| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D. (1603)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2895
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUČÍRKOVÁ, L. – DREBITKOVÁ MALÁ, A. – **ALIPICHEV, ET AL., A. Distance learning solutions for foreign language courses, the case of Czech University of Life Sciences Prague. In AIP Conference Proceedings 2647 28.10.2021, Krasnoyarsk. Krasnoyarsk: AIP Publishing, 2022. s. 1-11.

KRAUS, K. – HNILIČKOVÁ, H. – PECKA, J. – LHOTSKÁ, M. – **BEZDÍČKOVÁ, A. – **MARTINEK, P. – KUČÍRKOVÁ, L. – HNILIČKA, F. The effect of the application of stimulants on the photosynthetic apparatus and the yield of winter wheat. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

KUKALOVÁ, G. – MORAVEC, L. – BÍNA FILIPOVÁ, D. – KUČÍRKOVÁ, L. Evaluation of estimated direct health expenses on tobacco- and alcohol-related diseases in context of excise taxes revenues in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health, 2021, roč. 29, č. 2, s. 143-152. ISSN: 1210-7778.

JARKOVSKÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Reporting Verbs and Related Syntactic Choices in Students´ Theses: A Study of Two Disciplines. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2021, roč. 14, č. 3, s. 130-142. ISSN: 2336-2375.

JARKOVSKÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. CITATION PRACTICES IN EFL ACADEMIC WRITING: THE USE OF REPORTING VERBS IN MASTER’S THESIS LITERATURE REVIEWS. ..., 2020, roč. 10, č. 2, s. 571-579. ISSN: N.

JARKOVSKÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. TYPES AND FUNCTIONS OF REPORTING VERBS IN LITERATURE REVIEWS OF STUDENTS‘ THESES. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2020. s. 130-136.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – STÁROVÁ, M. – BERANOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Assesment of use of information technologies in tourism in the Czech Republic. In Marketing Identyty 2017, online rules part I. 07.11.2017, Trnava. Trnava: , 2018. s. 176-185.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. Decisive Factors of Talent Management Implementation in Czech Organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, roč. 11, č. 1, s. 9-15. ISSN: 2336-2375.

VARVAŽOVSKÁ, P. – KUČÍRKOVÁ, L. Regional Social Business in Globalization Era. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina, Slovak Republic: University of Zilina, 2018. s. 437-444.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L.; idPublikace = 78967; Název: Decisive Factors of Talent Management Implementation in Czech Organisations-- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. – KUČÍRKOVÁ, L. – JARKOVSKÁ, M. Employer branding in the agricultural sector: making a company attractive for the potential employees. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 5, s. 217-227. ISSN: 0139-570X.

FAJČÍKOVÁ, A. – URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. IMPLEMENTATION OF TALENT MANAGEMENT ACTIVITIES IN THE CZECH ORGANISATIONS . In Proceedings of the14th international conference on Efficiency and Responsibility in Education 08.06.2017, Czech University of Life Sciences Prague. : , 2017. s. 56-63.

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Competition on Wine Markets in the Czech Republic. Journal of Wine Research, 2017, roč. 28, č. 3, s. 1-16. ISSN: 0957-1264.

KUČÍRKOVÁ, L. – **ALIPICHEV, A. – **VASBIEVA, D. – **KALUGINA, O. Teacher´s role and students´role in English for specific purposes in e-learning. XLinguae Journal, 2017, roč. 10, č. 2, s. 63-77. ISSN: 1337-8384.

URBANCOVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. ORGANIZATION OF A SELECTED LIFELONG COMBINED UNIVERSITY PROGRAM. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, Praha. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 602-609.

KUČÍRKOVÁ, L. – JARKOVSKÁ, M. EXPERIMENTAL RESEARCH TEST DEVELOPMENT FOR BUSINESS ENGLISH COURSES. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, ČZU Praha. ČZU Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 293-300.

KUČÍRKOVÁ, L. – JARKOVSKÁ, M. E-LEARNING IN BUSINESS ENGLISH COURSE – RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY. ..., 2016, roč. 16, č. 2, s. 3-17. ISSN: N.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠALKOVÁ, A. Consumer preferences and attitudes of the young generation to the business concept of Fair Trade in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 308-315.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – KUČÍRKOVÁ, L. – REGNEROVÁ, M. Availability of food on the Czech market for specific groups of customers and the quality of life. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.10.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 159-167.

KUČERA, P. – KUČÍRKOVÁ, L. EFFECTIVENESS OF BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE VIEWED FROM STUDENT´S PERSPECTIVE. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU Praha, 2015. s. 303-309.

STÁROVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – NAVRÁTILOVÁ, M. Assesment ot the Subject International Accounting Standards Taught at the Czech University of Life Sciences Prague. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings 05.06.2014, PEF ČZU v Praze. Praha: PEF ČZU v Praze, 2014. s. 759-766.

TOTH, D. – TOTH, Š. – PROCHÁZKA, P. – ŠTEFKOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Analysis of unemployment in Liberec region in the years of 2009-2014. In Agrarian perspectives XXIII. - The Community-led Rural Development 16.09.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 190-203.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES E-LEARNING EXPERIMENTAL RESEARCH. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 80-86. ISSN: 1803-1617.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. EXPERIMENTAL RESEARCH IN BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE AND FACE-TO-FACE COURSE: THE STUDY PROPER. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 347-353.

PASSIAN, L. – ANDRT, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Is it good to change the composition of the input substrate for biogas plant or not?. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-507.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IMPACT OF E-LEARNING ON THE RESULTS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BUSINESS ENGLISH. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 294-302.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. A COMPARISON OF STUDY RESULTS OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS IN E-LEARNING AND FACE-TO-FACE COURSES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 173-1847. ISSN: 1803-1617.

KOVÁŘOVÁ, K. – NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. The development of study results when implementing e-learning. In IEEE 10th International Conference on Emerging eLearning 08.11.2012, Stará Lesná. Slovensko: ICETA 2012, 2012. s. 219-222.

KOPECKÁ, L. – KUČÍRKOVÁ, L. On the vision of university education contributing to social cohesion. Media4u Magazine, 2012, roč. 4, č. 4/2012, s. 50-53. ISSN: 1214-9187.

KUČÍRKOVÁ, L. Výuka anglického odborného jazyka - předmět didaktiky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření. e-Pedagogium (on-line), 2011, roč. 4., č. IV/2010, s. 19-30. ISSN: 1213-7499.

MACÁK, T. – KUČÍRKOVÁ, L. – HOUŠKA, M. INTERPLAY OF TEACHING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES. In Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: FEM CULS Prague, 2011. s. 187-193.

KUČÍRKOVÁ, L. – VOGELTANZOVÁ, T. – JARKOVSKÁ, M. BUSINESS ENGLISH COURSES ONLINE SUPPORT . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4/2011, č. 4, s. 197-206. ISSN: 1803-1617.

KUČÍRKOVÁ, L. – VOGELTANZOVÁ, T. – JARKOVSKÁ, M. Online Study Support for Business English. In ICT for Language Learning Conference Proceedings 2011 20.10.2011, Florence, Italy. Florence, Italy: Simonelli Editore, Italy, 2011. s. 222-227.

HES, A. – KUČÍRKOVÁ, L. IMPORTANCE OF PRACTICAL TRAININGS OF UNIVERSITY STUDENTS PAPER TITLE. In Efficiency and Responsibility in Education /ERIE/ 2010 10.06.2010, CULS Prague. Praha: CULS Prague, 2010. s. 87-93.

KUČÍRKOVÁ, L. Specialist Translation within Culture Transposition. In Proceedings - Efficiency and Responsibility in Education 10.06.2010, Prague. Prague: CULS Prague, 2010. s. 203-209.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

ŠRÉDL, K. – KUČÍRKOVÁ, L. PROBLEMS OF SCHOOL EDUCATION IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE SOCIETY CREATION. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. 4/2010, s. 1 - 7. ISSN: 1214-9187.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

ŠILEROVÁ, E. – KUČÍRKOVÁ, L. Influence of Information and Communication Technologies on the Quality of Information and Knowledge. Systémová integrace, 2009, roč. 4, č. 16, s. 56 - 62. ISSN: 1210-9479.

History of the English Language - PhDr. Mgr. Kučírková Lenka, 2009

APPLIED LINGUISTICS – THEORY AND DEVELOPMENT OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES - PhDr. Mgr. Kučírková Lenka, 2009

 
page foot