| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Jan Velebil (15801)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**PALARČÍK, J. – **KRUPKOVÁ, O. – **PEROUTKOVÁ, P. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **CHYLKOVÁ, J. – **DUŠEK, L. Decolorization and Oxidation of Acid Blue 80 in Homogeneous and Heterogeneous Phases by Selected AOP Processes. Catalysts, 2022, roč. 12, č. 6, s. 1-14. ISSN: 2073-4344.

JENÍČEK, L. – TUNKLOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – NEŠKUDLA, M. – VELEBIL, J. Use of Spent Coffee Ground as an Alternative Fuel and Possible Soil Amendment. Materials, 2022, roč. 15, č. 19, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Impact of Torrefaction on Fuel Properties of Aspiration Cleaning Residues. Materials, 2022, roč. 15, č. 19, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. – BRADNA, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Reducing Emissions from Combustion of Grape Residues in Mixtures with Herbaceous Biomass. Materials, 2022, roč. 15, č. 20, s. 1-14. ISSN: 1996-1944.

TUNKLOVÁ, B. – JENÍČEK, L. – MALAŤÁK, J. – NEŠKUDLA, M. – VELEBIL, J. – HNILIČKA, F. Properties of Biochar Derived from Tea Waste as an Alternative Fuel and Its Effect on Phytotoxicity of Seed Germination for Soil Applications. Materials, 2022, roč. 15, č. 24, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Energy Utilization of Torrefied Residue from Wine Production. Materials, 2021, roč. 14, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.

MALAŤÁKOVÁ, J. – JANKOVSKÝ, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – TAMELOVÁ, B. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. Evaluation of Small-Scale Gasification for CHP for Wood from Salvage Logging in the Czech Republic. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 11, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

JENÍČEK, L. – NEŠKUDLA, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – PASSIAN, L. Spruce and Barley Elemental and Stochiometric Analysis Affected by the Impact of Pellet Production and Torrefaction. Acta Technologica Agriculturae, 2021, roč. 24, č. 4, s. 166-172. ISSN: 1335-2555.

**GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – MALAŤÁK, J. – TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – HÝSEK, Š. Physical, mechanical and energy properties of briquettes produced from conifer cones. In Mobilné energetické prostriedky – Hydraulika – Životné prostredie – Ergonómia mobilných strojov 06.09.2021, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2021. s. 51-58.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – BRADNA, J. – **GENDEK, A. – TAMELOVÁ, B. Evaluation of CO and NOx Emissions in Real-Life Operating Conditions of Herbaceous Biomass Briquettes Combustion. Acta Technologica Agriculturae, 2020, roč. 23, č. 2, s. 53-59. ISSN: 1338-5267.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Ověřená technologie zpracování odpadní viskózy, Proven technology of waste viscose processing, waste viscose; drying; tga analysis; water, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, 31170/2020/06, 31170/2020/06, Válcová pec s odporovými topnými tělesy, Redukce vody v odpadní viskóze, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MALAŤÁK, J. – **GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – VELEBIL, J. Emissions from combustion of renewable solid biofuels from coniferous tree cones. FUEL, 2020, roč. 276, č. 118001, s. 1-7. ISSN: 0016-2361.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – JANKOVSKÝ, M. – TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁKOVÁ, J. – PASSIAN, L. Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby . Praha: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, 2020, 270s. ISBN: ,

**PIETKA, J. – **GENDEK, A. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – **MOSKALIK, T. Effects of selected white-rot fungi on the calorific value of beech wood (Fagus sylvatica L.). BIOMASS & BIOENERGY, 2019, roč. 127, č. , s. 1-6. ISSN: 0961-9534.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Hydrothermal carbonization and torrefaction of cabbage waste. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 862-871. ISSN: 1406-894X.

**BAPPAH, M. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. The potential of energy recovery from by–products of small agricultural farms in Nigeria. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 6, s. 2180-2186. ISSN: 1406-894X.

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KOVAČ, D. – KRAUS, K. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Ověřená technologie stabilizace digestátu pomocí termo-chemicky upravené organické matrice pro účely výroby nového typu půdního doplňku, Proven the digestate stabilization technology with thermo-chemically modified the organic matrix for the production of a new type of soil supplement, waste; digestate; torrefaction; fertilizers; biofuels of 1st generation, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Poloprovoz, 31170/1413/4106, TJ01000281-V1, Ztech - ověřená technologie - výroba organických hnojiv, materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, Nový výrobek na trhu, komercializace technologie a výrobku, součinost mezi partnery projektu a dalšími podniky, Česká zemědělská univerzita v Praze - Práva k výsedkům projektu jsou detailně rozděleny na základě smlouvy o využití výsledků mezi jednotlivými partnery projektu., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

TAMELOVÁ, B. – VELEBIL, J. – KRAUS, K. – KOVAČ, D. – MALAŤÁK, J. – **KWOCZYNSKI, Z. – **HAINCOVÁ, E. – **JIRSA, P. Vývoj technologie stabilizace digestátu z výroby bioplynu pomocí degradabilní organické matrice pro účely strojní fertilizace půdy. Praha: Technologická agentura ČR , 2019, 51s. ISBN: ,

**GENDEK, A. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Wpływ technologii pozyskania i składu zrębków leśnych na ich wartość opałową i zawartość popiołu. Sylwan, 2018, roč. 162, č. 3, s. 248-257. ISSN: 0039-7660.

BRUNEROVÁ, A. – ROUBÍK, H. – BROŽEK, M. – VELEBIL, J. Agricultural residues in Indonesia and Vietnam and their potential for direct combustion: with a focus on fruit processing and plantation crops. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 656-668. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. – **GENDEK, A. – IVANOVA, T. Evaluation of dried compost for energy use via co-combustion with wood. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 157-166. ISSN: 1406-894X.

TAMELOVÁ, B. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Energy valorisation of citrus peel waste by torrefaction treatment. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 1, s. 276-285. ISSN: 1406-894X.

**GENDEK, A. – **ANISZEWSKA, M. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Evaluation of selected physical and mechanical properties of briquettes produced from cones of three coniferous tree species. BIOMASS & BIOENERGY, 2018, roč. 117, č. , s. 173-179. ISSN: 0961-9534.

MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. – BRADNA, J. Specialty types of waste paper as an energetic commodity. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 534-542. ISSN: 1406-894X.

BRADNA, J. – MALAŤÁK, J. – VELEBIL, J. Impact of differences in combustion conditions of rape straw on the amount of flue gases and fly ash properties. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 649-657. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. The dependence of COx and NOx emission concentrations on the excess air coefficient during combustion of selected agricultural briquetted by-products. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1084-1093. ISSN: 1406-894X.

HNILIČKA, F. – MALAŤÁK, J. – HNILIČKOVÁ, H. – VELEBIL, J.Obsah spalného tepla biouhlí různého rostlinného původu. 2017, 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář (sborník příspěvků). Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář 22. 5. - 26. 5. 2017, s. 107-110. ISBN: 978-80-7560-060-8.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass and energetic yields of hydrochar from brewer’s spent grain . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 614-623. ISSN: 1406-894X.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – VELEBIL, J. Combustion of briquettes from oversize fraction of compost from wood waste and other biomass residues. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 525-532. ISSN: 1406-894X.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. Mass yield of biochar from hydrothermal carbonization of sucrose. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 4, s. 179-184. ISSN: 1212-9151.

VELEBIL, J. – MALAŤÁK, J. – BRADNA, PH.D., I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přeměna sacharosy za hydrotermálních podmínek. 2015, Sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 5. 11. 2015: Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí: Zaměření: Obnovitelné zdroje energie - současný stav a perspektivy Význam záměrně pěstované, zbytkové a odpadní biomasy jako obnovitelného zdroje Technika pro produkci a využití energetické biomasy Logistika Ekonomika pěstování a využití biomasy pro energetické účely Technologické systémy využití biomasy pro nepotravinářské účely Rozvoj biopaliv při zachování potravinové bezpečnosti Využití popele a digestátu v zemědělství .

 
page foot