| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. (15719)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HORÁK, J. – JANOVSKÝ, M. – HEJCMAN, M. – ŠMEJDA, L. – **KLÍR, T. Soil geochemistry of medieval arable fields in Lovětín near Třešť, Czech Republic. Catena, 2018, roč. neuvedeno, č. 162, s. 14-22. ISSN: 0341-8162.

ŠMEJDA, L. – HEJCMAN, M. – HORÁK, J. – **SHAI, I. Multi-element mapping of anthropogenically modified soils and sediments at the Bronze to Iron Ages site of Tel Burna in the southern Levant. QUATERNARY INTERNATIONAL, 2018, roč. 483, č. , s. 111-123. ISSN: 1040-6182.

KARLÍK, P. – ULBRICHOVÁ, I. – ŠMEJDA, L. – **VANÍČEK, J. – HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – JURASOVÁ, V. – HEJCMAN, M.Barvínek menší (Vinca minor) jako klíč k poznání historie středoevropské krajiny. 2017, .

**BAUMANOVA, M. – ŠMEJDA, L. Structural dynamics of spatial complexity at the ‘Palace of Gede’, Kenya. Azania, 2017, roč. 52, č. 1, s. 71-99. ISSN: 0067-270X.

ŠMEJDA, L. – HEJCMAN, M. – HORÁK, J. – **SHAI, I. Ancient settlement activities as important sources of nutrients (P, K, S, Zn and Cu) in Eastern Mediterranean ecosystems – The case of biblical Tel Burna, Israel. Catena, 2017, roč. 2017, č. 156, s. 62-73. ISSN: 0341-8162.

ŠMEJDA, L. Interpretive and Analytical Approaches to Aerial Survey in Archaeology. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA), 2017, roč. 8, č. 1, s. 79-92. ISSN: 1804-848X.

**ORENDI, A. – ŠMEJDA, L. – **MCKINNY, C. – **DEBORAH, C. – **SHARP, C. – **SHAI, I. The agricultural landscape of Tel Burna: Ecology and economy of a bronze age/iron age settlement in the southern Levant. Journal of Landscape Ecology, 2017, roč. 10, č. 3, s. 165-188. ISSN: 1805-4196.

**PANKOWSKÁ, A. – ŠMEJDA, L. – **TAJER, A. – **RIEGER, D. Využití kontextuální tafonomie k rekonstrukci způsobu exkarnace sekundárně uložených lidských kostí. Archeologicke Rozhledy, 2017, roč. 69, č. 3, s. 399-420. ISSN: 0323-1267.

HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. – KARLÍK, P. – VIEHMANNOVÁ, I. – JURASOVÁ, V. – ŠMEJDA, L. – HEJCMAN, M. Genetic and leaf-trait variability of Vinca minor at ancient and recent localities in Central Europe. Biochemical Systematics and Ecology, 2016, roč. 64, č. 2, s. 22-30. ISSN: 0305-1978.

PAVELKA, J. – ŠMEJDA, L. – HYNEK, R. – HRDLIČKOVÁ KUČKOVÁ, Š. Immunological detection of denatured proteins as a method for rapid identification of food residues on archaeological pottery. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, 2016, roč. 2016, č. 73, s. 25-35. ISSN: 0305-4403.

ŠMEJDA, L. – HLOŽEK, J. – MENŠÍK, P. – METLIČKA, M. Archeologický výzkum opevnění lokality Hradiště u Plzně v letech 2012 a 2013. Archeologie západních Čech, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 25-43. ISSN: 1804-2953.

ŠMEJDA, L. Konference Archeologie opevnění. Archeologie západních Čech, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 5-12. ISSN: 1804-2953.

ŠMEJDA, L. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology: National Chapter Czech Republic/Slovakia. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA), 2015, roč. 6, č. 2, s. 177-183. ISSN: 1804-848X.

ČIPEROVÁ, M. – PAVELKA, J. – ŠMEJDA, L. Detekce stop mléka v porézní keramice z neolitu jihozápadních Čech a otázka trávení laktózy u evropských populací v minulosti. Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. , 2015, roč. 7, č. 2, s. 193-211. ISSN: 1802-0364 .

 
page foot