| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Radim Löwe, Ph.D. (16113)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2818
  • E-mail:
  • Telefon:
    • +420 60710 8112
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LÖWE, R. – SEDLECKÝ, M. – SIKORA, A. – PROKŮPKOVÁ, A. – MODLINGER, R. – NOVOTNÝ, K. – TURČÁNI, M. How Bark Beetle Attack Changes the Tensile and Compressive Strength of Spruce Wood (Picea abies (L.) H. Karst.). FORESTS, 2022, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

TURČÁNI, M. – LÖWE, R. – MODLINGER, R. – JIROŠOVÁ, A. – HLÁSNY, T. – VOŠVRDOVÁ, N. – SUROVÝ, P. Metodika pro modelové řešení krizových situací způsobených přemnožením kůrovců některými inovovanými postupy, Methodology of some innovative procedures for model solution of critical situations caused by bark beetles outbreak, bark beetle outbreak; forest management; communication; sniffer dogs; antiatractant, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZE-44790/2022-16222/M243, -, -, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 25.07.2022,

LÖWE, R. – MARUŠÁK, R. – BÍLEK, L. – TURČÁNI, M. – MACKŮ, J. – JEŽEK, M. – SUROVÝ, P. – JIROŠOVÁ, A. – HOLUŠA, J. – BERČÁK, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – HÝSEK, Š. – HRIB, M. – **ZERZÁN, M. – **BUČEK, A. – **MACHÁČEK, Z. – ŠEDIVKA, P. – MODLINGER, R. – DUDÍK, R. – REMEŠ, J. – PRAJER, M. – ERBER, A. – HART, V. – LÖWE, M. – PALÁTOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **BŮŽKOVÁ, A. – **FORMAN, J. – **PALEČEK, K. – **OBŠILOVÁ, D. – **KUŠNIEROVÁ, I. – PROKŮPKOVÁ, A. – DINTEROVÁ, L. – **SEDMÍKOVÁ, K. – **CHALOUPKA, V. – BACH, P. – **POLÁK, S. – SYNEK, J. – **BLAŽEK, K. – TUREK, J. – HÜTTNEROVÁ, T. – SLAVÍK, M. Lesy budoucnosti, Forests of the future, hydrogel; bark beetle genom; harvester technology; bark beetle antiattractant; forest law; forest fire;forest fire; recreational functions of forests; wood as a renewable material; GPS telemetry, 2022, XX - Nepřiřazeno, ISBN: -, -,-, , L - Lokální přístup, -,

BÍLEK, L. – LÖWE, R. – **VÁLEK, P. – **MARUŠÁKOVÁ, Ĺ. – PROKŮPKOVÁ, A. Přírodě blízké hospodaření v lesích, Close-to-nature forest management, forest management; czech forestry; mixed forests, 2022, XX - Nepřiřazeno, ISBN: -, -,-, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, L - Lokální přístup, -,

NUHLÍČEK, O. – LÖWE, R. – JANKOVSKÝ, M. – DVOŘÁK, J. Verification of forwarders' performance standards currently being used in the Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2022, roč. 139, č. 3, s. 1-18. ISSN: 0379-5292.

JAKUŠ, R. – KOROLYOVA, N. – KOZHORIDZE, G. – LÖWE, R. – TURČÁNI, M. Mapy rezistentních stromů (LTS) v oblasti Šumavy., Maps of rezistent trees (LTS) in Šumava mountains., spruce; bark beetles, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), není relevantní, není relevantní, není relevantní, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 30.11.2022,

LÖWE, R. – HÝSEK, Š. – SEDLECKÝ, M. – MODLINGER, R. – SIKORA, A. – ERBER, A. – TURČÁNI, M.Jak kvalitní je dřevo ze smrků napadených kůrovcem? Lze ho použít jako stavební dříví?. 2022, .

DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. – **CHYTRÝ, M. – NUHLÍČEK, O. – NATOV, P. – **KORMANEK, M. – LÖWE, R. Operational Costs of Mid-Performance Forwarders in Czech Forest Bioeconomy. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 4, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

HÝSEK, Š. – LÖWE, R. – TURČÁNI, M. What Happens to Wood after a Tree Is Attacked by a Bark Beetle?. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 9, s. 1-11. ISSN: 1999-4907.

LÖWE, R. – LÖWE, M. – **STACHOVÁ, J. – **ČERMÁK, D. – ERBER, A. – TURČÁNI, M. Analýza Názorů Odborné Veřejnosti Pro Tvorbu Komunikačních Strategií A Legislativních Změn V Případě Rozsáhlých Poškození Lesů V České Republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 3, s. 164-175. ISSN: 0322-9688.

HLÁSNY, T. – MERGANIČOVÁ, K. – MODLINGER, R. – MARUŠÁK, R. – LÖWE, R. – TURČÁNI, M. Prognóza Vývoje Kůrovcové Kalamity A Nová Platforma Pro Šíření Informací O Lesích V České Republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2021, roč. 66, č. 3, s. 197-205. ISSN: 0322-9688.

DVOŘÁK, J. – LÖWE, R. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – LÖWE, M. Unrecorded volume of Norway spruce timber in cut-to-length harvesting. SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2020, roč. 35, č. 7, s. 383-393. ISSN: 0282-7581.

LÖWE, M. – LÖWE, R. – JANKOVSKÝ, M. – NATOV, P. – LINDA, R. – DVOŘÁK, J. Estimation of Over- and Under-Bark Volume of Scots Pine Timber Produced by Harvesters. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 6, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

LÖWE, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – NATOV, P. – JANKOVSKÝ, M. – HEJCMANOVÁ, P. – DVOŘÁK, J. Differences in Timber Volume Estimates Using Various Algorithms Available in the Control and Information Systems of Harvesters. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 5, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

LÖWE, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – JANKOVSKÝ, M. Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií. Zprávy lesnického výzkumu, 2019, roč. 64, č. 4, s. 207-216. ISSN: 0322-9688.

NATOV, P. – DVOŘÁK, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – LÖWE, R. – **FERENČÍK, M. Srovnání vyrobeného objemu dříví harvestorem se zásobou porostu stanovenou objemovými tabulkami. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 1, s. 1-6. ISSN: 0322-9688.

 
page foot