| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Česká, CSc. (864)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAVLÍKOVÁ, D. – PAVLÍK, M. – HNILIČKA, F. – ZEMANOVÁ, V. – LHOTSKÁ, M. – POPOV, M. – ČESKÁ, J.Vliv kontaminace prostředí arsenem na metabolismus rostlin. 2022, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2022, 7.9.2022, Zvolen. ČZU v Praze, SAV, Praha. s. 8-12. ISBN: 978-80-89408-36-8.

ZEMANOVÁ, V. – **POPOV, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – **KOTRBA, P. – HNILIČKA, F. – ČESKÁ, J. – **PAVLÍK, M. Effect of arsenic stress on 5-methylcytosine, photosynthetic parameters and nutrient content in arsenic hyperaccumulator Pteris cretica (L.) var. Albo-lineata. BMC PLANT BIOLOGY, 2020, roč. 20, č. 130, s. 1-10. ISSN: 1471-2229.

NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. – SKALICKÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Spoil heaps after open-cast coal mining: resilience of plant communities. 2010. Növénytermelés, 2010, 59 (Suppl.): 153-156..

NOVÁK, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. OPEN-PIT COAL MINES: ANTHROPOGENIC STRESSORS AND VEGETATION SUCCESSION. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 4, s. 485 - 488. ISSN: 0133-3720.

Vnitrodruhová variaiblita botanických taxonů vybraných v závislosti na způsobu rozmnožování - Ing. Vašíčková Šárka; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Zoufalá J.; Ing. Česká Jana, CSc., 2009

Dendroflóra části areálu psychiatrické léčebny Bohnice v Praze - Nimrichtrová Nora; Ing. Česká Jana, CSc., 2009

MACHOVÁ, I. – KUBÁT, K. – ČESKÁ, J. – SYNEK, V. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda, 2009, roč. 2009, č. 28, s. 185 - 202. ISSN: 1211-3603.

 
page foot