| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. et Ing. Markéta Drešlová (16005)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – **POLÁŠEK, M. – **NOVÁK, D. – DREŠLOVÁ, M. Krabicový nosník se středem z vlnité překližky , Box beam with corrugated plywood reinforcement core , Box beam; wood construction; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-1, 1-1, Pásnice nosníku funkčního vzorku jsou vyrobeny z délkově napojovaného smrkového řeziva typu KVH o průřezových rozměrech 100x40 mm. Jádro je vyrobeno z bukové vlnité překližky lepené voděodolným reaktoplastickým lepidlem vhodným pro dřevěné konstrukce. Boky nosníku jsou vyrobeny z rovné bukové překližky. Boky a jádro jsou k sobě přilepeny polyuretanovým lepidlem. Rovné překližky jsou dále zapuštěny a zalepeny do pásnic nosníku pomocí pilou prořezané drážky a zalisovány. Vlnité jádro je na pásnice přilepeno natupo pomocí PUR lepidla Rozměry I-nosníku jsou 380x500x100 mm. , Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto krabicových nosníků. Výhodou je možnost využití bukové suroviny pro boky a jádro nosníku, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu provedení je cca 400 Kč, prodejní cena by byla trojnásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – DREŠLOVÁ, M. – **POLÁŠEK, M. – LEXA, M. Tvarovatelná deska z vlnité překližky , Formable panel made of corrugated plywood , Formable panel; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-7, 7-1, Funkční vzorek je vyroben z bukové vlnité překližky, která je dále na klasické stolní pile prořezána z obou stran v patřičných roztečích, čímž je dosaženo vysoké tvarovatelnosti materiálu. Šířkou a vzdálenost jednotlivých prořezů se dá míra tvarovatelnosti modifikovat, přičemž s menší roztečí prořezů se tvarovatelnost zvyšuje. Tvarované desky mají rozměry 600x300x50 mm. Geometrie vln obsahuje vnitřní rádius vlny 40mm., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby tvarovatelných akustických obkladů, které jsou součástí stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto desek. Výhodou je možnost využití bukové suroviny, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 100 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. CNC vakuová přísavka pro obrábění vlnitých materiálů , CNC vacuum clamp for machining of corrugated materials , CNC vacuum clamp; POM; corrugated materials, 2017, JQ - Strojní zařízení a nástroje, A - Prototyp, PRT-43240- TG03010020-2017-1, 1-1, Prototyp je vyroben z inženýrského plastu POM, což mu zajišťuje výborné vlastnosti, hlavně odolnost vůči oděru a pádům. Přísavka je vybavena detekčními plechy pro aktivaci vakua. Je ustavena pro trámcová CNC centra s jednookruhovým systémem. Těsnění je vyrobeno z neoprenové šňůry o průměru 5 mm. Prototyp je navržen na přisávání vlnitých dílců o vnějším poloměru 40 mm. Po vyrobení prototypu byly vyrobeny celkem další 4 kusy., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby prvků stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti jednotlivých prvků systému. Prototyp byl vyvinut z důvodu nutnosti přesné fixace dílců vlnité překližky při obrábění. Prototyp je spolu s dalšími replikovanými přísavkami dále využíván pro výzkumné, vývojové a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu provedení je cca 3000 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k jeho potřebnosti k výzkumným, vývojovým a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 217, č. N, s. 186-189. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Subsequent effects of vermicomposts from kitchen biowaste on properties of soil and plants. 2016, Agrotechnology, roč. 5, č. 2, s. 71-71. ISSN: 2168-9881.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – HOLEČKOVÁ, Z.Vliv vybraných faktorů na vlastnosti výluhů z vermikompostu. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 40-43. ISBN: 978-80-813-2681-1.

HOLEČKOVÁ, Z. – DREŠLOVÁ, M. – KULHÁNEK, M.Vliv aplikace bioefektorů na růst, odběr živin, výnos a procento sušiny u kukuřice v nádobových a polních podmínkách. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 104-109. ISBN: 978-80-813-2681-1.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P.Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2691-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 89-92.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 376-379. ISBN: 978-988-19988-8-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 91-94.

 
page foot