| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. (914)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**KRAČMAROVÁ, M. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – **KOHOUT, P. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Soil microbial communities following 20 years of fertilization and crop rotation practices in the Czech Republic. Environmental Microbiome, 2022, roč. 17, č. 13, s. 1-18.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Effects of long-term mineral fertilization on silage maize monoculture yield, phosphorus uptake and its dynamic in soil. Field Crops Research, 2022, roč. 280, č. 108476, s. 1-11. ISSN: 0378-4290.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – ASRADE, D. The influence of organic and mineral fertilizers on the quality of soil organic matter and glomalin content. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1375, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – PROCHÁZKOVÁ, S. – ASRADE, D. The impact of the long-term application of mineral nitrogen and sewage sludge fertilizers on the quality of soil organic matter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, roč. 9, č. 86, s. 1-11. ISSN: 2196-5641.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

**STIBOROVÁ, H. – **KRAČMAROVÁ, M. – **VESELÁ, T. – **BIESIEKIERSKA, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. Impact of long-term manure and sewage sludge application to soil as organic fertilizer on the Incidence of pathogenic microorganisms and antibiotic resistance genes. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-13. ISSN: 2073-4395.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – **MUKHTOROVA, D. – HLAVA, J. – **PULKRABOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. – VADLEJCH, J. The response of soil nematode Caenorhabditis elegans on the sewage sludge-derived micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 2020, roč. 384, č. neuvedeno, s. 1-9. ISSN: 0304-3894.

**KRAČMÁROVÁ, M. – **KRATOCHVÍLOVÁ, H. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Response of soil microbes and soil enzymatic activity to 20 years of fertilization. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 1542, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

**KRAČMAROVÁ, M. – **KARPÍŠKOVÁ, J. – **UHLÍK, O. – **STREJČEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – **DEMNEROVÁ, K. – **STIBOROVÁ, H. Microbial communities in soils and endosphere of Solanum tuberosum L. and their response to long-term fertilization. Microorganisms, 2020, roč. 8, č. 1377, s. 1-16. ISSN: 2076-2607.

ARAGAW, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Zinc content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) affected by mineral and organic fertilizers in long-term field experiments. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 105-108.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. The effect of fertilization on yield and P content of silage maize. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 109-112.

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Inhibitory ureázy, inhibitory nitrifikace – perspektivy jejich využití. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 25-32.

SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – BALÍK, J. Látky označené jako „nanohnojiva“. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 75-82.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Minerální hnojiva s přídavkem zeolitů. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 41-46.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – MERCL, F. – BALÍK, J. Role mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 53-60.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Vliv různých minerálních hnojiv na obsah síry v rostlinách kukuřice. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 157-160.

ŠILER, D. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. Změny obsahu N-min v ornici na stanovištích s odlišnými půdně-klimatickými podmínkami. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 161-164.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M. Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou, Innovated diagnostics of sulphur and phosphorus status of crops, nutrition index; nutritional status; phosphorus; rape; sulphur; wheat, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, Osvědčení 15346/2020-MZE-18145, Úspora na jeden vzorek činí v závislosti na ceníku individuálních laboratoří cca 60 – 100 Kč. Při plném využití předložené metodiky lze v České republice očekávat ekonomický přínos řádově v milionech Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 19.03.2020,

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Význam organické hmoty v půdě (rozdělení, zdroje a úloha v půdě). In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 9-15.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Využití čistírenských kalů jako zdroje organických látek. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 67-72.

JAVOR, T. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – **BERANOVÁ, L. Vliv hnojení sírou na strukturu výnosu ozimé pšenice. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 93-96.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Komposty a jejich úloha v současném zemědělství. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 29-40.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – MATĚCHOVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. Porovnání různých extrakčních postupů pro stanovení přístupného fosforu v půdě a jejich využitelnost v podmínkách ČR. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 101-104.

ŠILER, D. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. Hodnocení vztahů mezi výnosem ozimé řepky, hnojením a agrochemickými vlastnostmi půd v zemědělském podniku. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 105-108.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

**PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – **HAJŠLOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Is the long-term application of sewage sludge turning soil into a sink for organic pollutants?: evidence from field studies in the Czech Republic. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2019, roč. 19, č. 5, s. 2445-2458. ISSN: 1439-0108.

SZÁKOVÁ, J. – **PULKRABOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – MERCL, F. – **ŠVARCOVÁ, A. – **GRAMBLIČKA, T. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Selected persistent organic pollutants (POPs) in the rhizosphere of sewage sludge-treated soil: implications for the biodegradability of POPs. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 7, s. 994-1009. ISSN: 0365-0340.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – BALÍK, J. Use of active microorganisms of Pseudomonas genus during cultivation of maize in field conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna. Úroda, 2018, roč. 66, č. 3, s. 22-28. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – BALÍK, J.Nevyzpytatelné hnojení sírou u jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Hnojení ozimé řepky na jaře je důležité, ale také celkem složité. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení ozimé řepky před setím a na podzim. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 70-73. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Bude ještě nutné na podzim přihnojení řepky dusíkem (nebo jinými živinami)?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T.Jak je potřebné hnojení bórem k řepce na jaře?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – SEDLÁŘ, O.Podle čeho se rozhodovat pro jarní hnojení dusíkem?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Kolik síry vyžaduje řepka na jaře, kdy, v jaké formě a proč?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Výživa jarního ječmene dusíkem – ohlédnutí do minulosti, abychom v současnosti hnojili správně a v budoucnu sklízeli více. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité. 2018, Úroda, roč. 66, č. 3, s. 61-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Zásady hnojení mikroelementy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 63-70. ISBN: 978-80-213-2895-2.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **BERANOVÁ, L.Upřesnění diagnostických metod pro optimalizaci hnojení ozimé pšenice sírou. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Úloha železa, manganu, mědi a zinku ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 23-32. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J.Možnosti využití iontovýměnných membrán pro stanovení rostlinám přístupné síry v půdě. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2895-2.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M.Hodnocení výživného stavu fosforem u pšenice pěstované na karbonátových půdách. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2895-2.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOLÁŘ, L.Význam a poslání mikroelementů ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 9-14. ISBN: 978-80-213-2895-2.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Uplatnění bóru a molybdenu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2895-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Význam vápníku a pH půdy pro pěstování (nejen) ozimé řepky. 2018, 35. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 21.11.2018, Hluk. SPZO Praha. s. 102-110. ISBN: 978-80-87065-82-2.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv pH půdy na obsah vápníku v rostlinách ozimé řepky. 2018, Prosperující olejniny 2018, 4.12.2018, Nové Strašecí. ČZS, KRV ČZU v Praze. s. 44-46. ISBN: 978-80-213-2907-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Inovace hnojení řepky - jak působí hnojení dusíkem na tvorbu výnosu řepky?. 2018, Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018, sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 13.2.2018, Kostelec nad Černými lesy. SPZO Praha. s. 26-30. ISBN: 978-80-87065-78-5.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. The influence of temperature fluctuation on the stability of partial nitritation applied for reject water treatment. Environment Protection Engineering, 2017, roč. 43, č. 1, s. 87-99. ISSN: 0324-8828.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. High-performance system for partial nitritation of reject water resistant to temperature fluctuation. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2017, roč. 71, č. 9, s. 1657-1668. ISSN: 0366-6352.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

HLAVA, J. – SZÁKOVÁ, J. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Long-term application of organic matter based fertilisers: Advantages or risks for soil biota? A review. ENVIRONMENTAL REVIEWS, 2017, roč. 25, č. 4, s. 408-414. ISSN: 1181-8700.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. Význam a poslání agrochemických rozborů půd. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 9-16.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T. Bilance P, K, Mg v rostlinné výrobě a korelace s obsahem živin v půdách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 41-48.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Aplikace bioefektorů při pěstování kukuřice v polních podmínkách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 77-80.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – **BERANOVÁ, L. Vliv hnojení sírou na výživný stav rostlin, výnos a kvalitu produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 81-84.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **SURAN, P. Frakcionace půdního fosforu. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 57-64.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Obsah dusíkatých látek v zrnu jarního ječmene ve vztahu k indexu výživy dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 107-110.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Vliv hnojení na kvalitu produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 29-36.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Vliv aplikace bioefektorů na výnos sušiny, odběr a obsah vybraných makroprvků nadzemní hmotou kukuřice. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 97-100.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J. Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 11-14.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 15-22.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Effect of organic and mineral fertilizers on yield parameters and quality of wheat grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 47-53. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – JAVOR, T. Síra - přeceňovaná nebo podceňovaná živina ve výživě ozimé řepky?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 25-28. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře 2016. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky (je základem pro výnos). 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní hnojení obilnin dusíkem. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 18, s. 15-17. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 86-88. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Potřeba hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam bóru ve výživě rostlin. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M.Hnojení bórem podzim-jaro 2016/2017. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 12, s. 4-4. ISSN: 1213-1989.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Racionální použití hnojiv. 2016, Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2016, Praha: ČZU v Praze, 30.11.2016, 167 účastníků (7 zahraniční), kolektiv autorů.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P.Výživa a hnojení polních plodin. 2016, Výživa a hnojení polních plodin. Praha: Profi Press, 2016, 220s. ISBN 978-80-86726-79-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Význam hořčíku (Mg) ve výživě ozimé řepky. 2016, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 23.11.2016, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 178-184. ISBN: 978-80-87065-69-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F.Vliv hnojení na kvalitu produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 29-36. ISBN: 978-80-213-2691-0.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv aplikace bioefektorů na výnos sušiny, odběr a obsah vybraných makroprvků nadzemní hmotou kukuřice. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2691-0.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J.Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 11-14. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D.Vliv hnojení na výnosy plodin a hlavní problémy rostlinné produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2691-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2015, Praha: ČZU v Praze, 26.11.2015, 183 účastníků (4 zahraniční), kolektiv autorů.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní přihnojení bórem (B) – prevence, zbytečnost, nebo nutnost?. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 13, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První jarní hnojení dusíkem ozimé řepky („regenerační“). 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 2, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky na podzim. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bór ve výživě (nejen) řepky ozimé. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 54-58. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance draslíku při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 3, s. 55-60. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 7, s. 28-32. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení obilnin na podzim. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 59-61. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – TICHÁ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv stanoviště a termínu odběru půdy na obsah uhlíku mikrobiální biomasy. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 103-106. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 61-67. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of bioeffectors application on maize growth and yield. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 298-298.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testování bioefektorů se zaměřením na růst, výnos a podíl sušiny kukuřice. 2015, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 16.9.2015, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 246-249. ISBN: 978-80-813-2567-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam bóru (B) ve výživě ozimé řepky. 2015, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 25.11.2015, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 143-147. ISBN: 978-80-87065-64-8.

KUBÁTOVÁ, P. – TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The role of plant age in total phytoextraction efficiency of willow and poplar clones. 2015, ICOBTE 2015 FUKUOKA ABSTRACT BOOK, 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements 12.7.2015, Fukuoka, Japonsko. ISTEB, Tokyo. s. 289-289.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production, 2015, roč. 9, č. 2, s. 257-271. ISSN: 1735-6814.

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Comparison of point injection and top-dressing application of nitrogen fertilizers with sulphur addition in winter rape (Brassica napus L.) in the Czech Republic. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 247-258. ISSN: 1332-9049.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Soil pH changes in long-term field experiments with different fertilizing systems. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1801-5395.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BURÁŇOVÁ, Š. – BALÍK, J. – JENÍČEK, P. Direct and indirect effects of oxygen limitation on nitrification process applied to reject water treatment. Desalination and Water Treatment, 2015, roč. 56, č. 3, s. 598-607. ISSN: 1944-3994.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Půdní úrodnost. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 15-20.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 95-98.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – TICHÁ, A. – BALÍK, J. Vliv stanoviště a termínu odběru půdy na obsah uhlíku mikrobiální biomasy. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 103-106.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 61-67.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Porovnání půdní reakce v dlouhodobých polních pokusech. Úroda, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

BANOUT, J. – URBAN, O. – MUSIL, V. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. Agent Orange Footprint Still Visible in Rural Areas of Central Vietnam. ..., 2014, roč. 2014, č. 528965, s. 1-10. ISSN: N.

JAKL, M. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. The long-term effect of slowly dissolved crushed basic rocks amelioration on metals bioavailability in soil. Water Air and Soil Pollution, 2014, roč. 225, č. 5, s. 1-9. ISSN: 0049-6979.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The influence of fertilization by controlled ammonium nutrition (CULTAN) on maize yield, N uptake and content of nitrates in soils with a high content of mineral nitrogen. Romanian Agricultural Research, 2014, roč. 31, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1222-4227.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of precipitation amount during grain filling on nitrogen uptake and grain yield of spring barley fertilized by ammonium injection. Cereal Research Communications, 2014, roč. 42, č. 2, s. 338-345. ISSN: 0133-3720.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The impact of nitrogen fertilizer injection on kernel yield and yield formation of maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1214-1178.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – PEKLOVÁ, Z. Effect of ammonium fertilization by CULTAN method on dry matter accumulation and dynamics of nitrogen uptake by maize. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 3, s. 581-588. ISSN: 1310-0351.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of nitrogen injection application on zinc and iron uptake by winter wheat and spring barley. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 1, s. 39-48. ISSN: 1332-9049.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2014, Kukuřičné listy, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 7-7.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2014, Praha: ČZU v Praze, 27.11.2014, 195 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MADARAS, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Draslík - podceňovaný prvek ve výživě rostlin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance živin při pěstování ozimé řepky. 2014, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 19.11.2014, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 164-169. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem u ozimé řepky. 2014, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky, Jarní semináře pro pěstitele olejnin, 11.2.2014, Praha. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. s. 21-23. ISBN: 978-80-87065-51-8 .

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv objemového zatížení reaktoru na stabilitu zkrácené nitrifikace při čištění kalové vody v podmínkách s kolísající teplotou. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 174-179. ISBN: 978-80-970896-7-2..

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen fertilization on quality of winter wheat grain. 2014, MendelNet 2014, 19.11.2014, Brno. Mendelova univerzita v Brně. s. 105-109..

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.

KOVÁŘÍK, J. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – HOLEČKOVÁ, Z. – MITURA, K. – LIPIŃSKA, K. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika obsahu nitrátového a amonného dusíku v půdě při různých variantách hnojení dusíkem. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příjem dusíku ozimou pšenicí hnojenou injektážní aplikací dusíkatého hnojiva. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 104-107. ISBN: 978-80-213-2511-1.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odběr dusíku silážní kukuřicí po aplikaci organických hnojiv. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kationtovou výměnnou kapacitu půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 112-115. ISBN: 978-80-213-2511-1.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen loading rate on the stability of short-cut nitrification applied for reject water treatment at fluctuating temperature. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 772-779.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bio-efektorů na růst, výnos a podíl sušiny kukuřice. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2013, Praha: ČZU v Praze, 28.11.2013, 189 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Úloha vápníku v rostlině. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 21-26. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KOS, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různého způsobu hnojení dusíkem na obsah N v rostlinách ozimé řepky během vegetace. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Realizace poloprovozní jednotky odděleného čištění kalové vody s použitím technologie “Sequencing Batch Reactor“. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 131-134. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv lokální aplikace dusíkatého hnojiva na výnos a distribuci dusíku do hlavního produktu vybraných druhů plodin na kambizemi. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 123-126. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv úhrnu srážek během období nalévání zrna na příjem dusíku a výnos zrna jarního ječmene hnojeného metodou CULTAN. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 145-148. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 149-152. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání analytických měření obsahu přístupných živin z extraktu Mehlich 3. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 157-160. ISBN: 978-80-213-2416-9.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – ŽŮRKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zatížení reaktoru na teplotní citlivost procesu nitritace při odděleném čištění kalové vody. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 343-346. ISBN: 978-80-263-0506-4.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých faktorů na průběh nitrifikace v aktivačním systému se semikontinuálním průtokem. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 395-398. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of nitrogen fertilization on nutrients uptake of silage maize. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 23-23. ISBN: 978-80-7427-144-1.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of mobile P, K, Ca and Mg contents in long-term field experiments. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 18-18. ISBN: 978-80-7427-144-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil reaction changes in long-term field experiments with different fertilizing system. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 50-50. ISBN: 978-80-7427-144-1.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The evaluation of nitrogen nutrition by CULTAN method on maize in Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 38-38. ISBN: 978-953-7878-07-8.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Seed yield and quality of winter oilseed rape (Brassica napus L.) fertilized using nitrogen point injection in the Czech Republic. 2013, Food and Biomass Produstion – Basis for a Sustainable Rural Development 1.7.2013, Zagreb, Croatia. University of Zagreb, Zagreb. s. 37-37. ISBN: 978-953-7878-07-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen and potassium uptake of silage maize. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 913-914.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..

PAVLÍKOVÁ, D. – ZEMANOVÁ, V. – PAVLÍK, M. – PROCHÁZKOVÁ, D. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The changes of plant amino acids metabolism under zinc stress. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 604-606..

VANĚK, V. – BALÍK, J. – LOŽEK, O. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Skripta; Výživa poľných a záhradných plodín. 2013, Profi Press SK, Nitra, SR, 2013. 184 s. ISBN: 978-80-970572-3-7.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na využití N ozimou řepkou. 2013, 30. Vyhodnocovací seminář - Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 21.11.2013, Hluk. SPZO, Hluk. s. 140-145. ISBN: 978-80-87065-50-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny půdního pH v dlouhodobých polních pokusech s rotací plodin. 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce 4.9.2013, Milovy. Mendelova univerzita v Brně, Brno. s. 28-28. ISBN: 987-80-7375-796-0.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment in the Czech Republic. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 45-45. ISBN: 978-80-7427-144-1.

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – ZÁRUBOVÁ, P. – BALÍK, J. – VONDRÁČKOVÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytoextraction of metals from soils by willows and poplars at field site. 2013, International Conference on The Biogeochemistry of Trace Elements 16.6.2013, Athens, Georgia, USA. s. 71-72..

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, Z. The evaluation of nitrogen plant nutrition by CULTAN method under conditions of Czech Republic - a review. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2013, roč. 19, č. 4, s. 625-634. ISSN: 1310-0351.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Dynamics of the nitrogen uptake by spring barley at injection application of nitrogen fertilizers. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 392-397. ISSN: 1214-1178.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – MIKULOVÁ, B. – BALÍK, J. Vliv kolísání teploty na čištění odpadních vod s extrémním obsahem dusíku. Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 110-119. ISSN: 1804-0195.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Inhibiční působení sloučenin dusíku při nitrifikaci odpadních vod. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 11, s. 892-896. ISSN: 0009-2770.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. The effect of injection application of ammonium fertilizer on the yield of maize. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen application on spring barley (Hordeum vulgare L.) lodging. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 203-208. ISSN: 1211-3174.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Efektivní zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1211-0760.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, K. Results of fertilization of winter oil seed crop using nitrogen CULTAN in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 4, s. 197-202. ISSN: 1211-3174.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2013, roč. 22, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1210-3039.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – JELÍNEK, F. Zařízení k měření složení a objemu plynu a způsob provádění tohoto měření. Úřad průmyslového vlastnictví. 303593. 21.11.2012.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. Systém dusíkaté výživy CULTAN u travních a jetelotravních porostů, Method of nitrogen fertilization CULTAN for grass and grass-clover mixtures, ammonium nitrogen; N application technique; plant; N uptake, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 201542/2012-17221, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Influence of injection nitrogen fertilization on yield and seed composition of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 11, s. 508-513. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh nitritace kalové vody při teplotních výkyvech. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 111-115. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KUBEŠOVÁ, K. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv metody CULTAN na výnosové parametry a výnos kukuřice v roce 2011. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 131-135. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – TOMÁŠKOVÁ, Z. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh zapracování nitrifikačního reaktoru v závislosti na počáteční koncentraci amoniakálního dusíku. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 146-151. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KUBEŠOVÁ, K. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení injektážního hnojení amonným dusíkem v porostech řepky ozimé. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 152-155. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PEKLOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv lokální aplikace amonného dusíku (CULTAN) na obsah minerálního dusíku v půdě. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 156-159. ISBN: 978-80-213-2331-5.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv koncentrace N-amon v kalové vodě na proces nitrifikace v reaktoru SBR. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 160-164. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. – KOS, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dynamika příjmu dusíku jarním ječmenem při hnojení metodou CULTAN a její vliv na vybrané parametry sladovnické jakosti zrna. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 165-169. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na obsah dusíku v zrnu a slámě jarního ječmene. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 170-175. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání půdního pH na variantách s různou dávkou dusíku na dlouhodobém polním pokusu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 182-185. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PARGAČOVÁ, Z. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny vybraných parametrů během vermikompostování předkompostovaného digestátu. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 9 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výkyvů teploty na průběh nitritace kalové vody. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 18-23. ISBN: 987-80-970896-2-7.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 201-207. ISBN: 987-80-970896-2-7.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výživa řepky ozimé dusíkem pomocí injektážní aplikace hnojiv (CULTAN). 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 2, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance síry v půdách na základě využití výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 12, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.

PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of locally injected nitrogen fertilizer (CULTAN) on seed yield of winter rape and grain yield of spring barley under conditions of the Czech Republic. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 425-426. ISBN: 978-1-84170-588-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zastoupení konečných produktů nitrifikace v systému SBR – vliv koncentrace n-amon ve vstupní vodě. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 79-84. ISBN: 987-80-970896-2-7.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody při různé koncentraci N-amon. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 8 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Winter wheat and winter rape yield after N-S fertilizer application. 2012, Challenges for plant nutrition in changing environments 5.-8.9.2012, Bonn, Německo. Universität Bonn, 2012. s. 101-102.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.

VANĚK, V. – BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2011. Praha: ČZU v Praze, 30.11.2011, 156 účastníků (6 zahraničních), kolektiv autorů.

HYBLEROVÁ, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vermikompostování kuchyňského bioodpadu. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 081-086. ISBN: 978-80-85990-18-8.

PAULIOVÁ, M. – HANČ, A. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití žížal ke zpracování čistírenského kalu a zahradního bioodpadu. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 43-48. ISBN: 978-80-85990-18-8.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – HENDRICKX, T. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace koncentrace kyslíku jako prostředek dosažení zkrácené nitrifikace v odpadní vodě s různou koncentrací N-amon. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 231-240. ISBN: 978-80-263-0045-8.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance S v dlouhodobých pokusech. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 32-39. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na vyplavování dusíku z půdy. 2011. Název sborníku: Racionální použití hnojiv Str. od: 84 Str. do: 87 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 30.11.2011 Místo vydání: ČZU v Praze Kód ISBN: 978-80-213-2224-0 Typ akce: celostátní.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu a forem síry v půdách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 27-31. ISBN: 978-80-213-2224-0.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace polehnutí porostu jarního ječmene injektážní aplikací dusíkatého hnojiva. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 131-134. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání množství a kvality organické hmoty v půdě dlouhodobých polních pokusů s různým způsobem hnojení. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odstraňování N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – DUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace odstraňování sloučenin dusíku ze směsi splaškové a průmyslové odpadní vody. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 081-086. ISBN: 978-80-85990-18-8.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – VACKOVÁ, L. – STRYJOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitritace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 241-250. ISBN: 978-80-263-0045-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of fertilization on yield and nutrient accumulation of wheat and barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 89-96. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The impact of fluid fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat grain quality characteristics. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 205-214. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.

PEKLOVÁ, L. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – SEDLÁŘ, O. – KUBEŠOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The yield and quality of winter oilseed rape in the system of nitrogen fertilizer injection (CULTAN). 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 344-349. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phosphorus balance in long-term field experiments. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 489-495. ISBN: 978-80-7375-534-8.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GOESSLER, W. – POKORNÝ, T. – FINDENIG, S. – BALÍK, J. The effect of soil contamination level and plant origin on contents of arsenic, cadmium, zinc, and arsenic compounds in Mentha aquatica L.. Archives of Environmental Protection, 2011, roč. 37, č 2, s. 109-121. ISSN: 0324-8461.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Možnosti využití regulace koncentrace kyslíku při nitrifikaci kalové vody. Vodní hospodářství, 2011, roč. N, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1211-0760.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KOZLOVSKÝ, O. – PEKLOVÁ, L. – KUBEŠOVÁ, K. Impact of nitrogen fertilizer injection on grain yieldand yield formation of spring barley (Hordeum vulgare L.). Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 12, s. 547-552. ISSN: 1214-1178.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. Dependence of free alanine levels in Festulolium and Trifolium pretense L. on types of N nutrition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 147-152. ISSN: 1211-3174.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 302733. 24.08.2011.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HANČ, A. – JELÍNEK, F. – POHOŘELÝ, M. – PUNČOCHÁŘ, M. Soustava pro fermentaci pevné biomasy. Úřad průmyslového vlastnictví. 21952. 21.03.2011.

Možnosti modelování příjmu dusíku rostlinou - Mgr. Marek Neuberg, Veronika Zemanová, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Vliv výživy amonným dusíkem na obsah aminokyselin v rostlinách jetele lučního - Mgr. Neuberg Marek; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2010

Zařízení k měření složení a objemu plynu - Ing. Jan Habart, Ph.D., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. František Jelínek, 2010

PAVLÍK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – BALÍK, J. – NEUBERG, M. The contents of amino acids and sterols in maize plants growing under different nitrogen conditions. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 3, s. 125 - 132. ISSN: 1214-1178.

KALISZOVÁ, R. – JAVORSKÁ, H. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere-soil-plant system. The root uptake role and consequences. . Fresenius Environmental Bulletin, 2010, roč. 19, č. 3, s. 406 - 416. ISSN: 1018-4619.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

HEJCMAN, M. – SZÁKOVÁ, J. – SCHELLBERG, J. – ŠREK, P. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The Rengen Grassland experiment: bryophytes biomass and element concentrations after 65 years of fertilizer application. Environmental Monitoring and Assessment, 2010, roč. 166, č. 1-4, s. 653-662. ISSN: 0167-6369.

NEUBERG, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – BALÍK, J. The effect of different nitrogen nutrition on proline and asparagine content in plant. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 7, s. 305 - 311. ISSN: 1214-1178.

FUKSOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Growth and metal uptake by plants grown in mono- and Dual culture in metal–contaminated soils. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 188 - 203. ISSN: 1532-0383.

KRÁLOVÁ, L. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÍK, Š. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. The variability of arsenic and other risk element uptake by individual plant species growing on contaminated soil. Soil & Sediment Contamination, 2010, roč. 19, č. 0, s. 617 - 634. ISSN: 1532-0383.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.

Sledování pohybu vody a transportu rizikových prvků v půdě a do rostliny - Mgr. Marek Neuberg, Mgr. Lukáš Trakal, prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Testování metod pro stanovení mobilních a mobilizovatelných forem fosforu - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Milan Kos, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, 2010

Nitrifikace kalové vody při různé koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Sledování vlivu koncentrace kyslíku rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Zuzana Tomášková (externí), Ing. Filip Vašák, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Význam dlouhodobých pokusů pro praxi, vědu a zaměření výzkumu - prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. Ing. Daniela Pavlíková, CSc., prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., 2010

Obsah různých forem síry v půdě po dlouhodobém hnojení na stanovišti Sedlec - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Lucie Peklová, 2010

Dlouhodobé pokusy a současnost - prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ladislav Kolář (externí), 2010

VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. Podtyp: Uspořádání akcí; Racionální použití hnojiv. 2010. Místo konání: Praha, ČZU v Praze Stát konání: ČR Datum zahájení: 30.11.2011 Datum ukončení: 30.11.2011 Počet účastníků: 156 Počet zahraničních účastníků: 6 Typ akce: celostátní.

The effect of ammonium fertilizer injection (CULTAN) on winter wheat growing under conditions of the Czech Republic - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The effect of fluid fertilizer injection on macroelements uptake by winter wheat grain - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, Ing. Milan Kos, 2010

The effect of injection ammonium fertilization (CULTAN) on whinter wheat yield and quality of grain - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Milan Kos, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter rape - Ing. Milan Kos, Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Vývoj porostu jarního ječmene při hnojení metodou CULTAN - Ing. Ondřej Sedlář, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Lucie Peklová, Daniel Roldán (externí), 2010

Zastoupení konečných produktů nitrifikace kalové vody v závislosti na koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Vliv injektážní aplikace kapalných hnojiv na obsah makro a mikroelementů v ozimé pšenici - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Bilance živin v dlouhodobých hnojařských pokusech - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Filip Vašák, 2010

Použití metody CULTAN v systému pěstování řepky ozimé - Ing. Lucie Peklová, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Milan Kos, 2010

Výnos a kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po injektážní aplikaci dusíku metodou CULTAN - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2009

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – CHRASTNÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. – KUBOVÁ, K. – DRAHOTA, P. – BALÍK, J. Retention of copper originating from different fungicides in contrasting soil types. Journal of Hazardous Materials, 2009, roč. 166, č. 0, s. 1395 - 1402. ISSN: 0304-3894.

KOMÁREK, M. – BALÍK, J. – CHRASTNÝ, V. – SZÁKOVÁ, J. Distribution and fractionation of copper in contaminated hop field soils. Fresenius Environmental Bulletin, 2009, roč. 18, č. 0, s. 1319 - 1323. ISSN: 1018-4619.

SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – GÖSSLER, W. – FINDENIG, S. – RICHTROVÁ, E. – BALÍK, J. A comparison of arsenic mobility in Phaseolus vulgaris, Mentha aquatica, and Pteris cretica rhizosphere. Central European Journal of Biology - Online version, 2009, roč. 4, č. 1, s. 107 - 116. ISSN: 1895-104X.

KOMÁREK, M. – VANĚK, A. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – CHRASTNÝ, V. Interactions of EDDS with Fe- and Al-(hydr)oxides. Chemosphere, 2009, roč. 77, č. 1, s. 87 - 93. ISSN: 0045-6535.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

ČÁSOVÁ, K. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – BALÍK, J. – TLUSTOŠ, P. Cadmium balance in soils under different fertilization managements including sewage sludge applications. . Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

Produkce volných aminokyselin u rostlin kukuřice v závislosti na formě utilizovaného dusíku - Mgr. Neuberg Marek; Pavlík Milan; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Oddělené biologické čištění kalové vody a faktory ovlivňující jeho průběh - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The risk of growing wheat and barley on a Cd and Pb contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The risk of growing cereals on contaminated site - prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Metabolism of plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Vašíčková Soňa; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

The changes of amino acids and 20-hydroxyecdysone contents in plants growing under arsenic stress - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Mgr. Neuberg Marek; Wimmer Zdeněk; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Metabolism of various nitrogen forms in higher plants - Mgr. Neuberg Marek; prof. Ing. Pavlík Jan, DrSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina, 2009

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter wheat - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan, 2009

Vliv hnojení na půdní vlastnosti a půdní úrodnost - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Hnojení pšenice ozimé síranem vápenatým - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej, 2009

Vliv různého způsobu hnojení síranem amonným na obsah asparaginu v rostlinách trav - Mgr. Neuberg Marek; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Mgr. Kaliszová Regina, 2009

Bilance živin v rostlinné výrobě ČR a potřeba hnojení - prof. Ing. Hlušek Jaroslav, CSc.; Richter Rostislav; Klír Jan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to oilseed rape - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

The influence of major soil cations on the extraction efficiency of EDDS - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The content of ß-sitosterol in maize plants growing under different nitrogen nutrition - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

Extraction abilities of methods used for estimating of different phosphorus fractions - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

Stanovení mineralizovatelného dusíku extrakcí horkou vodou a aerobní inkubací - Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Balíková Miluše; Ing. Bazalová Marie, 2009

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Odběr dusíku zrnem jarního ječmene při využití systému CULTAN - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Vliv injektážní aplikace dusíkatých hnojiv na odběr dusíku ozimou pšenicí - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Tvorba výnosu zrna u ječmene jarního při použití metody CULTAN - Ing. Sedlář Ondřej; Bc. Sedlář Ondřej; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kos Milan; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

The effect of injection amonium fertilization (CULTAN) on winter beat yield and quality of grain - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

The impact of controlled uptake long term amonium nutrition on winter rape - Ing. Kos Milan; Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Poznámky k výživě a hnojení kukuřice - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

The effect of cadmium and zinc on metabolism of spinach. - prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Pavlík Milan; Ing. Staszková Ludmila, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The sulphur and copper content in oilseed rape plants after the application ammonium sulphate - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Wisniowska Kielian Barbara; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

Behaviour of Cd, Cr, Cu, Pb, and Zn in Fluvisol and Cambisol fertilized with composts - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Studium forem thalia v půdách s kontrastním využitím - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Ekologická a zdravotní rizika expozice arzénu - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Odpady-odpovědnost nás všech - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Jedlé houby: obsah stopových prvků a radioaktivita - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Moderní způsoby termické konverze biomasy - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Transformace popílků z metalurgie olova v přírodním prostředí: laboratorní a in situ experimenty - RNDr. Komárek Michael, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Racionální použití hnojiv - prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR GA0 2023 - 2025
Půdní organická hmota - hodnocení vybraných indikátorů kvality MZE 2021 - 2025
Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů GA0 2016 - 2018
Motivace studentů doktorského studia k rozšíření dovedností i k publikační aktivitě GAFAPPZ 2016 - 2016
Podpora publikační činnosti a mobility studentů doktorského studia na Katedře agroenvironmentální chemie a výživy rostlin GAFAPPZ 2015 - 2015
Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd MZE 2015 - 2018
Podpora publikační aktivity studentů doktorského studia GAFAPPZ 2013 - 2013
Podpora aktivity studentů doktorského studia a kvality jejich disertačních prací formou mimořádných stipendií GAFAPPZ 2012 - 2012
Mimořádná stipendia studentům MgrSP GAFAPPZ 2011 - 2011
Mimořádná stipendia studentům PSD GAFAPPZ 2011 - 2011
Bilance dusíku při organickém a minerálním hnojení s využitím nových hodnot stanovených moderními analytickými metodami MZE 2009 - 2011
Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech.  MZE 2009 - 2013
Systém dusíkaté výživy "CULTAN" u travních a jetelotravních porostů MZE 2007 - 2011
Inovace laboratoře pro výuku nových studijních oborů bakalářského a magisterského studia MSM 2005 - 2005
Ověření nového systému výživy rostlin dusíkem CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) u vybraných plodin MZE 2005 - 2009
Rhizosféra jako indikátor změn přístupných živin v půdách s dlouhodbě rozdílnými systémy hnojení MZE 2004 - 2007
 
page foot