| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jaroslav Šuk (17784)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2774
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠUK, J. – JURSÍK, M. – **SUCHANOVÁ, M. – **SCHUSTEROVÁ, D. – HAMOUZOVÁ, K. Dynamics of herbicide degradation in cauliflower. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KOVÁČOVÁ, J. – ŠUK, J.Effect of fabric covering on efficacy, selectivity and residue activity of pendimethalin in lettuce. 2018, In: Book of abstracts 18th European Weed Research Society Symposium, Ljubljana 17.-21.6.2018, s. 56. ISBN: 978-961-6998-21-5.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. Effect of nonwoven fabric cover on the efficacy and selectivity of pendimethalin in lettuce. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 200, č. N, s. 7-12. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – CRHA, J. Regulace plevelů v kořenové zelenině. Zahradnictví, 2016, roč. 15, č. 5, s. 24-26. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – KOVÁČOVÁ, J.Effect of nonwoven fabric covering and pendimethalin application rates on herbicide residue in kohlrabi. 2016, In: 9th European conference on pesticides and related organic micropollutants in the environment, Santiago de Compostela 4.-7.10.2016, s. 273-274. ISBN: 978-84-945958-1-3.

ŠUK, J. – ŠUK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti používání herbicidů v bezreziduální produkci zeleniny. 2016, In: Book of proceedings from Kostelecké Inspirování 2016. p. 67. ISBN: 978-80-213-2690-3.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradation of different ACCase inhibitors in vegetables. 2016, In: Book of proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague, Czech Republic, June 19-25, 2016, p. 213. ISBN: 978-80-213-2648-4.

ŠUK, J. – KYSILKOVÁ, K. – JURSÍK, M. Vliv mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v salátu. Zahradnictví, 2016, roč. neuvedeno, č. 4, s. 22-24. ISSN: 1213-7596.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. – KOVÁČOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradation of different herbicides in carrot. 2016, In: 9th European conference on pesticides and related organic micropollutants in the environment, Santiago de Compostela 4.-7.10.2016, s. 119-120. ISBN: 978-84-945958-1-3.

ŠUK, J. – JURSÍK, M.Rezidua herbicidů v zelenině. 2016, Článek v nerecenzovaném časopise, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 36-38. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – CRHA, J. – ŠUK, J. Regulace plevelů v porostech salátů - 1. díl. Zahradnictví, 2015, roč. 14, č. 8, s. 24-26. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – CRHA, J. – ŠUK, J. Regulace plevelů v porostech salátů - 2. díl. Zahradnictví, 2015, roč. 14, č. 9, s. 20-21. ISSN: 1213-7596.

ŠUK, J. – ŠUK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v salátu. 2015, In: Sborník ze 7. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 19.-20.11.2015, ČZU v Praze, s. 35-36. ISBN: 978-80-213-2593-7.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah reziduí herbicidů v zelenině v závislosti na termínu aplikace a sklizně. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 131.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradace reziduí herbicidů v salátu. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 132.

ŠUK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of herbicide residues content in vegetables in dependence on term of application and harvest. 2014, In: Proceedings ELLS Scientific Student Conference 2014, Warsaw 14.-15.11.2014, s. 32. ISBN: 978-83-7583-592-2.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 36-40. ISBN: 978-80-87065-57-0.

 
page foot