| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc. (871)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – POPOV, M. – **MARTINEK, P. Tocotrienols and tocopherols in colored-grain wheat, tritordeum and barley. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 725-735. ISSN: 0308-8146.

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HLAVATÁ, E. – CHLÁDEK, L. – -- Autor nenalezen UIC (526988) A study of dynamics of bitter acids and xanthohumol in hop pellets during storage. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1509-1516. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KUDELOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, K. – -- Autor nenalezen UIC (526996) – -- Autor nenalezen UIC (520075) Contents of tocols in different types of dry shell fruits. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S2, s. 1373-1382. ISSN: 1406-894X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – MICHLOVÁ, T. – **DRAGOUNOVÁ, H. – MAROUŠKOVÁ, N. – BÁRTOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (528096) – -- Autor nenalezen UIC (528095) Influence of somatic cell count on Cl, Na and K content in small ruminant milk. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2018, roč. 24, č. , s. 11-20. ISSN: 1857-8489.

**STŘALKOVÁ, R. – **MÝLOVÁ, P. – **MATĚJOVÁ, E. – **MIŠTOVÁ, T. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – **DĚDINA, M.Obsah oleje v semenech vybraných odrůd révy vinné (Vitis vinifera L.). 2018, Sborník příspěvků 48. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr, 28.5 -30.5.2018, str.134-137. ISBN: 978-80-7592-029-4, ISSN: 1802-1433.

POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – **STŘALKOVÁ, R. – LACHMAN, J. Content of flavan-3-ol monomers and gallic acid in grape seeds by variety and year. VITIS, 2017, roč. 56, č. 2, s. 45-48. ISSN: 0042-7500.

HNILIČKA, F. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. – HNILIČKOVÁ, H. Influence of Germination Temperatures on the Chemical Composition of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 2, s. 143-148. ISSN: 1212-1800.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – **STŘALKOVÁ, R. – **DĚDINA, M. Využití metody UHPLC-ESI/MS/MS pro stanovení polyfenolických látek typu stilbenů. Chemicke listy, 2017, roč. 111, č. 6, s. 381-387. ISSN: 0009-2770.

**SOUKUP, O. – **STŘALKOVÁ, R. – **MIŠTOVÁ, T. – POPOV, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – **KLÍMOVÁ, B. – **KUČA, K. Polyphenolic Compound from Vitis vinifera L. have Potential for the Alzheimer Disease Treatment . Letters in Drug Design & Discovery, 2017, roč. 14, č. 7, s. 853-859. ISSN: 1570-1808.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – **OPRAVILOVÁ, J. – MICHLOVÁ, T.Factors Affecting Content and Representation of the Casein Fractions in Goat's Milk. 2017, BITs 6th Annual World Congressof Food and Nutrition-2017 Book of Abstracts p. 115..

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – PŠENIČNAJA, O. – ŠULC, M. – STŘALKOVÁ, R. – DĚDINA, M. Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils. Horticultural Science, 2016, roč. 43, č. 1, s. 25-32. ISSN: 0862-867X.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – KAŇKOVÁ, V. – MICHLOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of major milk proteins by liquid chromatography. 2016, 16th International Nutrition and Diagnostics Conference October 3-6, 2016 Prague, Czech Republic p 168.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – SEYDLOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. The hygienic and nutritional quality of milk from Saanen goats bred in the Moravian-Silesian region. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1396-1406. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. The content of minerals in milk of small ruminants . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1407-1418. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Factors Influencing the Content of Vitamins A and E in Sheep and Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2015, roč. 33, č. 1, s. 58-65. ISSN: 1212-1800.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – STŘALKOVÁ, R. – VOLLMANNOVÁ, A. – BOJŇANSKÁ, T. – DĚDINA, M. Evaluation of oil content and fatty acid composition in the seed of grapevine varieties. LWT-Food Science and Technology, 2015, roč. 63, č. 1, s. 620-625. ISSN: 0023-6438.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – DOLEJŠKOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Význam prvků a jejich sloučenin v životním prostředí. 2015, Význam prvků a jejich sloučenin v životním prostředí.Česká zemědělská univerzita v Praze.Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 116 s. ISBN: 978-80-213-2550-0.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Stability of vitamin A and E in powdered cow's milk in relation to different storage methods. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 4, s. 1002-1009. ISSN: 1406-894X.

TÁBORSKÝ, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KUDELOVÁ, V. – POPOV, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of vitamin E in different types of nuts. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 104. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

TÁBORSKÝ, J. – CEJPKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of fatty acid composition in nut oils. 2015, Book of Proceedings: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference, October 5-8, 2015, Prague, p. 105. Editor: A. Horna, Publisher: University of Pardubice, ISBN: 978-80-7395-901-2. .

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Towards complex utilisation of winemaking residues: Antioxidant content in grape seeds as a by-product of winemaking and in vine canopy after trimming. 2014, Abstracts Book of the 8th ISANH World Congress on Polyphenols Applications, 5-6 June 2014, Lisbon Portugal: 55. International Society of Antioxidants in Nutrition and Health. ISBN 978-2-35609-073-7.

PŠENIČNAJA, O. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of stilbene-type compounds in the annual shoots and bark of grapevine. 2014, Abstracts book of the 30th international symposium of chromatography, 14.-18.September 2014, Salzburg Austria. www.isc2014.at. s. 91.

POPOV, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Representation of dominant polyphenols in grape marc. 2014, Abstracts book of the 30th international symposium of chromatography, 14-18 September 2014, Salzburg Austria. www.isc2014.at. s. 86 .

MICHLOVÁ, T. – HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Quantitation of vitamins A and E in raw sheep milk during lactation period. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné. 2014, Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin, 2014, roč. 14, č. 2, s. 108, ISSN 1213-6670.

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – NOVÁK, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. Evaluation of selected poppy (Papaver somniferum L.) cultivars: Industrial aspect. Turkish Journal of Field Crops, 2014, roč. 19, č. 2, s. 189-196. ISSN: 1301-1111.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – STŘALKOVÁ, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v semenech a letorostech révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č.6, s. 6-8. ISSN: 1804-3054.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologicky aktivní látky v pokrutinách révy vinné (Vitis vinifera L.). 2014, Vinař-sadař, 2014, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1804-3054.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTÍKOVÁ, Z. – DĚDINA, M. – STŘALKOVÁ, R. – HÖNIG, V. Stability of Grape Seed Oil and its Antioxidant Tocotrienols. In 2nd International Conference on Materials, Transportation and Environmental Engineering, CMTEE 2014 30.07.2014, Čína, Kunming. : Trans Tech Publicatins Ldt, 2014. s. 370-373.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Production of benzoic acid in fermented goat’s and sheep’s milk . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 247-253. ISSN: 1211-3174.

PROCHÁZKOVÁ, D. – STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – SKALA, O. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah polyfenolů v pokrutinách révy vinné. 2014, Úroda 12/2014, vědecká příloha časopisu, forma zveřejnění příspěvku CD, s. 489 - 492. ISSN: 0139-6013.

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Potential of grapevine cultivars grown in the Czech Republic for grapeseed oil production. In Proceedings of the 1st International Symposium on Fruit Culture and Its Traditional Knowledge along Silk Road Countries, Acta Horticulturae No. 1032 (2014) 04.11.2013, Yerevan, Armenia. Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, Leuven, Belgium, 2014. s. 63-68.

BURG, P. – DĚDINA, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – JELÍNEK, A. – LACHMAN, J. – LIPAVSKÝ, J. – MAŠÁN, V. – PIVEC, V. – SKALA, O. – STŘALKOVÁ, R. – TÁBORSKÝ, J. – ZEMÁNEK, P. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, 94s. ISBN 978-80-7509-165-9.

STŘALKOVÁ, R. – MIŠTOVÁ, T. – KOZÁKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Extrakce polyfenolů z pokrutin révy vinné, Extraction of polyphenols from winemaking residues, grapevine; seed; oil; winemaking residues; polyphenol, 2014, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, , 16.12.2014, MZe ČR, Úsek potravinářských výrob, Úřad pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin pod č. 2/2014

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HORNÍČKOVÁ, Š. – PIVEC, V. – SKALA, O. – DĚDINA, M. – PŘIBYL, J. Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 2013, č. 49, s. 445-453. ISSN: 0926-6690.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Effects of Lactation Stage, Breed, and Lineage on Selenium and Iodine Contents in Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 4, s. 318-322. ISSN: 1212-1800.

DĚDINA, M. – SKALA, O. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Lisování oleje z vinných jader, Pressing of grape seed oil, grape vine; grape seeds; pressing of grape seed oil, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-8086884-77-6, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, certifikované metodiky, léčebné a památkové postupy, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR, Těšnov 17, 165 01 Praha 1, Úsek potravinářských výrob Úřad pro potraviny, 16.12.2013, 5/2013

SKALA, O. – TÁBORSKÝ, J. – PIVEC, V. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Potential of grapevine varieties grown in the Czech Republic for grape seed oil production. 2013, Book of Abstracts of International Symposium on Fruit Culture and its Traditional Knowledge along Silk Road Countries. 04.11.2013, Jerevan - Tbilisi. Jerevan, 2013. s. 51.

HORNÍČKOVÁ, Š. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTEK, M. Determination of Polyfenolic Compound and Copper in Grape Seeds (Vitis vinifera) Cultivated Czach Respublic. In RURAL DEVELOPMENT 2013: PROCEEDINGS, VOL 6, BOOK 2 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 98-100.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – BERNAL, J. – SILVA, L. – VALENTAO, P. – ANDRADE, P. – COZZOLINO, D. – CORBELLA, E. – SMYTH, H. – BARDY, J. – IURLINA, M. – FRITZ, R. – NOMBRÉ, I. – SCHWEITZER, P. – REINHEIMER, M. – MUSSATI, S. – SCENNA, N. – CAVACO, A. – MIGUEL, G. – ANTUNES, D. – GUERRA, R. Honey: Production, Consumption and Health Benefits. New York: Nova Science Publishers New York, 2012, 249s. ISBN 978-1-62100-159-1. Impact of Different Honey Types on the Content of Trace Minerals, Composition of Phenolic and Flavonoid Antioxidants and Antioxidant Activity Contributing to Human Health, s. 1-49.

DRAGOUNOVÁ, H. – MOŠNOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Hodnocení parametrů kvality ovčího a kozího mléka. Náš chov, 2012, roč. , č. 2, s. 71-74. ISSN: 0027-8068.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Effect of the lactation stage on concentration of whey proteins in caprine acid whey. Small Ruminant Research, 2012, roč. 105, č. 1-3, s. 206-209. ISSN: 0921-4488.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – TRNKOVÁ, E. – DRAGOUNOVÁ, H. Differences in the composition of total and whey proteins in goat and ewe milk and their changes throughout the lactation period. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 7, s. 323-331. ISSN: 1212-1819.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – ORSÁK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah a význam zdraví prospěšných látek v ovoci, zelenině a plodinách. 2012, Proceedings of 18th International Conference Reasonable Use of Fertilizers, Prague, ČZU, November 29, s. 23-28, 215 s. ISBN: 978-80-213-2331-5.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of vitamin A and E in sheep milk during Lactation. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 129, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Production of benzoic acid in fermented goat and ewe milk. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 296, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ELICH, O. Vliv pasterace a zamrazení na obsah lipofilních vitaminů v mléce. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 135, č. 135, s. 5-9. ISSN: 1212-950X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DRAGOUNOVÁ, H. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování faktorů ovlivnujících obsah vitaminů A a E v mléce a mléčných výrobcích. 2012, Sborník přednášek konference Mléko a sýry 2012,leden 2012, VŠCHT v Praze, Ed. Štětina, J., Čurda, L., s. 124-127, 242 s. ISBN: 978-80-7080-838-2 .

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsahy vybraných stopových prvků v kozím, ovčím a kravském mléce z různých farem v České republice. 2012, Celostátní přehlídky sýrů. Výsledky přehlídek a sborník přednášek konference Mléko a sýry, leden 2012, Praha. VŠCHT v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-7080-838-2.

ROUBAL, P. – ELICH, O. – ŠVEJCAROVÁ, M. – BORKOVÁ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. Využití modifikovaných kalibračních vzorků se zvýšeným obsahem základních složek při kalibraci IR přístrojů pro kontrolu složení mléka, The use of modified calibration samples with increased content of basic ingredients to calibrate IR instruments for checking the composition of the milk, calibration of IR-analyser, composition of milk, 2012, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, , 28.12.2012, SVS/2012/043482-G

HEJNÁK, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. Podtyp: Skripta; Modelové otázky k přijímacím zkouškám z chemie - FAPPZ ČZU v Praze. 2011. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. ISBN: 978-80-213-2148-9.

KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Determination of antioxidant activity and antioxidant content in tomato varieties and evaluation of mutual interactions between antioxidants. LWT-Food Science and Technology, 2011, roč. 44, č 8, s. 1703-1710. ISSN: 0023-6438.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – JÍRŮ, K. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Opium Alkaloids from Papaver somniferum L. Collected in the Czech Republic Using LC-ESI-MS/MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011. s. 242-243.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MICHLOVÁ, T. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Vitamine E Stability in Milk and Cream using RSLC-ESI-MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011, p. 244..

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologically Active Compounds in Grape Seeds, Oill and Marc - Their Acquisition nad Use. 2011. 11th International Nutrition & Diagnostics conference INDC 2011. Session – To Drink or not to Drink. August 28 -31, 2011. Brno. Book of Proceedings, L36: 45 – 45. ISBN 978-80-7395-378-2.

MATYÁŠOVÁ, E. – NOVÁK, J. – STRÁNSKÁ, I. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SKALICKÝ, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – HEJNÁK, V. Production of morphine and variability of significant characters of Papaver somniferum L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 9, s. 423-428. ISSN: 1214-1178.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of Carotenoids in Commonly Consumed Vegetables. 2011. 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2011. Session 1 – Advances in Separation Techniques, 19.06. – 23.06.2011, Budapest, Hungary. Book of Abstracts, P1-G-212-TU, 220-220.

ROZENSKÁ, L. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. Selenium and iodine content in sheep milk from farms in central end east Bohemia. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 4, s. 153-158. ISSN: 1211-3174.

ELICH, O. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ŠVEJCAROVÁ, M. – ZIKÁN, V. – MOŠNOVÁ, R. Možnosti prodloužení stability mléčné matrice pro účely IR měření. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2011, roč. 22, č. 128, s. 18-20. ISSN: 1212-950X.

LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOVÁŘOVÁ, E. Evaluation of antioxidant activity and total phenolics of selected Czech honeys. LWT-Food Science and Technology, 2010, roč. 43, č. 1, s. 52 - 58. ISSN: 0023-6438.

HEJTMÁNKOVÁ, K. – LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – JANOVSKÁ, D. Tocols of selected spring wheat (Triticum aestivum L.), einkorn wheat (Triticum monococcum L.) and wild emmer (Triticum dicoccum Schuebl [Schrank]) varieties . Food Chemistry, 2010, roč. 123, č. 4, s. 1267 - 1274. ISSN: 0308-8146.

KROUTIL, M. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Effect of spring wheat (Triticum aestivum L.) treatment with brassinosteroids on the content of cadmium and lead in plant aerial biomass and grain . Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 43 - 50. ISSN: 1214-1178.

LACHMAN, J. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – SÝKORA, J. – KARBAN, J. – ORSÁK, M. Contents of Major Phenolic and Flavonoid Antioxidants in Selected Czech Honey. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 5, s. 412 - 426. ISSN: 1212-1800.

Determination of Carotenoids in Different Varieties of Tomatoes (Lycopersicum esculentum Mill.) and Their Contribution to Total Antioxidant Activity - Ing. Kotíková Zora; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Hejtmánková Kateřina, 2010

Sledování obsahu a stability vitaminu E a vitaminu A v mléce - doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Zora Kotíková, Ing. Kateřina Hejtmánková, Ing. Vladimír Pivec, CSc., Ondřej Elich (externí), 2010

Obsahy selenu a jódu v kozím mléce - Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), 2010

Obsahy selenu a jódu v ovčím mléce - Ing. Lenka Rozenská, doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Kateřina Hrdličková (externí), 2010

Mosses as bioindicators of the environmental pollution by risk elements - Ing. Dana Kolihová, CSc. (externí), Ing. Daniela Miholová, CSc., Ing. Martin Sládek (externí), doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc., 2010

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – LACHMAN, J. Determination of the influence of variety and level of maturity on the content and development of carotenoids in tomatoes. Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 200 - 203. ISSN: 1212-1800.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – TÁBORSKÝ, J. – DRAGOUNOVÁ, H. – NOVOTNÝ, O. Variability of unsaturated fatty acids in milk from different farms of the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 204 - 211. ISSN: 1211-3174.

Factors affecting high antioxidant content and activity in novel foods – coloured potatoes, red grapes and wines and minority crops - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

 
page foot