| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Martin Pisarčik, Ph.D. (18806)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Po předchozí domluvě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – **NERUŠIL, P. Efficacy of Pythium oligandrum on improvement of lucerne yield, root development and disease score under field conditions. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. December, s. 0-0. ISSN: 1664-462X.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – HREVUŠOVÁ, Z. Efficacy of variable timing of Pythium oligandrum applications on red clover grown under field conditions. Crop Protection, 2021, roč. 149, č. November, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root diseases of red clover under field conditions. Crop Protection, 2020, roč. 127, č. JAN 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

PISARČIK, M. Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosu jetelovin. Závěrečná zpráva k projektu TJ01000150. Praha: Biopreparáty a.s., 2020, 15s. ISBN: neuveden,

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. – **NERUŠIL, P. Biological control in lucerne crops can negatively affect the development of root morphology, forage yield and quality. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 10, s. 477-482. ISSN: 1214-1178.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů jetelovin, The utilization of Polyversum for increasing of yield and stand persistence of forage legume crops, forage crops; Pythium oligandrum; biological control, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-213-2987-4, Smlouva o uplatnění metodiky: Biopreparáty, spol. s r.o., Tylišovská 772/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 25607324, kontaktní osoba Ing. Petr Rubák, tel: 777 673 818, email:rubak@biopreparaty.eu, smlouva uzavřena dne 6.11.2019 , Při aplikaci u jetele lučního byl získán pozitivní výnosový efekt 3 - 10 %, u vojtěšky byl vliv na výnos nekonzistetní. Pro návratnost vkladů při jedné aplikaci přípravku musí dojít ke zvýšení výnosu o 340 kg sušiny na hektar ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZe, Praha, 19.12.2019,

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – PISARČIK, M.Správná organizace porostů vojtěšky. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 7, s. 15 - 17. ISSN: 1211-3816.

PISARČIK, M. – HAKL, J.Vliv fungicidních přípravků na morfologii kořenového systému a zdravotní stav jetele lučního v prvním vegetačním roce. 2018, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 6. 12. 2018, s. 42 - 51. ISBN 978-80-213-2914-0..

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – PISARČÍK, M. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost. In SEED AND SEEDLINGS XIII 02.02.2017, Praha. Power Print Praha Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 176-179.

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2017. : Soufflet Agro, 2017, 10s. ISBN: ,

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biologických přípravků pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů hlavních jetelovin. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, p. 47 - 56. ISBN 978-80-213-2707-8..

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s. ISBN: ,

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv biologických silážních aditiv na ztráty sušiny při konzervaci píce. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 72-79. ISBN: 978-80-213-2611-8.

 
page foot