| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lukáš Praus, Ph.D. (12755)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3865
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – PRAČKE, K. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The role of biochar and soil properties in determining the available content of Al, Cu, Zn, Mn, and Cd in soil. Agronomy, 2020, roč. 10, č. 885, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

KOŠNÁŘ, Z. – HŘEBEČKOVÁ, T. – WIESNEROVÁ, L. – PRAUS, L. – JABLONSKÝ, I. – KOUDELA, M. – TLUSTOŠ, P. Comparing the removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in soil after different bioremediation approaches in relation to the extracellular enzyme activities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES-CHINA, 2019, roč. 76, č. Feb, s. 249-258. ISSN: 1001-0742.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. Fast abiotic sorption of selenates (SeO42-) in soils: pitfalls of batch sorption data acquired by inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry (ICP-QMS). Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 4, s. 566-580. ISSN: 0365-0340.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – **STEINER, O. – **GOESSLER, W. Rapeseed (Brassica napus L.) biofortification with selenium: How do sulphate and phosphate influence the efficiency of selenate application into soil?. Archives of Agronomy and Soil Science, 2019, roč. 65, č. 14, s. 2059-2072. ISSN: 0365-0340.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. Role of sulphate in affecting soil availability of exogenous selenate (SeO42-) under different statuses of soil microbial activity. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 9, s. 470-476. ISSN: 1214-1178.

**SMAŽÍKOVÁ, P. – PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Effects of organic matter-rich amendments on selenium mobility in soils. Pedosphere, 2019, roč. 29, č. 6, s. 740-751. ISSN: 1002-0160.

**MELČOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – **MLEJNEK, P. – **ZÍDEK, V. – FUČÍKOVÁ, A. – PRAUS, L. – **ZÍDKOVÁ, J. – **MESTEK, O. – **KAŇA, A. – **MIKULÍK, K. – TLUSTOŠ, P. The effect of zinc and/or vitamin E supplementation on biochemical parameters of selenium-overdosed rats. POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, 2018, roč. 21, č. 4, s. 731-740. ISSN: 1505-1773.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J.Selenizace řepky olejné při hnojení sírany a fosforečnany. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2895-2.

SZÁKOVÁ, J. – PRAUS, L. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of foliar selenium application on oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by rainfall and soil characteristics. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 1240-1254. ISSN: 0365-0340.

SZÁKOVÁ, J. – BUREŠOVÁ, A. – PRAUS, L. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – HOLEČKOVÁ, Z. – GABRIEL, J. – SYSALOVÁ, J. – ČERVENKA, R. – KOMÁREK, J. – GROHOVÁ, S. – TLUSTOŠ, P. The response of mercury (Hg) transformation in soil to sulfur compounds and sulfur-rich biowaste application. Environmental Earth Sciences, 2016, roč. 75, č. 7, s. 1-12. ISSN: 1866-6280.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P.Vliv síranů, fosforečnanů a půdních mikroorganismů na podíl snadno dostupného selenu ze selenanů přidaných do půdy. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 117-122. ISBN: 978-80-213-2691-0.

PRAUS, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Vliv síranů, fosforečnanů a půdních mikroorganismů na podíl snadno dostupného selenu ze selenanů přidaných do půdy. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 117-122.

ŠINDELÁŘOVÁ, K. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – MESTEK, O. – PRAUS, L. – KAŇA, A. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. The response of broccoli (Brassica oleracea convar. italica) varieties on foliar application of selenium: uptake, translocation, and speciation. Food Additives and Contaminants Part A-Chemistry Analysis Control Exposure& Risk Assessment, 2015, roč. 32, č. 12, s. 2027-2038. ISSN: 1944-0049.

 
page foot