rešerše. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 2019, č. 01, s. 29-39. ISSN: 1211-3174.

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

VÁVRA, PH.D., I. – KLOUTVOROVÁ, I. – BLAŽEK, J. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (cke.) Wint. na území České repubiky, Detection of races and populations resistant to ungicides of the pathogen Venturia inaequalis (cke.) Wint.in the Czech Republic, Scab races; apple; protection; pathogen; fungicide resistance, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-44-8, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch. Zvýšení výnosu u uživatelů výsledků se projeví také v lepší prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu. Zvýšený zájem obchodních řetězců o produkci ze systému integrované a ekologické produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy v oblasti socialní lze očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování ovoce v ČR a nepřímo tak přispět k rozvoji venkova., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno, 17.12.2015,

VÁVRA, PH.D., I. – ŽĎÁRSKÁ, I. – KADLECOVÁ, V. – BLAŽEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – MELOUNOVÁ, M. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů, Selection of apple trees in the early development phase using molecular markers, apple trees;resistance;genomics;molecular markers;marker-assisted selection, 2015, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-43-1, Osvědčení pod č.j.69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Praha. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Využívání molekulárních markerů pro selekci požadovaných genotypů již v raných stádiích vývoje má řadu přínosů a přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru potřebného pro vysazování stromků ve školce a následně též v hybridním sadu. Díky snížení počtu hybridů dochází k nemalým úsporám i z časového hlediska, jak při vysazování, roubování či očkování, tak při následujícím hodnocení a ošetřování pokusných výsadeb. Celkově tak dochází k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu. K finančním úsporám dochází například díky snížení spotřeby podnoží, ochranných postřiků a dalších provozních nákladů. Nemalou výhodou molekulárních markerů je rovněž schopnost rozlišit genotypy s pyramidální rezistencí vůči patogenům, což by pouhým fenotypovým hodnocením bylo hodně časově náročné, případně by nebylo možné vůbec., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23.12.2015,

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – JEŽKOVÁ, J. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 67-67. ISSN: 1558-7878.

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Genetic analysis of the Bearded Collie breed: A causal mutation of coat colour genes and the dopamine receptor gene DRD4 - doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

GENETICKÉ ZDROJE JABLONÍ A JEJICH MOLEKULÁRNÍ ANALÝZA - Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Křelinová J., 2009

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Vývoj nových DNA markerů paralogů genů v lokusu Rvi7 zodpovědných za rezistenci jabloní vůči strupovitosti - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek; Ing. Paprštein František, 2009

GENETICKÁ ANALÝZA JABLONÍ S ČERVENOU BARVOU DUŽNINY - Zoufalá J.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František; Křelinová J., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

MOLEKULÁRNÍ MARKERY GENŮ Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi6 A Rvi8 U ODRŮD A GENOVÝCH ZDROJŮ JABLONÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH VYUŽITÍ VE ŠLECHTĚNÍ VŮČI STRUPOVITOSTI - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Zoufalá J.; Ing. Vávra Radek; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Paprštein František, 2009

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) - Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

NOVÝ PCR MARKER DELECE V LOKUSU Md-ACO1 OVLIVŇUJÍCÍHO MĚKNUTÍ PLODŮ JABLONÍ V PRŮBĚHO SKLADOVÁNÍ - Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Ing. Blažek Jan, CSc.; Ing. Vávra Radek, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot