| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D. (2771)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2336
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::

od 4.7. do 5.8.2022 dovolená
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. PERCEIVED PARENTAL STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT BY UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 03.06.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 65-71.

CHÝLOVÁ, H. – KREJČOVÁ, K. ONLINE VERSUS CONTACT CLASSES AT UNIVERSITY: THE PERCEIVED MENTAL LOAD. In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 03.06.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 36-42.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. COMMUNICATION IN EDUCATION IN MULTICULTURAL SETTINGS: PROPOSAL OF A NEW METHOD. In Proceedings of the 18th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2021 03.06.2021, Czech University of Life Sciences Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague , 2021. s. 57-64.

CHÝLOVÁ, H. – KREJČOVÁ, K. – MICHÁLEK, P. – KOLMAN, L. MENTAL LOAD: THE NEED FOR SOCIAL SUPPORT AND STRESS AVOIDANCE AT UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Czech University of Life Sciences Prague. Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 116-122.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. Kulturní reprezentace hodnot: Ověřování Sperberovy hypotézy.. In Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti 12.09.2018, Olomouc. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019. s. 46-55.

CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – **KREJČOVÁ, K. – NATOVOVÁ, L. Internality at FEM CULS students over a decade – predictor of academic success?. In Proceedings of the 16th International conference ERIE 2019 06.06.2019, Praha, CULS. Prague: Czech University of Life Sciences, Prague, 2019. s. 97-104.

CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOVOVÁ, L. Future Agriculturists: Czech and U.S. Agricultural Students' Attitudes Towards Agriculutre. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 4, s. 251-258. ISSN: 1211-3174.

**KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. A Role of Siblings in Perception of Academic Self-Efficacy and Social Support. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 4, s. 126-134. ISSN: 2336-2375.

**KREJČOVÁ, K. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Constellations of siblings and their impact on education. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha, Suchdol. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. s. 129-135.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. PERSONALITY AND STRESS COPING AT CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS. In ERIE 2018 07.06.2018, Praha, CULS. Prague: Czech University of Life Sciences, Prague, 2018. s. 96-102.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. Full-time or combined studies: Different personalities in different study modes?. In ERIE 2019 07.06.2018, Praha, CULS. Prague: Czech University of Life Sciences, Prague, 2018. s. 125-131.

CHÝLOVÁ, H. – KOLMAN, L. – NATOVOVÁ, L.Zkušenosti z výuky psychologie: mezinárodní studenti a hodnoty současných studentů . 2018, Poster na konferenci Psychologické dny Olomouc 2018 konané ve dnech 12. - 14. 9. 2018.

CHÝLOVÁ, H.; idPublikace = 78852; Název: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života (recenze).-- Neexistuje podtyp publikace --

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. Cultural and Ethnic Diversity. Göttingen, Germany: Hogrefe Publishing, 2017, 222s. ISBN 978-0-88937-490-4. Culture and Ideology: The Case of Work Motivation Theories, s. 15-24.

CHÝLOVÁ, H. – KOLMAN, L. – NATOVOVÁ, L. STRESS AND ACHIEVEMENT OF FOREIGN UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 07.06.2017, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences, 2017. s. 145-152.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – SELBY, R. Kognitivní přístup k porozumění (sub)kulturní podmíněnosti motivace pracovní činnosti. Psychologie pro praxi. , 2014, roč. XLVIII, č. 3-4, s. 63-71. ISSN: 1803-8670 .

