| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jan Kazda, CSc. (1019)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BOKŠOVÁ, A. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – **UTTL, L. – **MRÁZ, P. – BARTOŠKA, J. Findings of herbicide and fungicide residues in bee bread. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 343-352. ISSN: 1214-1178.

BOKŠOVÁ, A. – **PROVAZNÍK, B. – KAZDA, J. – BARTOŠKA, J. Insekticidy nejsou jediným rizikem pro opylovače. Úroda, 2021, roč. 69, č. 12, s. 32-35. ISSN: 0139-6013.

**MUŠKA, F. – KAZDA, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **MUŠKA, A. – **MUŠKOVÁ, A. Škodlivé výskyty lalokonosce libečkového na řepě cukrové a krmné na území Česka. Listy cukrovarnické a řepařské, 2020, roč. 136, č. 12, s. 415-419. ISSN: 1210-3306.

BARTOŠKA, J. – ŠUBRT, T. – RYDVAL, J. – KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. System Dynamic Conceptual Model for Landscape Fertility of Bees. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2020 09.09.2020, Brno. Brno: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2020. s. 32-38.

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – **VOLKOVÁ, RNDR., J. Poradenství a monitoring chorob zeleniny . Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 74s. ISBN: ,

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – VOSPĚLOVÁ, J. – **BARANYK, P. – **MIČKA, M. – **ČECH, P. Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae – lokality Kůští, Opavice 2019/20. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2020, 20s. ISBN: ,

ZUSKOVÁ, E. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – **HNILIČKA, R. Choroby kořenů řepky ozimé 2019/2020 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Praha, 2020, 33s. ISBN: ,

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – TITĚRA, D. – STEJSKALOVÁ, M. Objektivní zhodnocení chování opylovačů moderními metodami RFID čipy. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 11s. ISBN: ,

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Verification of plant protection products supporting health of plants and their effect against pests of Brassicaceae. Final report for MONAS Technology. Praha: MONAS Technology, 2020, 18s. ISBN: neuveden,

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – STEJSKALOVÁ, M. – ŠUBRT, T. – BARTOŠKA, J. – VLAŽNÝ, P. The factors influencing the pollinators visitation of the oilseed rape cultivars. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 574-580. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **SPITZER, T. – **ŘÍHA, K. Technologie integrované ochrany slunečnice proti chorobám, škůdcům a plevelům, Technology of integrated sunflower protection against diseases, pests and weeds, pesticide; injury, efficacy; phytotoxicity; non-chemical crop protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ochrana slunečnice, QJ1510186, SPZO s.r.o., Jankovcova 24, Praha, úspora nákladů na pesticidy a snížení zatížení životního prostředí, ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KAZDA, J.; idPublikace = 78400; Název: Stanovení atraktivity pesticidů pro včely-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78401; Název: Repelence přípravků na ochranu rostlin pro včely-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78406; Název: Testování obilnin na obsah virů-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 78413; Název: Repelence přípravků na ochranu rostlin pro opylovače řepky ozimé-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. – **ŘÍHA, K. – STEJSKALOVÁ, M. – **SPITZER, T. Ochrana slunečnice roční (Helianthus annuus) proti chorobám a živočišným škůdcům podle zásad IOR, Protection of the sunflower against diseases and pests according to principles Integrated pest management, sunflower; pests; pesticides, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-213-2818-1, SPZO, Jankovcova 24/18, Holešovice, 170 00 Praha, Martin Volf, IČO: 00539406, ekonomické přínosy pro veškeré pěstitele by byly okolo 6,5 mil. Kč ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 09.01.2018,

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection of oilseed crops with a view to protecting pollinators and their products, insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice (Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožní zvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledky používání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 11.12.2018,

**KOCOUREK, F. – **HAVEL, J. – **HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **PLACHKÁ, E. – **SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organizmům vyjma podzimních škůdců, Methodology of integrated oil seed protection science excluding pest species occurring in autumn period, oil seed rape; pests; diseases; weeds; pesticides; monitoring, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), integrovaná ochrana řepky, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovská 24/18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Jan Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na ochranu proti škodlivým organizmům v ozimé řepce a snížení zatížení prostředí pesticidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 19.12.2018,

ZUSKOVÁ, E. – KONRADYOVÁ, V. – **MATYSKA, M. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. Virus žloutenky vodnice na řepce olejce v ČR v letech 2016-2017. Úroda, 2018, roč. 66, č. 6, s. 84-90. ISSN: 0139-6013.

STEJSKALOVÁ, M. – KONRADYOVÁ, V. – **SUCHANOVÁ, M. – KAZDA, J. Is pollinator visitation of Helianthus annuus (sunflower) influenced by cultivar or pesticide treatment?. Crop Protection, 2018, roč. 114, č. December, s. 83-89. ISSN: 0261-2194.

**PREROSTOVA, S. – **DOBREV, P. – KONRADYOVÁ, V. – **KNIRSCH, V. – **GAUDINOVA, A. – **KRAMNA, B. – KAZDA, J. – **LUDWIG-MÜLLER, J. – **VANKOVA, R. Hormonal Responses to Plasmodiophora brassicae Infection in Brassica napus Cultivars Differing in Their Pathogen Resistance. International Journal of Molecular Sciences, 2018, roč. 19, č. 12, s. 1-22. ISSN: 1422-0067.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of using selected growth regulators to reduce sunflower stand height. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 7, s. 324-329. ISSN: 1214-1178.

TALAŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **HADRAVA, J. – **BENDA, D. – KOCOUREK, F. – KAZDA, J. High degree of philopatry is required for mobile insects used as local indicators in biodiversity studies. ECOLOGICAL INDICATORS, 2018, roč. 94, č. November, s. 99-103. ISSN: 1470-160X.

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – **BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Greenhouse and field experiments with winter oilseed rape cultivars resistant to Plasmodiophora brassicae Wor.. Crop Protection, 2017, roč. 92, č. , s. 60-69. ISSN: 0261-2194.

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelentní účinek insekticidů na včely v kvetoucí řepce. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Nejzávažnější škůdce řepky bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) způsobuje škody již patnáct let. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-26. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. Využití regulátorů růstu a vývoje rostlin na bázi nitrofenolátů k ochraně řepky proti bejlmorce kapustové. Rostlinolékař, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of fungicide application timing on Sclerotinia sclerotiorum infection rate and yield in winter oilseed rape. Gesunde Pflanzen, 2017, roč. 69, č. 2, s. 69-72. ISSN: 0367-4223.

STEJSKALOVÁ, M. – PAZDERŮ, K. – KAZDA, J. Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely?. Úroda, 2017, roč. 65, č. 11, s. 34-38. ISSN: 0139-6013.

**SPITZER, T. – **BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Výsledky dvouletých pokusů s biologickými přípravky proti mšicím a hlízence ve slunečnici. Obilnářské listy, 2017, roč. 25, č. 3-4, s. 98-100. ISSN: 1212-138X.

**KOCOUREK, F. – **HAVEL, J. – **HOVORKA, T. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **KOVAŘÍKOVÁ, K. – **RIPL, J. – **SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů, Protection of oilseed rape against pests in autumn without neonicotinoid seed treatment, oilseed rape; pests; pesticides, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1610217, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, přínosy pro pěstitele by mohly být okolo 30 mil. ročně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Možnosti pěstování řepky olejky v zemědělských podnicích s výskytem půdního patogena Plasmodiophora brassicae, Possibilities of growing oilseed rape on farmers with the occurrence of soil pathogen Plasmodiophora brassicae, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; agrotechnica, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika QJ1310227, SPZO, ičo: 00539406, Ing. Martin Volf, volf@spzo.cz, V průměru můžeme počítat při napadení se sníženým výnosem o 40 % a finanční ztráty mohou dosáhnout okolo 400 milionů korun. Při dodržování doporučení nemusí ke ztrátám docházet. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 17.12.2017,

KONRADYOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Výskyt Plasmodiophora brassicae Wor. původce nádorovitosti kořenů brukvovitých na pozemcích v České republice, Occurrence of Plasmodiophora brassicae Wor. causing Clubroot disease on agricultural land in Czech republic, oilseed rape; Plasmodiophora brassica; occurrence, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa NAZV QJ1310227, ÚKZÚZ, Mapa napomáhá ke snižování ztrát způsobené patogenem Plasmodiophora brassicea, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 12.12.2017,

STEJSKALOVÁ, M. – KAZDA, J. Repelence či atraktivita vybraných pesticidních přípravků, aplikovaných do řepky, pro opylovače. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 95-99.

KAZDA, J. – KONRADYOVÁ, V. – **ŘÍHA, K. Objektivní zjištění změny pevnosti šešulí ozimé řepky po aplikaci agrochemikálií. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha - Suchdol. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 103-106.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Vliv pesticidního ošetření na výskyt opylovačů v olejninách (ozimá řepka, slunečnice). Praha: Dow Agro Sciences s.r.o., 2016, 21s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení účinnosti insekticidního ošetření ozimmé řepky a vyhodnocení ochrany proti Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 15s. ISBN: ,

KAZDA, J. – VOLKOVÁ, M. Vyhodnocení zdravotního stavu řepky. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 23s. ISBN: ,

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Determinace houbových chorob a patogena Plasmodiophora brassicae. Praha: SPZO s.r.o., 2016, 8s. ISBN: ,

RYŠÁNEK, P. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Testování ozimé řepky na obsah viru žloutenky vodnice. Praha: Limagrain Central Europe S.E., Vizovice, 2016, 10s. ISBN: není,

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – SANDHU SINGH, K. – RYŠÁNEK, P. Clubroot caused by Plasmodiophora brassicae Wor.: a review of emerging serious disease of oilseed rape in the Czech Republic. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2016, roč. 52, č. 2, s. 71-86. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J.; idPublikace = 70309; Název: Ochrana proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. Ochrana proti blýskáčkovi řepkovému. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Výskyt škodlivých organismů v ozimé řepce v kalendářním roce 2015. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 22-25. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KACZMAREK, J. – STRELKOV, S. – KAZDA, J. – LUEDERS, W. – RYŠÁNEK, P. – MANOLII, V. – JEDRYCZKA, M. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causing damage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. ..., 2016, roč. 145, č. 3, s. 559-572. ISSN: N.

KAZDA, J. Insekticidní ochrana ozimé řepky proti bejlomorce kapustové. Úroda, 2016, roč. 64, č. 5, s. 70-72. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70399; Název: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin proběhla v září na ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Jak pesticidy ovlivňují návštěvnost opylovačů v porostu. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 72-75. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70475; Název: Může květilka zelná ohrozit pěstování řepky v České republice?-- Neexistuje podtyp publikace --

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Lze úspěšně pěstovat ozimou řepku na pozemcích s nádorovitostí?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 62-68. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. – RYŠÁNEK, P. Clubroot – an emerging disease faced by Czech oilseed rape growers. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 105-112. ISSN: 1211-3174.

KAZDA, J. – KOCOUREK, F. Mimořádně silné výskyty škůdců řepky v podzimním období 2016. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 19-22. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 70035; Název: Historie a současnost ochrany řepky proti škodlivým organismům-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům . 2016, Květy olejnin,2016, roč. 21., č. 5, s. 2-4.

KAZDA, J.; idPublikace = 70216; Název: Důsledky absence neonikotinoidů při moření osiva řepky-- Neexistuje podtyp publikace --

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyv pesticídov na činnosť opeľovačov. 2016, Naše pole, 2016, roč. 20, č.8, s. 48-49.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Březnové kalendárium ochrany rostlin. 2016, Zahrádkář,2016, roč. 48, č. 3, s. 52-53..

KAZDA, J.; idPublikace = 70397; Název: Ochrana proti bejlomorce kapustové-- Neexistuje podtyp publikace --

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující výskyt včel v kvetoucí ozimé řepce. 2016, Včelařství, 2016, roč. 69, č. 6, s. 202 - 204.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce - nový problém pro farmáře. 2016, Agromanuál 5, str. 30 - 33..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důsledky setí insekticidně nemořeného osiva ozimé řepky. 2016, Agromanuál,2016,roč. 11, č. 7, s. 39-41.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Existujú odrodové rozdiely v atraktivite repky pre včely?. 2016, Naše pole, 2016, roč. 10, č. 8., s. 48 - 49.

KAZDA, J.; idPublikace = 71040; Název: Podzimní škůdci vzcházející řepky-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.Netradiční škůdci způsobují v řepce závažné škody. 2016, Květy olejnin, 2016, roč. 21, č. 10, s. 2-4..

KAZDA, J.; idPublikace = 71523; Název: Dubnové kalendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 71524; Název: Květnové kalendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 71525; Název: Červnové kalendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 71526; Název: Červencové klendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 71527; Název: Srpnové kalendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J.; idPublikace = 71528; Název: Zářijové kalendárium ochrany rostlin-- Neexistuje podtyp publikace --

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae ve Valdicích 2015/2016. 2016, Výsledky pokusů SPZO, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 22.-24.11. 2016, roč. 33,.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Liší se atraktivita odrůd řepky pro opylovače?. 2016, Výsledky pokusů SPZO - Hluk 2016, 2016, roč. 33, s. 81-85.

KAZDA, J.; idPublikace = 71611; Název: Insekticidní ochrana ozimé řepky v jarním období (souborné výsledky z let 2011-2015)-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. Závěrečná zpráva z vyhodnocení účinnosti aplikace pesticidů do ozimé řepky. Praha: ČZU Praha, 2015, 26s. ISBN: ,

KAZDA, J. Maloparcelkové pokusy ověřující kompletní insekticidní ochranu proti škůdcům ozimé řepky v jarním období.. Praha: ČZU Praha, 2015, 27s. ISBN: ,

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O pesticidech na internetu. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 1. s. 44-46..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Lalokonosci - nebezpeční škůdci zahradních plodin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 2, s. 42-43..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Březnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č.3, s. 48-49..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dubnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 4, s. 38-39..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Květnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č.5, s. 44-45..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Červnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 6, s. 46-47..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Červencové klendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 7, s. 52..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zářijové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 9, s. 40-41..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Říjnové kalendárium ochrany rostlin . 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 10, s. 48-49..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Srpnové kalendárium ochrany rostlin. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 8, s. 42-43..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plži škodí celé vegetační období. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 8, s. 46-47..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mšice - drobní, ale vážní škůdci. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 7, s. 44-46..

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2014/15. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 22-26. ISBN: 978-80-87065-63-1.

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ochrana hustě setých obilnin a kukuřice proti chorobám a škůdcům podle nových legislativních pravidel EU.. 2015, Sborník firmy Dow agroSciences, 2015, s. 15-37..

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech řepky. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 93-97. ISBN: 978-80-87065-63-1.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 84-89. ISBN: 978-80-87065-63-1.

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Insekticidní ochrana ozimé řepky v jarním období (souborné výsledky z let 2011 - 2015). 2015, Výsledky pokusů SPZO, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 25.-26.11. 2015, roč. 32, s. 61-76. ISBN: 978-80-87065-63-1..

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kontrola výskytu škodlivých organismů při jarní inventarizaci řepky. 2015, Květy olejnin, 2015, roč. 20, č.3, s.3..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První jarní škůdci v řepce - Krytonosec řepkový a krytonosec čtyřzubý. 2015, Květy olejnin, 2015, roč. 20, č. 3, s. 4-6. .

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus). 2015, Květy olejnin, 2015, roč. 20, č. 4, s. 4-7..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové (Dasyneura brassicae) . 2015, Květy olejnin, 2015, roč. 20, č.4, s. 4-7. .

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní škůdci vzcházející řepky. 2015, Květy olejnin, roč. 20, č. 11, s. 2-3..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Živočišní škůdci v zimním období II.. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 11, s. 36-37..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přezimování původců houbových chorob. 2015, Zahrádkář, 2015, roč. 47, č. 12, s. 40-41.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2015, Farmář, 2015, č. 12, s. 28-30..

RYŠÁNEK, P. – KAZDA, J. – MAZÁKOVÁ, J. – POSLUŠNÁ, J. – PLACHKÁ, E. – SPITZER, T. – POKORNÝ, R. Chemická ochrana a fomové černání stonku . Úroda, 2015, roč. 63, č. 6, s. 55-58. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky deklarovanými jako rezistentní k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Možnosti integrované ochrany proti škůdcům obilnin. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 3, s. 18-23. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. Dřepčík olejkový - klíčový škůdce letošních porostů ozimé řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 54-57. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Květilka zelná, škůdce řepky bez možnosti účinné ochrany. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 42-45. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Možnosti integrované ochrany proti škůdcům obilnin a kukuřice. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 4, s. 23-24. ISSN: 1211-3565.

KAZDA, J. – BARANYK, P. Důsledky setí převážně nemořeného osiva řepky. Úroda, 2015, roč. 63, č. 2, s. 40-44. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – SEIDENGLANZ, M. Ochrana ozimé řepky v jarním období proti krytonoscům. Úroda, 2015, roč. 63, č. 3, s. 45-50. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – HERDA, G. – SPITZER, T. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PRZYBYSZ, A. – GAWRONSKA, H. Effect of nitrophenolates on pod damage caused by the brassica pod midge on the photosynthetic apparatus and yield of winter oilseed rape. Journal of Pest Science, 2015, roč. 88, č. 2, s. 235-247. ISSN: 1612-4758.

SPITZER, T. – MÍŠA, P. – BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Management of maize stand height using growth regulators. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 223-230. ISSN: 1212-2580.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. Faktory ovlivňující návštěvnost včel v porostech slunečnice. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2015. s. 146-149.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae (Wor.) – původci nádorovitosti kořenů brukvovitých. In Prosperující olejniny 2015 10.12.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze , 2015. s. 77-81.

KAZDA, J. Maloparcelkové insekticidní pokusy testující účinnost pyretroidů proti hlavním škůdcům ozimé řepky v jarním období. Praha: ČZU v Praze, 2014, 50s. ISBN: N,

KAZDA, J. Maloparcelkové insekticidní pokusy testující účinnost neonikotinoidů proti hlavním škůdcům ozimé řepky v jarním období. Praha: ČZU v Praze, 2014, 7s. ISBN: N,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

KAZDA, J. Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové (Dasyneura brassicae) . ..., 2014, roč. 62, č. 5, s. 30-34. ISSN: N.

KAZDA, J. Poškození kořenového systému řepky živočišnými škůdci. ..., 2014, roč. 62, č. 6, s. 48-52. ISSN: N.

KAZDA, J. Ochrana řepky proti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus). ..., 2014, roč. 62, č. 4, s. 42-44. ISSN: N.

KAZDA, J. Ochrana proti krytonosci řepkovému (Ceutorhynchus napi) a krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus quadridens) podle pravidel integrované ochrany. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 4-7. ISSN: 0139-6013.

SPITZER, T. – SPITZEROVÁ, D. – MATUŠINSKÝ, P. – KAZDA, J. Possibility of using seed treatment to suppress seed- borne diseases in poppy. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2014, roč. 50, č. 2, s. 78-83. ISSN: 1212-2580.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – SPITZEROVÁ, D. – BÍLOVSKÝ, J. – KAZDA, J. Effect of flight activity of stem weevils (Ceutorhynchus napi,C. pallidactylus) and application time on insecticide efficacy and yield of winter oilseed rape. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2014, roč. 50, č. 3, s. 129-134. ISSN: 1212-2580.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – POSLUŠNÁ, J. Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Poloprovozní pokusy s odrůdami řepky rezistentními k nádorovitosti. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Podtyp: Skripta; Škůdci polních plodin. 2014, Profi Press, Praha 2014, s.110.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana proti škůdcům bobulovin. 2014, Zahrádkář, č.4, s.46–48.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana slivoní proti škůdcům . 2014, Zahrádkář, roč.46, č.8, s.48–49.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana třešní a meruněk proti škůdcům . 2014, Zahrádkář, roč.46, č.9, s.48–49.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rizika setí nemořeného osiva řepky. 2014, Květy olejnin, roč.19, č.10, s.2-4.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana proti krytonosci řepkovému (Ceutorhynchus napi) a krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus quadridens) . 2014, Květy olejnin, roč.19, č.2, s.2-3.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana proti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus) podle pravidel integrované ochrany . 2014, Květy olejnin, roč.19, č.4, s.3–6.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Záměna larev v porostech řepky. 2014, Květy olejnin, roč.19, č.4, s.6.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové (Dasyneura brassicae) . 2014, Květy olejnin, roč.19, č.5, str.5–7.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana vzcházejících rostlin řepky v letošním roce. 2014, Agromanuál, roč.9, č.7, s.46–47.

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možná úskalí v ochraně řepky proti škodlivým organizmům v blízké budoucnosti. 2014, Sborník konference DOW AGRO Sciences, s.29 – 49.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2013/14. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.24-28. ISBN: 978-80-87065-56-3.

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Insekticidní ochrana ozimé řepky v jarním období (souborné výsledky z let 2011 - 2014). 2014, Výsledky pokusů SPZO 19.-20.11.2014 Hluk, 31.vyhodnovací seminář, roč.31, s.48 - 56.

VOLKOVÁ, M. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace pesticidů a intenzity pěstování na návštěvnost porostů řepky ozimé včelami. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s. 69-73. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Poloprovozní pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k Plasmodiophora brassicae v Hrádku nad Nisou. 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.60-64. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. – KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Skleníkové pokusy s odrůdami ozimé řepky rezistentními k nádorovitosti kořenů brukvovitých (Plasmodiophora brassicae Wor.). 2014, Výsledky pokusů SPZO, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 19.-20.11.2014, roč.31, s.65-68. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ochrana hustě setých obilnin a kukuřice proti chorobám a škůdcům podle nových legislativních pravidel EU. 2013, Mohlo by být pěstování obilnin ještě ziskovější? Kapitola ve sborníku z odborného semináře.str. 15 - 37.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. 2013, Rostlinolékař, roč.24, č.1, str.26-30, ISSN 1211 - 3565.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bzunka ječná a zelenuška žlutopásá. Drobní škůdci vzcházejících obilnin.. 2013, Agromanuál, roč.8, čís. 9-10. str.42 - 43.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Suchozemští plži poškozující rostliny. 2013, Agromanuál, roč.8, čís.7, str.34 - 36.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti ochrany proti blýskáčku řepkovému. 2013, Květy olejnin, roč.18, čís.5, str.3 - 5, ISSN 1213-1989.

KAZDA, J. – SEIDENGLANZ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Krytonosci - první jarní škůdci ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, roč.18, číslo 3., str.1 -3. ISSN 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikace pesticidů podle nových pravidel. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.5, str. 42, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana jabloní. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.5, str. 48 - 49, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana plodové zeleniny. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.6, str. 44 - 45, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana plodové zeleniny II. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.7, str. 40, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana cibulové zeleniny. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.8, str. 36 - 38, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana kořenové zeleniny. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.9, str. 36 - 37, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana brukvovité zeleniny I. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.10, str. 34 - 36, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šetrná ochrana brukvovité zeleniny II. 2013, Zahrádkář, roč.45, č.11, str. 40 - 41, ISSN 0139-7761.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Škůdci vzcházející řepky. 2013, Květy olejnin, roč. 18, č. 11, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Škůdci řepky v průběhu podzimu. 2013, Květy olejnin, roč.12, č.12, str.3 - 4 ISSN: 1213-1989..

KUCHTOVÁ, P. – ŠKEŘÍK, J. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – MÍČA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konvenční versus ekologické zemědělství? Intenzifikace technologie ekologicky pěstovaných olejnin?. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 76-81, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

ŠRÁMKOVÁ, A. – PAVELA, R. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Extrakt z tymianu obecného: potencionální stimulátor růstu a insekticid?. 2013, Rostlinolékař, 2013, č.4, s. 29-32, ISSN 1211-3565.

KAZDA, J. – JURSÍK, M. – MÁLEK, B. – ŘÍHA, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Integrovaná ochrana slunečnice roční. 2013, Samostatná publikace pro MZe. počet str. 85.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt škůdců makovic krytonosce makovicového a bejlomorky makové v Čechách a ochrana proti nim. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 57-60, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

KUCHTOVÁ, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Postup v technologii ekologicky pěstované řepky na Výzkumné stanici v Praze-Uhříněvsi. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 41-44, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2012/13. 2013, In: Výsledky pokusů SPZO - 30. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 20.-21.11.2013, Hluk. Praha: SPZO, 2013, s. 24-28, ISBN: 978-80-87065-49-5.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

KAZDA, J. Přehlížený podzimní škůdce řepky. Úroda, 2013, roč. 61, č. 9, s. 77-77. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Integrovaná ochrana v řepce proti živočišným škůdcům na podzim. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 67-72. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Plodomorka vojtěšková a bejlomorka vojtěšková. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 89-89. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Významný škůdce miříkovitých. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 65-65. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

KAZDA, J. Třásněnky - nenápadní, ale významní škůdci obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 92-92. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Které insekticidy použít v ochraně proti blýskáčku řepkovému. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 4-7. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Nenápadný škůdce obilnin - zelenuška žlutopásá. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 91-91. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Dřepčík olejkový (Psylliodes chrysocephala). Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 87-87. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Krytonosci - první jarní škůdci ozimé řepky. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 29-35. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Muchnicovití a tiplicovití. Úroda, 2013, roč. 61, č. 2, s. 67-67. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Hrbáč osenní (Zabrus tenebrioides). Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 65-65. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové. Úroda, 2013, roč. 61, č. 5, s. 40-49. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Nenápadný škůdce obilnin - bejlomorka sedlová. Úroda, 2013, roč. 61, č. 5, s. 95-95. ISSN: 0139-6013.

PAVELA, R. – ŽABKA, M. – VRCHOTOVÁ, N. – TŘÍSKA, J. – KAZDA, J. Selective effects of the extract from Angelica archangelica L. against Harmonia axyridis (Pallas)—An important predator of aphids. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 51, č. November, s. 87-92. ISSN: 0926-6690.

KAZDA, J. Krytonosec zelný. Úroda, 2013, roč. 61, č. 10, s. 60-60. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Drobní půdní živočichové - chvostoskoci. Úroda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 77-77. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Květilka řepná - téměř zapomenutý škůdce cukrové řepy. Úroda, 2013, roč. 61, č. 12, s. 85-85. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Jak přezimují škodlivé organismy?. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 43-45. ISSN: 1213-7596.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – HAVEL, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – DVOŘÁK, P. Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství, Growing technology of poppy for ecological agriculture, Poppy seed, Growing, Technology, Yield, Quality, Economy, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Ekologické pěstování máku, 4/2013-17252 MZe ČR, zvýšení výnosů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-213-2429-9, 42 s.

MÁLEK, B. – ANDR, J. – JURSÍK, M. – ŠKARPA, PH.D., I. – ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – RICHTER, R. Slunečnice - technologie pěstování. České Budějovice: Kurent, 2013, 114s. ISBN 978-80-87111-41-3.

KUCHTOVÁ, P. – ŠERÁ, B. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – GAVRIL, B. – ŠERÝ, M. – MÍČA, L. – HNATIUC, E. – ŠPATENKA, P. Reakce osiva máku setého na ošetření netermálním plazmatem. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 53-58.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

MUŠKA, F. – JAKL, A. – LAMPÍŘ, L. – KAZDA, J. – ROŽNOVSKÝ, J. – MUŠKA, A. Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9 - 10, s. 296-299. ISSN: 1210-3306.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – KLEMOVÁ, Z. – KAZDA, J. Effect of fungicide application date against Sclerotinia sclerotiorum on yield and greening of winter rape. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2012, roč. 48, č. 3, s. 105-109. ISSN: 1212-2580.

KAZDA, J. Možnost integrované ochrany řepky podle zásad legislativy EU. ..., 2012, roč. 60, č. 4, s. 53-56.

KAZDA, J.; idPublikace = 56901; Název: Různé možnosti ochrany proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae)-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – ANDR, J. Ochrana proti blýskáčkovi (Meligethes aeneus) na základě pokusů v roce 2011. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 26-31. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J.; idPublikace = 56903; Název: Jarní řepka – plodina vyžadující intenzivní insekticidní ochranu-- Neexistuje podtyp publikace --

KAZDA, J. Integrovaná ochrana řepky proti škůdcům podle nových pravidel. ..., 2012, roč. 60, č. 4, s. 4-9.

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2011/12. 2012, In: Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 21.-22.11.2012, Hluk. Praha: SPZO, 2012, s. 23-26, CST. ISBN: 978-80-87065-42-6.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Insekticidní ochrana ozimé řepky na jaře. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č. 2, s. 30-31 ISSN 1211-3565.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První jarní škůdci v řepce – krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi) a krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactyllus). 2012, Květy olejnin, roč. 17, č. 2, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana ozimé řepky proti podzimním škůdcům. 2012, Květy olejnin, roč. 17, č. 11, s. 3-5. ISSN: 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana proti škůdcům ozimé řepky v dubnu. 2012, Květy olejnin, roč. 17, č. 5, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana proti šešulovým škůdcům. 2012, Květy olejnin, roč. 17, č. 6, s. 5-8. ISSN: 1213-1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Krytonosci na ozimé řepce – první významní jarní škůdci na našich polí. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 50-51. ISSN: 1801-7673.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Blýskáček řepkový ( Meligethes aeneus). 2012, Blýskáček řepkový ( Meligethes aeneus). 2012. Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 36. ISSN: 1801-7673.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Živočišní škůdci řepky v podzimním období. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 43-45. ISSN: 1801-7673.

