| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Anita Petrů (15588)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3862
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: D 350
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PETRŮ, A. – VYMAZAL, J. Potential of Submerged Vegetation to Remove Nutrients from Eutrophic Fishponds. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 4, s. 313-324. ISSN: 1211-3174.

PETRŮ, A. – POLÁKOVÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – PILAŘ, L. PHOSPHORUS SECURITY: A REVIEW OF THE CZECH PERSPECTIVE. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 487-494.

PETRŮ, A. – PECHAR, L. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. THE DEVELOPMENT OF MACRO-SCALE VEGETATION IN A FISHPOND ECOSYSTEM WITH CONSIDERABLY REDUCED FISH STOCKING – A CASE STUDY. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 693-700.

PECHAROVÁ, E. – PETRŮ, A. – TESAŘOVÁ, B. Biotopové mapování a botanický (floristický) průzkum navrhované lokality těžby rašeliny Branský les II, Branná, CHKO Třeboňsko. Praha: FŽP ČZU, 2015, 20s. ISBN: ,

TESAŘOVÁ, B. – PETRŮ, A. – PECHAROVÁ, E. Estimation of long-term change in Macrophyte Species Abundance within fishpond system Zelendarky, Czech Republic, Protivin. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 243-250.

 
page foot