| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Daniela Čílová (2007)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Estimation of genotyping errors of STR markers in dogs and wolves. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 901-902. ISSN: 1875-1768.

ŠTIKAROVÁ, R. – VAŠEK, J. – **KUBINYI, E. – ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. Comparison of minidogfiler and “ASCH” STR multiplex systems for preliminary estimation of variability within wolf´s like dog breeds. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 2019, roč. 7, č. 1, s. 862-863. ISSN: 1875-1768.

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

VEJL, P. – NECHYBOVÁ, S. – PEŘINKOVÁ, P. – MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – RYLKOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Reliable molecular differentiation of Trichuris ovis and Trichuris discolor from sheep (Ovis orientalis aries) and roe deer (Capreolus capreolus) and morphological characterisation of their females: morphology does not work sufficiently. Parasitology Research, 2017, roč. 116, č. 8, s. 2199-2210. ISSN: 0932-0113.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ZEKA, D. – NESVADBA, V. – KROFTA, K. – HENYCHOVÁ, A. – POLONČÍKOVÁ, Z. Comparative Analysis of Wild Hop Based on Genetic, Chemical and Morphological Data. Acta Horticulturae, 2013, roč. 2013, č. 1010, s. 67-76. ISSN: 0567-7572.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. – ŠEBKOVÁ, N. – ČÁSTKOVÁ, M. – JURKOVIČOVÁ, P. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds. 2011. ISSN: 1558-7878; Název časopisu: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research; Svazek periodika: 6; Číslo periodika: 1; Počet stran: 1; Strana od: 60; Strana do: 61..

VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – JEŽKOVÁ, J. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 67-67. ISSN: 1558-7878.

Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Vladimír Nesvadba (externí), Ing. Daniela Čílová, Jana Zoufalá (externí), Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Vladimíra Sedláková, 2010

Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in breeds Czechoslovakian and Saarloos Wolfdog - Ing. Daniela Čílová, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Veronika Kadlecová, 2010

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds - Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

Genetic analysis of the Bearded Collie breed: A causal mutation of coat colour genes and the dopamine receptor gene DRD4 - doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

STUDY OF VARIABILITY HOP GENE RESOURCES BY RAPD METHOD - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Nesvadba Vladimír; Ing. Čílová Daniela; Zoufalá J., 2009

Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century - Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Klokočníková M.; Lebedová L., 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 - Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Vašek Jakub; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods - doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

MIKROSATELITNÍ ANALÝZA VARIABILITY POPULACÍ JITROCELE KOPINATÉHO (PLANTAGO LANCEOLATA L.) A JITROCELE VĚTŠÍHO (P. MAJOR L.) - Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Melounová Martina, Ph.D.; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Ing. Vašíčková Šárka, 2009

Analýza vybraných populací planých forem chmele (Humulus lupulus L.) Středočeského kraje mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela, 2009

Porovnání variability planých a kulturních chmelů mikrosatelitními markery - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Biodiverzity of wild hops estimated by molecular markers - Ing. Vašek Jakub; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Nesvadba Vladimír, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot