| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavlína Kuříková (13252)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**WEIPERTH, A. – **GÁL, B. – KUŘÍKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – **KOUBA, A. – PATOKA, J. Risk assessment of pet-traded decapod crustaceans in Hungary with evidence of Cherax quadricarinatus (von Martens, 1868) in the wild. North-Western Journal of Zoology, 2019, roč. 15, č. 1, s. 42-47. ISSN: 1584-9074.

**WEIPERTH, A. – **GABRIS, V. – **DANYIK, T. – **FARKAS, A. – KUŘÍKOVÁ, P. – **KOUBA, A. – PATOKA, J. Occurrence of non-native red cherry shrimp in European temperate waterbodies: a case study from Hungary. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2019, roč. 420, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1961-9502.

KOPECKÝ, O. – BOHATÁ, L. – GOTTWALD, M. – KUŘÍKOVÁ, P. – PETRTÝL, M. – KALOUS, L. Metodika identifikace vybraných nepůvodních vodních organismů, Methodology of identification of non-native aquatic organisms, invasive species; invasion biology; prediction; identification; Czech Republic, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika identifikace orgamismů, Karel Chobot, AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, lepší rozpoznávání nepůvodních organismů představuje potenciál k zastavení jejich šíření a následně dopadů, ať již společenských tak ekonomických, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Technologická agentura České republiky, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, 01.11.2019,

KALOUS, L. – KUŘÍKOVÁ, P. – **KOHOUT, J. – RYLKOVÁ, K. – PETRTÝL, M. – **ČECH, M. Differences in spatial communities of European perch (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) fry in a canyon-shaped reservoir are not attributable to genetics. Journal of Applied Ichthyology, 2017, roč. 33, č. 2, s. 306-313. ISSN: 0175-8659.

KUŘÍKOVÁ, P. – NECHANSKÁ, D. – KOPECKÝ, O. – KALOUS, L.Zpráva o použití eDNA pro identifikaci vybraných vodních organizmů. 2017, Výzkumná zpráva; Testování environmentální DNA jako identifikační nástroj pro detekci invazních druhů v akvatickém prostředí. V experimentu byla hodnocena detekce dvou organizmů 1) rak červený (Procambarus clarkii) a 2) karas stříbřitý (Carassius gibelio). Pokus probíhal v laboratoři astakologie a batrachologie na České zemědělské univerzitě v Praze, kde byli drženi jedinci daného druhu. Pomocí molekulárně genetických metod byla detekována DNA daného druhu a jejich sekvence (gen cyt b a COI) byly porovnány se sekvencemi v databázi GenBank. Prezentovaná zpráva je součástí projektu č. TJ01000065: “Vývoj nástrojů a postupů ke správné a včasné identifikaci nepůvodních vodních organizmů jako základního předpokladu k omezení biologických invazí”, který je financován Technologickou agenturou České republiky..

**WEIPERTH, A. – **GÁL, B. – KUŘÍKOVÁ, P. – **BLÁHA, M. – **KOUBA, A. – PATOKA, J. Cambarellus patzcuarensis in Hungary: The first dwarf crayfish established outside of North America. Biologia, 2017, roč. 72, č. 12, s. 1529-1532. ISSN: 0006-3088.

KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. Female morphometric and genetic analysis of potential new Brycinus species (Teleostei: Characiformes: Alestiidae) from Cuanza (Quanza, Kwanza) River catchment, Bié, Angola. In Proceedings of International PhD Students Conference 09.11.2016, Brno. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 319-324.

PATOKA, J. – WARDIATNO, Y. – YONVITNER, Y. – KUŘÍKOVÁ, P. – PETRTÝL, M. – KALOUS, L. Cherax quadricarinatus (von Martens) has invaded Indonesian territory west of the Wallace Line: evidences from Java. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2016, roč. 417, č. 39, s. 1-6. ISSN: 1961-9502.

KUŘÍKOVÁ, P. – KALOUS, L. – PATOKA, J. Invasive potential of Dikerogammarus villosus (Sowinsky) based on climate-match score. In Proceedings of International PhD Students Conference 09.11.2016, Brno. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 314-318.

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. Does recreational fisheries contribute to spreading of pumpkinseed (Lepomis gibbosus, L.) in the Czech Republic. In Proceedings of International PhD Students Conference 09.11.2016, Brno. Mendel University in Brno: , 2016. s. 343-346.

KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. FEMALE MORPHOMETRIC AND GENETIC ANALYSIS OF POTENTIAL NEW BRYCINUS SPECIES (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: ALESTIIDAE) FROM CUANZA (QUANZA, KWANZA) RIVER CATCHMENT, BIE, ANGOLA. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016) 03.11.2016, Mendel Univ Brno, CZECH . Mendel Univ Brno, Fac AgriSciences, Brno, CZECH : MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 314-318.

KUŘÍKOVÁ, P. – KALOUS, L. – PATOKA, J. INVASIVE POTENTIAL OF DIKEROGAMMARUS VILLOSUS (SOWINSKY) BASED ON CLIMATE-MATCH SCORE. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016) 03.11.2016, Mendel Univ Brno, CZECH . Mendel Univ Brno, Fac AgriSciences, Brno, CZECH : MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 314-318.

NECHANSKÁ, D. – KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. DOES RECREATIONAL FISHERIES CONTRIBUTE TO SPREADING OF PUMPKINSEED (LEPOMIS GIBBOSUS, L.) IN THE CZECH REPUBLIC?. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016) 03.11.2016, Mendel Univ Brno, CZECH . Mendel Univ Brno, Fac AgriSciences, Brno, CZECH : MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 343-346.

KUŘÍKOVÁ, P. – PETRTÝL, M. – ROMOČUSKÝ, Š. – KALOUS, L. Fishes of water bodies in the Stromovka Park, Prague, Czechia. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 60-65.

KUŘÍKOVÁ, P. – PATOKA, J. – KALOUS, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The estimation of import quantity of elephantnose fish Gnathonemus petersii (Günther, 1862) to the Czech Republic. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 33-38. ISBN: 978-80-213-2612-5.

 
page foot