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SELF-EFFICACY, WELL-BEING AND BEHAVIOURAL MARKERS IN MANAGING STRESS AT UNIVERSITY STUDENTS?. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1803-1617.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – MICHÁLEK, P. PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF FOREIGN STUDENTS AT FEM, CULS. In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th International Conference 05.06.2014, Praha 6 - Suchdol. Praha: PEF ČZU, 2014. s. 248-254.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – SELBY, R. An inquiry into the epidemiological conception of cross-cultural differences. In Agrarian perspectives XXIII. - The Community-led Rural Development 16.09.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 295-303.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – NATOV, P. STUDENTS AND WORK: DIFFERENCES IN GENDER AND STUDY PROGRAMME? . In Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education, 11th International Conference 05.06.2014, Praha. Praha: PEF ČZU, 2014. s. 486-490.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. STRESS, SELF-EFFICACY AND WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 226-232.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. COPING, SELF-EFFICACY AND BEHAVIOURAL MARKERS IN MANAGING STRESS AT UNIVERSITY STUDENTS. In Proceedings of 10th International Conference "Efficiency and Responsibility in Education" 06.06.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 455-460.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. STRESS, SELF-EFFICACY AND WELL-BEING OF THE UNIVERSITY STUDENTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 3, s. 190-202. ISSN: 1803-1617.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – SELBY, R. An atempt on new systemization of work motivation theories. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 92-98. ISSN: 1803-1617.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – KOLMAN, L. Preffered stress coping strategie - a case study on CULS students. In Efficiency and Responsibility in Education, 9th International Conference, Proceedings 2012 07.06.2012, CULS, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 175-183.

KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – CHÝLOVÁ, H. – GRALTON, L. Motivace, produktivita a způsob života. Praha: Linde a.s., Praha, 2012, 191s. ISBN 978-80-7201-892-5.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – NATOV, P. WHICH COPING STRATEGIES ARE PREFERRED BY STUDENTS IN DIFFERENT MODES OF STUDY?. In Efficiency and Responsibility in Education, 9th International Conference, Proceedings 2012 07.06.2012, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 416-424.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. STRESS COPING STRATEGIES AT UNIVERSITY STUDENTS - PART I: GENDER DIFFERENCES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 135-147. ISSN: 1803-1617.

LUHANOVÁ, K. – MICHÁLEK, P. – CHÝLOVÁ, H. CROSSCULTURAL DIFFERENCES IN PERCEPTION OF ECONOMIC CRISIS IMPACT BY UNIVERSITY GRADUATES. In Efficiency and Responsibility in Education 9th International Conference Proceedings 07.06.2012, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2012. s. 323-330.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. COPING STRATEGIES ADOPTED BY UNIVERSITY STUDENTS - PART II: ROLE CONFLICT AND AGE . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 4, s. 226-238. ISSN: 1803-1617.

CHÝLOVÁ, H. – RYMEŠOVÁ, P. – KOLMAN, L. Motivace lidského chování - vývoj a přehled základních pojetí. Natural Product Communications, 2012, roč. , č. 3-4, s. 71-82. ISSN: 1934-578X.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. Work-motivation theories: A semiotic analysis. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Prague. Prague, Czech Republic: Czech Univ. of Life Science, 2011. s. 217-222.

NATOVOVÁ, L. – CHÝLOVÁ, H. – NATOV, P. – MICHÁLEK, P. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství.. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, o.s., 2011. 190s. ISBN 978-80-260-1198-9. Možnosti využití katatymně imaginativní psychoterapie v rámci psychologického poradenství u vysokoškolských studentů, s. 84-87.

CHÝLOVÁ, H. – NATOVOVÁ, L. – RYMEŠOVÁ, P. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství. Trendy, metody, aktuální otázky.. Brno: Asociace vysokoškolských poradců,o.s., 2011. 190s. ISBN 978-80-260-1198-9. Porovnání zkušeností s nácvikem různých relaxačních technik u vysokoškolských studentů , s. 79-83.

KOLMAN, L. – CHÝLOVÁ, H. – MICHÁLEK, P. – GLOSÍKOVÁ, Z. Výběr zaměstnanců. Metody a postupy.. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 238s. ISBN 978-80-7201-810-9.

Mobbing - tichá epidemie - Mgr. Chýlová Hana, 2009

Péče o zaměstnance - Mgr. Chýlová Hana; Mgr. Ing. Michálek Pavel, Ph.D.; doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; doc. PhDr. Kebza Vladimír, CSc., 2009

Social-cultural approach to the theory of work motivation - doc. PhDr. Kolman Luděk, CSc.; Mgr. Chýlová Hana, 2009

The limitation of virtual study supports influenced by motivation factors - PhDr. Chamoutová Kateřina; Mgr. Chýlová Hana, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot