| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. (878)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Environmental Analytical Chemistry
Winter Semester 2010/2011
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PODHORECKÁ, K. – LACHMAN, J. – **KASAL, P. Acrylamide formation in red-, purple- and yellow-fleshed potatoes by frying and baking. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2022, roč. 110, č. Jul, s. 0-0. ISSN: 0889-1575.

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – LACHMAN, J. Changes in Carotenoid Profile during Potato (Solanum tuberosum L.) Tuber Maturation. AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH, 2021, roč. 98, č. 2, s. 85-92. ISSN: 1099-209X.

TÁBORSKÝ, J. – SUS, J. – LACHMAN, J. – ŠEBKOVÁ, B. – **ADAMCOVÁ, A. – **ŠATÍNSKÝ, D. Dynamics of phloridzin and related compounds in four cultivars of apple trees during the vegetation period. Molecules, 2021, roč. 26, č. 13, s. 1-11. ISSN: 1420-3049.

ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – HNILIČKA, F. – LACHMAN, J. Effect of drought and waterlogging on saccharides and amino acids content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 408-416. ISSN: 1214-1178.

BUREŠOVÁ, B. – PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – GIAMPAGLIA, B. – **MARTINEK, P. – LACHMAN, J. Changes in carotenoids and tocols of colored-grain wheat during unleavened bread preparation. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2021, roč. 103, č. , s. 1-8. ISSN: 0889-1575.

**CHRPOVÁ, J. – ORSÁK, M. – **MARTINEK, P. – LACHMAN, J. – **TRÁVNÍČKOVÁ, M. Potential Role and Involvement of Antioxidants and Other Secondary Metabolites of Wheat in the Infection Process and Resistance to Fusarium spp.. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 11, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

**MARTÍNEK, P. – **CHYTRÁ, H. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – **DOBROVOLSKAYA, O. – **WATANABE, N. – **NATABAI, Y. – **BOBKOVÁ, L. AF Zora winter wheat variety - statement of authorship, AF Zora winter wheat variety - statement of authorship, new winter wheat variety; firsf European variety with back colour grain; anthocyanins; antioxidant activity; health benefits, 2021, XX - Nepřiřazeno, C - Odrůda, AF Zora wheat variety, ČSN EN ISO 14001, QK 19110343 New wheat traits to Improve Adaptional Potential ln Global Environment Size, RO 1118 Long-term Concept of Research Organization Development, Agro test, Ltd, 25328859, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – BUREŠOVÁ, B. – LACHMAN, J. – **MARTINEK, P. Phenolic acids in kernels of different coloured-grain wheat genotypes. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 2, s. 57-64. ISSN: 1214-1178.

ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – HNILIČKA, F. – LACHMAN, J. – **STANOVIČ, R. Effect of drought and waterlogging on hydrophilic antioxidants and their activity in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 3-2020, s. 128-134. ISSN: 1214-1178.

ELIÁŠOVÁ, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – **MARTÍNEK, P. Influence of baking on anthocyanin content in coloured-grain wheat bread. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 8, s. 381-386. ISSN: 1214-1178.

PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – LACHMAN, J. – **MARTINEK, P. Carotenoid changes of colored-grain wheat flours during bun-making. Food Chemistry, 2019, roč. 277, č. , s. 725-734. ISSN: 0308-8146.

ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – **KASAL, P. Chlorogenic acid content in potato tubers with colored flesh as affected by genotype, location and long-term storage. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 7, s. 355-360. ISSN: 1214-1178.

PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – **MARTINEK, P. Free and esterified carotenoids in pigmented wheat, tritordeum and barley grains. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 670-678. ISSN: 0308-8146.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – POPOV, M. – **MARTINEK, P. Tocotrienols and tocopherols in colored-grain wheat, tritordeum and barley. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 725-735. ISSN: 0308-8146.

URBAN, J. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PULKRÁBEK, J. – PAZDERŮ, K. Effect of genotype, flesh colour and environment on the glycoalkaloid content in potato tubers from integrated agriculture. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 4, s. 186-191. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – BEČKA, D. – PULKRÁBEK, J. Effect of growing conditions and storage on the total anthocyanin content in potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

**STŘALKOVÁ, R. – **MÝLOVÁ, P. – **MATĚJOVÁ, E. – **MIŠTOVÁ, T. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – **DĚDINA, M.Obsah oleje v semenech vybraných odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.). 2018, Sborník příspěvků 48. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 28.5 -30.5.2018, str.134-137. ISBN: 978-80-7592-029-4, ISSN: 1802-1433.

LACHMAN, J. – **MARTINEK, P. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. Genetics and chemistry of pigments in wheat grain – A review. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2017, roč. 74, č. , s. 145-154. ISSN: 0733-5210.

POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – **STŘALKOVÁ, R. – LACHMAN, J. Content of flavan-3-ol monomers and gallic acid in grape seeds by variety and year. VITIS, 2017, roč. 56, č. 2, s. 45-48. ISSN: 0042-7500.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – **STŘALKOVÁ, R. – **DĚDINA, M. Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 6, s. 381-387. ISSN: 0009-2770.

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – PIVEC, V. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Changes in anthocyanidin levels during the maturation of color-fleshed potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Food Chemistry, 2017, roč. 237, č. , s. 981-988. ISSN: 0308-8146.

ŠULC, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. Validation of a UHPLC-ESI-MS/MS Method for Anthocyanidin Quantification in Potato Tubers. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 3, s. 223-228. ISSN: 1212-1800.

LE MINH, P. – LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – MICHLOVÁ, T. – **MARTINEK, P. Selenium in colour-grained winter wheat and spring tritordeum. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 315-321. ISSN: 1214-1178.

**SOUKUP, O. – **STŘALKOVÁ, R. – **MIŠTOVÁ, T. – POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – **KLÍMOVÁ, B. – **KUČA, K. Polyphenolic Compound from Vitis vinifera L. have Potential for the Alzheimer Disease Treatment . Letters in Drug Design & Discovery, 2017, roč. 14, č. 7, s. 853-859. ISSN: 1570-1808.

KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. Carotenoid profile and retention in yellow-, purple- and red-fleshed potatoes after thermal processing. Food Chemistry, 2016, roč. 197, č. Part A, s. 992-1001. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 2, s. 86-91. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – PŠENIČNAJA, O. – ŠULC, M. – STŘALKOVÁ, R. – DĚDINA, M. Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils. Horticultural Science, 2016, roč. 43, č. 1, s. 25-32. ISSN: 0862-867X.

MUSILOVÁ, J. – BYSTRICKÁ, J. – LACHMAN, J. – HARANGOZO, L. – TREBICHALSKÝ, P. – VOLNOVÁ, B. Potatoes - A crop resistant against input of heavy metals from the metallicaly contaminated soil. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 6, s. 547-552. ISSN: 1522-6514.

MARTINEK, P. – LACHMAN, J. – MRKVICOVÁ, E. – ANZENBACHEROVÁ, E. – KOBZOVÁ, Š. Využití pšenice s odlišnou barvou zrna. Úroda, 2016, roč. 63, č. 7, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. Carotenoids in potatoes – a short overview. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 474-481. ISSN: 1214-1178.

FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – GORDILLO ALARCÓN, S. – ŽIAROVSKÁ, J. – LACHMAN, J. – ESPINEL JARA, V. – OQUENDO ANDINO, R. – OLEAS GALEAS, M. – ROSERO ORTEGA, G. – LEÓN ESPINOZA, M. – CASTILLO ANDRADE, R. – YÉPEZ RIVADENEIRA, A. Bondades medicinales y nutricionales de la jícama [Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson]. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, 2016, 194s. ISBN 978-9942-8590-1-3.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Natural antioxidants in new food sources. 2016, Book of Abstracts and Posters of 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, January 27-29, 2016, Congress Center Academia, Stará Lesná, Slovakia: 36, ISBN 978-80-552-1452-8.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Optimization the Cell Wall Degrading Enzymes and Technique for Isolation of Protoplasts in Potato. 2016, Journal of Pharmacy and Pharmacology,2016,4,(4),s.191-194.

HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – LACHMAN, J.Effect of selected factors on the carotenoid content in potatoes. 2016, Sborník IX Mezinárodní konference Ziemniak spozywczy i przemyslowy oraz jego przetwarzanie, Pawlowice, 9th -11th May, Wroclaw, s. 57-58, ISBN 978-83-923549-8-2.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. Advances in Potato Chemistry and Technology. Oxford: Academic Press Elsevier, 2016, 752s. ISBN 9780128000021. Colored Potatoes, s. 249-282.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Methods for studying of plant membrane transport. In Modern Electrochemical Methods XXXV, Collection of Conference Proceedings 18.05.2015, Jetřichovice. Ústí nad Labem: Best servis Ústí nad Labem, 2015. s. 128-132.

LE MINH, P. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preparation of plant material for the study of transport across membranes. 2015, Applied Natural Sciences. Book of Abstracts, 2015, September 30-October 2, Jasná, s. 117. ISBN 978-80-8105-723-6.

ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LE MINH, P. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Methods of water status measurement in plants. 2015, Applied Natural Sciences. Book of Abstracts, 2015, September 30-October 2, Jasná, s. 157. ISBN 978-80-8105-723-6.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Situation and trends in growing of potatoes in the Czech Republic. 2015, Research and innovations in the crop production, 17.09.2015, Kraków, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Oddzial w Krakowie and Wydzial Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersitetu Rolniczego im. Hugona Kollataja w Krakowie, 2015. s. 102, ISBN: 978-83-943123-0-5.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – STŘALKOVÁ, R. – VOLLMANNOVÁ, A. – BOJŇANSKÁ, T. – DĚDINA, M. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties. LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 63, č. 1, s. 620-625. ISSN: 0023-6438.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – MIHOLOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – VODIČKOVÁ, H. Effect of cadmium stress on barley tissue damage and essential metal transport into plant. Open Life Sciences, 2015, roč. 10, č. 1, s. 30-39. ISSN: 2391-5412.

LACHMAN, J. – RUTKOWSKI, K. – TRÁVNÍČEK, P. – VÍTĚZ, T. – BURG, P. – TURAN, J. – JUNGA, P. – VIŠACKI, V. Determination of rheological behaviour of wine lees. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 3, s. 307-311. ISSN: 0236-8722.

PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 512-517. ISSN: 1214-1178.

BURG, P. – DĚDINA, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – JELÍNEK, A. – LACHMAN, J. – LIPAVSKÝ, J. – MAŠÁN, V. – PIVEC, V. – SKALA, O. – STŘALKOVÁ, R. – TÁBORSKÝ, J. – ZEMÁNEK, P. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 94s. ISBN 978-80-7509-165-9.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antioxidační látky v bramborách s odlišnou barvou dužniny. 2014, Sborník XL. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Mendelova universita v Brně, ISBN 978-80-7375-944-5, s. 42-47.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards complex utilisation of winemaking residues: Antioxidant content in grape seeds as a by-product of winemaking and in vine canopy after trimming. 2014, Abstracts Book of the 8th ISANH World Congress on Polyphenols Applications, 5-6 June 2014, Lisbon Portugal: 55. International Society of Antioxidants in Nutrition and Health. ISBN 978-2-35609-073-7.

BYSTRICKÁ, J. – MUSILOVÁ, J. – TOMÁŠ, J. – VOLLMANNOVÁ, A. – LACHMAN, J. – KAVALCOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of polyphenolic substances in the anatomical parts of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) during its growth phases. 2014, Foods, 2014, roč. 3, č. 4, s. 558-568..

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné. 2014, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, 2014, roč. 14, č. 2, s. 108, ISSN 1213-6670.

LE MINH, P. – VODIČKOVÁ, H. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization the cell wall degrading enzymes and technique for isolation of protoplasts in potato. 2014, 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Book of Abstracts, 2014, May 25th-29th, Třešť, s. 49. ISBN: 978-80-87351-29-1.

LE MINH, P. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preparation of plant material for the study of membranes by electrochemical methods. 2014, 47th Heyrovsky Discussion on Electrochemistry of Organic and Bioactive Compounds. Book of Abstracts, 2014, May 25th-29th, Třešť, s. 50. ISBN: 978-80-87351-29-1.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STŘALKOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v semenech a letorostech révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č.6, s. 6-8. ISSN: 1804-3054.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v pokrutinách révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1804-3054.

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polyfenolů v pokrutinách révy vinné. 2014, Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, forma zveřejnění příspěvku CD, s. 489 - 492. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 370-373.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné, Extraction of polyphenols from winemaking residues, grapevine; seed; oil; winemaking residues; polyphenol, 2014, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, , 16.12.2014, MZe ČR, Úsek potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin pod č. 2/2014

JANOVSKÁ, D. – ŠTOČKOVÁ, L. – LACHMAN, J. Směsná pšenično-pohanková těstovina. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. CZ 25759 U1; MPT A 23 L 1/16. 08.08.2013.

DĚDINA, M. – SKALA, O. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Lisování oleje z vinných jader, Pressing of grape seed oil, grape vine; grape seeds; pressing of grape seed oil, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-8086884-77-6, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, Těšnov 17, 165 01 Praha 1, Úsek potravinářských výrob Úřad pro potraviny, 16.12.2013, 5/2013

KOTÍKOVÁ, Z. – ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – MIHOLOVÁ, D. – VODIČKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv Cd stresu na obsah Ca, Mn, Zn, Fe a Cu ve vybraných orgánech ječmene (Hordeum sativum L.). 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Recenzovaný sborník příspěvků, 13.-14.2.2013, VÚRV Praha Ruzyně, v.v.i.; ISBN 978-80-213-2357-5 a ISBN 978-80-7427-131-1,s. 264-267. .

ZÁMEČNÍKOVÁ, B. – VODIČKOVÁ, H. – MIHOLOVÁ, D. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití konduktometrické metody pro indikaci poškození rostlinných pletiv kadmiem. 2013, Sborník přednášek mezinárodní odborné konference XXXIII. Moderní elektrochemické metody, Jetřichovice u Děčína, 20.-24.5.2013, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-905221-1-4, s. 248-251.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. Tocols and Carotenoids of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties: Selection for Breeding and Production. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2013, roč. 57, č. 2, s. 207-214. ISSN: 0733-5210.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZDERŮ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. – PIVEC, V. – CIMR, J. Effect of peeling and three cooking methods on the content of selected phytochemicals in potato tubers with various colour of flesh. ..., 2013, roč. 138, č. 2-3, s. 1189-1197.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HORNÍČKOVÁ, Š. – PIVEC, V. – SKALA, O. – DĚDINA, M. – PŘIBYL, J. Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 445-453. ISSN: 0926-6690.

FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. – RAJCHL, A. – LACHMAN, J. – ČÍŽKOVÁ, H. – KVASNIČKA, F. – KOTÍKOVÁ, Z. – MILELLA, L. – VOLDŘICH, M. Impact of yacon landraces cultivated in the Czech Republic and their ploidy on the short- and long-chain fructooligosaccharides content in tuberous roots . ..., 2013, roč. 54, č. 1, s. 80-86.

ŠIMKOVÁ, D. – LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – VOKÁL, B. Effect of cultivar, location and year on total starch, amylose, phosphorus content and starch grain size of high starch potato cultivars for food and industrial processing. Food Chemistry, 2013, roč. 141, č. 4, s. 3872-3880. ISSN: 0308-8146.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – MUSILOVÁ, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – SVOBODOVÁ, A. Effect of cultivar, location and method of cultivation on the content of chlorogenic acid in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 10, s. 465-471. ISSN: 1214-1178.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – HAMOUZ, K. – PIVEC, V. – VACEK, J. – LACHMAN, J. Influence of flesh colour, year and growing area on carotenoid and anthocyanin content in potato tubers. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2013, roč. 32, č. 1, s. 20-27. ISSN: 0889-1575.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – BYSTRICKÁ, J. – VOLLMANNOVÁ, A. – ČIČOVÁ, I. – TIMORACKÁ, M. Cultivar and growth phases – the factors affecting antioxidant activity of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.). Acta Agriculturae Slovenica, 2013, roč. 101, č. 2, s. 201-208. ISSN: 1581-9175.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – BYSTRICKÁ, J. – POLÁKOVÁ, Z. – KOVÁČIK, P. – HRABOVSKÁ, D. The changes of the polyphenol content and antioxidant activity in potato tubers (Solanum tuberosum L.) due to nitrogen fertilization. Potravinárstvo, 2013, roč. 7, č. 1, s. 164-170. ISSN: 1337-0960.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. Antioxidant activity of grain of einkorn (Triticum monococcum L.), emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) and spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 1, s. 15-21. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Impact of selected factors - cultivar, storage, cooking and baking on the content of anthocyanins in coloured-flesh potatoes. Food Chemistry, 2012, roč. 133, č. 4, s. 1107-1116. ISSN: 0308-8146.

LACHMAN, J. – MUSILOVÁ, DOC. ING. PHD., J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ORSÁK, M. – PŘIBYL, J. Spring, einkorn and emmer wheat species – potential rich sources of free ferulic acid and other phenolic compounds. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2012, roč. 58, č. 8, s. 347-353. ISSN: 0733-5210.

TÁBORSKÝ, J. – KUNT, M. – KLOUČEK, P. – LACHMAN, J. – ZELENÝ, V. – KOKOŠKA, L. Identification of potential sources of thymoquinone and related compounds in Asteraceae, Cupressaceae, Lamiaceae, and Ranunculaceae families. Central European Journal of Chemistry, 2012, roč. 10, č. 6, s. 1899-1906. ISSN: 1895-1066.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Yield and quality of potato with a different colour flesh under the conditions of organic farming. 2012, In: VII Konferencja Naukowa, Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie - Ziemniak jako produkt żywnościowy, surowiec przemysłowy i pasza. 8-10 May 2012, Jugowice, PL, Wroclaw: Unywersytet Przyrodnicy we Wroclawiu, 2012, s. 40-41, EUR. ISBN 83-923549-6-6.

PŘIBYL, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – LACHMAN, J. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of the Effect of the Variety on the Content of Carotenoids and Tocopherols in Peeled Buckwheat (Fagopyrum) Achenes. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 131, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

MUSILOVÁ, J. – LACHMAN, J. – POLÁKOVÁ, Z. – KOVÁČIK, P. – HRABOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Fertilization on Changes of the Polyphenol Content and Antioxidant Activity in Potato Tubers (Solanum tuberosum L.) . 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 113, ICT Prague Press, 313 s, ISBN: 978-80-7080-836-8.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výnos a kvalita brambor s barevnou dužninou. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 11-12, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah a význam zdraví prospěšných látek v ovoci, zelenině a plodinách. 2012, Proceedings of 18th International Conference Reasonable Use of Fertilizers, Prague, ČZU, November 29, s. 23-28, 215 s. ISBN: 978-80-213-2331-5.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – BERNAL, J. – SILVA, L. – VALENTAO, P. – ANDRADE, P. – COZZOLINO, D. – CORBELLA, E. – SMYTH, H. – BARDY, J. – IURLINA, M. – FRITZ, R. – NOMBRÉ, I. – SCHWEITZER, P. – REINHEIMER, M. – MUSSATI, S. – SCENNA, N. – CAVACO, A. – MIGUEL, G. – ANTUNES, D. – GUERRA, R. Honey: Production, Consumption and Health Benefits. New York: Nova Science Publishers New York, 2012, 249s. ISBN 978-1-62100-159-1. Impact of Different Honey Types on the Content of Trace Minerals, Composition of Phenolic and Flavonoid Antioxidants and Antioxidant Activity Contributing to Human Health, s. 1-49.

HEJNÁK, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Skripta; Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU v Praze. 2011. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. ISBN: 978-80-213-2148-9.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah hlavních antioxidantů v ekologicky vypěstovaných bramborách s různou barvou dužniny. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny, Brno, 3.3.2011, Mendelova univerzita v Brně, s. 93-98. ISBN: 978-80-7375-495-2.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (1. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 3, s. 12-15. ISSN: 1211-2429.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologically Active Compounds in Grape Seeds, Oill and Marc - Their Acquisition nad Use. 2011. 11th International Nutrition & Diagnostics conference INDC 2011. Session – To Drink or not to Drink. August 28 -31, 2011. Brno. Book of Proceedings, L36: 45 – 45. ISBN 978-80-7395-378-2.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of Carotenoids in Commonly Consumed Vegetables. 2011. 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011. Session 1 – Advances in Separation Techniques, 19.06. – 23.06.2011, Budapest, Hungary. Book of Abstracts, P1-G-212-TU, 220-220.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of flesh colour on the content of major antioxidants in potatoes from ecological growing. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 29-32, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – KOTÍKOVÁ, Z. – JÍRŮ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lipophilic Antioxidants of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties. 2011. EuroCereal 2011 – Science and Technology Meeting Real World Chalenges, Chipping Campden, Gloucestershire, 6.-7.12.2011, Campden BRI and Elsevier, O 21,P 12, s. 1-2.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hydrophilic Antioxidants and Antioxidant Activity of Einkorn, Emmer and Spring Wheat Varieties. 2011. EuroCereal 2011 – Science and Technology Meeting Real World Chalenges, Chipping Campden, Gloucestershire, 6.-7.12.2011, Campden BRI and Elsevier, O 21,P 13, s. 1-3.

ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phenolic Antioxidant Tyrosol in Czech Wines by HPLC . 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 19. - 23.6.2011,P1-G-238-TU p. 246..

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČÍŽEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (2. část). 2011. Bramborářství, 2011, roč. 19, č 5, s. 16-18. ISSN: 1211-2429.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

LACHMAN, J. – KROUTIL, M. – KOHOUT, L. Biomass - Detection, Production and Usage. Rijeka: InTech Publisher, 2011. 496s. ISBN 978-953-307-492-4. Chapter 17. Quality and Selected Metals Content of Spring Wheat (Triticum aestivum L.) Grain and Biomass after the Treatment with Brassinosteroids during Cultivation, s. 321-344.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – ČÍŽEK, M. Effect of flesh colour on the content of major antioxidants in potato tubers from organic cultivation. Vědecké práce , 2011, roč. 19, č. , s. 19-26. ISSN: 1802-940X.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – JANOVSKÁ, D. Content of phenolic antioxidants and selenium in grain of einkorn (Triticum monococcum), emmer (Triticum dicoccum) and spring wheat (Triticum aestivum) varieties . Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 52, č 5, s. 235-243. ISSN: 1214-1178.

KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Determination of antioxidant activity and antioxidant content in tomato varieties and evaluation of mutual interactions between antioxidants. LWT-Food Science and Technology, 2011, roč. 44, č 8, s. 1703-1710. ISSN: 0023-6438.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – TOMÁŠEK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Differences in anthocyanin content and antioxidant activity of potato tubers with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 10, s. 478-485. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – VACEK, J. Vliv barvy dužniny na antioxidační aktivitu hlíz brambor. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 475-478. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – CIMR, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Obsah antioxidantů a výnos u brambor s různou barvou dužniny. Úroda, 2011, roč. 59, č 11, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Tocols of selected spring wheat (Triticum aestivum L.), einkorn wheat (Triticum monococcum L.) and wild emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) varieties . Food Chemistry, 2010, roč. 123, č. 4, s. 1267 - 1274. ISSN: 0308-8146.

KROUTIL, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Effect of spring wheat (Triticum aestivum L.) treatment with brassinosteroids on the content of cadmium and lead in plant aerial biomass and grain . Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 43 - 50. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – ČÍŽEK, M. – DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 8, s. 368 - 374. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SÝKORA, J. – KARBAN, J. – ORSÁK, M. Contents of Major Phenolic and Flavonoid Antioxidants in Selected Czech Honey. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 412 - 426. ISSN: 1212-1800.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Differences in the content of major antioxidants contained in potatoes with various coloured tuber flesh. Zeszyty problemove postempow nauk Rolniczych, 2010, roč. 2010, č. 557, s. 253-260. ISSN: 0084-5477.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOVÁŘOVÁ, E. Evaluation of antioxidant activity and total phenolics of selected Czech honeys. LWT-Food Science and Technology, 2010, roč. 43, č. 1, s. 52 - 58. ISSN: 0023-6438.

KROUTIL, M. – KOHOUTOVÁ HRADECKÁ, D. – KOHOUT, L. – LACHMAN, J. Quality and selected metals content of spring wheat (Triticum aestivum L.) grain after the treatment with brassinosteroids during cultivation . Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 65 - 72. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Effect of location, variety, colour of flesh and way of cultivation on the content of ascorbic acid in potato tubers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 73 - 76. ISSN: 1211-3174.

LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Vhodné sacharidy pro diabetiky a zdravou výživu, s. 13 - 17.

FERNÁNDEZ, E. – VIEHMANNOVÁ, I. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 80s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Jakon – Smallanthus sonchifolius, s. 18 - 28.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Topinambur hlíznatý – Helianthus tuberosus L., s. 29 - 49.

PULKRÁBEK, J. – LACHMAN, J. Netradiční plodiny pro diabetiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 88s. ISBN 978-80-247-2811-7. s. Čekanka obecná – Cichorium intybus L., s. 50 - 73.

Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou - prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., Milan Čížek (externí), 2010

Hydrophilic and lipophilic antioxidants in new genetic sources of emmer, einkorn and spring wheat and triticale - prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Zora Kotíková, Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., 2010

Redakčně upravená roční zpráva o postupu projektu MZE NAZV QH92111 za rok 2009 - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2010

Periodická zpráva projektu MZE NAZV QH92111 za rok 2009 - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Janovská Dagmar, 2010

Hydrophilic and Lipophilic Antioxidants in New Genetic Sources of Emmer, Einkorn and Spring Wheat and Triticale - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Kotíková Zora; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D., 2010

Biologically active compounds in coloured varieties of potatoes - Ing. Hejtmánková Kateřina; Ing. Kotíková Zora; Ing. Pivec Vladimír, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J., 2010

Differences in abundance of major antioxidants contained in potatoes with variously coloured tuber flesh - prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Kateřina Hejtmánková, J. Vacek (externí), 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality - Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

Obsah selenu v bramborách – vliv odrůdy a lokality - Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., 2010

Contenuto in polifenoli, analisi RAPD e AFLP in Samallanthus sonchifolius - Luigi Milella (externí), Giuseppe Martelli (externí), doc. Dr. Ing. Eloy Fernández, prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc., Ivana Greco (externí), 2010

ACPD 2009 – Auxins and Cytokinins in Plant Development International Symposium - Ing. Kamínek Miroslav, CSc.; Zažímalová Eva; Vaňková Radomíra; Ing. Motyka Václav, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D., 2009

Major factors influencing antioxidant contents and antioxidant activity in grapes and wines - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Faitová Kateřina; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Brambory s barevnou dužninou vynikají zvýšeným obsahem antioxidantů - prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vacek J.; Domkářová Jaroslava; Ing. Horáčková Vendulka, CSc., 2009

Optimized HPLC-analyses of carbohydrates and vitamins in biological matrices - prof. Dr. Gey Manfred H.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2009

Natural Antioxidants – Important Food Constituents in Human Nutrition for Healthy Life - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2009

Total phenolic contents and antioxidant activity of Caesalpinia spinosa, Calycophyllum spruceanum and Naucleopsis glabra. - Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Factors affecting high antioxidant content and activity in novel foods – coloured potatoes, red grapes and wines and minority crops - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Evaluation of in vitro antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants - Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vadlejch J.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

LACHMAN, J. – ŠULC, M. Red Wine and Health. New York: Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books, 2009. 1s. ISBN 978-1-60692-718-2. s. Antioxidants and Antioxidant Activity of Red and White Wines Affected by Winemaking and Other Extrinsic and Intrinsic Factors. Chapter 4, s. 91 - 141.

ČÍŽEK, M. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Konzumní brambory na poli, zahradě a v kuchyni. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-86940-23-6. s. Složení hlíz bramboru z hlediska lidské výživy, s. 83 - 106.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – ČÍŽEK, M. Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 11, s. 103 - 109. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 12, s. 111 - 118. ISSN: 1802-940X.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ČÍŽEK, M. Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber flesh colour. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 7, s. 281 - 287. ISSN: 1214-1178.

SVOBODOVÁ, B. – ORSÁK, M. – LACHMAN, J. – VADLEJCH, J. – KOKOŠKA, L. Evaluation of in vitro antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants. Planta Medica, 2009, roč. 75, č. 9, s. 940 - 941. ISSN: 0032-0943.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 146 - 150. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. Vliv odrůdy, stanoviště a hnojení na obsah kyseliny askorbové v bramborách s barevnou dužninou. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 537 - 541. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – MIHOLOVÁ, D. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Obsah polyfenolových antioxidantů a selenu a antioxidační aktivita u vybraných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.), pšenice jednozrnky (Triticum monococcum L.) a pšenice dvouzrnky [Triticum dicoccum Schuebl (Schrank)]. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 551 - 556. ISSN: 0139-6013.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Determination of the influence of variety and level of maturity on the content and development of carotenoids in tomatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 200 - 203. ISSN: 1212-1800.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Quality of Coloured Varieties of Potatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 310 - 313. ISSN: 1212-1800.

Název Poskytovatel Trvání
Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využitípro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat MZE 2015 - 2018
Příspěvek na zajištění širšího souboru experimentálního materiálu ke zkvalitnění  doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP. GAFAPPZ 2014 - 2014
Mimořádná stipendia studentům DSP pro zvýšení jejich motivace k rozšíření účasti na experimentální činnosti KCH v rámci řešených projektů a k všeobecné aktivitě doplňující a prohlubující témata řešených disertačních prací. GAFAPPZ 2013 - 2013
Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány GA0 2012 - 2015
Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách MSM 2012 - 2013
Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací GAFAPPZ 2012 - 2012
Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP GAFAPPZ 2011 - 2011
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT) MZE 2011 - 2014
Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva MZE 2009 - 2011
Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy GA0 2002 - 2004
 
page foot