| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Ing. Denisa Nechanská (18650)

Kontakty
  • E-mail:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUŘÍKOVÁ, P. – NECHANSKÁ, D. – KOPECKÝ, O. – KALOUS, L.Zpráva o použití eDNA pro identifikaci vybraných vodních organizmů. 2017, Výzkumná zpráva; Testování environmentální DNA jako identifikační nástroj pro detekci invazních druhů v akvatickém prostředí. V experimentu byla hodnocena detekce dvou organizmů 1) rak červený (Procambarus clarkii) a 2) karas stříbřitý (Carassius gibelio). Pokus probíhal v laboratoři astakologie a batrachologie na České zemědělské univerzitě v Praze, kde byli drženi jedinci daného druhu. Pomocí molekulárně genetických metod byla detekována DNA daného druhu a jejich sekvence (gen cyt b a COI) byly porovnány se sekvencemi v databázi GenBank. Prezentovaná zpráva je součástí projektu č. TJ01000065: “Vývoj nástrojů a postupů ke správné a včasné identifikaci nepůvodních vodních organizmů jako základního předpokladu k omezení biologických invazí”, který je financován Technologickou agenturou České republiky..

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. Does recreational fisheries contribute to spreading of pumpkinseed (Lepomis gibbosus, L.) in the Czech Republic. In Proceedings of International PhD Students Conference 09.11.2016, Brno. Mendel University in Brno: , 2016. s. 343-346.

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. DOES RECREATIONAL FISHERIES CONTRIBUTE TO SPREADING OF PUMPKINSEED (LEPOMIS GIBBOSUS, L.) IN THE CZECH REPUBLIC?. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016) 03.11.2016, Mendel Univ Brno, CZECH . Mendel Univ Brno, Fac AgriSciences, Brno, CZECH : MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 343-346.

NECHANSKÁ, D. – KALOUS, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt sladkovodních ryb rodu Ictiobus ve vodách České republiky. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 39-43. ISBN: 978-80-213-2612-5.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot