| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Adam Kešner, Ph.D. (15877)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3227
  • Mobilní telefon:
    • +420 721 608 926
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KATINAS, E. – **SUTANTO, H. Stress distribution on a soil tillage machine frame segment with a chisel shank simulated using discrete element and finite element methods and validate by experiment. Biosystems Engineering, 2021, roč. 209, č. , s. 125-138. ISSN: 1537-5110.

KUMHÁLA, F. – KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NOVÁK, P. – KŘEPČÍK, V. Ověřená technologie optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy firmy Bednar FMT do různých půdních podmínek., Proven technology to optimize the geometry setting of the Bednar FMT tillage machines for different soil conditions, Soil tillage; mathematical modeling; chisel cultivator; energy demands, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, V-TJ01000099-2, V-TJ01000099-2, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. V-TJ01000099-2, zpracované zpracované v rámci plánu uplatnění výsledků výzkumného projektu č. TJ01000099 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi ČZU v Praze, IČO 604 607 09 a Ing. Zdeňkem Kvízem, IČO 431 729 11 dne 28. ledna 2020. Odpovědná osoba: prof. Dr. Ing. František Kumhála, kumhala@tf.czu.cz, Ekonomický přínos optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy (řešené touto ověřenou technologií) spočívá ve snížení tahové síly potřebné na operaci kypření radličkovým kypřičem. Snížení tahové síly znamená snížení energetické náročnosti kypření a následně snížení spotřeby paliva na tuto pracovní operaci. Při kalkulaci průměrné spotřeby paliva při zpracování půdy radličkovým kypřičem 15 l/ha by při naměřeném 24 % snížení tahového odporu kypřiče mohla tato spotřeba klesnout na 11,4 l/ha, tedy o asi 3,6 l/ha. To při ceně paliva 27,50 Kč/l znamená průměrnou úsporu 99 Kč na jeden hektar., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KEŠNER, A. – HROMASOVÁ, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – KUŘE, J. – **SUTANTO, H. Determination of boundary conditions for mathematical model of agricultural machine during transport ride. In 3rd International Conference on Agriculture, Environment and Food Security, AEFS 2019; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 10.10.2019, Aryaduta HotelMedan; Indonesia. Aryaduta HotelMedan Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2020. s. 1-6.

**FIŠER, P. – **JANDURA, P. – KEŠNER, A. – **KŘEPČÍK, V. – **MAZAČ, M. – **NOVÁK, O. – **PETRŮ, M. – **VOSÁHLO, J. Systém odpružení, zejména odpružení nápravy přípojných zemědělských strojů, zařízení a příslušenství. -- Neuvedený název vydavatele --. 32590. 19.02.2019.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Methodology of the stress detemination in the tool module during the work of the agriculture machine. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 2, s. 481-490. ISSN: 1406-894X.

**FIŠER, I. – **JANDURA, I. – KEŠNER, A. – KŘEPČÍK, V. – **MAZAČ, I. – **NOVÁK, I. – **PETRŮ, PH.D., d. – **VOSÁHLO, I. Odpružení, zejména odpružení nápravy přípojných zemědělských strojů, zařízení a příslušenství. -- Neuvedený název vydavatele --. 32590. 19.02.2019.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of FEM model for steel microstructure determination. In International Conference on Agriculture, Environment, and Food Security; IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 07.11.2017, Maulana Lubis No. 8Medan; Indonesia. Maulana Lubis No. 8 Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-6.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Using the FEM model for design the heat treatment of an agricultural tools . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 758-768. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determining the specific heat capacity and thermal conductivity for adjusting boundary conditions of FEM model. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1033-1040. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. Microstructure Changes of Steel Materials under Isothermal Heat Treatment in Salt Bath. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 3, s. 166-176. ISSN: 1211-3174.

KEŠNER, A. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M.Vliv bainitu a martenzitu na abrazivní opotřebení oceli. 2017, 19th ICYS 2017, 13 - 14 September 2017, Prague, Czech Republic, str. 100 -105.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. The effect of microstructure on abrasive wear of steel. In 1st Nommensen International Conference on Technology and Engineering 11.07.2017, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 1-6.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Utilization of numerical simulation for steel hardness determination. In Proceedings of 58th international conference of machine design departments (ICMD 2017) 06.09.2017, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 154-159.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Determination of the heat flux of steel for the heat treatment model of agricultural tools. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. Special Issue I, s. 1004-1014. ISSN: 1406-894X.

KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. A NUMERICAL SIMULATION OF STEEL QUENCHING. In PROCEEDING OF 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2016 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 300-305.

 
page foot