| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Renata Toušová, CSc. (1105)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – **POKORNÁ, S. Influence of temperature-humidity relations during years on milk production and quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 211-218. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – **STANĚK, S. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – **RYBA, O. Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1303-1308. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PIŤHOVÁ, S. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – MARŠÍKOVÁ, V. Růstové schopnosti a zdraví telat českého strakatého skotu. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 6, s. 62-63. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Relations between basic milk components and free fatty acid content in Holstein cow milk as lipolysis parameter. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 1, s. 18-25. ISSN: 0026-704X.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. Relationships between milk fatty acids composition in early lactation and subsequent reproductive performance in Czech Fleckvieh cows. Animal Reproduction Science, 2015, roč. 155, č. , s. 75-79. ISSN: 0378-4320.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – TOUŠOVÁ, R. – DOLEŽALOVÁ, M. Relationships of fatty acid group contents in milk and reproductive performance in Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2015, roč. 39, č. 3, s. 357-363. ISSN: 1300-0128.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The selected factors influenced growth ability to weaning of aberdeen angus cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 457-461. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – PTÁČEK, M. – TOUŠ, J. – MARAN, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Influence of farming systems on indicators of beef calves growth . 2015, Livestock Housing, Journal of Animal Science of Bosnia and Hercegovina - "Special issue",21 - 22.10.2015, Teslić, Republika Srpská, Bosna a Hercegovina, Society of Agriculture engineers and bachelors in tourism of Republic of Srpska – RADA, Bosnia and Herzegovina, s. 2-7. ISSN: 2232 - 7525.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The effect of slected factors on the growth ability of charolais cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 255-260. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic milking systems. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 100-114. ISSN: 1332-9049.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – TOUŠOVÁ, R. Zlepšení kvality inseminačních dávek býků výběrem vhodného ředidla ejakulátu, Improving the quality of bulls insemination doses by selecting a suitable semen extender, reproduction; bull sperm; extender, 2014, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ředidla, 17210/2014-7, Zvýšení produkce inseminačních dávek, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 30.12.2014, ISBN 978-80-213-2537-1

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. Vybrané faktory ovlivňující kvantitativní a kvalitativní ukazatele ejakulátu býků, Selected factors influencing quantitative and qualitative indicators of bulls ejaculate, reproduction; bull sperm; insemination doses, 2014, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , 17210/2014-8, Ekonomický přínos, který je umožněn realizací navrhovaných doporučení lze spatřovat v optimálním využití ejakulátu býků, které povede ke zvýšení kvality inseminačních dávek býků., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 30.12.2014, ISBN 978-80-213-2536-4

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Effects of season and time of milking on spontaneous and induced lipolysis in bovine milk fat. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1212-1800.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání růstových schopností telat pocházejících z přirozené plemenitby a inseminace u plemene charolais. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 139-142. ISBN: 978-80-7375-645-1.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – KOZÁKOVÁ, I. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení růstové schopnosti a výsledků reprodukce u plememene charolais na vybrané farmě. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 147-150. ISBN: 978-80-7375-645-1.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – LOUDA, F. – ŠTOLC, L. Effect of bulls’ breed, age and body condition score on quantitative and qualitative traits of their semen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 6, s. 37-44. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BARÁKOVÁ, M. Vliv vakcinace prvotelek proti mastitidě na její výskyt, počet somatických buněk a obsah pevných složek v mléce. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 196, č 4, s. 15-24. ISSN: 0139-7265.

Obsah mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech - Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Vladimíra Charvátová, Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Rearing of calves in the period of milk nutrition in relation to the system of housing - Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., M Růžičková (externí), 2010

Effect of the country of origin on the growth of progeny and correlations among breeding values - Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Vývoj obsahu mastných kyselin v mléce holštýnských dojnic - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Hodnocení růstových schopností telat plemene charolais - Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Lukáš Pohan (externí), 2010

Vývoj ukazatelů růstu telat plemene limousine ve vybraném stádě - Julie Pavelcová (externí), doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Způsoby snižování počtu somatických buněk v mléce holštýnských krav - Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., E Vašková (externí), 2010

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – ŘEHOUNEK, V. Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 3, s. 3 - 10. ISSN: 0139-7265.

DRAGOUNOVÁ, H. – TOUŠOVÁ, R. Praktická příručka pro faremní zpracovatele mléka. Regionální agrární rada Liberec: Regionální agrární rada Liberec, 2009. 1s. ISBN 978-80-254-4093-3. s. Praktická příručka pro faremní zpracovatele mléka, s. 1 - 72.

Vliv vybraných poruch zdraví dojnic na jejich užitkové vlastnosti - Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Vliv vybraných markerů na masnou užitkovost býků Blonde d´aquitaine a kříženců s českým strakatým skotem - prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Posouzení vlivu genetických variant kapa kaseinu na užitkové vlastnosti holštýnských krav - Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2009

An analysis of goat breeding on dairy farm - Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Krejčová M., 2009

Účinnost genetických markerů v postnatálním období u plemene BLONDE D´AQUITAINE - prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Chovatelské výsledky plemene limousine - Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Vehovský Karel; Parkan Petr, 2009

Sledování životních projevů plemene Blonde d` Aquitaine - Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Roháčková Michaela, 2009

Zastoupení mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech - Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Charvátová Vladimíra; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot