| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. (2147)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HANČ, A. – GARI, B. – HŘEBEČKOVÁ, T. Differences of enzymatic activity during composting and vermicomposting of sewage sludge mixed with straw pellets. Frontiers in Microbiology, 2022, roč. 12, č. 801107, s. 1-15. ISSN: 1664-302X.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Vermicomposting technology as a process able to reduce the content of potentially toxic elements in sewage sludge. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 9, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **INNEMANOVÁ, P. – HRČKA, M. Optimální přístupy k vermikompostování čistírenského kalu, Optimal approaches to vermicomposting sewage sludge, sewage sludge; vermicomposting; approaches; micropollutants, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-61482/2022-13123, Náklady na zpracování čistírenského kalu jsou poměrně vysoké. Předpokládáme-li, že provozovatel ČOV využívá za účelem nakládání s čistírenským kalem služby společnosti zaměřené na nakládání s odpady, činí náklady na odvoz a odstranění kalu z objektu ČOV zpravidla 500 - 800 Kč za tunu kalu. Doprava závisí na nosnosti automobilu, lépe řečeno velikosti kontejneru. Doprava malým kontejnerem s kapacitou cca 5 tun vychází na cca 25 Kč/km, doprava kontejnerem s kapacitou 10 – 20 tun (a více) vychází na cca 40 až 50 Kč/km. Následné zpracování kalů v odpovídajících zařízeních pak znamená další náklady v rozmezí 300 až 500 Kč/t., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 03.11.2022,

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – CHANE, A. – **NIGUSSIE, A. Carbon dioxide and methane emissions during the composting and vermicomposting of sewage sludge under the effect of different proportions of straw pellets. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2073-4433.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **GRASSEROVÁ, A. – **CAJTHAML, T. Conversion of spent coffee grounds into vermicompost. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2021, roč. 341, č. 125925, s. 1-9. ISSN: 0960-8524.

**GRASSEROVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T. Composting and vermicomposting used to break down and remove pollutants from organic waste: a mini review. European Journal of Environmental Sciences, 2020, roč. 10, č. 1, s. 9-14. ISSN: 1805-0174.

**SEMERÁD, J. – **HATAŠOVÁ, N. – **GRASSEROVÁ, A. – **ČERNÁ, T. – **FILIPOVÁ, A. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – **PIVOKONSKÝ, M. – **CAJTHAML, T. Screening for 32 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) including GenX in sludges from 43 WWTPs located in the Czech Republic - Evaluation of potential accumulation in vegetables after application of biosolids. Chemosphere, 2020, roč. 261, č. december, s. 1-10. ISSN: 0045-6535.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **PLÍVA, P. – **CAJTHAML, T. Vermicomposting of sludge from a malt house. Waste Management, 2020, roč. 118, č. 12, s. 232-240. ISSN: 0956-053X.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Change in agrochemical and biochemical parameters during the laboratory vermicomposting of spent mushroom substrate after cultivation of Pleurotus ostreatus. Science of the Total Environment, 2020, roč. 739, č. 140085, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes in layers of laboratory vermicomposting using spent mushroom substrate of Agaricus subrufescens P.. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111340, s. 1-9. ISSN: 0301-4797.

**ROUBALOVÁ, R. – **PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **BILEJ, M. Mutual interactions of E. andrei earthworm and pathogens during the process of vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, roč. 27, č. 27, s. 33429-33437. ISSN: 0944-1344.

GARI, B. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – CHANE, A. Emissions of methane and carbon dioxide during composting and vermicomposting of sewage sludge. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 113-116.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Srovnání enzymatické aktivity v jednotlivých vermikompostovacích zakládkách. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 121-124.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. Change of the parameters of layers in a large-scale grape marc vermicomposting system with continuous feeding. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2019, roč. 37, č. 8, s. 826-832. ISSN: 0734-242X.

**STOKNES, K. – **SCHOLWIN, F. – **JASINSKA, A. – **WOJCIECHOWSKA, E. – **MLECZEK, M. – HANČ, A. – **NIEDZIELSKI, P. Cadmium mobility in a circular food-to-waste-to-food system and the use of a cultivated mushroom (Agaricus subrufescens) as a remediation agent. Journal of Environmental Management, 2019, roč. 245, č. Sep, s. 48-54. ISSN: 0301-4797.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. Waste and Biomass Valorization, 2019, roč. 10, č. 12, s. 3647-3657. ISSN: 1877-2641.

HŘEBEČKOVÁ, T. – HANČ, A. – **AMITAVA, R. Changes of chemical and biological parameters during vermicomposting of kitchen biowaste with an emphasis on pathogens. Waste Forum, 2019, roč. 2019, č. 3, s. 187-196. ISSN: 1804-0195.

**SMAŽÍKOVÁ, P. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Effects of organic matter-rich amendments on selenium mobility in soils. Pedosphere, 2019, roč. 29, č. 6, s. 740-751. ISSN: 1002-0160.

MÍCHAL, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. Inhibiční vliv amoniakálního dusíku při vermikompostování čistírenského kalu a možnosti jeho potlačení. Waste Forum, 2019, roč. 12, č. 2, s. 144-152. ISSN: 1804-0195.

HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – HNÁTKOVÁ, T. – INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T.Pomohou žížaly odstranit mikropolutanty z čistírenských kalů?. 2019, Odpadové fórum, roč. 20, č. 7-8, s. 24-26. ISSN: 1212-7779.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – HNÁTKOVÁ, T. – **CAJTHAML, T.Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal. 2019, 13. bienální konference VODA 2019, 18.9.2019, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 519-522. ISSN: 2694-7013.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. Vermikomposty – jejich příprava a složení. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 41-48.

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A. Changes of enzymatic activity during a large-scale vermicomposting process with continuous feeding. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2019, roč. 239, č. 118127, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M. Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system with horse manure. Waste Management, 2019, roč. 99, č. 11, s. 1-11. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T. – BAZALOVÁ, M. Změny enzymatické aktivity a metody jejího stanovení během procesu vermikompostování v systému průběžného krmení, Changes in enzymatic activity and methods of its determination during the process of vermicomposting in the system of continuous feeding, enzymatic activity; vermicomposting; continuous feeding; physicochemical and biological parameters, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. 37473/2018-MZE-17221, Zvolené metody byly oceněny podle aktuálních cen chemikálií, přístrojového vybavení a pracnosti. Kalkulace byla provedena v Kč na 1 vzorek při třech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky a při čtyřech opakováních a zaplnění celé mikrotitrační destičky na multifunkčním modulárním readeru Tecan Infinite® M200. Byly uvedeny cenové analýzy při měření 1 vzorku ve čtyřech opakováních na UV/VIS spektrometru Lambda 25. Detailní kalkulaci pro měření zaplněné mikrotitrační destičky při čtyřech vzorkách ve třech opakováních a čtyřech enzymech. Podrobnosti jsou uvedeny v několika tabulkách v samotné certifikované metodice., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 29.06.2018,

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

**PLÍVA, P. – HANČ, A. – **HORÁKOVÁ, V. Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, Vermicomposting of biodegradable municipal waste, biodegradable municipal waste; vermicomposting technology; earthworms Eisenia andrei; qualitative parameters; application of vermicompost, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, OT I – QJ1530034 - 2018, QJ1530034, Podrobné technické parametry jsou uvedeny v Technické dokumentaci, zejména v příloze 1. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku RUMPOLD UHB, s.r.o., Náklady na zpracování 1 000 t BRO jsou u vermikompostování nižší, avšak délka kompostovacího cyklu je u vermikompostování 3,3x delší. Násada žížal je pořizována na několikaleté období, bez potřeby obnovy, výsledné náklady jsou za určité období srovnány a dále jsou oproti klasickému kompostování, u kterého je nutné překopávání provádět neustále, stále snižovány., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**MEZULIÁNÍK, M. – **DĚDINA, M. – **PLÍVA, P. – HANČ, A.Vermikomposty. 2018, Česká agentura pro standardizaci, ČSN 465736, listopad 2018.

HANČ, A.; idPublikace = 78427; Název: Návrh na úpravu části Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva-- Neexistuje podtyp publikace --

HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – HANČ, A.Obsahy P, K a Mg ve vrstvách vermikompostu z vyplozeného substrátu Agaricus blazei. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 85-88. ISBN: 978-80-213-2895-2.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Vermicomposting of sludge from a malt house. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 84-85.

HANČ, A. – **DĚDINA, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **AMITAVA, R. – **PLÍVA, P.Changes of chemical and biological parameters, with an emphasis on pathogens, during vermicomposting of food waste. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 99-100.

**DĚDINA, M. – HANČ, A. – **PLÍVA, P. – **KARASOVÁ, M.Utilization of vermicomposting for the Greengood substrate treatment. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 95-96.

**DVOŘÁK, J. – HANČ, A. – **BILEJ, M. – **PACHECO, N. – **PROCHÁZKOVÁ, P. – **ROUBALOVÁ, R.Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. 2018, 1st International Earthworm Congress, 24.6.2018, Shanghai, China. Shanghai Jiao Tong University. s. 121-122.

**ROUBALOVÁ, R. – **PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **BILEJ, M.Reduction of pathogens during the process of vermicomposting. 2018, ISWA World Congress, 22.10.2018, Kuala Lumpur, Malaysia. WMAM, ISWA. s. 8-13.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Changes of biological properties in outdoor vertical-flow windrow vermicomposting. 2018, ISWA World Congress, 22.10.2018, Kuala Lumpur, Malaysia. WMAM, ISWA. s. 131-136.

HANČ, A. – HŘEBEČKOVÁ, T.Vermicomposting of distillery residues in a vertical-flow windrow system. 2018, 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management NAXOS 2018 13.6.2018, Naxos Island. National Technical University of Athens, Athens. s. 1-2.

HANČ, A. – **ENEV, V. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **KLUČÁKOVÁ, M. – **PEKAŘ, M.Characterization of humic acids in a continuous-feeding vermicomposting system. 2018, 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability 16.9.2018, Sitges, Spain. Elsevier. s. 1-1.

GARCÍA SÁNCHEZ, M. – **TAUŠNEROVÁ, H. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Stabilization of different starting materials through vermicomposting in a continuous-feeding system: Changes in chemical and biological parameters. Waste Management, 2017, roč. 62, č. 4, s. 33-42. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – OCHECOVÁ, P. – **VAŠÁK, F. Changes of parameters during composting of bio-waste collected over four seasons. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1751-1764. ISSN: 0959-3330.

HANČ, A. – ČÁSTKOVÁ, T. – **KUŽEL, S. – **CAJTHAML, T. Dynamics of a vertical-flow windrow vermicomposting system. WASTE MANAGEMENT & RESEARCH, 2017, roč. 35, č. 11, s. 1121-1128. ISSN: 0734-242X.

ČÁSTKOVÁ, T. – HANČ, A. – KRAUS, K. Obsah spalitelných látek, N, P, K ve vermikompostech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 73-76.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 217, č. N, s. 186-189. ISSN: 0960-8524.

ŠÍPKOVÁ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Mobility of mercury in soil as affected by soil physicochemical properties. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2016, roč. 16, č. 9, s. 2234-2241. ISSN: 1439-0108.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Subsequent effects of vermicomposts from kitchen biowaste on properties of soil and plants. 2016, Agrotechnology, roč. 5, č. 2, s. 71-71. ISSN: 2168-9881.

PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HANČ, A. – HEJÁTKOVÁ, K. – AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – VALENTOVÁ, L.Kompostování a kompostárny. 2016, Praha: Profi Press, 2016, 149s. ISBN 978-80-86726-74-8.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – HOLEČKOVÁ, Z.Vliv vybraných faktorů na vlastnosti výluhů z vermikompostu. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 40-43. ISBN: 978-80-813-2681-1.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P.Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2691-0.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 89-92.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 43-52.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. Processing separated digestate by vermicomposting technology using earthworms of the genus Eisenia. International Journal of Environmental Science and Technology, 2015, roč. 12, č. 4, s. 1183-1190. ISSN: 1735-1472.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 376-379. ISBN: 978-988-19988-8-0.

HANČ, A. – OCHECOVÁ, P. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of parameters during composting of biowaste originated in four seasons. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 190-190. ISBN: 978-988-19988-8-0.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of vermicompost extracts prepared under different conditions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 404-407. ISBN: 978-988-19988-8-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 91-94.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 2, s. 20-22. ISSN: 1802-2391.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. – HANČ, A. – JENÍČEK, P. Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: influence of feeding strategy. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2014, roč. 68, č. 7, s. 871-878. ISSN: 0366-6352.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Energetické využití kompostů. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

PLÍVA, P. – HANČ, A. – FILIP, J. Kompostárny a vermikompostování. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. 3, s. 16-19. ISSN: 1802-2391.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. Differences in the mobility of Cd, Cu, Pb and Zn during composting of two types of household bio-waste collected in four seasons. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 204-213. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – CHADIMOVÁ, Z. Nutrient recovery from apple pomace waste by vermicomposting technology. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2014, roč. 168, č. 1, s. 240-244. ISSN: 0960-8524.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 304528. 07.05.2014.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Domácí kompostování se žížalami. 2014, Zemědělský kalendář, roč. 13, č. 167, s. 79-81. ISBN: 978-80-904388-5-9.

STOKNES, K. – WOJCIECHOWSKA, E. – JASINSKA, A. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Cadmium bioavailability in an integrated biosystem, and the use of Agaricus subrufescens as a remediation agent. 2014, Book of Abstracts, 11th International Phytotechnologies Conference 2014, 30.9.2014, Heraklion (Crete), Greece. International Phytotechnology Society. s. 88-88. ISBN: 978-960-6865-81-7.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of intensity and time of aeration on agrochemical properties of extracts from vermicompost. 2014, New Challenges, New Responses in the 21st Century, 9th International Conference ORBIT 2014, 26.6.2014, Gödöllö, Hungary. s. 46-46..

SZÁKOVÁ, J. – SMAŽÍKOVÁ, P. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of vermicompost application on selenium immobilization in soil. 2014, Book of Abstracts, XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 3.9.2014, Lodz, Poland. s. 188-188. ISBN 978-83-63929-24-4.

PLÍVA, P. – HANČ, A. – FILIP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vermikompostování pro zpracování odpadní biomasy. 2014, Alternativní energie, roč. 17, č. 6, s. 12-15.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting technology as a tool for nutrient recovery. Journal of Material Cycles and Waste Management, 2013, roč. 15, č. 4, s. 431-439. ISSN: 1438-4957.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování bioodpadů, Vermicomposting of biowaste, biowaste; sustainable technology; vermicomposting; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2422-0, Osvědčení č. j. 81090/2013-MZE-17221, Náklady za určité období jsou v důsledku srovnatelné s klasickým kompostováním, není však zde nutné neustálé překopávání a kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než u běžného kompostu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.12.2013,

PLÍVA, P. – HANČ, A. Technologie vermikompostování ve funkčním vzorku dvoumodulového vermireaktoru, The technology of vermicomposting in functional model of two-modular vermireactor, vermicomposting technology; vermireactor; biowaste; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Ověřená technologie, OT I - QI91C199 - 2013, Ověřeno ve firmě: Ing. Petr Filip, Dvorní 768/5, Lužice u Hodonína, PSČ 696 18, Podrobné technické parametry jsou uvedeny ve Smlouvě o uplatnění ověřené technologie č. OT I - QI91C199 – 2013, zejména v přílohách 1 a 2. Smlouva byla uzavřena mezi poskytovatelem výsledku (VÚZT Praha a ČZU v Praze) a uživatelem výsledku Ing. Petrem Filipem., a/ nákladově odhadnutá cena zařízení pro testování technologie vermikompostování byla asi 100 000,- Kč bez DPH; b/ úspora nákladů na odvoz BRO (podle vzdálenosti na místo zpracování a ceny za km, 1 km 15 až 20 Kč ); c/ úspora za zpracování BRO u cizích subjektů – kuchyňské odpady (poplatek za 1t kuchyňských odpadů = od 650 do 2 000 Kč. m-3 bez DPH)., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. , Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027031, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HANČ, A. – PLÍVA, P. Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor, The modified two-modular vermireactor, vermicomposting; biowaste; earthworms, 2013, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, B - Funkční vzorek, FV I - QI91C199 - 2013, Eurest, spol. s r.o., v provozovně menza ČZU v Praze, Rozměry jednoho modulu vermireaktoru: délka1000 mm; šířka 800 mm; výška 1050 mm; Objem pracovního prostoru jednoho modulu vermireaktoru: cca 0,6 m3. Rozměry spojeného „Modifikovaného dvoumodulový vermireaktoru“: délka 1000 mm; šířka 1550 mm; výška 1050 mm. Objem pracovního prostoru dvoumodulového reaktoru: cca 1,2m3., a/ nákladově odhadnutá cena tohoto funkčního vzorku je cca 66 000,- Kč bez DPH; b/ úspora nákladů na odvoz BRO (podle vzdálenosti na místo zpracování a ceny za km, 1 km 15 až 20 Kč ); c/ úspora za zpracování BRO u cizích subjektů – kuchyňské odpady (poplatek za 1t kuchyňských odpadů = od 650 do 2 000 Kč. m-3 bez DPH)., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠVEHLA, P. – BOUČEK, J. – HANČ, A. – VOLF, Š. – BALÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah organických látek ve výluzích z vermikompostu. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 153-156. ISBN: 978-80-213-2416-9.

HANČ, A.; idPublikace = 62631; Název: Biologicky rozložitelné odpady – Optimalizace technologie v regionu-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – PLÍVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vermikompostování – perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů. 2013, Biologicky rozložitelné odpady – Optimalizace technologie v regionu 18.9.2013, Náměšť nad Oslavou. ZERA, Náměšť nad Oslavou. s. 1-11. ISBN: 978-80-87226-29-2.

AMITAVA, R. – SOUČEK, J. – PLÍVA, P. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Energetické využití kompostů. 2013, Technika a technologie pro využití biomasy 28.11.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 1-6.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – OCHECOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in the mobility of Cd, Cu, Pb and Zn during composting of two types of household bio-waste collected in four seasons. 2013, International Conference on Solid Waste 2013 – Innovation in Technology and Management 5.5.2013, Hong Kong SAR, P.R. China. s. 487-491. ISBN: 978-988-19988-5-9.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – ŠVEHLA, P. Effect of composting on the mobility of arsenic, chromium and nickel contained in kitchen and garden waste. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, roč. 126, č. , s. 444-452. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermicomposting of garden biowaste and sewage sludge. Waste Forum, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 103-110. ISSN: 1804-0195.

PLÍVA, P. – ČEJKA, Z. – HANČ, A. Dvoumodulový vermireaktor. Úřad průmyslového vlastnictví. 23596. 26.03.2012.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve výnosech senážního ovsa po hnojení vermikompostem pocházejícím z digestátu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv změny způsobu průtoku na zastoupení konečných produktů nitrifikace při biologickém čištění kalové vody. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 176-181. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HANČ, A. – PLÍVA, P. – PARGAČOVÁ, Z. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv předkompostování kuchyňského bioodpadu na jeho vermikompostování. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PARGAČOVÁ, Z. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných parametrů během vermikompostování předkompostovaného digestátu. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 9 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vermikompostování. 2012, Biologicky rozložitelné odpady 19.-21.9.2012, Náměšť nad Oslavou. ZERA. s. 1-10. ISBN: 978-80-87226-23-0.

HANČ, A. – NOVÁK, P. – DVOŘÁK, M. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Management, 2011, roč. 31, č 7, s. 1450-1460. ISSN: 0956-053X.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Jak vyrábět vermikompost?. Komunální technika, 2011, roč. 5, č 5, s. 41-45. ISSN: 1802-2391.

PLÍVA, P. – HANČ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ako vyrábať vermikompost?. 2011. Komunálna technika, 2011, roč. 3, č. 5, s. 29-33. ISSN: 1337-9011.

HYBLEROVÁ, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vermikompostování kuchyňského bioodpadu. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 081-086. ISBN: 978-80-85990-18-8.

PAULIOVÁ, M. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití žížal ke zpracování čistírenského kalu a zahradního bioodpadu. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 43-48. ISBN: 978-80-85990-18-8.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in mobility of As, Cr and Ni during composting of household bio-waste. 2011. In: Proceedings of the International Conference on Solid Waste 2011 - Moving Towards Sustainable Resource Management 2.5.2011, Hong Kong. Hong Kong Baptist University, 2011. s. 477-480. ISBN: 978-988-19988-2-8.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu amonného dusíku na vermikompostování čistírenského kalu. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické čištění kalové vody v reaktoru s kontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 135-139. ISBN: 978-80-213-2224-0.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

HANČ, A. – PLÍVA, P. Vermikompostování – perspektivní způsob nakládání s bioodpady. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 9, s. 32 - 32. ISSN: 1212-7779.

Effect of aeration intensity on composting of biowaste coming from two type sof development areas - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

Nitrifikace kalové vody při různé koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Poměr C:N a obsah makroprvků v kompostech pocházejících z bioodpadů dvou typů zástaveb - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

Nitrifikace v kalové vodě v reaktoru se semikontinuálním průtokem - Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Filip Vašák, Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., 2010

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Changes in cadmium mobility during composting and after soil application. Waste Management, 2009, roč. 29, č. 0, s. 2282 - 2288. ISSN: 0956-053X.

HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. Použití jednoduché a postupné extrakce ke zhodnocení chování zinku v kompostech a v půdě. Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 0, s. 931 - 934. ISSN: 0009-2770.

Behaviour of Cd, Cr, Cu, Pb, and Zn in Fluvisol and Cambisol fertilized with composts - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Obsahy rizikových prvků v odděleně shromážděných komunálních bioodpadech z hlediska legislativy - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Dvořák Milan; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Oddělené biologické čištění kalové vody a faktory ovlivňující jeho průběh - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Nitrifikace kalové vody v různých podmínkách - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Vhodnost kompostů do rekultivačních vrstev skládek odpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Změny pH během kompostování komunálních bioodpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Charvátová Kateřina; Ochecová Pavla, 2009

Nitritační kapacita systému odděleného biologického čištění kalové vody - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Mgr. Pacek Lukáš; Tomášková Zuzana; Rosenbaumová Ludmila, 2009

Komposty – významný článek využití odpadů a zajištění půdní úrodnosti - Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc., 2009

Vliv intenzity aerace a teploty na průběh stabilizace biologicky rozložitelných odpadů - Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Usťak Sergej; Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Hanč Aleš, Ph.D., 2009

Pevné odpady 2009 - Ing. Váňa Jaroslav, CSc.; Ing. Váňa Jaroslav, CSc.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

 
page foot