| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc. (920)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – PAVLÍK, M. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – HLAVSA, T. A comparison of the photosynthesis response to arsenic stress in two Pteris cretica ferns. Photosynthetica, 2021, roč. 59, č. 1, s. 228-236. ISSN: 0300-3604.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – PAVLÍK, M. Arsenic toxicity-induced physiological and metabolic changes in the shoots of Pteris cretica and Spinacia oleracea. Plants-BASEL, 2021, roč. 10, č. 10, s. 1-19. ISSN: 2223-7747.

POPOV, M. – ZEMANOVÁ, V. – **SÁCKÝ, J. – **PAVLÍK, M. – **LEONHARDT, T. – **MATOUŠEK, T. – **KAŇA, A. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. Arsenic accumulation and speciation in two cultivars of Pteris cretica L. and characterization of arsenate reductase PcACR2 and arsenite transporter PcACR3 genes in the hyperaccumulating cv. Albo-lineata. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, roč. 216, č. jun, s. 1-13. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – **DOBREV, P. – HNILIČKA, F. – **MOTYKA, V. Response of cytokinins and nitrogen metabolism in the fronds of Pteris sp. under arsenic stress. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 5, s. 1-22. ISSN: 1932-6203.

ZEMANOVÁ, V. – **POPOV, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. – HNILIČKA, F. – ČESKÁ, J. – **PAVLÍK, M. Effect of arsenic stress on 5-methylcytosine, photosynthetic parameters and nutrient content in arsenic hyperaccumulator Pteris cretica (L.) var. Albo-lineata. BMC PLANT BIOLOGY, 2020, roč. 20, č. 130, s. 1-10. ISSN: 1471-2229.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Free amino acid regulation in fronds and roots of two Pteris cretica L. ferns under arsenic stress. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 10, s. 483-492. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. Uplatnění humátů ve výživě rostlin. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 61-64.

LHOTSKÁ, M. – HNILIČKA, F. – PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. Vliv prachu z kontaminované půdy na metabolismus salátu. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 145-148.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **DOBREV, P. – **MOTYKA, V. – **PAVLÍK, M. Endogenous phytohormone profiles in Pteris fern species differing in arsenic accumulating ability. Environmental and Experimental Botany, 2019, roč. 166, č. Oct, s. 0-0. ISSN: 0098-8472.

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – **KOLÁŘ, L. Vliv organických hnojiv na bilanci C – porovnání množství CO2 soustředěného v rostlinné biomase a CO2 uvolňovaného v půdě mineralizací. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 25-28.

ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – **POPOV, M. – **KOTRBA, P.Reakce Pteris cretica na chronický stres arsenem. 2018, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 (sborník recenzovaných vědeckých prací), Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 5. - 6. 9. 2018, s. 100-103. ISBN: 978-80-213-2863-1 (ČZU v Praze), ISBN: 978-80-89408-31-3 (Ústav ekologie lesa SAV).

PAVLÍKOVÁ, D. – **PAVLÍK, M. – VANĚK, V.Úloha chlóru, niklu a kobaltu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 33-37. ISBN: 978-80-213-2895-2.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOLÁŘ, L.Význam a poslání mikroelementů ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 9-14. ISBN: 978-80-213-2895-2.

**PETRY-PODGÓRSKA, I. – **MATOUŠEK, T. – **MIGAŠOVÁ, M. – **ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – **KRATZER, J. – PAVLÍKOVÁ, D.Speciation analysis of As and Hg in biological material. 2018, CECE 2018 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, 15.10.2018, Brno. IAC CAS, Brno. s. 242-245. ISBN: 978-80-904959-5-1.

**POPOV, M. – **ZEMANOVÁ, V. – **KOTRBA, P. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D.Arsenic accumulation and speciation in Pteris cretica and Pteris straminea. 2018, FEBS Congress, 7.7.2018, Prague. FEBS Open Bio, 8(S1), s. 164-165.

**PAVLÍK, M. – **ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KYJAKOVÁ, P. – HLAVSA, T. Regulation of odd-numbered fatty acid content plays an important part in the metabolism of the hyperaccumulator Noccaea spp. adapted to oxidative stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2017, roč. 208, č. Jan, s. 94-101. ISSN: 0176-1617.

**ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. Cadmium toxicity induced contrasting patterns of concentrations of free sarcosine, specific amino acids and selected microelements in two Noccaea species. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

**ZEMANOVÁ, V. – PRAČKE, K. – PAVLÍKOVÁ, D. – KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. Effect of biochar application on the content of nutrients (Ca, Fe, K, Mg, Na, P) and amino acids in subsequently growing spinach and mustard. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – **ZEMANOVÁ, V. – **PAVLÍK, M. The contents of free amino acids and elements in As-hyperaccumulator Pteris cretica and non-hyperaccumulator Pteris straminea during reversible senescence. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 10, s. 455-460. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Význam a poslání agrochemických rozborů půd. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 9-16.

PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. Plant-Environment Interaction: Responses and Approaches to Mitigate Stress. Chichester: Wiley-Blackwell, 2016, 368s. ISBN 978-1-119-08099-2. Sulphur: Role in alleviation of environmental stress in crop plants, s. 84-96.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J. Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 11-14.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 15-22.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – HNILIČKA, F. – VONDRÁČKOVÁ, S. Responses to Cd stress in two Noccaea species (Noccaea praecox and Noccaea caerulescens) originating from two contaminated sites in Mežica, Slovenia and Redlschlag, Austria. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, roč. 70, č. 3, s. 464-474. ISSN: 0090-4341.

BŘENDOVÁ, K. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Utilization of biochar and activated carbon to reduce Cd, Pb and Zn phytoavailability and phytotoxicity for plants. Journal of Environmental Management, 2016, roč. 181, č. 10, s. 637-645. ISSN: 0301-4797.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Racionální použití hnojiv. 2016, Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2016, Praha: ČZU v Praze, 30.11.2016, 167 účastníků (7 zahraniční), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Výživa a hnojení polních plodin. 2016, Výživa a hnojení polních plodin. Praha: Profi Press, 2016, 220s. ISBN 978-80-86726-79-3.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J.Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 11-14. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D.Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2015, Praha: ČZU v Praze, 26.11.2015, 183 účastníků (4 zahraniční), kolektiv autorů.

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti vytváření a obnovy půdní úrodnosti. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2594-4.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Fatty acid profiles of ecotypes of hyperaccumulator Noccaea caerulescens growing under cadmium stress. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2015, roč. 180, č. 1, s. 27-34. ISSN: 0176-1617.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – KYJAKOVÁ, P. Changes in the contents of amino acids and the profile of fatty acids in response to cadmium contamination in spinach. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 285-290. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Možnosti vytváření a obnovy půdní úrodnosti. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 27-32.

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The long-term effect of zinc soil contamination on selected free amino acids playing an important role in plant adaptation to stress and senescence. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2014, roč. 100, č. , s. 166-170. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – PROCHÁZKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. – WILHELMOVÁ, N. Nitrogen metabolism and gas-exchange parameters associated with zinc stress in tobacco expressing an ipt gene for cytokinin synthesis. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2014, roč. 171, č. 7, s. 559-564. ISSN: 0176-1617.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. Nitric oxide biosynthesis in plants – the short overview. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1214-1178.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – WILHELMOVÁ, N. The impact of increased soil risk elements on carotenoid contents. Central European Journal of Biology -Print version, 2014, roč. 9, č. 7, s. 678-685. ISSN: 1895-104X.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The significance of methionine, histidine and tryptophan in plant responses and adaptation to cadmium stress. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 9, s. 426-432. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. A model experiment: competitive sorption of Cd, Cu, Pb and Zn by three different soils. Soil and Water Research, 2014, roč. 9, č. 3, s. 97-103. ISSN: 1801-5395.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. PHEs, Environment and Human Health. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer, 2014, 467s. ISBN 978-94-017-8964-6. The behavior of potentially harmful trace elements in soil-plant system: examples from open-field case studies, s. 138-150.

PROCHÁZKOVÁ, D. – SUMAIRA, J. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. P. Ahmad and S. Rasool (Ed): Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance. USA: Academic Press - Elsevier, 2014, 544s. ISBN 978-0-12-800875-1. Reactive nitrogen species and the role of NO in abiotic stress, s. 249-266.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2014, Praha: ČZU v Praze, 27.11.2014, 195 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships of free amino acids and fatty acids with cadmium in Noccaea caerulescens ecotypes. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 133-133. ISBN: 978-960-6865-81-7.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin v ekotypech rostlin rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované kadmiem. 2014, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 10.9.2014, Praha. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ČZU v Praze. s. 222-225. ISBN: 978-80-213-2475-6; 978-800-89408-17-7.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nasycené a nenasycené C16 a C18 mastné kyseliny v listech ekotypů rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované Cd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 124-127. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2013, Praha: ČZU v Praze, 28.11.2013, 189 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úloha vápníku v rostlině. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 21-26. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pH prostředí na příjem stopových prvků rostlinami a jejich průnik do potravního řetězce. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 51-58. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv Cd na N-transportní volné aminokyseliny v hyperakumulátorech Cd: Arabidopsis halleri x Noccaea caerulescens. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 173-176. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PROCHÁZKOVÁ, D. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The changes of plant amino acids metabolism under zinc stress. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 604-606..

VANĚK, V. – BALÍK, J. – LOŽEK, O. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Skripta; Výživa poľných a záhradných plodín. 2013, Profi Press SK, Nitra, SR, 2013. 184 s. ISBN: 978-80-970572-3-7.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metabolismus volných aminokyselin v rostlinách rodu Thlaspi na půdě kontaminované kadmiem. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 13.2.2013, Praha. VÚRV, ČZU v Praze. s. 160-163. ISBN: 978-80-7427-131-1; 978-80-213-2357-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané volné aminokyseliny v hyperakumulujících rostlinách čeledi Brassicacea v podmínkách stresu kadmiem. 2013, 11. dni doktorandov experimentálnej biologie rastlín a 13. konferencia experimentálnej biologie rastlín 9.9.2013, Košice, SR. UPJŠ v Košiciach. s. 163-163. ISBN: 978-80-8152-031-0.

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. Effects of exogenous nitric oxide on photosynthesis. Photosynthetica, 2013, roč. 51, č. 4, s. 483-489. ISSN: 0300-3604.

PROCHÁZKOVÁ, D. – WILHELMOVÁ, N. – PAVLÍKOVÁ, D. – SZÁKOVÁ, J. – GICHNER, T. Zinc induces DNA damage in tobacco roots. Biologia Plantarum, 2013, roč. 57, č. 4, s. 783-787. ISSN: 0006-3134.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. The changes of contents of selected free amino acids associated with cadmium stress in Noccaea caerulescens and Arabidopsis halleri. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 417-422. ISSN: 1214-1178.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-4.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

PROCHÁZKOVÁ, D. – HAISEL, D. – PAVLÍKOVÁ, D. – SCHNABLOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – VYTÁŠEK, R. – WILHELMOVÁ, N. The effect of risk elements in soil to nitric oxide metabolism in tobacco plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 10, s. 435-440. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. – URBANOVÁ, V. – SZÁKOVÁ, J. Trace elements present in airborne particulate matter—Stressors of plant metabolism. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2012, roč. 2012, č. 79, s. 101-107. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍKOVÁ, D. – NEUBERG, M. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Interactions between nitrogen nutrition and phytohormone levels in Festulolium plants. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 8, s. 367-372. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – ZEMANOVÁ, V. – HNILIČKA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zaprášení rostlin na jejich metabolismus. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 35-38. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZÁRUBOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – VONDRÁČKOVÁ, S. – MRNKA, L. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restoration of contaminated soil sites with the aid of fast growing trees. 2012, European Chemical Bulletin, 2012, roč. 1, č. 9, s. 391-396. ISSN: 2063-5346.

HLAVÁČKOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKOVÁ, D. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv abiotického stresu na příjem a distribuci esenciálních prvků rostlinami tabáku. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 105-110. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZEMANOVÁ, V. – TRAKAL, L. – OCHECOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sorpční chování Cd, Cu, Pb a Zn: modelový pokus. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 204-209. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 4 s..

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Free amino acids accumulation in two ecotypes Thlaspi caerulescens in response to cadmium stress. 2012, Protection and Restoration of the Environment XI 3.-6.7.2012, Thessaloniki, Greece. s. 1670-1679. ISBN: 978-960-99922-1-3.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volných aminokyselin ve dvou ekotypech hyperakumulátoru Thlaspi caerulescens. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 201-204. ISBN: 978-80-213-2247-9.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2011. Praha: ČZU v Praze, 30.11.2011, 156 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv způsobu aplikace dusíku na hladiny cytokininů u rostlin. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 9.3.2011, Praha. Praha: VÚRV, v.v.i., ČZU v Praze, 2011. s. 130-132. ISBN: 978-80-213-2160-1.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – TRUNCOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kadmia na hladiny volného prolinu v hyperakumulujících rostlinách. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 9.3.2011, Praha. Praha: VÚRV, v.v.i., ČZU v Praze, 2011. s. 155-158. ISBN: 978-80-213-2160-1.

PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – PAVLÍK, M. – KOLÁŘ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úloha síry v rostlinách a její potřeba pro rostliny. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 21-26. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TLUSTOŠ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Síra v životním prostředí. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – URBANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volného prolinu v hyperakumulátoru kadmia Thlaspi caerulescens. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 166-170. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZEMANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. – URBANOVÁ, V. – TRUNCOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Accumulation of free amino acids in Thlaspi caerulescens and Arabidopsis halleri as response to stress cadmium exposure. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 518-522. ISBN: 978-80-7375-534-8.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ŽIŽKOVÁ, E. – MOTYKA, V. – PAVLÍK, M. Different types of N nutrition and their impact on endogenous cytokinin levels in Festulolium and Trifolium pratense L.. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 8, s. 381-387. ISSN: 1214-1178.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Dependence of free alanine levels in Festulolium and Trifolium pretense L. on types of N nutrition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 147-152. ISSN: 1211-3174.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – STASZKOVÁ, L. – NEUBERG, M. – KALISZOVÁ, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The effect of arsenic contamination on amino acids metabolism in Spinacia oleracea L.. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2010, roč. 73, č. 6, s. 1309 - 1313. ISSN: 0147-6513.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. – NEUBERG, M. The contents of amino acids and sterols in maize plants growing under different nitrogen conditions. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 3, s. 125 - 132. ISSN: 1214-1178.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. The effect of different nitrogen nutrition on proline and asparagine content in plant. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 7, s. 305 - 311. ISSN: 1214-1178.

PAVLÍKOVÁ, D. – JANOUŠKOVÁ, M. Cadmium immobilization in the rhizosphere of arbuscular mycorrhizal plants by the fungal extraradical mycelium. Plant and Soil, 2010, roč. 332, č. 0, s. 511 - 520. ISSN: 0032-079X.

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VAŠÍČKOVÁ, S. Infrared spectroscopy-based metabolomic analysis of maize growing under different nitrogen nutrition. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 533 - 540. ISSN: 1214-1178.

Možnosti modelování příjmu dusíku rostlinou - Mgr. Marek Neuberg, Veronika Zemanová, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Sledování pohybu vody a transportu rizikových prvků v půdě a do rostliny - Mgr. Marek Neuberg, Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Význam dlouhodobých pokusů pro praxi, vědu a zaměření výzkumu - prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2010

Vliv arsenu na produkci prolinu v rostlinách - Veronika Zemanová, Mgr. Marek Neuberg, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., 2010

Vliv různého způsobu aplikace dusíku na obsah cytokininů u trav rodu Festulolium - Mgr. Marek Neuberg, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., Eva Žižková (externí), Ing. Václav Motyka, CSc. (externí), 2010

VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2010. Místo konání: Praha, ČZU v Praze Stát konání: ČR Datum zahájení: 30.11.2011 Datum ukončení: 30.11.2011 Počet účastníků: 156 Počet zahraničních účastníků: 6 Typ akce: celostátní.

Vliv výživy amonným dusíkem na obsah aminokyselin v rostlinách jetele lučního - Mgr. Neuberg Marek; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2010

Produkce volných aminokyselin u rostlin kukuřice v závislosti na formě utilizovaného dusíku - Mgr. Neuberg Marek; Pavlík Milan; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The risk of growing wheat and barley on a Cd and Pb contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The risk of growing cereals on contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Metabolism of plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Vašíčková Soňa; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

The changes of amino acids and 20-hydroxyecdysone contents in plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Mgr. Neuberg Marek; Wimmer Zdeněk; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Metabolism of various nitrogen forms in higher plants - Mgr. Neuberg Marek; prof. Ing. Pavlík Jan, DrSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina, 2009

Micro-extraction of hydrolyzed free and conjugated sterols for their determination using HPLC - Pavlík Milan; Siglerová V.; Wimmer Zdeněk; Ing. Sovová Helena; Sajfrtová Marie; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

Vliv hnojení na půdní vlastnosti a půdní úrodnost - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Úloha organické hmoty v půdě - prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Vliv různého způsobu hnojení síranem amonným na obsah asparaginu v rostlinách trav - Mgr. Neuberg Marek; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina, 2009

The content of ß-sitosterol in maize plants growing under different nitrogen nutrition - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Poznámky k výživě a hnojení kukuřice - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

The effect of cadmium and zinc on metabolism of spinach. - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The sulphur and copper content in oilseed rape plants after the application ammonium sulphate - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

MACEK, T. – UHLÍK, O. – JEČNÁ, K. – NOVÁKOVÁ, M. – LOVECKÁ, P. – REZEK, J. – DUDUKOVÁ, V. – ŠTURSA, P. – VRCHOTOVÁ, B. – PAVLÍKOVÁ, D. – DEMNEROVÁ, K. – MACKOVÁ, M. Advances in applied bioremediation. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 1s. ISBN 978-3-540-89620-3. s. Advances in phytoremediation and rhizoremediation, s. 257 - 277.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

Racionální použití hnojiv - prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

 
page foot