| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Ing. Denisa Nechanská (18650)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KALOUS, L. – NECHANSKÁ, D. – PETRTÝL, M. Survey of angler's internet posts confirmed the occurrence of freshwater fishes of the genus Ictiobus (Rafinesque, 1819) in natural waters of Czechia. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, roč. 419, č. 29, s. 0-0. ISSN: 1961-9502.

KUŘÍKOVÁ, P. – NECHANSKÁ, D. – KOPECKÝ, O. – KALOUS, L.Zpráva o použití eDNA pro identifikaci vybraných vodních organizmů. 2017, Výzkumná zpráva; Testování environmentální DNA jako identifikační nástroj pro detekci invazních druhů v akvatickém prostředí. V experimentu byla hodnocena detekce dvou organizmů 1) rak červený (Procambarus clarkii) a 2) karas stříbřitý (Carassius gibelio). Pokus probíhal v laboratoři astakologie a batrachologie na České zemědělské univerzitě v Praze, kde byli drženi jedinci daného druhu. Pomocí molekulárně genetických metod byla detekována DNA daného druhu a jejich sekvence (gen cyt b a COI) byly porovnány se sekvencemi v databázi GenBank. Prezentovaná zpráva je součástí projektu č. TJ01000065: “Vývoj nástrojů a postupů ke správné a včasné identifikaci nepůvodních vodních organizmů jako základního předpokladu k omezení biologických invazí”, který je financován Technologickou agenturou České republiky..

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. Does recreational fisheries contribute to spreading of pumpkinseed (Lepomis gibbosus, L.) in the Czech Republic. In Proceedings of International PhD Students Conference 09.11.2016, Brno. Mendel University in Brno: , 2016. s. 343-346.

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. DOES RECREATIONAL FISHERIES CONTRIBUTE TO SPREADING OF PUMPKINSEED (LEPOMIS GIBBOSUS, L.) IN THE CZECH REPUBLIC?. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016) 03.11.2016, Mendel Univ Brno, CZECH . Mendel Univ Brno, Fac AgriSciences, Brno, CZECH : MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 343-346.

NECHANSKÁ, D. – KALOUS, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt sladkovodních ryb rodu Ictiobus ve vodách České republiky. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 39-43. ISBN: 978-80-213-2612-5.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot