| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vladislav Poulek, CSc. (11109)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 774 994 637
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3288
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

POULEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **ČERNÁ, L. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – **FINSTERLE, T. – **HRZINA, P. PV panel and PV inverter damages caused by combination of edge delamination, water penetration and high string voltage in moderate climate.. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, roč. 11, č. 2, s. 561-565. ISSN: 2156-3381.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – PETRÍK, T. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – BELZA, R. – SEDLÁČEK, J. Operation of the photovoltaic system in Prague and data evaluation. Agronomy Research, 2021, roč. 19, č. S1, s. 922-927. ISSN: 1406-894X.

POULEK, V. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. Fotovoltaické panely nové generace pro lokality s extrémními klimatickými podmínkami. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 1, s. 3-4. ISSN: 0447-6441.

PETRÍK, T. – UHLÍŘ, I. – LIBRA, M. – POULEK, V. Vliv točivých strojů na stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 4, s. 113-115. ISSN: 0447-6441.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Operation of PV power plants located in different climatic conditions. 2021, Proc. BioPhys Spring 2021, Lublin, Poland, 18th May 2021, p.57, ISBN 978-83-89969-68-2..

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. Experimentální fotovoltaická elektrárna na České zemědělské univerzitě v Praze. Jemná mechanika a optika, 2021, roč. 66, č. 7-8, s. 204-206. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – PETRÍK, T. – POULEK, V. – **TYUKHOV, I. – KOUŘÍM, P. Changes in the Efficiency of Photovoltaic Energy Conversion in Temperature Range With Extreme Limits. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, roč. 11, č. 6, s. 1479-1484. ISSN: 2156-3381.

POULEK, V. – DANG, M. – LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. PV Panel With Integrated Lithium Accumulators For BAPV Applications—One Year Thermal Evaluation. IEEE Journal of Photovoltaics, 2020, roč. 10, č. 1, s. 150-152. ISSN: 2156-3381.

DANEČEK, M. – HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. Design and data comparison of the photovoltaic power plants in the southern and northern hemispheres. Agronomy Research, 2020, roč. 18, č. S1, s. 755-761. ISSN: 1406-894X.

HAVRLÍK, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R.Data evaluation of three unique photovoltaic power plants. 2020, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020 p.10, ISBN -978-83-89969-64-4 .

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – POULEK, V. – **BERÁNEK, V. – DANEČEK, M. – LIBRA, M.PV panel with energy accumulation – a compact unit. 2020, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, p. 14, ISBN 978-83-89969-64-4 .

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – DANEČEK, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – LIBRA, M.ACCUMULATION OF SOLAR ENERGY. 2020, International Conference of Young Scientists ICYS 2020, 14-15th September 2020, Prague Czech Republic, p.241/245, ISBN 978-80-213-3037-5.

HAVRLÍK, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – BELZA, R. – LIBRA, M.Unique photovoltaic power plants. 2020, International Conference of Young Scientists ICYS 2020, 14-15th September 2020, Prague Czech Republic, pp. 97-102, ISBN 978-80-213-3037-5..

POULEK, V. – LIBRA, M.Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky. 2020, Vesmír, 2020, 99, str. 616, ISSN 0042-4544.

PETRÍK, T. – DANEČEK, M. – UHLÍŘ, I. – POULEK, V. – LIBRA, M. Distribution Grid Stability - Influence of Inertia Moment of Synchronous Machines. Applied Sciences-BASEL, 2020, roč. 10, č. 24, s. 1-7. ISSN: 2076-3417.

LIBRA, M. – POULEK, V. – **BERÁNEK, V. PV panel s integrovanými akumulátory elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2020, roč. 65, č. 4, s. 95-97. ISSN: 0447-6441.

LIBRA, M. – DANEČEK, M. – LEŠETICKÝ, J. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – **BERÁNEK, V. Monitoring of Defects of a Photovoltaic Power Plant Using a Drone. Energies, 2019, roč. 12, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1996-1073.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Vliv zvýšené teploty fotovoltaických panelů zabudovaných do střešní krytiny na výrobu elektrické energie. Jemná mechanika a optika, 2019, roč. 64, č. 3, s. 78-84. ISSN: 0447-6441.

DANG, M. – ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. – SEDLÁČEK, J. Autonomous photovoltaic system for night-time lighting in the stable. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. S1, s. 982-986. ISSN: 1406-894X.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P.AUTONOMOUS PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR NIGHT-TIME LIGHTING. 2019, In Proc. 18th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2019, May 22-24, 2019, Gödöllö, Hungary, p. 36, ISBN 978-963-269-823-6.

**JIRKA, V. – POULEK, V. – LIBRA, M. – **MATUŠKA, T. – **ŠOUREK, B. – **NIKOLA, P. Využití polysiloxanového gelu v solární technice. Energie 21, 2019, roč. 12, č. 3, s. 16-18. ISSN: 1803-0394.

ŠAFRÁNKOVÁ, J. – **BERÁNEK, V. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. CONSTRUCTION AND MONITORING OF THE UNIQUE ROOF PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN PRAGUE. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 476-481.

LIBRA, M. – **BERÁNEK, V. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – ŠAFRÁNKOVÁ, J.KONSTRUKCE A PROVOZ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY INTEGROVANÉ DO STŘECHY. 2019, 10. mezinárodní konference MOBILNÉ ENERGETICKÉ PROSTRIEDKY – HYDRAULIKA – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ERGONÓMIA MOBILNÝCH STROJOV, 9.-11. září 2019, Zvolen.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Teplotní závislosti parametrů fotovotaických článků. Československý časopis pro fyziku, 2019, roč. 69, č. 5, s. 321-322. ISSN: 0009-0700.

**BERÁNEK, V. – OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – SEDLÁČEK, J. – DANG, M. – **TYUKHOV, I. New Monitoring System for Photovoltaic Power Plants’ Management. Energies, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-13. ISSN: 1996-1073.

LIBRA, M. – POULEK, V. – **JIRKA, V. Technologie polysiloxanového gelu pro efektivnější využití solární energie. Londýn: KNIHY LTD, Londýn, 2018, 108s. ISBN 978-1-9998308-1-6.

POULEK, V. – LIBRA, M. – **STREBKOV, D. – **KHARCHENKO, V. Fotoelektričeskoje preobrazovanije solněčnoj eněrgii. Moskva: Russian Academy of Sciences, 2018, 348s. ISBN 978-5-00077-735-0.

POULEK, V. – **MATUŠKA, T. – LIBRA, M. – **KACHALOUSKI, E. – SEDLÁČEK, J. Influence of increased temperature on energy production of roof integrated PV panels. ENERGY AND BUILDINGS, 2018, roč. 166, č. , s. 418-425. ISSN: 0378-7788.

LIBRA, M. – POULEK, V. Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. : IGI Global, 2018, 672s. ISBN 978-152253867-7. Physical principles of the photovoltaic energy conversion: Temperature dependences of PV cell parameters, s. 327-351.

LIBRA, M. – POULEK, V. – KOUŘÍM, P. Temperature changes of I-V characteristics of PV cells as consequence of the Fermi energy level shift. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 10-15. ISSN: 1212-9151.

OLŠAN, T. – LIBRA, M. – POULEK, V. – CHALUPA, B. – SEDLÁČEK, J. Combination of Three Methods of Photo voltaic Panels Damage Evaluation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211-3174.

LIBRA, M. – KOUŘÍM, P. – POULEK, V. Behavior of photovoltaic system during solar eclipse in Prague. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2016, roč. 2016, č. , s. 1-6. ISSN: 1110-662X.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Self powered solar tracker for Low Concentration PV (LCPV) systems. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 127, č. , s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

LIBRA, M. – OLŠAN, T. – AVRAMOV, V. – POULEK, V. Low degradation of a-Si solar panels of the building integrated PV power plant in Prague historical area. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1386-1394. ISSN: 1406-894X.

LIBRA, M. – BERÁNEK, V. – SEDLÁČEK, J. – POULEK, V. – TYUKHOV, I. Roof photovoltaic power plant operation during the solar eclipse. SOLAR ENERGY, 2016, roč. 140, č. 12, s. 109-112. ISSN: 0038-092X.

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Temperature changes of I-V characteristics of PV cells. 2016, Proc. 8th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, 7th-8th April 2016, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, pp. 31-34, ISBN 978-80-01-05935-7..

POULEK, V. – LIBRA, M. – KHUDYSH, A. ADVANCED CONSTRUCTIONS OF RADIATION CONCENTRATORS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS (REVIEW). In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 512-515.

POULEK, V. – KHUDYSH, A. – LIBRA, M. Innovative low concentration PV systems with bifacial solar panels. SOLAR ENERGY, 2015, roč. 120, č. 10, s. 113-116. ISSN: 0038-092X.

KOUŘÍM, P. – LIBRA, M. – POULEK, V. Off-grid photovoltaic system for illumination. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 106-110. ISSN: 1212-9151.

POULEK, V. – LIBRA, M. – STREBKOV, D. – KHARCHENKO, V. Fotoelektričeskoje preobrazovanije solnečnoj energii : teorija i praktika ispol’zovanija solnečnoj energii . Moskva: Moskva : GNU VIESCH Rossel’chozakademii , 2013, 323s. ISBN 978-5-903413-27-0.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot