| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. (2716)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Mimo vypsané konzultační hodiny je možné dohodnout konzultaci mailem. V průběhu zkouškového období nejsou konzultační hodiny vypsány - dohoda mailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**KRAČMAROVÁ, M. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – **KOHOUT, P. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Soil microbial communities following 20 years of fertilization and crop rotation practices in the Czech Republic. Environmental Microbiome, 2022, roč. 17, č. 13, s. 1-18.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **KAUL, H. – **WAGENTRISTL, H. – **MOITZI, G. – **EUTENEUER, P. Exchangeable and plant-available macronutrients in a long-term tillage and crop rotation experiment after 15 years. Plants-BASEL, 2022, roč. 11, č. 565, s. 1-11. ISSN: 2223-7747.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Effects of long-term mineral fertilization on silage maize monoculture yield, phosphorus uptake and its dynamic in soil. Field Crops Research, 2022, roč. 280, č. 108476, s. 1-11. ISSN: 0378-4290.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – ASRADE, D. The influence of organic and mineral fertilizers on the quality of soil organic matter and glomalin content. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1375, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – PROCHÁZKOVÁ, S. – ASRADE, D. The impact of the long-term application of mineral nitrogen and sewage sludge fertilizers on the quality of soil organic matter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, roč. 9, č. 86, s. 1-11. ISSN: 2196-5641.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

**STIBOROVÁ, H. – **KRAČMAROVÁ, M. – **VESELÁ, T. – **BIESIEKIERSKA, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. Impact of long-term manure and sewage sludge application to soil as organic fertilizer on the Incidence of pathogenic microorganisms and antibiotic resistance genes. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-13. ISSN: 2073-4395.

ARAGAW, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Zinc content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) affected by mineral and organic fertilizers in long-term field experiments. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 105-108.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. The effect of fertilization on yield and P content of silage maize. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 109-112.

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Inhibitory ureázy, inhibitory nitrifikace – perspektivy jejich využití. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 25-32.

SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – BALÍK, J. Látky označené jako „nanohnojiva“. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 75-82.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Minerální hnojiva s přídavkem zeolitů. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 41-46.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – MERCL, F. – BALÍK, J. Role mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 53-60.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Vliv různých minerálních hnojiv na obsah síry v rostlinách kukuřice. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 157-160.

ŠILER, D. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. Změny obsahu N-min v ornici na stanovištích s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 161-164.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **KAUL, H. – **EUTENEUER, P. – **MOITZI, G. – **WAGENTRISTL, H. Basic soil chemical properties after 15 years in a long-term tillage and crop rotation experiment. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 1, s. 133-140. ISSN: 0236-8722.

**KRAČMÁROVÁ, M. – **KRATOCHVÍLOVÁ, H. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Response of soil microbes and soil enzymatic activity to 20 years of fertilization. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 1542, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Význam organické hmoty v půdě (rozdělení, zdroje a úloha v půdě). In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 9-15.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Využití čistírenských kalů jako zdroje organických látek. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 67-72.

JAVOR, T. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – **BERANOVÁ, L. Vliv hnojení sírou na strukturu výnosu ozimé pšenice. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 93-96.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Komposty a jejich úloha v současném zemědělství. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 29-40.

ŠILER, D. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. Hodnocení vztahů mezi výnosem ozimé řepky, hnojením a agrochemickými vlastnostmi půd v zemědělském podniku. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 105-108.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – BALÍK, J.Nevyzpytatelné hnojení sírou u jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Hnojení ozimé řepky na jaře je důležité, ale také celkem složité. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení ozimé řepky před setím a na podzim. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 70-73. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Bude ještě nutné na podzim přihnojení řepky dusíkem (nebo jinými živinami)?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T.Jak je potřebné hnojení bórem k řepce na jaře?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – SEDLÁŘ, O.Podle čeho se rozhodovat pro jarní hnojení dusíkem?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Kolik síry vyžaduje řepka na jaře, kdy, v jaké formě a proč?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J.; idPublikace = 78236; Název: Vliv mrazů na konci února na hnojení řepky dusíkem-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Výživa jarního ječmene dusíkem – ohlédnutí do minulosti, abychom v současnosti hnojili správně a v budoucnu sklízeli více. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité. 2018, Úroda, roč. 66, č. 3, s. 61-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J.Dusičnan vápenatý ve výživě rostlin. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 14, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J.Důvody pro využití listových hnojiv. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 22, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J.Síran amonný pro letní a podzimní aplikace. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 34, s. 1-1. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Zásady hnojení mikroelementy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 63-70. ISBN: 978-80-213-2895-2.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **BERANOVÁ, L.Upřesnění diagnostických metod pro optimalizaci hnojení ozimé pšenice sírou. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Úloha železa, manganu, mědi a zinku ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 23-32. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J.Možnosti využití iontovýměnných membrán pro stanovení rostlinám přístupné síry v půdě. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2895-2.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Uplatnění bóru a molybdenu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2895-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Význam vápníku a pH půdy pro pěstování (nejen) ozimé řepky. 2018, 35. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 21.11.2018, Hluk. SPZO Praha. s. 102-110. ISBN: 978-80-87065-82-2.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv pH půdy na obsah vápníku v rostlinách ozimé řepky. 2018, Prosperující olejniny 2018, 4.12.2018, Nové Strašecí. ČZS, KRV ČZU v Praze. s. 44-46. ISBN: 978-80-213-2907-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Inovace hnojení řepky - jak působí hnojení dusíkem na tvorbu výnosu řepky?. 2018, Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018, sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 13.2.2018, Kostelec nad Černými lesy. SPZO Praha. s. 26-30. ISBN: 978-80-87065-78-5.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna. Úroda, 2018, roč. 66, č. 3, s. 22-28. ISSN: 0139-6013.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T. Bilance P, K, Mg v rostlinné výrobě a korelace s obsahem živin v půdách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 41-48.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **BERANOVÁ, L. Vliv hnojení sírou na výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 81-84.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **SURAN, P. Frakcionace půdního fosforu. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 57-64.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Obsah dusíkatých látek v zrnu jarního ječmene ve vztahu k indexu výživy dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 107-110.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Vliv hnojení na kvalitu produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 29-36.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 43-52.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – JAVOR, T. Síra - přeceňovaná nebo podceňovaná živina ve výživě ozimé řepky?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 25-28. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře 2016. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky (je základem pro výnos). 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní hnojení obilnin dusíkem. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 18, s. 15-17. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 86-88. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Potřeba hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam bóru ve výživě rostlin. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M.Hnojení bórem podzim-jaro 2016/2017. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 12, s. 4-4. ISSN: 1213-1989.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J.Přísun hlavních živin a jejich bilance. 2016, Farmář, roč. 21, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Význam hořčíku (Mg) ve výživě ozimé řepky. 2016, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 23.11.2016, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 178-184. ISBN: 978-80-87065-69-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F.Vliv hnojení na kvalitu produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 29-36. ISBN: 978-80-213-2691-0.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní přihnojení bórem (B) – prevence, zbytečnost, nebo nutnost?. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 13, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První jarní hnojení dusíkem ozimé řepky („regenerační“). 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 2, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky na podzim. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BURÁŇOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé pšenice na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 64-66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bór ve výživě (nejen) řepky ozimé. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 54-58. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance draslíku při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 3, s. 55-60. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 7, s. 28-32. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení obilnin na podzim. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 59-61. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení jarního ječmene. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 18, s. 20-24. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – TICHÁ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stanoviště a termínu odběru půdy na obsah uhlíku mikrobiální biomasy. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 103-106. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 61-67. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of bioeffectors application on maize growth and yield. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 298-298.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam bóru (B) ve výživě ozimé řepky. 2015, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 25.11.2015, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 143-147. ISBN: 978-80-87065-64-8.

ČERNÝ, J.; idPublikace = 69751; Název: Možnosti uplatnění hnojiva DASA při jarním hnojení-- Neexistuje podtyp publikace --

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production, 2015, roč. 9, č. 2, s. 257-271. ISSN: 1735-6814.

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Comparison of point injection and top-dressing application of nitrogen fertilizers with sulphur addition in winter rape (Brassica napus L.) in the Czech Republic. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 247-258. ISSN: 1332-9049.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Soil pH changes in long-term field experiments with different fertilizing systems. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1801-5395.

ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – MUŽÍK, J. Vliv hnojení, stanoviště a průběhu počasí na výnosové parametry jarního ječmene. Úroda, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 42-48. ISSN: 0139-6013.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Půdní úrodnost. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 15-20.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – TICHÁ, A. – BALÍK, J. Vliv stanoviště a termínu odběru půdy na obsah uhlíku mikrobiální biomasy. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 103-106.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 61-67.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of nitrogen injection application on zinc and iron uptake by winter wheat and spring barley. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1332-9049.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The influence of fertilization by controlled ammonium nutrition (CULTAN) on maize yield, N uptake and content of nitrates in soils with a high content of mineral nitrogen. Romanian Agricultural Research, 2014, roč. 31, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1222-4227.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of precipitation amount during grain filling on nitrogen uptake and grain yield of spring barley fertilized by ammonium injection. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 2, s. 338-345. ISSN: 0133-3720.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Porovnání půdní reakce v dlouhodobých polních pokusech. Úroda, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2014, Kukuřičné listy, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 7-7.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení fosforem a draslíkem. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MADARAS, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Draslík - podceňovaný prvek ve výživě rostlin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vápnění účinně snižuje kyselost půdy. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak dlouhodobě udržet půdní úrodnost. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 37, s. 18-19. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance živin při pěstování ozimé řepky. 2014, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 19.11.2014, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 164-169. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem u ozimé řepky. 2014, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky, Jarní semináře pro pěstitele olejnin, 11.2.2014, Praha. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. s. 21-23. ISBN: 978-80-87065-51-8 .

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen fertilization on quality of winter wheat grain. 2014, MendelNet 2014, 19.11.2014, Brno. Mendelova univerzita v Brně. s. 105-109..

NEUGHSCHVANDTNER, R. – VONDRÁČKOVÁ, S. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The “eternal rye” experiment in Groß-Enzersdorf – Soil chemical characteristics after 105 years. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – HOLEČKOVÁ, Z. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika obsahu nitrátového a amonného dusíku v půdě při různých variantách hnojení dusíkem. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odběr dusíku silážní kukuřicí po aplikaci organických hnojiv. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kationtovou výměnnou kapacitu půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 112-115. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Předseťové a podzimní hnojení ozimé pšenice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 64–66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikace organických hnojiv v podzimním období. 2014, Úroda, roč. 62, č. 8, s. 66–70.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak hodnotit využití dusíku rostlinami. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 18, s. 13–19.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Základní hnojení ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 48-52. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – PEKLOVÁ, Z. Hnojení ozimé řepky před založením porostu. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 72-74. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Ztráty dusíku při produkci a aplikaci stájových hnojiv. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Význam organických hnojiv v zahradních provozech. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 5, s. 68-70. ISSN: 1213-7596.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. Results of fertilization of winter oil seed crop using nitrogen CULTAN in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 197-202. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Specifika příjmu živin ozimou řepkou. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 14-15. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní reakce, faktor půdní úrodnosti. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 11-13. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití živin ze statkových hnojiv. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 38, s. 10-13. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Použití organických hnojiv u ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, 2013, roč. XVIII, č. 9, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, 2013, roč. XVIII, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KOS, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různého způsobu hnojení dusíkem na obsah N v rostlinách ozimé řepky během vegetace. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 149-152. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání analytických měření obsahu přístupných živin z extraktu Mehlich 3. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 157-160. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of nitrogen fertilization on nutrients uptake of silage maize. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 23-23. ISBN: 978-80-7427-144-1.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of mobile P, K, Ca and Mg contents in long-term field experiments. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 18-18. ISBN: 978-80-7427-144-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil reaction changes in long-term field experiments with different fertilizing system. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 50-50. ISBN: 978-80-7427-144-1.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The evaluation of nitrogen nutrition by CULTAN method on maize in Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 38-38. ISBN: 978-953-7878-07-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen and potassium uptake of silage maize. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 913-914.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na využití N ozimou řepkou. 2013, 30. Vyhodnocovací seminář - Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 21.11.2013, Hluk. SPZO, Hluk. s. 140-145. ISBN: 978-80-87065-50-1.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Efektivita využití dusíku u ozimé řepky. 2013, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů – Semináře pro pěstitele olejnin – rentabilní technologie při dodržení zásad Cross-compliance 12.2.2013, Kostelec nad Černými lesy. SPZO, Kostelec nad Černými lesy. s. 33-36..

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny půdního pH v dlouhodobých polních pokusech s rotací plodin. 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce 4.9.2013, Milovy. Mendelova univerzita v Brně, Brno. s. 28-28. ISBN: 987-80-7375-796-0.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment in the Czech Republic. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 45-45. ISBN: 978-80-7427-144-1.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Statková hnojiva a jejich využití u zahradních plodin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 39-46. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv metody CULTAN na výnosové parametry a výnos kukuřice v roce 2011. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 131-135. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PEKLOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv lokální aplikace amonného dusíku (CULTAN) na obsah minerálního dusíku v půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 156-159. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na obsah dusíku v zrnu a slámě jarního ječmene. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 170-175. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání půdního pH na variantách s různou dávkou dusíku na dlouhodobém polním pokusu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 182-185. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance síry v půdách na základě využití výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 12, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu síry v půdě na základě výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 17, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hořčík – opomíjený prvek v rostlinné produkci. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 28, s. 10-12. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Winter wheat and winter rape yield after N-S fertilizer application. 2012, Challenges for plant nutrition in changing environments 5.-8.9.2012, Bonn, Německo. Universität Bonn, 2012. s. 101-102.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.

VANĚK, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zásady racionálního hnojení ovocných sadů. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 71-78. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podmínky stanoviště a význam hnojení. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 12-14. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KOZLOVSKÝ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení dusíkem: specifika a aplikace. 2011. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník, 2011, roč. 19, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance S v dlouhodobých pokusech. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 32-39. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na vyplavování dusíku z půdy. 2011. Název sborníku: Racionální použití hnojiv Str. od: 84 Str. do: 87 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 30.11.2011 Místo vydání: ČZU v Praze Kód ISBN: 978-80-213-2224-0 Typ akce: celostátní.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu a forem síry v půdách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 27-31. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání množství a kvality organické hmoty v půdě dlouhodobých polních pokusů s různým způsobem hnojení. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of fertilization on yield and nutrient accumulation of wheat and barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 89-96. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phosphorus balance in long-term field experiments. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 489-495. ISBN: 978-80-7375-534-8.

Vliv minerálního a organického hnojení na výnos polních plodin a půdní úrodnost - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Význam hnojiv v systému výživy rostlin - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Bilance živin v dlouhodobých hnojařských pokusech - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Filip Vašák, 2010

Použití metody CULTAN v systému pěstování řepky ozimé - Ing. Lucie Peklová, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Milan Kos, 2010

The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Testování metod pro stanovení mobilních a mobilizovatelných forem fosforu - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Milan Kos, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, 2010

Obsah různých forem síry v půdě po dlouhodobém hnojení na stanovišti Sedlec - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Lucie Peklová, 2010

The effect of ammonium fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat growing under conditions of the Czech Republic - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The effect of injection ammonium fertilization (CULTAN) on whinter wheat yield and quality of grain - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Milan Kos, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter rape - Ing. Milan Kos, Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

Výnos a kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po injektážní aplikaci dusíku metodou CULTAN - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2009

Poznámky k výživě a hnojení kukuřice - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

The sulphur and copper content in oilseed rape plants after the application ammonium sulphate - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter wheat - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan, 2009

Vliv hnojení na půdní vlastnosti a půdní úrodnost - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Úloha organické hmoty v půdě - prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Kolář Ladislav; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Hnojení pšenice ozimé síranem vápenatým - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej, 2009

Changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to oilseed rape - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

Extraction abilities of methods used for estimating of different phosphorus fractions - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

Stanovení mineralizovatelného dusíku extrakcí horkou vodou a aerobní inkubací - Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Bazalová Marie, 2009

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Odběr dusíku zrnem jarního ječmene při využití systému CULTAN - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Tvorba výnosu zrna u ječmene jarního při použití metody CULTAN - Ing. Sedlář Ondřej; Bc. Sedlář Ondřej; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kos Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The effect of injection amonium fertilization (CULTAN) on winter beat yield and quality of grain - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

The impact of controlled uptake long term amonium nutrition on winter rape - Ing. Kos Milan; Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

 
page foot