| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Gregarová (15854)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. Povodí vodní nádrže Trnávka - bodové a plošné zdroje znečištění. Praha: FŽP, CZU, Praha, 2015, 58s. ISBN: ,

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. – GREGAR, M. Základní parametrický model SWAT . Praha: FŽP, CZU, Praha, 2015, 19s. ISBN: ,

GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. – GREGAR, M. – GREGAR, M. Vliv rekonstrukce ČOV Pacov na změny koncentrací N a P v povodí – Nmap, influence of Pacov WWTP reconstruction on changes in the concentration of N and P in the basin - Nmap, wwtp, pacov, waterbasin, nutrients, 2015, DJ - Znečištění a kontrola vody, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, greg/01/15, Mapa byla vytvořena v prostředí programu ArcGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

GREGAR, J. – GREGAR, M. – GREGAROVÁ, K. – PEČENKA, M. Ověření změny koncentrací N a P z plošného znečištění při různých způsobech zemědělského hospodaření v povodí fáze I. – Nmap, Verifying changes in the concentration of N and P from diffuse pollution in different ways of farming in the catchment Phase I - Nmap, nutrients, Trnavka, water treatmant plant, 2015, DK - Kontaminace a dekontamin.půdy vč. pesticidů, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, GREG/02/15, Mapa byla vytvořena v prostředí programu ArcGIS, je ve formátu PDF. Je vybavena technickou zprávou popisující konkrétní součásti mapy., Mapa znázorňuje plošné znečištění v povodí VD Trnávka. Slouží pro účely minitoringu a pro rozhodování o lokalitách, ve kterých by mělo dojít ke změně managementu., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

GREGAR, M. – GREGAR, J. – GREGAROVÁ, K. Základní platforma modelu SWAT, databáze datových zdrojů. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2014, 52s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot