| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Michal Šprysl, CSc. (1129)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – DOLEŽAL, P. – **MAŁOPOLSKA, M. – **TYRA, M. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – ŠPRYSL, M. – LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. Changes of androstenone concentrations in saliva of boars with age . Animals, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-7. ISSN: 2076-2615.

BAHELKA, I. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. The impact of bisphenols on reproductive system and on offspring in pigs – A review 2011–2020. Chemosphere, 2021, roč. 263, č. jan, s. 1-9. ISSN: 0045-6535.

ZADINOVÁ, K. – **STRATIL, A. – **VAN POUCKE, M. – **PEELMAN, L. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – POKORNÁ, K. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH DRIED TUBER OF JERUSALEM ARTICHOKE ON SKATOLE LEVEL IN BACKFAT AND CYP2E1 mRNA EXPRESSION IN LIVER OF BOARS. Annals of Animal Science, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1475-1489. ISSN: 1642-3402.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – **MLYNEKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2019, roč. 2019, č. 48, s. 1-8. ISSN: 1516-3598.

VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. EFFECT OF THE SER638ARG VARIATION IN THE CAST GENE AND CAUSAL SNP G.1843C > T IN THE RYR1 GENE ON CARCASS TRAITS IN CROSBREED PIGS. GENETIKA-BELGRADE, 2019, roč. 51, č. 1, s. 61-68. ISSN: 0534-0012.

ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. Economic aspect of growing pigs with respect to sex and immunocastration. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1804-1930.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – BAHELKA, I. – ZADINOVÁ, K. Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, THE ELIMINATION OF THE BOAR TAINT COMPOUNDS IN FEEDING ENTIRE MALES - SKATOLE, Boar; akatole; metabolism, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), eliminace kančího pachu - skatol, ČZU v Praze, Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE-18142, č. 4013/2020, 29.11.2017,

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. Vliv řízení chovu prasnic na ekonomickou efektivnost produkce, The effect of management of sows breeding on economic effectivity of pig production, sows breeding; economy; calculation, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), algoritmy pro zlešení ekonomiky , ČZU v Praze, zlešení ekonomiky produkce selat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 25.01.2019,

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – VEHOVSKÝ, K. Fatty acid composition in pork fat: De-novo synthesis, fatty acid sources and influencing factors - a review . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2211-2228. ISSN: 1406-894X.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – **STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Association analysis of SNPs in the porcine CYP2E1 gene with skatole, indole, and androstenone levels in backfat of a crossbred pig population. Meat Science, 2017, roč. 131, č. 2017, s. 68-73. ISSN: 0309-1740.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Genomická selekce jako nástroj k odstranění kančího pachu?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 1, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – KLUZÁKOVÁ, E. Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů reprodukci prasnic?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 3, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effect of the gilts body condition on their lifetime reproduction potential. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 17.09.2015, Albena, BULGARIA. NJ USA: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2015. s. 35-35.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KUREŠ, D. The effect of the backfat thickness loss on reproduction in lactating sows. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1332-9049.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – STÁDNÍK, L. – NĚMEČKOVÁ, D. – ŠPRYSL, M. Prediction of pork belly composition using the computer vision method on transverse cross-sections. Annals of Animal Science, 2015, roč. 15, č. 4, s. 1009-1018. ISSN: 1642-3402.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – BRZOBOHATÝ, L. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effects of dietary linseed and corn supplement on the fatty acid content in the pork loin and backfat tissue. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 7, s. 319-326. ISSN: 1212-1819.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. The influence of controlled nutrition intensity on the muscle fiber characteristics in fattening pigs. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 92-99. ISSN: 1332-9049.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Factors affecting the fatty acid composition and fat oxidative stability in pigs. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 122-129. ISSN: 1332-9049.

SVOBODOVÁ, K. – HORÁK, P. – STRATIL, A. – BARTENSCHLAGER, H. – VAN POUCKE, M. – CHALUPOVÁ, P. – DVOŘÁKOVÁ, V. – KNORR, C. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – PALÁNOVÁ, A. – PEELMAN, L. – GELDERMANN, H. – KNOLL, A. Porcine EEF1A1 and EEF1A2 genes: genomic structure, polymorphism, mapping and expression. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2015, roč. 42, č. 8, s. 1257-1264. ISSN: 0301-4851.

MLYNEK, J. – IMRICH, I. – MLYNEKOVÁ, E. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Vliv přeporážkových faktorov na kvalitu masa ošípaných. Praha: Vydavatelství powerprint, Praha, 2014, 74s. ISBN 978-80-87994-05-4.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. The influence of CAST/MspI, HinfI, RsaI polymorphism on production traits in pigs. GENETIKA-BELGRADE, 2014, roč. 1, č. 46, s. 149-158. ISSN: 0534-0012.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – STÁDNÍK, L. – ZITA, L. Histological characteristics of the musculus longissimus lumborum et thoracis muscle fibres in pigs in relation to selected RYR1, MYOG, MYOD1 and MYF6 genotypes. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 2014, č. 83, s. 233-237. ISSN: 0001-7213.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The repeatability effect to estimate the lean meat share in pigs. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1332-9049.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. The analysis of the body composition changes during growth in pigs using the visual image analysis. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 22-30. ISSN: 1332-9049.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. Ekonomika výroby vepřového masa u kanečků a imunokastrátů. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 11, s. 25-27. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – LÍKAŘ, K. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Řízení mikroklima v chovu prasat II, Microclimate management in pig breeding, pig, microclimate contro, air temperature, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Řízení mikroklima v chovu prasat, č. 17201/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 25.07.2014, ISBN: 978-80-213-2401-5

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Vliv přípravku Planktochlorella nurekis 1904 KIEG na produkční užitkovost prasat v předvýkrmu u genotypu PIC. Praha: ČZU v Praze, 2014, 47s. ISBN: N,

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Vliv přípravku Planktochlorella nurekis 1904 KIEG na produkční užitkovost prasat ve výkrmu u genotypu PIC. Praha: ČZU v Praze, 2014, 40s. ISBN: N,

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Vliv ezymatického přípravku BODIT TACHOV s.r.o. na produkční užitkovost prasatu genotypu Danbred. Praha: ČZU v Praze, 2014, 35s. ISBN: N,

LÍKAŘ, K. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Řízení mikroklima v chovu prasat, Microclimate management in pig breeding, pig; microclimate control; air temperature; , 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Řízení mikroklima v chovu prasat, 44 s., ISBN: 978-80-213-2400-8, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze ČR, 17.11.2013, osvědčení č.: 17210/2013-5

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of different levels of crude protein in the feed on the muscle fibers typology in pigs. 2013, Book of Abstracts, 8-th International Journal of Central European Agriculture. The Role of Animal Production in Rural Development in The Region of Central and Eastern Europe. Slovak University of Agriculture in Nitra. November 20-22, 2013, s.43-44, Nitra, Slovak Republic. ISBN 978-80-552-1102-2.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa . 2013, Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa. 2013, str. 53 - 56.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of controlled nutrition intensity on selected indicators of muscle fibres and carcass value of pork. 2013, II. International Food R&D Brokerage Event. June 3-4, 2013, P-47, Izmir, Turkey.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The analysis of the body composition changes during growth in pigs using the visual image analysis. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.5. ISBN: 978-80-552-1102-2.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. Effect of dietary linseed supplementation on the performance, meat quality, and fatty acid profile of pigs. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 6, s. 279-288. ISSN: 1212-1819.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. The effects of different nutrient composition in the feed on the muscle fibers typology in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-11. ISSN: 1802-7547.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The relationship between intramuscular fat content and selected parameters of the carcass value affected by nutrition during fattening in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The influence of the stable microclimate on the pig production performance. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Repeability and variation caused by the operator in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion and gender on amino acid content in pork . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Krmivo obohacené o lněné semínko a mastné kyseliny ve vepřovém mase. Krmivářství, 2012, roč. 16, č. 1, s. 33-34. ISSN: 1212-9992.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Kukuřice v krmivu a výkrmnost, jatečná hodnota a kvalita vepřového masa. Krmivářství, 2012, roč. 16, č. 2, s. 26-28. ISSN: 1212-9992.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of replacing soybean meal with rapeseed meal on the production performance and meat chemical composition in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the Calpastatin (CAST/ MspI and CAST/HinfI and CAST/RsaI) and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 28-32. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of slaughter weight and sex on the muscle fibers formation in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of organic selenium and the duration of its use on selected indicators of fattening capacity and carcass value in hybrid pigs. Drvna industrija, 2012, roč. 6, č. 1, s. 49-53. ISSN: 0012-6772.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. Quantification of different contents of rapeseed meal in the ration on muscle fber characteristics in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 9-12. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The significance of the effects influencing the reproductive performance in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 54-58. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The impact of MYOG, MYF6 and MYOD1 genes on meat quality traits in crossbred pigs. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012, roč. 88, č. 11, s. 15405-15409. ISSN: 1684-5315.

DVOŘÁKOVÁ, V. – BARTENSCHLAGER, H. – STRATIL, A. – HORÁK, P. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – HRDLICOVÁ, A. – GELDERMANN, H. Association between polymorphism in the FTO gene and growth and carcass traits in pig crosses. GENETICS SELECTION EVOLUTION, 2012, roč. 44, č. 13, s. 1-8. ISSN: 0999-193X.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. The influence of growth intensity during different age periods on muscle fiber characteristics in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The charakteristic of the carcass composition changes in relation to live weight in barrows and gilts. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 10-14. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of addition of rapeseed meal on the quality of pork meat and fat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 52-54. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The effects of growth intensity and carcass part on the quantitaive and qualitative parameters of muscle fibers in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 67-70. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The influence of a controlled microclimate on the production performance in weaned pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 71-74. ISSN: 1802-7547.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of the lineseed supplementation in feed on fat composition in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 78-82. ISSN: 1802-7547.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv řízené výživy na vybrané ukazatele svalových vláken a jatečné hodnoty vepřového masa. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 75-78. ISBN: 978-80-552-0887-9.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of gene CTSL on the quantitative and qualitative production traits. 2012, Maso international, roč. 2012, č. 1, s. 1-3.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv intenzity růstu na kvantitativní a kvalitativní parametry svalových vláken. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.91-94. ISBN: 978-80-552-0693-6.

MLYNEK, J. – LORENCOVÁ, V. – STUPKA, R. – IMRICH, I. – MLYNEKOVA, E. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Vyhodnotenie vplyvu pôrodnej hmotnosti na produkčné parametre ošípaných. Praha: Powerprint, 2011. 74s. ISBN 978-80-87415-37-5.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Use image analysis for determination of lean meat share of pig belly. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 8-12. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the CAST/MspI, HinfI, RsaI, gene and interaction between cast and RYR1 genes on qualitative traits. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 28-31. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of missense mutation G.143>T in the CTLS gene on production traits without the effect on quality of pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 18-21. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Vliv přídavku selenu na kvalitu vepřového masa. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 5, s. 74-75. ISSN: 0027-8068.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Vliv řízené výživy na kvantitativní a kvalitativní ukazatele vepřového masa. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-4. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of Faty acid- binding protein (FABP3) on selected cascass traits in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 9-12. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Effect of the missense mutation Asp298Asn in MC4R on growth and fatness traits in commercial pig crosses in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 176-180. ISSN: 1212-1819.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Vliv genu CTSL na kvantitativní a kvalitativní produkční znaky vepřového masa. Maso, 2011, roč. 2011, č 2, s. 54-56. ISSN: 1210-4086.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Výkrmnost a jatečná hodnota při zkrmování ŘEŠ ve výkrmu prasat. Krmivářství, 2011, roč. 15, č. 5, s. 32-34. ISSN: 1212-9992.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Quantifying the impact of sex on the composition of the fatty acids in the adipose tissue in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 38-43. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – TRNKA, M. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Effect of genotype on qualitative and quantitative parameters of muscle fibers in selected parts of the carcase in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 32-37. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The influence of the carcass part on muscle fiber characteristics. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 5-8. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of diet composition on slaughter value and quality of pig fat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 38-42. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – TRNKA, M. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of sex on quantitative and qualitative parameters of the muscle fibers in selected carcasse parts in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 33-37. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of linseed addition into diet on meat quality in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 21-24. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The evalution of the melanocortin-4 receptor of the ryanodine-1 receptor and the interaction between this genes on carcass trait in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv mutace genu RYR1/C1843T a genu CAST/p.Ser638Arg na ukazatele kvality masa. Maso, 2010, roč. 4, č. 10, s. 50 - 52. ISSN: 1210-4086.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Fatty acid-binding protein (FABP3) polymorphism and its association study in PNx(CLWxCL). Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15 - 18. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Monitoring of the reproduction performance in hybrid pigs by help of field tests. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č 1, s. 37-40. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Interaction of selected production indicators of the economy of pork production. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 1, s. 1 - 10. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. The influence of the organic selenium on choosed parameters of carcass value in hybrid pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 33 - 36. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv živé hmotnosti a pohlaví prasat na obsah mastných kyselin v musculus longissimus lumborum et thoracis. Maso, 2010, roč. 21, č. 3, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – OKROUHLÁ, M. – DOHNÁLEK, J. Use of image analysis to estimate the composition of pig carcas. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 5 - 9. ISSN: 1802-7547.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. Frequency of genes genotypes MYOG, MYF6, MYOD1 in selected pig populations. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. Ekonomika výkrmu prasat. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 5, s. 68 - 69. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. The effect of dietary E vitamin on fatty acid composition and lipid oxidative stability in pigs: A Review. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 22 - 25. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The efect of polymorphism Ser638Arg/PvuII in the calpastatin (CAST) gene and the effect of cause mutation in RYR1 gene on the qualitative traits of meat in the Czech Republic. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-7547.

Stanovení zmasilosti jatečné partie bok u prasat - Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., 2010

Determination of the effect of gender and MYOG gene on histological characteristics muscle in pigs - Ing. Hana Kratochvílová, doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Věra Dvořáková, 2010

Body score effect on the farrowing interval in sows - doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Ing. Věra Dvořáková, Ing. Hana Kratochvílová, 2010

Seasonal influences on reproduction in sows - Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Hana Kratochvílová, Karel Líkař, 2010

Effect of liveweight and backfat at first mating on subsequent reproductive performance on sows - doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Věra Dvořáková, Ing. Hana Kratochvílová, 2010

Effect of dietary selenium on muscle fatty acid composition in pork - Ing. Monika Okrouhlá, doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., 2010

Testy populací prasat - polní testy - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Matoušek Václav; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Testy populací prasat - staniční testy - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Matoušek Václav, 2009

Aktuální problémy chovu prasat - Cesty vedoucí k dosažení rentabilního chovu prasat - Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Management reprodukce u prasniček – rozhodující prvek v dosahované užitkovosti - Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Pig Breeding in the Czech Republic and its Tradition - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

The influence of the gene MYF-4 on the carcass values in pigs - Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Influence of lean meat proportion on the chemical composition of pork - Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

The impact of the plant protein source-substitution for meat-and-bone meal on performance and carcass value in growing finishing pigs. - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Trnka M.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Vliv aktuální výšky hřbetního tuku před porodem na dosaženou úroveň reprodukce příslušného vrhu. - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Kureš David; Ing. Kratochvílová Hana; Dvořáková Jana, 2009

Vliv obsahu intramuskulárního tuku v mase jatečné partie pečeně na její celkové utváření. - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

Testy populací –důležitý aspekt pro správné rozhodování chovatelů prasat. - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Problematika kvality masa a kančího pachu - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Content of intramuscular fat according to live weight and sex in pigs - Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana, 2009

Vliv genu Myog (Myf4) na vybrané znaky jatečné hodnoty u prasat - Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Economy in pig breeding with respect to genotype in the Czech Republic - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Welfare a omračování prasat při porážce - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Vepřové maso a aspekty jeho kvality. - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Možnosti dosažení rentabilního chovu prasat - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

The model for profitability estimation in pig production - Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana, 2009

Vztah vybraných parametrů užitkovosti na ekonomiku chovu prasat - Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Obsah tuku v masné partii boku u prasat - Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

The influence of the gene MYF6 on the selected indicators of the fattening capacity and the carcass values of pigs. - Ing. Kratochvílová Hana; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Chov prasat I. - CD - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Základy chovu prasat - doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Zhodnocení produkční užitkovosti vybranehé genofondu prasat s ohledem na pohlaví UCH Pias - Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Hodnocení produkční užitkovosti vybraného genofondu prasat s ohledem na naskladňovací hmotnost a typ výživy UCH Animo Žatec - doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. Stanovení vlivu alel genu MYOG na vybrané ukazatele jatečné hodnoty prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 18 - 22. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – TRNKA, M. Analýza chemického složení masa s ohledem na rozdílnou porážkovou hmotnost a pohlaví u prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv podílu masa v JUT a pohlaví na složení jatečných těl hybridních prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 41 - 43. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PETEROVÁ, J. – ŽÍDKOVÁ, D. Kombinace křížení finálních hybridů a ekonomika chovu prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 36 - 38. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Influence of the terminal sire position on the economy of fattening of final pig crossbreds. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 26 - 33. ISSN: 1211-3174.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. The influence of the genes MYOG and MYF6 on selected indicators of the fattening capacity and the carcass values of pigs.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 212 - 215. ISSN: 1211-3174.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Modelace ekonomiky chovu prasat s ohledem na genotyp a pohlaví. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 48 - 53. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DVOŘÁKOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv dosažené výšky hřbetního tuku na úspěšnost chovu a následnou reprodukci prasniček. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 54 - 58. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv genotypu a pohlaví na rozdílnost v zastoupení hlavních masitých částí u populací prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 2, č. 2, s. 26 - 32. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The effect of the sex on chemical composition in pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 59 - 64. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KUREŠ, D. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Vliv dosažené živé hmotnosti prasniček na jejich úspěšnost zařazování do stáda a dosahovanou . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 65 - 72. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Základy chovu prasat. Power Print, Praha 6, Suchdol, Kamýcká 1219: Power Print, 2009. 182s. ISBN 978-80-904011-2-9. s. Základy chovu prasat, s. 1 - 2.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot