| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Najmanová (930)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2741
    • +420 22438 2433
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**HANOUSKOVÁ, B. – SZÁKOVÁ, J. – **RYCHLÍKOVÁ, E. – NAJMANOVÁ, J. – KOŠNÁŘ, Z. – TLUSTOŠ, P. The risk assessment of inorganic and organic pollutant levels in an urban area affected by intensive industry. Environmental Monitoring and Assessment, 2021, roč. 193, č. 68, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

BARTOŠOVÁ, B. – **BARTOŠOVÁ, T. – SZÁKOVÁ, J. – **WIPLER, J. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Inorganic and organic pollutant levels in soil and vegetation of a medium-sized urban area. Polish Journal of Environmental Studies, 2021, roč. 30, č. 5, s. 4425-4435. ISSN: 1230-1485.

**TŮMOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Scrap metal deposits as potential sources of enhanced risk in soil and vegetation. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, roč. 29, č. 1, s. 841-852. ISSN: 1230-1485.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PAUL, C. – ROBLEDO MAHON, T. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The dual effect of bone char on the mobility of microelements (Cr, Zn) in soils. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 117-120.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

ZÁDRAPOVÁ, D. – **TITĚRA, A. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – **CUDLÍN, O. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mobility and bioaccessibility of risk elements in the area affected by the long-term opencast coal mining. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, roč. 54, č. 12, s. 1159-1169. ISSN: 1093-4529.

TLUSTOŠ, P. – PRAČKE, K. – KAPLAN, L. – MERCL, F. – NAJMANOVÁ, J. Torefikovaná sláma a seno jako upravená organická hmota a půdní aditivum, Torrified straw and hay as modified organic matter and soil additive, available nutrients; organic matter; torrification, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení MZE-47889/2019-Mze-18144, Při aplikaci 1 t torefikované slámy resp. sena vstupuje do půdy 11 resp 20 kg N 7 až 12 kg P, 10 až 20 kg K v úhrnné ceně 1500 až 2300,- Kč a významné množství dalších živin včetně mikroživin, která jsou nezbytná k optimálnímu růstu rostlin a nejsou obsažena v běžných minerálních hnojivech. Obtížně ekonomicky vyhodnotitelná je stabilizace C, omezující dnes tolik diskutované emise skleníkových plynů a stabilizace dalších živin redukující jejich možné ztráty rychlým uvolněním. Je však nutné zmínit též náklady na vlastní torefakci, transport a aplikaci uvedených materiálů, které mohou do značné míry eliminovány využitím tepelné frakce jako zdroje energie a zejména zpracování kapalné frakce, která poskytuje celou řadu chemických sloučenin vyráběných synteticky nebo zpracováním ropy. Protože v současnosti není v ČR žádná torefikační jednotka v plném ani částečném provozu nedá se tato část ekonomicky vyhodnotit., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 27.09.2019,

FRÖHLICHOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. An assessment of the risk of element contamination of urban and industrial areas using Taraxacum sect. Ruderalia as a bioindicator. Environmental Monitoring and Assessment, 2018, roč. 190, č. 3, s. 1-14. ISSN: 0167-6369.

MERCL, F. – KOŠNÁŘ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – **HANZLÍČEK, T. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Hodnocení obsahů minerálních živin a rizikových prvků v anaerobně stabilizovaných kalech z ČOV. Waste Forum, 2018, roč. 2, č. 1, s. 78-84. ISSN: 1804-0195.

**UMLAUFOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – **SYSALOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant transfer of risk elements within the area of an abandoned gold mine in Libčice, Czech Republic. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. 53, č. 14, s. 1267-1276. ISSN: 1093-4529.

TREMLOVÁ, J. – SEHNAL, M. – SZÁKOVÁ, J. – **GOESSLER, W. – **STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. A profile of arsenic species in different vegetables growing in arsenic-contaminated soils. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 7, s. 918-927. ISSN: 0365-0340.

**DVOŘÁK, T. – SZÁKOVÁ, J. – KROULÍKOVÁ, S. – KOŠNÁŘ, Z. – HOLEČKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Content of inorganic and organic pollutants and their mobility in bottom sediment from the Orlík water reservoir (Vltava river, Czech Republic). Soil & Sediment Contamination, 2017, roč. 26, č. 6, s. 584-604. ISSN: 1532-0383.

TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – KOUBOVÁ, K. The long-term variation of Cd and Zn hyperaccumulation by Noccaea spp and Arabidopsis halleri plants in both pot and field conditions. International Journal of Phytoremediation, 2016, roč. 18, č. 2, s. 110-115. ISSN: 1522-6514.

DRAHOŇOVSKÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – MESTEK, O. – TREMLOVÁ, J. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Selenium uptake, transformation and inter-element interactions by selected wildlife plant species after foliar selenate application. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 125, č. 5, s. 12-19. ISSN: 0098-8472.

TREMLOVÁ, J. – VAŠÍČKOVÁ, I. – SZÁKOVÁ, J. – GOESSLER, W. – STEINER, O. – NAJMANOVÁ, J. – HORÁKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Arsenic compounds occurring in ruderal plant communities growing in arsenic contaminated soils. Environmental and Experimental Botany, 2016, roč. 123, č. 3, s. 108-115. ISSN: 0098-8472.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – BŘENDOVÁ, K. The effect of NPK fertilizer with different nitrogen solubility on growth, nutrient uptake and use by chrysanthemum. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2016, roč. 39, č. 7, s. 993-1000. ISSN: 0190-4167.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – GOLKA, V. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Distribution of arsenic compounds in Plantaginaceae and Cyperaceae plants growing in contaminated soil. CHEMISTRY AND ECOLOGY, 2016, roč. 32, č. 10, s. 919-936. ISSN: 0275-7540.

ŽÁKOVÁ, N. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The soil-plant-feed transport of selenium and other essential micronutrients in diet of sport and recreational horses at two different locations. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 317-325. ISSN: 1230-1388.

KOUBOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – BŘENDOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Lead accumulation ability of selected plants of Noccaea spp.. Soil & Sediment Contamination, 2016, roč. 25, č. 8, s. 882-890. ISSN: 1532-0383.

SLÁDKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HAVELCOVÁ, M. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The contents of selected risk elements and organic pollutants in soil and vegetation within a former military area. Soil & Sediment Contamination, 2015, roč. 24, č. 3, s. 325-342. ISSN: 1532-0383.

SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – PEGOVÁ, K. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Soil-to-plant transfer of native selenium for wild vegetation cover at selected locations of the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, roč. 187, č. 6, s. 358-366. ISSN: 0167-6369.

ŠINDELÁŘOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – PRAUS, L. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The response of broccoli (Brassica oleracea convar. italica) varieties on foliar application of selenium: uptake, translocation, and speciation. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, 2015, roč. 32, č. 12, s. 2027-2038. ISSN: 1944-0049.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĽOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 111-116. ISBN: 978-80-213-2594-4.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 121-125. ISBN: 978-80-213-2594-4.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – NAJMANOVÁ, J. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – GUĹOVÁ, B. – DOBOŠOVÁ, A. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus na koncentrace fosforu v půdním roztoku a jeho odběr jarní pšenicí. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 111-116.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Regulace příjmu toxických prvků a mikroprvků rychle rostoucími dřevinami aplikací fosforečných aditiv. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 121-125.

ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BAZALOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The analytical aspects of mobile Ca, K, Mg, P determination in soil by using various extraction methods. 2014, Book of Abstracts, European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2014 & 15th Czech - Slovak Spectroscopic Conference, 16.3.2014, Praha. s. 243. ISBN 978-80-905704-1-2.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – KYJAKOVÁ, P. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships of free amino acids and fatty acids with cadmium in Noccaea caerulescens ecotypes. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 133-133. ISBN: 978-960-6865-81-7.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v obsahu nasycených a nenasycených mastných kyselin v ekotypech rostlin rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované kadmiem. 2014, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 10.9.2014, Praha. Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, ČZU v Praze. s. 222-225. ISBN: 978-80-213-2475-6; 978-800-89408-17-7.

MERCL, F. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace olova v rychle rostoucích dřevinách. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 96-99. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace příjmu rizikových prvků a živin rychle rostoucími dřevinami vyvápněním silně kontaminovaných půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 116-119. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ZEMANOVÁ, V. – KYJAKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nasycené a nenasycené C16 a C18 mastné kyseliny v listech ekotypů rodu Noccaea rostoucích na půdě kontaminované Cd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 124-127. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. The influence of slow-release fertilizers on potted chrysanthemum growth and nutrient consumption. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 385-391. ISSN: 1214-1178.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice a popele ze spalování biomasy na růst jahod. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace aditiv na bázi amorfních oxidů železa na akumulaci zinku a železa v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 161-164. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv Cd na N-transportní volné aminokyseliny v hyperakumulátorech Cd: Arabidopsis halleri x Noccaea caerulescens. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 173-176. ISBN: 978-80-213-2416-9.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BABKOVÁ, R. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribution of arsenic compounds in Plantago laceolata L. plants during vegetation period. 2013, XVII euroANALYSIS 25.8.2013, Warsaw, Poland. Polish Chemical Society, Warsaw. s. 558-558. ISBN: 978-83-7798-089-7.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. In 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET) 23.09.2012, Rome, Italy. Cedex A, France: E D P SCIENCES, 2013. s. 1-4.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metabolismus volných aminokyselin v rostlinách rodu Thlaspi na půdě kontaminované kadmiem. 2013, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 13.2.2013, Praha. VÚRV, ČZU v Praze. s. 160-163. ISBN: 978-80-7427-131-1; 978-80-213-2357-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vybrané volné aminokyseliny v hyperakumulujících rostlinách čeledi Brassicacea v podmínkách stresu kadmiem. 2013, 11. dni doktorandov experimentálnej biologie rastlín a 13. konferencia experimentálnej biologie rastlín 9.9.2013, Košice, SR. UPJŠ v Košiciach. s. 163-163. ISBN: 978-80-8152-031-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TŮMA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst balkonové rostliny sutery srdčité. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 126-130. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace superfosfátu na akumulaci Cd, Zn a Fe v biomase vrby Smithovy pěstované v silně kontaminované půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 186-191. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cadmium induced changes of proline in two ecotypes of Thlaspi caerulescens. 2012, 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment 23.–27.9.2012, Rome, Italy. CNR, Rende. CD 4 s..

SEHNAL, M. – TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Risk elements uptake by less common types of vegetables. 2012, 5th International Symposium on Biosorption and Bioremediation 24.-28.6.2012, Praha. ICT Prague Press. s. 37-40. ISBN: 978-80-7080-825-2.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Free amino acids accumulation in two ecotypes Thlaspi caerulescens in response to cadmium stress. 2012, Protection and Restoration of the Environment XI 3.-6.7.2012, Thessaloniki, Greece. s. 1670-1679. ISBN: 978-960-99922-1-3.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volných aminokyselin ve dvou ekotypech hyperakumulátoru Thlaspi caerulescens. 2012, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012 1.-2.2.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 201-204. ISBN: 978-80-213-2247-9.

BŘENDOVÁ, K. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití rostlin s vysokou schopností akumulace kovů k čištění půd. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 74-79. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pevné fáze digestátu z bioplynové stanice na růst a kvetení chryzantém. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 102-106. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PEGOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy selenu v půdě a ve volně rostoucí vegetaci na vybrané lokalitě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 118-121. ISBN: 978-80-213-2224-0.

TREMLOVÁ, J. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Celkové obsahy rizikových prvků v rostlinných společenstvech volně rostoucích v blízkosti bývalých stříbrných dolů v Nalžovských Horách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 140-144. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinek dolomitu na přijatelnost kadmia a olova ve dvou silně kontaminovaných půdách v České republice. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 151-155. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – URBANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace volného prolinu v hyperakumulátoru kadmia Thlaspi caerulescens. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 166-170. ISBN: 978-80-213-2224-0.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – HABART, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The use of digestate as an alternative source of nutrients in the growing medium in the cultivation of potted chrysanthemum from „Multiflora“. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 153-157. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VONDRÁČKOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – NAJMANOVÁ, J. – JAKOUBKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of lime application on the mobility of cadmium, zinc and lead in heavily contaminated soils. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 714-719. ISBN: 978-80-7375-534-8.

ZEMANOVÁ, V. – NAJMANOVÁ, J. – URBANOVÁ, V. – TRUNCOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Accumulation of free amino acids in Thlaspi caerulescens and Arabidopsis halleri as response to stress cadmium exposure. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 518-522. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Ověření účinku NPK hnojiva pozvolně uvolňující dusík u hrnkových chryzantém - Ing. Lukáš Kaplan, prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Ing. Jana Najmanová, 2010

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FRKOVÁ, Z. – NAJMANOVÁ, J. Mobility of arsenic and its compounds in soil and soil solution: The effect of soil pretreatment and extraction methods. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 172, č. 0, s. 1244 - 1251. ISSN: 0304-3894.

Vliv dávky a aplikačního režimu chelatačního činidla na indukovanou fytoextrakci olova - Ing. Jakoubková Lucie; Neugschwandtner Reinhard; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2009

Optimalizace výživy hrnkových chryzantém - Ing. Kaplan Lukáš; Kaplan Lukáš; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Najmanová Jana, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot