| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ivana Brožová, Ph.D. (1432)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2083
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VANĚK, J. – BROŽOVÁ, I. – MASNER, J. – ŠIMEK, P. – VOGELTANZOVÁ, T. Information Support of Regions – Organic Farming. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 3, s. 97-104. ISSN: 1804-1930.

BROŽOVÁ, I. – VANĚK, J. Assessment of Economic Efficiency of Conventional and Organic Agricultural Enterprises in a Chosen Region. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 297-308. ISSN: 1211-8516.

VANĚK, J. – ŠIMEK, P. – STOČES, M. – JAROLÍMEK, J. – OČENÁŠEK, V. – BROŽOVÁ, I. Ecological farming - possibilities of presentation by means of map portal. In 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013) 19.09.2013, Kerkyra, Greece. : Procedia Technology, 2013. s. 561-565.

BOHÁČKOVÁ, I. – BROŽOVÁ, I. ASSESSING STUDENTS’ LEVEL OF KNOWLEDGE IN PROFILE COURSES OF CHOSEN ECONOMIC STUDY PROGRAMMES AT THE FEM CULS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 148-156. ISSN: 1803-1617.

BROŽOVÁ, I. – BOHÁČKOVÁ, I. TEACHING PROCESS EFFECTIVENESS ON THE EXAMPLE OF THE AGRARIAN SECTOR ECONOMY COURSE AT FEM CULS PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference Efficiency and responsibility in education 2012 07.06.2012, ČZU v Praze. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Dept. of Systems Engineering, 2012. s. 45-53.

BROŽOVÁ, I. Financial Health of Agricultural Enterprises in the Organic Farming Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 91-96. ISSN: 1211-8516.

BROŽOVÁ, I. The economic performance analysis of organic farms in the Czech republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 5, s. 240-246. ISSN: 0139-570X.

VANĚK, J. – BROŽOVÁ, I. – ŠIMEK, P. – JAROLÍMEK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Organic Farms in the Czech Republic – Map Portal Presentation Opportunities . Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 12, s. 565-570. ISSN: 1214-1178.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

VANĚK, J. – BROŽOVÁ, I. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. – ČERVENKOVÁ, E. Ekologické farmy v ČR - Jihočeský kraj, Organic farm in the Czech Republic - South Bohemia region, Organic farming, organic farm , Act No. 242/2000 Coll., portal map, Google Maps, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Mapa ekofarmy - JČ pilot, Prezentace vybraných dat (na základě výzkumu validovaná DB Ekofarem - pilotně JČ) v rámci vlastního mapového portálu, prostředí Google Maps (Google Maps API verze 3 , JavaScript, atd.), dostupnost širokém spektru koncových zařízení. , Výzkumně ověřovaná DB ekofarem s přesnou lokací v mapovém portálu. Široké využití pro MZe, MŽP, státní správu, kontrolní orgány, širokou odbornou i další veřejnost, podpora podnikání a propagace ekofarem., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR (Odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení ekologického zemědělství) - spolupráce na tvorbě, využití, další vývoj. , 08.12.2010

Ekonomika agrárního sektoru - Ing. Brožová Ivana, Ph.D., 2010

BROŽOVÁ, I. Economic profit of organic farmers in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 243-248. ISSN: 0139-570X.

VANĚK, J. – BROŽOVÁ, I. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. – VOGELTANZOVÁ, T. – ČERNÁ, E. Map Resources – ECO Farms in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II (2010), č. 4 , s. 115 - 121. ISSN: 1804-1930.

Struktura zemědělského půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR - Ing. Brožová Ivana, Ph.D., 2009

REGIONÁLNÍ DIMENZE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR - Ing. Brožová Ivana, Ph.D., 2009

Ekonomika agrárního sektoru - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; Ing. Brožová Ivana, Ph.D., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot