| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. et Ing. Markéta Drešlová (16005)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KUBÁTOVÁ, P. – SZÁKOVÁ, J. – PRAČKE, K. – KROULÍKOVÁ, S. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Effect of tree harvest intervals on the removal of heavy metals from a contaminated soil in a field experiment. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 3, s. 132-137. ISSN: 1214-1178.

**PROCHÁZKOVÁ, P. – HANČ, A. – **DVOŘÁK, J. – **ROUBALOVÁ, R. – DREŠLOVÁ, M. – HŘEBEČKOVÁ, T. – **ŠUSTR, V. – **ŠKANTA, F. – **PACHECO, N. – **BILEJ, M. Contribution of Eisenia andrei earthworms in pathogen reduction during vermicomposting. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2018, roč. 25, č. 26, s. 26267-26278. ISSN: 0944-1344.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. – BOMBA, J. – BERÁNEK, T. – PODLENA, M. Column Profiles. -- Neuvedený název vydavatele --. 004555688-0001. 19.12.2017.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – **POLÁŠEK, M. – **NOVÁK, D. – DREŠLOVÁ, M. Krabicový nosník se středem z vlnité překližky , Box beam with corrugated plywood reinforcement core , Box beam; wood construction; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-1, 1-1, Pásnice nosníku funkčního vzorku jsou vyrobeny z délkově napojovaného smrkového řeziva typu KVH o průřezových rozměrech 100x40 mm. Jádro je vyrobeno z bukové vlnité překližky lepené voděodolným reaktoplastickým lepidlem vhodným pro dřevěné konstrukce. Boky nosníku jsou vyrobeny z rovné bukové překližky. Boky a jádro jsou k sobě přilepeny polyuretanovým lepidlem. Rovné překližky jsou dále zapuštěny a zalepeny do pásnic nosníku pomocí pilou prořezané drážky a zalisovány. Vlnité jádro je na pásnice přilepeno natupo pomocí PUR lepidla Rozměry I-nosníku jsou 380x500x100 mm. , Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto krabicových nosníků. Výhodou je možnost využití bukové suroviny pro boky a jádro nosníku, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu provedení je cca 400 Kč, prodejní cena by byla trojnásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – DREŠLOVÁ, M. – **POLÁŠEK, M. – LEXA, M. Tvarovatelná deska z vlnité překližky , Formable panel made of corrugated plywood , Formable panel; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-7, 7-1, Funkční vzorek je vyroben z bukové vlnité překližky, která je dále na klasické stolní pile prořezána z obou stran v patřičných roztečích, čímž je dosaženo vysoké tvarovatelnosti materiálu. Šířkou a vzdálenost jednotlivých prořezů se dá míra tvarovatelnosti modifikovat, přičemž s menší roztečí prořezů se tvarovatelnost zvyšuje. Tvarované desky mají rozměry 600x300x50 mm. Geometrie vln obsahuje vnitřní rádius vlny 40mm., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby tvarovatelných akustických obkladů, které jsou součástí stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto desek. Výhodou je možnost využití bukové suroviny, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 100 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – DREŠLOVÁ, M. CNC vakuová přísavka pro obrábění vlnitých materiálů , CNC vacuum clamp for machining of corrugated materials , CNC vacuum clamp; POM; corrugated materials, 2017, JQ - Strojní zařízení a nástroje, A - Prototyp, PRT-43240- TG03010020-2017-1, 1-1, Prototyp je vyroben z inženýrského plastu POM, což mu zajišťuje výborné vlastnosti, hlavně odolnost vůči oděru a pádům. Přísavka je vybavena detekčními plechy pro aktivaci vakua. Je ustavena pro trámcová CNC centra s jednookruhovým systémem. Těsnění je vyrobeno z neoprenové šňůry o průměru 5 mm. Prototyp je navržen na přisávání vlnitých dílců o vnějším poloměru 40 mm. Po vyrobení prototypu byly vyrobeny celkem další 4 kusy., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby prvků stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti jednotlivých prvků systému. Prototyp byl vyvinut z důvodu nutnosti přesné fixace dílců vlnité překližky při obrábění. Prototyp je spolu s dalšími replikovanými přísavkami dále využíván pro výzkumné, vývojové a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu provedení je cca 3000 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k jeho potřebnosti k výzkumným, vývojovým a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2016, roč. 217, č. N, s. 186-189. ISSN: 0960-8524.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Subsequent effects of vermicomposts from kitchen biowaste on properties of soil and plants. 2016, Agrotechnology, roč. 5, č. 2, s. 71-71. ISSN: 2168-9881.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – HOLEČKOVÁ, Z.Vliv vybraných faktorů na vlastnosti výluhů z vermikompostu. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 40-43. ISBN: 978-80-813-2681-1.

HOLEČKOVÁ, Z. – DREŠLOVÁ, M. – KULHÁNEK, M.Vliv aplikace bioefektorů na růst, odběr živin, výnos a procento sušiny u kukuřice v nádobových a polních podmínkách. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 104-109. ISBN: 978-80-813-2681-1.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P.Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2691-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Vyluhovatelnost živin z různých druhů vermikompostů. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 89-92.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HANČ, A. – DREŠLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of composting and vermicomposting on properties of particle size fractions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 376-379. ISBN: 978-988-19988-8-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 91-94.

 
page foot