| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. David Němeček (18555)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

CHMELÍKOVÁ, E. – NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. Organo-sulphur garlic compounds influence viability of mammalian cells. A review.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 9-16. ISSN: 1211-3174.

NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, E. Kultivační médium pro prodloužení životnosti savčích oocytů v podmínkách in vitro. -- Neuvedený název vydavatele --. 31850. 19.06.2018.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – **JEŠETA, M. – NĚMEČEK, D. Endocrine disruptors: General characteristics, chemical nature and mechanisms of action. A review.. Medical Journal of Cell Biology, 2018, roč. 6, č. 4, s. 135-139. ISSN: 2544-3577.

NĚMEČEK, D. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. Carbon monooxide has ability to delay aging of porcine oocytes. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 51-55.

DVOŘÁKOVÁ, M. – CHMELÍKOVÁ, E. – NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. Garlic sulfur compound SAC has ability to decrease oxidative stres of porcine oocytes. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 13-16.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – NĚMEČEK, D. Prooxidative effect of bisphenol S on porcine oocytes meiotic maturation. In 10th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2018, Jevany. Praha: neuvedeno, 2018. s. 28-31.

NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – SEDMÍKOVÁ, M. Heme oxygenase/carbon monoxide in the female reproductive system: an overlooked signalling pathway. International Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2017, roč. 8, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2152-4114.

NĚMEČEK, D. – DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. Anti-apoptotic properties of carbon monoxide in porcine oocyte during in vitro aging. PeerJ, 2017, roč. 5, č. , s. 1-25. ISSN: 2167-8359.

DVOŘÁKOVÁ, M. – HEROUTOVÁ, I. – NĚMEČEK, D. – ADÁMKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – NEVORAL, J. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – PETR, J. – SEDMÍKOVÁ, M. The antioxidative properties of S-allyl cysteine not only influence somatic cells but also improve early embryo cleavage in pigs. PeerJ, 2016, roč. 4, č. , s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – NEVORAL, J. – NĚMEČEK, D. – KREJČOVÁ, T. GARLIC SULFUR COMPOUNDS SUPPRESS CANCEROGENESIS AND OXIDATIVE STRESS: A REVIEW. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 2, s. 65-72. ISSN: 1211-3174.

ŽALMANOVÁ, T. – NEVORAL, J. – NĚMEČEK, D. – PETR, J. Perspektivy lyofilizace spermatu hospodářských zvířat . Náš chov, 2015, roč. 75, č. 3, s. 17-20. ISSN: 0027-8068.

CHMELÍKOVÁ, E. – TŮMOVÁ, L. – SEDMÍKOVÁ, M. – NĚMEČEK, D. Porod. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 9, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

KREJČOVÁ, T. – PETR, J. – WEINGARTOVÁ, I. – DVOŘÁKOVÁ, M. – NEVORAL, J. – VYSKOČILOVÁ, A. – NĚMEČEK, D. – SEDMÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of carbon monoxide on porcine oocytes meiotic maturation. 2014, Třešť, XXth Symposium of Biology nad Immunology of Reproduction, 62, 22.-24.5.2014.

 
page foot