| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. (1269)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2260
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PILAŘ, L. – KVASNIČKA, R. – HARTMAN, R. – TICHÁ, I. Healthy Food on Instagram Social Network: Vegan, Homemade and Clean Eating. Nutrients, 2021, roč. 13, č. 6, s. 1991-1991. ISSN: 2072-6643.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – PITROVÁ, J. – PILAŘ, L. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. Understanding the decision-making in small-scale beef cattle herd management through a mathematical programming model. ..., 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

PROKOP, M. – PILAŘ, L. – TICHÁ, I. Impact of Think-Aloud on Eye-Tracking: A Comparison of Concurrent and Retrospective Think-Aloud for Research on Decision-Making in the Game Environment. SENSORS, 2020, roč. 20, č. 10, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – MOULIS, P. – HORÁKOVÁ, T. – PILAŘ, L. – HLAVATÝ, R. – TICHÁ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – TUČKOVÁ, K. FARMASIM, FARMASIM, Computer simulation; System dynamics; Farm management, 2020, XX - Nepřiřazeno, FarmaSim 1.0, https://prezentace.czu.cz/farmasim/, Vensim, Sable, system of differential equations 342 levels, 981 auxiliaries 542 parameters, kontakt: Ing. Igor Krejčí, Ph.D. Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, krejcii@pef.czu.cz, SW - Manažerský simulátor pro drobné zemědělce zaměřené na živočišnou výrobu (masný a mléčný skot, prasata, kozy, ovce a drůbež), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – PILAŘ, L. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – HLAVATÝ, R. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. The economic impact of diversification into agritourism. International Food and Agribusiness Management Review, 2020, roč. 23, č. 5, s. 713-734. ISSN: 1559-2448.

KREJČÍ, I. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – TICHÁ, I. – PILAŘ, L. – RYDVAL, J. Traps and Opportunities of Czech Small-Scale Beef Cattle Farming. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 15, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MOULIS, P. – KVASNIČKA, R. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. Who spends the most money at farmers' markets?. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2019, roč. 65, č. 11, s. 491-498. ISSN: 0139-570X.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – TICHÁ, I. – CHALUPOVÁ, M. Twitter Analysis of Global Communication in the Field of Sustainability. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 24, s. 6958-6958. ISSN: 2071-1050.

PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer experience with farmers’ markets: what hashtags can reveal. International Food and Agribusiness Management Review, 2018, roč. 21, č. 6, s. 755-770. ISSN: 1559-2448.

MACÁK, T. – HRON, J. – TICHÁ, I. Reducing production variability using factorial optimisation: A case study from the food-packaging industry . COGENT ENGINEERING, 2018, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2331-1916.

KOLÁČKOVÁ, G. – KREJČÍ, I. – TICHÁ, I. Dynamics of Small Farmers’ Behaviour – Scenario Simulations. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 103-120. ISSN: 0139-570X.

PILAŘ, L. – POLÁKOVÁ, J. – **GRESHAM, G. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. WHY PEOPLE USE HASHTAGS WHEN VISITING FARMERS´ MARKETS. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Econ & Management, Pra: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 287-292.

ŠUBRT, T. – **DVOŘÁKOVÁ, CSC., p. – **DOHNALOVÁ, CSC., d. – **MÁDLOVÁ, L. – TICHÁ, I. – BARTOŠKA, J. CSR Reporting - Metodika tvorby CSR reportů firem a organizací a jejich vyhodnocení, CSR Reporting - Methodology of CSR reporting for companies and organizations and their evaluation, Corporate social responsibility (CSR); CSR areas; methodology; CSR maturity model, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), projekt TAČR Recesera, Metodika vznikla v rámci projektu TAČR Recesera, do současnosti je licencována Asociací společenské odpovědnosti o.p.s., Zefektivnění monitoringu CSR, zlepšení CSR v podnicích vede ke zlepšení jeho postavení a v delším horizontu ke zvýšení obratu (výsledky projektu prokazují), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Česká společnost pro jakost, 14.07.2017,

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); FactOrEasy. 2016, FactOrEasy - ochranná známka.

KREJČÍ, I. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. Simulation model of Czech small farming business. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 06.09.2016, Liberec. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 453-458.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. Farmers Market: Customer Relationship. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, PEF, ČZU v Praze. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2016. s. 27-33.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – TICHÁ, I. Farmers Market – Facebook text analysis. In Agrarian Perspectives XXV. – Global and European Challenges for Food Production, Agribusiness and the Rural Economy 14.09.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 277-283.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – TICHÁ, I. – ŠVEC, V. Souprava pro přerozdělení členů pracovních skupin. Úřad průmyslového vlastnictví. 30 024. 22.11.2016.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. – KŘEČKOVÁ, J. FactOrEasy©: Art and craft of management?. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 567-577.

POLÁKOVÁ, J. – MOULIS, P. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. Determinants of the Business Model Change – A Case Study of a Farm Applying Diversification Strategy. In 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2016 10.03.2016, Brno. Mendel Univ, Brno, CZECH REPUBLIC : ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2016. s. 338-345.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Artificial intelligence in education: Can the AI Teach Them?. In Efficiency and Responsibility in education Proceedings 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Ecnomics and Management, 2015. s. 436-443.

BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. Podtyp: Posudek; Team Reshuffle. 2015, Ochranná známka "Team Reshuffle"..

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. PHD STUDENT-SUPERVISOR RELATIONSHIP – IS THERE A PROBLEM? . In In 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha: Czech University of Life Sciences Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague: Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 634-641.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. PERFORMANCE IMPLICATIONS OF BUSINESS MODEL CHANGE: A CASE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 2101-2107. ISSN: 1211-8516.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. BUSINESS MODEL FOR CZECH AGRIBUSINESS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 128-136. ISSN: 1211-3174.

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. FactOrEasy, FactOrEasy, business, simulation, management, enterprise, neural network., 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, FactOrEasy, http://factoreasy.cz:8080/FactOrEasy/, Pro použití softwaru je nutné získání licence. Odpovědnou osobou je Ing. Václav Švec, Ph.D., svec@pef.czu.cz, 224382248, , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

PAVLÍČEK, J. – ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – HANZLÍK, P. Business Games Powered by Artificial Intelligence in Education. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 186-195.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Playing Board Game: Lessons (not only) for Strategic Management. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: , 2014. s. 805-812.

ŠVEC, V. – PAVLÍČEK, J. – TICHÁ, I. Teaching Tacit Knowledge: Can Artificial Inteligence Help?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 87-94. ISSN: 1803-1617.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. Comparison of Research Engagement of PhD Students at Various Study Programs at CULS Prague: An Introductory Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 66-73. ISSN: 1803-1617.

POKORNÁ, J. – PILAŘ, L. – ŠTÁDLEROVÁ, M. – TICHÁ, I. Typologie uživatelů Internetu dle orientace životního stylu. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 198-201. ISSN: 1214-4967.

TICHÁ, I.; idPublikace = 60948; Název: Podniková strategie-- Neexistuje podtyp publikace --

FLÉGL, M. – TICHÁ, I. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. Innovation of Doctoral Studies at the FEM CULS Prague. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 4, s. 265-280. ISSN: 1803-1617.

TICHÁ, I.; idPublikace = 66780; Název: Performance Implications of Business Models-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠVEC, V. – TICHÁ, I. – BALCAROVÁ, T. – POKORNÁ, J. Soubor multimediálních případových studií, Collection of Multimedia Case Studies, case study, management, coffee, beer, travel industry, Czech Republic, team re-shuffle, 2012, AE - Řízení, správa a administrativa, ISBN: bez ISBN, Praha,, PEF ČZU v Praze, L - Lokální přístup, ,

TICHÁ, I.; idPublikace = 51034; Název: Exploring intellectual capital through social network analysis a conceptual framework-- Neexistuje podtyp publikace --

TICHÁ, I. Organizational capabilities as a source of competitive advantage: conceptual framework. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 159-162. ISSN: 0139-570X.

TICHÁ, I. – HRON, J. – FIEDLER, J. Managerial decision making: Importance of intuition in rational process. Zemědělská ekonomika, 2010, roč. 56, č 12, s. 570-573. ISSN: 0139-570X.

ŠVEC, V. – KÖNIGOVÁ, M. – TICHÁ, I. Core competencies of an organisation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 178 - 183. ISSN: 1211-3174.

TICHÁ, I. Viable strategies in turbulent times. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 5, s. 229 - 232. ISSN: 0139-570X.

 
page foot