| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Roman Kožín (6851)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BERAN, A. – HANEL, M. – **NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. – **VYSKOČ, P. – KOŽÍN, R. Climate change impacts on water balance in Western Bohemia and options for adaptation. Water Science and Technology: Water Supply, 2019, roč. 19, č. 1, s. 323-335. ISSN: 1606-9749.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – HEŘMANOVSKÝ, M. – ROUB, R. An R package for assessment of statistical downscaling methods for hydrological climate change impact studies. Environmental Modelling & Software, 2017, roč. 2017, č. 95, s. 22-28. ISSN: 1364-8152.

KOŽÍN, R. – BAŠTA, P. – MORAVEC, V. Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – VLNAS, R. – HANEL, M. – **KAŠPÁREK, L. – MELIŠOVÁ, E. – BERAN, A. – KOŽÍN, R. – STRNAD, F. Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 4, s. 6-11. ISSN: 0322-8916.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. Korekce chyb srážek a teploty z regionálních klimatických modelů – vliv na modelování odtoku. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 5, s. 26-32. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. – BAŠTA, P. – KOŽÍN, R. – HANEL, M.; idPublikace = 71204; Název: Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí-- Neexistuje podtyp publikace --

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – VIZINA, A. – TREML, P. Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 11-17. ISSN: 0322-8916.

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení potenciálu jednotlivých LAPV v současných podmínkách a dle scénářů klimatické změny. 2015, .

HANEL, M. – KOŽÍN, R. – BERAN, A. – MRKVIČKOVÁ, M. Validace generátoru srážek a teplot pro simulaci hydrologické bilance na povodí Chrudimky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. III, s. 14-17. ISSN: 0322-8916.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot