| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Martin Kulma, Ph.D. (17848)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KULMA, M. – PETŘÍČKOVÁ, D. – KUREČKA, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MICHLOVÁ, T. – KOUŘIMSKÁ, L. Effect of carrot supplementation on nutritional value of insects: a case study with Jamaican field cricket (Gryllus assimilis) . Journal of Insects as Food and Feed , 2022, roč. 8, č. 6, s. 621-629. ISSN: 2352-4588.

MUSILOVÁ, L. – **KYBICOVÁ, K. – **FIALOVÁ, A. – **RICHTROVÁ, E. – KULMA, M. First isolation of Borrelia lusitaniae DNA from green lizards (Lacerta viridis) and Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-Borne Diseases, 2022, roč. 13, č. 2, s. 0-0. ISSN: 1877-959X.

KULMA, M. – **MOLERO-BALTANAS, R. – PETRTÝL, M. – PATOKA, J. Invasion of synanthropic silverfish continues: first established populations of Ctenolepisma calvum (Ritter, 1910) revealed in the Czech Republic. BioInvasions Records, 2022, roč. 11, č. 1, s. 110-123. ISSN: 2242-1300.

**WEBER, N. – KOUŘIMSKÁ, L. – KULMA, M. – PETŘÍČKOVÁ, D. – **SEUFERT, F. – **RYCHLIK, M. Folate contents in insects as promising food components quantified by stable isotope dilution. Frontiers in Nutrition, 2022, roč. 9, č. September 2022, s. 0-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – KULMA, M.Nutriční hodnota hmyzu a jeho přijímání konzumenty. 2022, Sborník přednášek a posterů, Hygiena a technologie potravin LI. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 12.-13. 10. 2022, s. 38-42, ISBN: 978-80-7305-876-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Are edible insects suitable for people suffering gout?. 2022, Book of Abstracts of the 6th International Conference on Metrology in Food and Nutrition „6th IMEKOFOODS“, Dubrovnik, 7-9th November 2022, s. 49, ISBN: 978-953-7124-12-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Puriny a jejich metabolity v jedlém hmyzu. 2022, Sborník příspěvků, 50. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, 23.-25. 5. 2022, s. 13-17, ISBN 978-80-7592-102-4.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Je jedlý hmyz vhodný pro jedince s metabolickým onemocněním dna?. 2022, Zborník vedeckých prác XIX. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, Piešťany, 06.04.2022-08.04.2022, s. 109-114, ISBN 978-80-8266-007-7.

KULMA, M. – **BUBOVÁ, T. – **DAVIES, M. – **BOIOCCHI, F. – PATOKA, J. Ctenolepisma longicaudatum Escherich (1905) Became a Common Pest in Europe: Case Studies from Czechia and the United Kingdom. Insects, 2021, roč. 12, č. 9, s. 0-0. ISSN: 2075-4450.

SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Sex-dependent differences in purine and uric acid contents of selected edible insects. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2021, roč. 96, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0889-1575.

KUREČKA, M. – KULMA, M. – PETŘÍČKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Larvae and pupae of Alphitobius diaperinus as promising protein alternatives. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2021, roč. 247, č. 10, s. 2527-2532. ISSN: 1438-2377.

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KULMA, M. – KUREČKA, M.Influence of feed on nutritional quality Gryllus assimilis. 2021, Book of Abstracts of the INSECTA 2021 International Conference, Magdeburg, 8-9th September 2021, p. 77. ISSN 0947-7314.

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – HOMOLKOVÁ, D. – BOŽIK, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Effect of developmental stage on the nutritional value of edible insects. A case study with Blaberus craniifer and Zophobas morio. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2020, roč. 92, č. September, s. 1-8. ISSN: 0889-1575.

KOUŘIMSKÁ, L. – **KOTRBOVÁ, V. – KULMA, M. – **ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – SABOLOVÁ, M. – HOMOLKOVÁ, D. Attitude of assessors in the Czech Republic to the consumption of house cricket Acheta domestica L. – A preliminary study. Czech Journal of Food Sciences, 2020, roč. 38, č. 1, s. 72-76. ISSN: 1212-1800.

KULMA, M. – TŮMOVÁ, V. – **FIALOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. Insect consumption in the Czech Republic: what the eye does not see, the heart does not grieve over. Journal of Insects as Food and Feed , 2020, roč. 6, č. 5, s. 525-535. ISSN: 2352-4588.

KOUŘIMSKÁ, L. – KULMA, M. Bezpečnost konzumace jedlého hmyzu. Výživa a potraviny, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 48-53. ISSN: 1211-846X.

PILAŘOVÁ, A. – VRABEC, V. – KUREČKA, M. – NOVOTNÝ, P. – KULMA, M. – PATOKA, J. Monitoring of marbled crayfish (Procambarus virginalis) in Radovesicka spoil heap, Bilina, Czech Republic. In 12th Workshop on biodiversity, Jevany 08.07.2020, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020. s. 76-94.

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PLACHÝ, V. – BOŽIK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – VRABEC, V. Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L.. Food Chemistry, 2019, roč. 272, č. , s. 267-272. ISSN: 0308-8146.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – **KRÁSA, A. – **NOWICKI, P. How Euphydryas maturna survived extinction in the Czech Republic: status of a relic population after intensive conservation management. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2019, roč. 23, č. 2, s. 393-403. ISSN: 1366-638X.

KULMA, M. – KOPECKÝ, O. – BUBOVÁ, T. Nymphs of Ixodes ricinus are more sensitive to deet than adult females. JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, 2019, roč. 35, č. 4, s. 279-284. ISSN: 8756-971X.

KULMA, M. – VRABEC, V. – HOLER, T. – PATOKA, J.Invazní rybenka Ctenolepisma longicaudata odhalena v České republice.. 2019, Invazní rybenka Ctenolepisma longicaudata odhalena v České republice. Živa, 67(2): 79. ISSN 0044-4812.

KUREČKA, M. – VRABEC, V. – KULMA, M. North American red-eared slider (Trachemys scripta elegans) found in Radovesicka spoil heap (Czech Republic): unexpected threat for local population of noble crayfish (Astacus astacus). In 11th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2019, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 106-112.

VRABEC, V. – BERISHVILI, T. – KULJANISHVILI, T. – KULMA, M. – **KULMOVÁ, K. – **BUBOVÁ, T. – **MUMLADZE, L. Observations on the composition of butterfly fauna in regions of Svaneti and Imereti, Georgia. In 11th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2019, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 175-189.

KULMA, M. – VRABEC, V. – PATOKA, J. – **RETTICH, F. The first established population of the invasive silverfish Ctenolepisma longicaudata (Escherich) in the Czech Republic. BioInvasions Records, 2018, roč. 272, č. 1, s. 267-272. ISSN: 2242-1300.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. Intensive Mowing Effect of One Patch to the Metapopulations of Two Phengaris Species. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 209-215. ISSN: 1211-3174.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – **ŠEVČÍK, V. – **ALLEN, K. – **GALKOVÁ, Z. Laboratory evaluation of repellency of traditional Czech homemade repellents against Aedes aegypti . Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2018, roč. 67, č. 3, s. 129-133. ISSN: 1210-7913.

KULMA, M. – VRABEC, V. – PATOKA, J.The invasive grey silver fish (Ctenolepisma longicaudata) recorded in the Czech Republic. 2018, In: Harabiš, F. (Ed.): Sborník abstraktů 10. ročníku konference Kostelecké inspirování. 22. – 23. listopadu 2018, s. 32-33 (přednáška a abstrakt).

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – KULMA, M.Co se stane s modrásky, když jim posečeme louky?. 2018, In: Laštůvka Z., Šefrová H. (eds), XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. AF MENDELU v Brně, 25. ledna 2018, s. 8 (přednáška a abstrakt).

MILLAROVÁ, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M.Jak je to s přelétavými milenci? Několik slov o rozmnožovací biologii okáče ovsového (Minois dryas) (Lepidoptera: Nymphalidae). 2018, In: Laštůvka Z., Šefrová H. (eds), XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. AF MENDELU v Brně, 25. ledna 2018, s. 12-13 (přednáška a abstrakt).

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M.Aktuální stav populace druhu Euphydryas maturna v Čechách. 2018, In: Bryja, J., Solský, M. (Eds.): Zoologické dny Praha 2018. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2018. s. 241 (poster a abstrakt).

VRABEC, V. – KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – **NOWICKI, P.The bells are still ringing: Story about the last population of Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic. 2018, In: Bourn N. (ed.): 8th International Symposium. The Ecology and Conservation of Butterflies and Moths. Southampton University Friday 6 April to Sunday 8 April 2018. Programme and Abstracts. p. 84 (poster and abstract).

KOUŘIMSKÁ, L. – ŠVEJSTIL, R. – POPELÁŘOVÁ, E. – ADÁMKOVÁ, A. – KULMA, M. – MODRÁČKOVÁ, N. – HOMOLKOVÁ, D.Food safety of edible insects from a microbiological point of view. 2018, KOUŘIMSKÁ, L. – ŠVEJSTIL, R. – POPELÁŘOVÁ, E. – ADÁMKOVÁ, A. – KULMA, M. – MODRÁČKOVÁ, N. – HOMOLKOVÁ, D. Food safety of edible insects from a microbiological point of view. In Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security 19.09.2018, Praha. Praha: 2018. s. 121-127..

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Teira dugesii (Sauria: Lacertidae) - high aggregation. Herpetological Bulletin, 2017, roč. , č. 139, s. 31-32. ISSN: 1473-0928.

VRABEC, V. – KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – **NOWICKI, P. Long-term monitoring of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies in the Přelouč surroundings (Czech Republic): is the waterway construction a serious threat. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2017, roč. 21, č. 3, s. 393-400. ISSN: 1366-638X.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOPECKÝ, O. – **RETTICH, F. Lavender, eucalyptus, and orange essential oils as repellents against Ixodes ricinus females. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 76-81. ISSN: 1211-3174.

KULMA, M. – **RETTICH, F. The common house centipede (Scutigera coleoptrata) (Linnaeus, 1758) recorded in Prague. In 9TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 29.06.2017, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 53-56.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. Evaluation of active management applied to meadows with Phengaris butterflies occurrence. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 164-173. ISSN: 1211-3174.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – KULMA, M.Effect of intensive mowing on Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies populations. 2016, International Symposium, Future 4 Butterflies In Europe, Dutch Butterfly Conservation,31st of March to April 2nd 2016. p. 96..

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. – KULMA, M. – MLČEK, J. Nutritional values of edible Coleoptera (Tenebrio molitor, Zophobas morio and Alphitobius diaperinus) reared in the Czech Republic. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 663-671. ISSN: 1337-0960.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. – NOWICKI, P. Adult longevity and its relationship with conservation status in European butterflies. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2016, roč. 20, č. 6, s. 1021-1032. ISSN: 1366-638X.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – NOWICKI, P.Long-term monitoring of Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) butterflies in the Přelouč surroundings (Czech Republic). 2016, International Symposium, Future 4 Butterflies In Europe, Dutch Butterfly Conservation,31st of March to April 2nd 2016. p. 98.

BUBOVÁ, T. – KULMA, M. – VRABEC, V. – NOWICKI, P.Závisí stupeň ohrožení evropských motýlů na délce života imag?. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 7-8. ISBN 978-80-89304-18-9.

KULMA, M. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T.Nově monitorované lokality modrásků Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice – základ srovnávací sítě pro studium populační dynamiky druhů?. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 14-15. ISBN 978-80-89304-18-9.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KULMA, M.Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) v Čechách v roce 2016 – zvony stále zvoní. 2016, Parák M., Kulfan J., Sarvašová L., Viglášová S. & Dzurenko M. (eds.) X. lepidopterologické kolokvium. Zborník abstraktov z konferencie. Ústav ekologie lesa SAV, Fakulta ekologie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, SZS, 27. Októbra 2016, Zvolen, pp. 23-24. ISBN 978-80-89304-18-9.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – VRABEC, V.Monitoring modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v České republice: dobré i špatné zprávy. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 25. ISBN 978-80-213-2690-3.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – KOLEŠKA, D. – KULMA, M.Česká populace druhu Euphydryas maturna (Lepidoptera: Nymphalidae) – prioritní úkol pro ochranu motýlů. 2016, Harabiš F. & Sokolský M. (eds.) Kostelecké inspirování. Sborník 8. ročníku konference 24. – 25. listopadu 2016. Katedra ekologie, FŽP, Česká zemědělská univerzita v Praze, p. 42. ISBN 978-80-213-2690-3.

KOLEŠKA, D. – KULMA, M. – **CASKA, T. The common spadefoot (Pelobates fuscus) recorded on Šáchovec pond (Jevany, Czech Republic) after 29 years. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 101-104.

KULMA, M. – **HAMZOVÁ, K. – HUSÁK, T. – SVOBODOVÁ, V. – KOLEŠKA, D. The first record of Ameles spallanzania (Mantodea, Mantidae) in the Czech Republic. In 8TH WORKSHOP ON BIODIVERSITY, JEVANY 13.07.2016, Jevany. Praha: CESKA ZEMEDELSKA UNIV & PRAZE, KAMYCKA 129, PRAGUE 6, 16521, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 56-59.

BUBOVÁ, T. – VRABEC, V. – KULMA, M. – NOWICKI, P. Land management impacts on European butterflies of conservation concern: a review. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2015, roč. 19, č. 5, s. 805-821. ISSN: 1366-638X.

VRABEC, V. – KULMA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Insect as an Alternative Source of Protein for Animal Feeding: A Literature Review. 2015, p. 235. In: Socaciu C. (ed.) 2015: The 14th International Symposium ”Prospects for the 3rd Millennium Agriculture" Book of Abstracts, 24th - 26th of September 2015, Cluj-Napoca, Romania. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 642 pp. ISSN: 2392-6937.

VRABEC, V. – KULMA, M. – COCAN, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Insects as an Alternative Protein Source for Animal Feeding: A Short Review about Chemical Composition. 2015, Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 72(2): 116-126. Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X.

KULMA, M. – BUBOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New locality with occurence of Phengaris butterflies in CHKO Žďárské vrchy. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 28-32. ISBN: 978-80-213-2612-5.

KOLEŠKA, D. – VRABEC, V. – KULMA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ohrožení páchníků Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae) v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a okolí. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 18-27. ISBN: 978-80-213-2612-5.

VRABEC, V. – KULMA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis) v areálu České zemědělské univerzity v Praze. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 80-82. ISBN 978-80-213-2612-5.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – HÁJKOVÁ, Š. – KULMA, M. Nález modráska bahenního Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Louňovic a Mukařova (střední Čechy). Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 99-104. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – VEJTRUBOVÁ, M. – KULMA, M. Nové Lokality modrásků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) v okolí Přelouče. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2014, roč. 11, č. 11, s. 105-114. ISSN: 1210-6933.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of the last ecdysis on the nutritional value of feeding cockroach Blaptica dubia. 2014, s. 101-105. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

 
page foot