| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Ivan Roček, CSc. (1484)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3733
    • +420 22438 6211
  • Kancelář:
  • Mobilní telefon:
    • +420 723 435 139
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ROČEK, I. Prameny a studie. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015, 247s. ISBN 978-80-86874-60-9. Myslivecké motivy na starých lesnických mapách, s. 114-133.

ROČEK, I. Pražské obory. Prameny a studie. (Prameny a studie Zeměd. muzea ÚVTI v Praze.) , 2014, roč. 2014, č. 53, s. 161-170. ISSN: 0862-8483 .

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – SLABA, M. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Lesy v České republice. Praha: Consult Praha, 2009. 400s. ISBN 80-903482-5-4.

HRIB, M. – KOPP, J. – KŘIVÁNEK, J. – KYZLÍK, P. – MOUCHA, P. – NĚMEC, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – OLIVA, J. – PELC, F. – PEŠKOVÁ, V. – ROČEK, I. – ŘEZAČ, J. – VANČURA, K. – VAŠÍČEK, J. – VAŠÍČEK, J. – ZAHRADNÍK, P. – ZATLOUKAL, V. Forests in the Czech republic. Praha: Consult Prague, 2009. 400s. ISBN 80-903482-6-2.

ROČEK, I. Historie pražské lesnické fakulty. Praha: ČZU Praha, 2009. 166s. ISBN 978-80-213-1955-4.

Kde začínal a končil les - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Stošedesát let vysokoškolské výuky lesnických věd - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Vojtěch Kaisler - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Karel Matyáš - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Svědectví map - mapy lesa - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Člověk a les ve světle sociologického výzkumu - prof. Ing. Roček Ivan, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
p MSM 2005 - 2005
 
page foot