| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kristýna Kysilková (18062)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2774
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KORENKO, S. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KLOSS, T. – **TAKASUKA, K. – **PEKÁR, S. Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae). Zoologischer Anzeiger, 2018, roč. 272, č. 2018, s. 1-5. ISSN: 0044-5231.

KORENKO, S. – **SPASOJEVIC, T. – **PEKÁR, S. – **WALTER, G. – **KORENKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – KYSILKOVÁ, K. – **KLOPFSTEIN, S. One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts' web-building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae). Insect Conservation and Diversity, 2018, roč. 11, č. 6, s. 587-599. ISSN: 1752-458X.

**TAKASUKA, K. – KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K. – **ŠTEFÁNIK, M. – **ČERNECKÁ, Ľ. – **MIHÁL, I. – **DOLEJŠ, P. – **HOLÝ, K. Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger, 2017, roč. 267, č. 2017, s. 8-14. ISSN: 0044-5231.

KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K. – **ČERNECKÁ, Ľ. Further records of two spider-parasitoids of the genus Polysphincta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ephialtini) from Central Europe, with notes on their host interactions. Arachnologische Mitteilungen, 2017, roč. 2017, č. 54, s. 28-32. ISSN: 1018-4171.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of microclimate on Arthropod biodiversity hedgerow in agroecosystem of field. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 587. ISBN: 978-80-213-2648-4.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2016, In: Sborník z konference Zoologické dny České Budějovice 2016, České Budějovice 11.-12.2.2016, s. 126-127. ISBN: 978-80-87189-20-7.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv expozice na společenstvo pavouků v agroekosystémech. 2016, In: Sborník z XIV. Arachnologické konferencie, Východná 14.-18.9.2016, s. 25. ISBN: 978-80-972437-0-8.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KYSILKOVÁ, K.Možnosti regulace plevelů v kukuřici. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 18-21. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – KYSILKOVÁ, K.Technologie herbicidní tolerance plodin k herbicidům. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

KORENKO, S. – NIEDOBOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – KYSILKOVÁ, K. – MICHALKO, R. The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BIOCONTROL, 2016, roč. 61, č. 5, s. 507-517. ISSN: 1386-6141.

ŠUK, J. – KYSILKOVÁ, K. – JURSÍK, M. Vliv mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v salátu. Zahradnictví, 2016, roč. neuvedeno, č. 4, s. 22-24. ISSN: 1213-7596.

LECCIA, F. – KYSILKOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – LÍZNAROVÁ, E. – KORENKO, S. Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, 2016, roč. 140, č. 8, s. 609-616. ISSN: 0931-2048.

KORENKO, S. – KYSILKOVÁ, K.Sublethal effect of pesticides on European agrobiont spider Pardosa agrestis. 2016, In: Sborník z konference Zoologické dny České Budějovice 2016, České Budějovice 11.-12.2.2016, s. 114-115. ISBN: 978-80-87189-20-7.

KYSILKOVÁ, K. – KORENKO, S. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv mikroklimatu remízku na biodiverzitu členovců v agroekosystému pole. 2015, In: Sborník ze 7. konference Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. l. 19.-20.11.2015, ČZU v Praze, s. 43-44. ISBN: 978-80-213-2593-7.

 
page foot