| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ivona Svobodová, Ph.D. (1702)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Individuální konzultace dle objednání.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

NOVÁK, K. – CHALOUPKOVÁ, H. – BITTNER, V. – SVOBODOVÁ, I. – KOUBA, M. Factors affecting locomotor activity of search and rescue dogs: The importance of terrain, vegetation and dog certification. Applied Animal Behaviour Science, 2022, roč. 253, č. August 2022, s. 0-0. ISSN: 0168-1591.

RŮŽIČKA, J. – **MAKEŠ, V. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – NOVÁK, K. – HRADEC, M. – KOUBA, M. – BITTNER, V. – **SMEJKAL, P. – **JAN, H. Software pro plánování a řízení vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, A Field Search and Rescue Planning and Management Software, , 2021, XX - Nepřiřazeno, SW Pátrač, NA, Zrychlení rozhodovacích, řídících, vyhodnocovacích a dokumentačních procesů při pátrání po pohřešovaných osobách v přírodním terénu. Zpětnou kontrolou prošlých tras pátracích týmů lze odhalit pochybení pátracích týmů a prostor následně znovu prohledat., Plán pátrání v přírodním terénu rozdělení prostoru do pátracích sektorů – zrychlení o 400 – 2000% (podle velikosti prostoru který je potřeba prohledat); Získání informace o dostupném počtu kynologických pátracích týmů z ostatních složek IZS – zrychlení o cca 400%; Vyžádání kynologických pátracích týmů z ostatních složek IZS – zrychlení o cca 3000%; Odhad potřebných sil a prostředků k provedení pátrací akce v plánovaném rozsahu – zrychlení o cca 1500% ; Kontrola (analýza) propátrání zadaného sektoru – zrychlení o cca 200%; Výstupy pro dokumentaci pátrací akce – zrychlení o cca 500%., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – RŮŽIČKA, J. – **MAKEŠ, V. – NOVÁK, K. – HRADEC, M. – KOUBA, M. – BITTNER, V. – **SMEJKAL, P. – **HEPNAR, J. Metodika pro plánování a řízení pátrání po pohřešovaných osobách v terénu za využití IT technologií - Certifikovaná metodia Area (CMA), Methodology for planning and management of field search for missing persons using IT technologies - Certified methodology Area (CMA), , 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), SW Pátrač, Zrychlení rozhodovacích, řídících, vyhodnocovacích a dokumentačních procesů při pátrání po pohřešovaných osobách v přírodním terénu. Zpětnou kontrolou prošlých tras pátracích týmů lze odhalit pochybení pátracích týmů a prostor následně znovu prohledat., Plán pátrání v přírodním terénu rozdělení prostoru do pátracích sektorů – zrychlení o 400 – 2000% (podle velikosti prostoru který je potřeba prohledat); Získání informace o dostupném počtu kynologických pátracích týmů z ostatních složek IZS – zrychlení o cca 400%; Vyžádání kynologických pátracích týmů z ostatních složek IZS – zrychlení o cca 3000%; Odhad potřebných sil a prostředků k provedení pátrací akce v plánovaném rozsahu – zrychlení o cca 1500% ; Kontrola (analýza) propátrání zadaného sektoru – zrychlení o cca 200%; Výstupy pro dokumentaci pátrací akce – zrychlení o cca 500%., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezidium České republiky, Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7-Holešovice, 02.06.2021,

**MAKEŠ, V. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – **SMEJKAL, P. – **HEPNAR, J. – RŮŽIČKA, J. – NOVÁK, K. – ERETOVÁ, P. – POLÓNYIOVÁ, A. – KOUBA, M. – BARTOŠOVÁ, J. Metodika použití kynologických pátracích týmů k vyhledávání pohřešovaných osob v terénu (Certifikovaná metodika dog – CMD), Methodology of using canine search-and-rescue teams for field search and rescue (Certified Methodology - Dog), , 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Certifikovaná metodika Pátrač, 0, 0, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policie ČR - Policejní prezidium České republiky, Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7-Holešovice; IČO: 00007064, 02.06.2021,

SVOBODOVÁ, I. – **BEZVODA, B. – **TRANKOVSKÁ, Z. – **MAKEŠ, V. – RŮŽIČKA, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – CHMELÍKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – NOVÁK, K. – ERETOVÁ, P. – POLÓNYIOVÁ, A. – MACHOVÁ, K. – **FILIPOVÁ, E. – HRADEC, M. – KOUBA, M. – BITTNER, V. – **SMEJKAL, P. – **HEPNAR, J. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. – **PÁDECKÁ, T. – CHALUPA, M. – HOFMANOVÁ, B. – SANTARIOVÁ, M. – **JUNKOVÁ, M. – **RŮŽIČKA, J. – **ZEMAN, O. – **DUNKA, Š. PÁTRAČ - souborové datové CD, PÁTRAČ - data file CD, SAR dogs; search and rescue; Pátrač, 2021, XX - Nepřiřazeno, ISBN: 978-80-213-3122-8, ČZU v Praze ,neuvedeno, neuvedeno, L - Lokální přístup, ISBN 978-80-213-3122-8,

CHMELÍKOVÁ, E. – BOLECHOVÁ, P. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – JOVIČIĆ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. Salivary cortisol as a marker of acute stress in dogs. A review. DOMESTIC ANIMAL ENDOCRINOLOGY, 2020, roč. 72, č. 11, s. 0-0. ISSN: 0739-7240.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **KONIGOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – PŘIBYLOVÁ, L. – **VADROŇOVÁ, M. Acceptability of AAI from the perspective of elderly clients, family members, and staff—a pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 16, s. 1-22. ISSN: 1660-4601.

NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. – **LUGLI, G. – MODRÁČKOVÁ, N. – MAKOVSKÁ, M. – **MRÁZEK, J. – MEKADIM, C. – MUSILOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – **ŠPÁNEK, R. – **VENTURA, M. – KILLER, J. Bifidobacterium canis sp. nov., a novel member of the Bifidobacterium pseudolongum phylogenetic group isolated from faeces of a dog ( Canis lupus f. familiaris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2020, roč. 70, č. 9, s. 5040-5047. ISSN: 1466-5026.

MACHOVÁ, K. – **JURÍČKOVÁ, V. – NEKOVÁŘOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, I. Validation of the Human–Animal Interaction Scale (HAIS) in Czech Language. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, roč. 17, č. 20, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

**SERBOUSKOVÁ, K. – MACHOVÁ, K. – **ŠŤASTNÁ KOHOUTOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. Využití hiporehabilitace u dětí s DMO. Rehabilitacia, 2019, roč. 56, č. 1, s. 74-81. ISSN: 0375-0922.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – **ŘÍHA, M. – SVOBODOVÁ, I. The effect of animal-assisted therapy on the state of patients’ health after a stroke: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

MIČKOVÁ, E. – MACHOVÁ, K. – **DAĎOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Does dog ownership affect physical activity, sleep, and self-reported health in older adults?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 18, s. 1-11. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – PROCHÁZKOVÁ, R. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – **KOTÍK, I. Effect of animal-assisted therapy on patients in the department of long-term care: A pilot study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, roč. 16, č. 8, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

MACHOVÁ, K. – **DAĎOVÁ, K. – CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Does having a pet influence the physical activity of their young female owners?. BMC PUBLIC HEALTH, 2019, roč. 19, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1471-2458.

MACHOVÁ, K. – **KEJDANOVÁ, P. – **BAJTLEROVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – **MEZIAN, K. Canine-assisted speech therapy for children with communication impairments – a randomized controlled trial. ANTHROZOOS, 2018, roč. 31, č. 5, s. 587-598. ISSN: 0892-7936.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – **VÁPENÍK, P. – BARTOŠ, L. Increased resistance to sudden noise by audio stimulation during early ontogeny in German shepherd puppies. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1932-6203.

CHALOUPKOVÁ, H. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – HEFFEROVÁ, M.Can children of different ages recognize dog communication signals in different situations?. 2018, Proceedings of the 52nd Congress of the International Society for Applied Ethology, 30.7.-3.7.2018, University of Prince Edward Island, Charlottetown, Princ Edward Island, Canada.

MACHOVÁ, K. – **VAŘEKOVÁ, J. – SVOBODOVÁ, I. Využití vlivu vlastnictví psa v rehabilitaci na zvýšení objemu pravidelné pohybové aktivity. Rehabilitacia, 2017, roč. 54, č. 4, s. 248-258. ISSN: 0375-0922.

MACHOVÁ, K. – **BITTNER, V. – SVOBODOVÁ, I. The current situation in testing of dogs and handlers for animal assisted activities and therapies in the Czech Republic and potential changes in the field. Animal Technology and Welfare, 2017, roč. 16, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1742-0385.

MACHOVÁ, K. – **POBĚREŽSKÝ, D. – SVOBODOVÁ, I. – **VAŘEKOVÁ, J. A dog’s effect on clients’ heart rate and blood pressure and the possibilities of its use in relaxation. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2017, roč. , č. 3-4, s. 146-152. ISSN: 1804-1868.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

MACHOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – ŘÍHA, M. – RYŠÁNKOVÁ, L. Potential suitable methods for the measurement of AAA/AAT effects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 118-123. ISSN: 1211-3174.

DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KOUŘIMSKÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KONČEL, R. German Shepherd Dog Milk Composition and Its Changes During Lactation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-3174.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – DUŠEK, A. – HRADECKÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. N, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

HRADEC, M. – BOLECHOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. Production of female-specific great call in an immature male gibbon, the Nomascus genus. PRIMATES, 2016, roč. 57, č. , s. 445-448. ISSN: 0032-8332.

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Social behavior of gibbons (Hylobatidae). In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Environmental enrichment possibilities in laboratory ferrets. In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SALES, J. Heritability of behavioural traits in domestic dogs: A meta-analysis. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 170, č. , s. 1-13. ISSN: 0168-1591.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vystavení štěňat zvukům v rané ontogenezi může zlepšit jejich reakci na nečekaný hluk během selekčního testu. 2015, Sborník abstraktů z 42. etologické konference, 4. - 7. 11. 2015, České Budějovice, Česká republika, s. 23 - 23.

SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – BARTOŠ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and secretory immunoglobulin A response to stress in German shepherd dogs. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 3, s. 90820-90820. ISSN: 1932-6203.

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – KONČEL, R. – DECKER, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BARTOŠ, L. – RULC, J. – JEBAVÝ, L. Certifikovaná metodika selekce štěňat německých a belgických ovčáků pro služební využití u Policie České republiky ve věku 7 týdnů, Certified methodology for the selection of German Shepherd and Belgian Shepherd puppies for service use by the Police of the Czech Republic at the age of seven weeks, selection, puppies, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Selekce štěňat, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 23.06.2014, neuvedeno

JEBAVÝ, L. – ČANČÍKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Somatometry of Beagle dogs. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KLABZUBOVÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. Possibilities of environmental enrichment of macaques in laboratory breedings and zoos. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – MACHOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – LYTVYNETS, A. – HRADEC, M. Parasites of gibbons (Hylobatidae) in human care. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-3.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 3-3.

TOMAN, J. – VÁPENÍK, P. – SVOBODOVÁ, I. – FUKSA, R. – KONČEL, R. – KRAJČÍ, T. – KORÁB, S. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Certifikovaná metodika posuzování povahových vlastností psů na svodech a její využití pro další hodnocení psů během jejich zařazení u Policie České republiky, Certified methodology for assessing character qualities of dogs at conformance shows and its use for further evaluation of dogs during their inclusion in the Police of the Czech Republic, assessing, character qualities, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Posuzování povahových vlastností, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 28.08.2014, neuvedeno

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KONČEL, R. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BOLECHOVÁ, P. – VYHNAL, J. Cvičný box k vyhledání ukrytých osob pomocí psů. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 26660. 24.03.2014.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Acoustic stimulation of puppies can improve their response towards sudden noise. 2014, Book of Abstracts, VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. – LORINCOVÁ, V. Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 4s. ISBN: není,

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti obohacení prostředí u fretek. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 117-122. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – SVOBODOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. – TANČIN, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Analysis of Slovak and Czech national breeds of geese with respect to effective population size. 2012, Slovak Journal of Animal Science, roč. 45, č. 2, s. 43 - 47. ISSN 1337-9984.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Obohacené prostředí pro prasata. Náš chov, 2012, roč. LXXII, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – TOMÁŠEK, V. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA získané neinvazivními metodami. 2012, Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. s. 61. ISBN: 978-80-87189-11-5.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách analýzou DNA . 2012, Mourek. Proceeding of the UCSZ small cat´s goup of 2011. s. 64.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – VLACHOVÁ, L. – STIBŮREK, J. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky - cvičení. 2012, Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2012, tisk - Powerprint s.r.o., 58 s. ISBN: 978-80-213-2256-1 .

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and sIgA measurements after acute stress in puppies and adult police dogs . In Proceeding of the 46th Congress of the International Society of Applied Ethology 31.07.2012, Vídeň. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2012. s. 211-211.

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROKOPCOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enrichment pro psovité šelmy chované v lidské péči. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 3.10.2012, s. 68 - 73. ISBN: 978-80-7305-628-5.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Referenční biochemické a hematologické hodnoty psů plemene bígl. 2012, Sborník 1. mezinárodní kynologické konference Domažlice 24.-25.10.2012 ISBN 978-80-231-2310-0 Česká zemědělská univerzita v Praze s. 21 - 22.

HRADECKÁ, L. – VLACHOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv prostředí na postnatální vývoj psa domácího (Canis familiaris). 2012, Conference Proceedings, 3 October 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-7305-625-5, s. 79 - 83.

VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinky neonatální manipulace na behaviorální vývoj štěňat německého ovčáka v chovatelské stanici PČR. 2012, Conference Proceedings, 3.10. 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, ISBN: 978-80-7305-628-5, s. 201 - 204.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kmen B. animalis ssp. lactis izolovaný z trávicího traktu německého ovčáka. 2012, Sborník konference I. Mezinárodní kynologická konference, Domažlice, 24. – 25.10.2012, s.23. ISBN: 978-80-231-2310-0 .

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KMEŤ, V. Bifidobacterium animalis subsp. lactis isolated from dog faeces. Veterinary Microbiology, 2012, roč. 160, č. 3-4, s. 501-505. ISSN: 0378-1135.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Feeding Enrichment and Leopard Pacing in Zoo Dvůr Králové, a.s.. 2012, Journal of Life Sciences, David Publishing, roč. 6, č. 9, s. 1025-1027. ISSN: 1934-7391 (print).

HOROVÁ, E. – JEBAVÝ, L. – KHOLOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Kynologický výkladový slovník. 2012, Praha, Nakladatelství CanisTR, 2012, 352 s. ISBN:978-80-904210-6-6.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Genové zdroje králíků. ..., 2011, roč. LXXI, č. 6, s. 47-48.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of keeper and toys on piglets activity after weaning. 2011. Procedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional meeting, Kostelec nad Čenými lesy, 1.-4.6.2011, str. 33.

GARDIÁNOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv potravního enrichmentu na stereotypní chování levhartů perských (Panthera pardus saxicolor) . 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.69..

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktivita surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.70..

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení reprodukce ocelotů v zajetí. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.71..

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22960. 21.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře . Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22981. 28.11.2011.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preference enrichmentových prvků u slonic chovaných v zoo Ústí nad Labem. 2011. Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 155 - 160, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

SVOBODOVÁ, I. – DOLEŽAL, J. – FILIPOVÁ, E. – HLAVÁČKOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JEBAVÝ, L. – KONČEL, R. – LOUČKA, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – NERGLOVÁ, H. – NOVOTNÝ, S. – PALACKÁ, A. – PRAGEROVÁ, K. – SKOUPÁ, L. – STUDENÁ, K. – SUDOVÁ, M. – TICHÁ, V. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Skripta; Praktické využití psů v zoorehabilitaci. 2011. Skripta pro studenty, Powerprint Praha, s. 1-180, ISBN:978-80-213-2197-7.

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu.. 2011. Sborník příspěvků z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011..

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAJZLÍK, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – STIBŮREK, J. – MASOPUST, J. – TICHÁ, B. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2011. Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2011, tisk - Powerprint s.r.o., 50 s. ISBN: 978-80-213-2154-0 .

JEBAVÝ, L. – JEBAVÝ, M. – LOUDA, F. – SVOBODOVÁ, I. – JELÍNEK, F. – DYNTEROVÁ, A. – KREJČÍ, J. – MARHAN, O. – MATOUŠEK, V. – ŠPELDA, S. Podtyp: Skripta; Chov laboratorních zvířat. 2011. Praha: FAPPZ ČZU v Praze, 2011. 210 s. ISBN: 978-80-213-2178-6.

Potrava achatin v zajetí: jaké rostliny rostoucí či pěstované v ČR preferují? - Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Vliv enrichmentu na stereotypní chování levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s. - Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Petra Stašáková (externí), Erich Kočner (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Development of genetic resources breed Czech Gold Brindled hen – performance and population - Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ján Weis (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Analýza početnosti autochtónnych plemien kúr na území Slovenskej republiky - Ján Weis (externí), Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jozef Bujko (externí), 2010

Výživa a krmení zvířat - Bolechová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2010

Základy obecné zootechniky - cvičení - Ing. Zdenka Maříková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jan Stibůrek (externí), Jan Masopust (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Praktické využití psů v zoorehabilitaci (pracovní sešit pro pedagogy) - Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zdenka Maříková, H. Chaloupková (externí), Roman Končel (externí), Bc. Pavel Vápeník (externí), Radko Loučka (externí), S. Novotný (externí), Adéla Palacká (externí), Adéla Palacká (externí),, 2010

Využití zvířat v zoorehabilitaci - Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Josef Doležal (externí), Marcela Koucunová (externí), Radko Loučka (externí), Lenka Skoupá (externí), Markéta Sudová (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat - Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Kvapil Roman; Velkoborská Lenka; Papežová Mária; Chaloupková H., 2009

36.etologická konference - Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Význam biochemického a hematologického vyšetření krve v předoperačním vyšetření geriatrických psů - Černá Michaela; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; MVDr. Kvapil Roman; MVDr. Kvapil Roman; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Příčiny, podstata a možnosti řešení stereotypního chování u psa domácího - Dvořáčková Kateřina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Kontrola dědičných očních vad u plemen psů využívaných ke speciálnímu asistenčnímu výcviku. - Kopáčová Hana; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana; Lenská B., 2009

Pomůcky pro výchovu a výcvik psů - Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Papežová Mária, 2009

Use of cortisol level to assess coping ability in puppies of police dogs (pilot study) - Ing. Maříková Zdenka; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2009

Chov zvířat I - cvičení - Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2009

Etika chovu a transport zvířat - doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti - Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Doležal Josef; Hermannová Hana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Nedvědová Markéta; Nerandžič Zoran; Skoupá Lenka; Bc. Tichá Vladimíra; Koucunová Marcela, 2009

Etika chovu zvířat - doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

 
page foot