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ochrana ozimé řepky proti hlavním škůdcům v roce 2012. 2012, Výsledky pokusů SPZO - 29. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky,Systém výroby slunečnice. 21.11.2012. Hluk. Praha: SPZO, s. 54-67. ISBN:978-80-87065-42-6.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kovaříci a jejich larvy drátovci. 2012, Zahrádkář, roč. 43, č. 9, s. 44-45. ISSN: 9770139776008.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Červci, nebezpeční škůdci rostlin. 2012, Zahrádkář, roč. 43, č. 10, s. 42-44. ISSN: 9770139776008.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zhodnocení výskytu škůdců v ozimé řepce v uplynulé sezóně. 2012, Agrotip, roč. 2012, č. 11-12, s. 14-15.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dělat ekologický mák za dvojnásobnou cenu. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 29-37, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.-24.12.2012, Nitra, Lipovce. Praha: ČZU Praha, 2012, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První škůdci v jarním období u ozimé řepky. . 2011. Květy olejnin, roč. XV, č. 4, s. 6 - 7 ISSN 1213 – 1989.

BARANYK, P. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky na lokalitě Uhříněves 2010/11. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 23-26, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

KAZDA, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Insekticidní ochrana ozimé řepky v roce 2011. 2011. In: Výsledky pokusů SPZO - 28. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice. 24.-25.11.2011, Hluk. Praha: SPZO, 2011, s. 53-62, CST. ISSN: 978-80-87065-35-8.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kohoutci – nápadní škůdci obilnin.. 2011. Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, roč.6, č.5, s. 38 - 39 ..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bzunka ječná a zelenuška žlutopásá. . 2011. Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, roč. 6, č. 9-10, s. 30–31..

KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fytofágní bejlomorky škodící na polních plodinách. . 2011. Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, roč. 6, č. 5, s. 46 - 49..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Úprava pozemku po sklizni řepky. . 2011. Květy olejnin, roč. XV, č. 10, s. 6 - 8 ISSN 1213 – 1989.

HERDA, G. – PAVELA, R. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šešulový škodcovia a ochrana proti nim. . 2011. Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, roč.6, č. 5, s. 50 - 52. ISSN 1801-7673..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti insekticidní ochrany v porostech řepky.. 2011. Květy olejnin roč. XV, č.5, s. 3 – 6. ISSN 1213 – 1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zdravotní stav dřevin v lesních rekultivacích Severočeských dolů a.s.. . 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č.6, s. 28 – 31. ISSN 1211-3565..

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ochrana ozimé řepky proti podzimním škůdcům. . 2011. Květy olejnin, roč. XV, č.12, s. 4 - 6 ISSN 1213 – 1989.

KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bejlomorka kapustová v roce 2011. 2011. Květy olejnin, roč. XV, č.13, s. 7-8 ISSN 1213 – 1989.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

SPITZER, T. – MATUŠINSKÝ, P. – KLEMOVÁ, Z. – KAZDA, J. Management of sunflower stand height using growth regulators. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 8, s. 357-363. ISSN: 1214-1178.

SPITZER, T. – KLEM, K. – MATUŠINSKÝ, P. – KAZDA, J. Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5 -6 , s. 170-173. ISSN: 1210-3306.

NERAD, D. – KAZDA, J. – JANŠTA, P. – ŠEDIVÝ, J. – RIPL, J. – ŠKEŘÍK, J. PRESENCE DYNAMICS IN SELECTED WINTER OILSEED RAPE PESTS DURING THE SPRING PERIOD IN DIFFERENT CROPPING SYSTEMS.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 2, s. 46-54. ISSN: 1211-3174.

KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Virové choroby řepky v České republice. . ..., 2011, roč. 59, č. 1, s. 24-26.

KAZDA, J. – SKUHROVEC, J. – ANDR, J. Krytonosec makovicový – závažný škůdce máku i ve středních Čechách. . Úroda, 2011, roč. 59, č. 4, s. 28-31. ISSN: 0139-6013.

HERDA, G. – KAZDA, J. Bylomor kelový a krytonos šešulový – poznatky a ochrana. . ..., 2011, roč. 59, č. 5, s. 69-71.

KAZDA, J. Hmyzí škůdci v polních podmínkách. . Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Historie a perspektivy ochrany proti škůdcům. ..., 2011, roč. 59, č. 4, s. 16-19.

KAZDA, J. Ochrana obilnin proti škůdcům.. Úroda, 2011, roč. 59, č. 8, s. 29-33. ISSN: 0139-6013.

ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – PLACHKÁ, E. – ŠAROUN, J. Příčiny poškození šešulí řepky v roce 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – DOLEŽÁLKOVÁ, V. Je možné pěstovat mák ekologicky?. Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 56-61. ISSN: 0139-6013.

SKUHROVEC, J. – KAZDA, J. Biologie krytonosce řepkového a čtyřzubého na ozimé řepce. . Úroda, 2010, roč. 58, č. 3, s. 41 - 46. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – HERDA, G. – ANDR, J. Cílená ochrana proti bejlomorce kapustové v ozimé řepce. Úroda, 2010, roč. 58, č. 5, s. 40 - 44. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. Ochrana řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. . Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 32 - 39. ISSN: 0139-6013.

Olejniny - doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), 2010

KAZDA, J. – MIKULKA, J. – PROKINOVÁ, E. Encyklopedie ochrany rostlin. Praha: Profi Press s.r.o., 2010. 400s. ISBN 978-80-86726-34-2.

Chemická ochrana ozimé řepky v jarním období - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Příroda se probouzí, první houby a škůdci řepky přichází. - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Ochrana proti blýskáčku řepkovému v letošním roce. - Ing. Gerhard Herda (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Využití alternativních možností v ochraně řepky proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) - Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Jiří Andr, Ing. Gerhard Herda (externí), 2010

Brouci I. Škůdci zeleniny 1. část - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Brouci I. Škůdci zeleniny. 2 .část - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Brouci II - Škůdci ovoce. - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Dvoukřídlý hmyz II Zahrádkář - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Potvrzení výskytu virových onemocnění v porostech ozimé řepky. - Ing. Jan Kazda, CSc., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Blanokřídlý hmyz II - Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Výsledky pokusů u máku (Papaver somniferum) v ekologické a integrované pěstitelské technologii - Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Miroslava Hájková (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D., 2010

Pokusy s ekologickým pěstováním máku v roce 2010 - Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Jan Kazda, CSc., Miroslava Hájková (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Libor Mičák, 2010

Výsledky poloprovozních pokusů SPZO s agrotechnikou jarní řepky - doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., 2010

Ochrana proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) v roce 2010. - Ing. Jan Kazda, CSc., J. Andr (externí), 2010

Ochrana proti blýskáčku řepkovému (Meligethes aeneus) v roce 2010. - Ing. Jan Kazda, CSc., J. Andr (externí), 2010

Olejniny - doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Miroslava Hájková (externí), Jiří Havel (externí), Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), Petr Markytán (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Rostislav Richter (externí), 2010

Výsledky pokusů s mákem v ekologickém a integrovaném systému pěstování - Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Miroslava Hájková (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Jiří Havel (externí), 2010

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – DVOŘÁK, P. – ŠUPOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pěstitelské technologie na vybrané charakteristiky u máku setého (Papaver somniferum, L.). 2010, In: Sborník 9. makový občasník, 1.-5.2. 2010, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Praha: ČZU Praha, 2010, s. 69-80, CST. ISBN: 978-80-2041-3.

Hmyz na našich zahrádkách - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Třásněnky na dřevinách - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Mšice – hojní škůdci na zahrádce - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Červci – zvláštní skupina hmyzu - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Plži významní škůdci rostlin - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Blanokřídlý hmyz. - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

První škůdci v jarním období u ozimé řepky - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Ochrana řepky ozimé proti šešulovým škůdcům - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Ochrana ozimé řepky na počátku růstu - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Stanovisko k pesticidům. Řepka, hořčice, mák, slunečnice - Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Nerad Daniel; Ing. Herda Gerhard, 2009

Šešulovi škodcovia na repke - Ing. Herda Gerhard; Pavela Roman; Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009 - Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

Škůdci máku - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Porovnání odrůd řepky ozimé pěstovaných ve dvou úrovních agrotechniky. - doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Zkušenosti s využitím přírodních a nepesticidních látek v ochraně řepky proti bejlomorce kapustovés využitím přírodních a nepesticidních látek v ochraně řepky proti bejlomorce kapustové - Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Herda Gerhard, 2009

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009. - Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; Ing. Škeřík Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

Monitoring hlavních druhů škůdců řepky a porovnání efektivity monitoringu pomocí Morickeho misek. - Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2009

Zdravotní stav máku v roce 2009 - Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Ochrana proti živočišným škůdcům v jarním období - Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Možnosti ochrany proti šešulovým škůdcům ozimé řepky - Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Herda Gerhard, 2009

Ochrana řepky proti šešulovým škůdcům registrovanými insekticidy - Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Ing. Herda Gerhard, 2009

První zpráva o výskytu Polymyxa graminis (Ledingham, 1939) v České republice - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Opplová Karolína, 2009

Vliv vybraných přípravků a jejich kombinací na výnos máku (Papaver somniferum L.) - Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Plachká Eva, CSc.; Hájková Miroslava; Havel J.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Šupová E., 2009

KAZDA, J. – HERDA, G. – ŠKEŘÍK, J. – NERAD, D. Stanovisko k pesticidům. Řepka, hořčice, mák, slunečnice. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2009. 66s. ISBN 978-80-87065-11-2.

PAVELA, R. – KAZDA, J. – HERDA, G. Effectiveness of Neem insecticides against Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.).. Journal of Pest Science, 2009, roč. 82, č. 3, s. 235 - 245. ISSN: 1612-4758.

KAZDA, J. Co můžeme očekávat od setí mořeného osiva řepky . Úroda, 2009, roč. 57, č. 6, s. 74 - 78. ISSN: 0139-6013.

ANDR, J. – KAZDA, J. Ochrana řepky v období květu proti škodlivým organismům. Úroda, 2009, roč. 57, č. 4, s. 56 - 61. ISSN: 0139-6013.

 
page foot