| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Monika Zrcková (16148)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 774 780 617
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2538
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, M. – PAZNOCHT, L. – PAZDERŮ, K. – DVOŘÁK, P. – **KONVALINA, P. – ORSÁK, M. – **ŠTĚRBA, Z. The effect of genotype, weather conditions and cropping system on antioxidant activity and content of selected antioxidant compounds in wheat with coloured grain. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 530-538. ISSN: 1214-1178.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pšenice s barevným zrnem v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 84-90.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Využití biologického ošetření osiva pluchaté pšenice (T. spelta L.) v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: ČZU Praha, KRV, 2017. s. 91-96.

CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. – **KONVALINA, P. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Common wheat (Triticum aestivum L.), s. 1-28.

CAPOUCHOVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – **KONVALINA, P. – **VEPŘÍKOVÁ, Z. – **DVOŘÁČEK, V. – ZRCKOVÁ, M. – **JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PAZDERŮ, K. In: Wanyera R. and Owuoche J. (Ed.). Wheat improvement, management and utilization. Rieka, Croatia: InTech, 2017, 381s. ISBN 978-953-51-3151-9. Effect of Fusarium spp. contamination on baking quality of wheat, s. 329-344.

DOČKALOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – ZRCKOVÁ, M. Kvalitativní změny pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 469-472. ISSN: 0139-6013.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – DOČKALOVÁ, M. Mlynářská a pekařská jakost minoritních druhů pšenice z ekologického zemědělství. Úroda, 2016, roč. 64, č. 12, s. 525-528. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁČEK, V. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – ZRCKOVÁ, M. Qualitative changes of rye grain and flour after Fusarium spp. contamination evaluated by standard methods and system Mixolab. Zemdirbyste / Agriculture, 2015, roč. 102, č. 4, s. 397-402. ISSN: 1392-3196.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZRCKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Detection of qualitative changes of ecologically cultivated wheat with different intensity of Fusarium spp. contamination using rheological system Mixolab. 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica, roč. 18, Special Issue, s. 106-109. ISSN: 1336-9245.

ZRCKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of minor wheat species from organic farming and possibilities of their use. 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica, roč. 18, Special Issue, s. 142-144. ISSN: 1336-9245.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot