| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Peter Surový, Ph.D. (2095)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3871
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**KOREN, M. – **HUNCAGA, M. – **CHUDA, J. – MOKROŠ, M. – SUROVÝ, P. The Influence of Cross-Section Thickness on Diameter at Breast Height Estimation from Point Cloud. ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 2020, roč. 9, č. 9, s. 1-29. ISSN: 2220-9964.

KONOPKA, B. – **PAJTÍK, J. – **SEBEN, V. – MERGANIČOVÁ, K. – SUROVÝ, P. Silver birch aboveground biomass allocation pattern, stem and foliage traits with regard to intraspecific crown competition. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2020, roč. 66, č. 3, s. 159-169. ISSN: 0323-1046.

KUŽELKA, K. – SLAVÍK, M. – SUROVÝ, P. Very High Density Point Clouds from UAV Laser Scanning for Automatic Tree Stem Detection and Direct Diameter Measurement. ..., 2020, roč. 12, č. 8, s. 1-20. ISSN: N.

KONOPKA, B. – **PAJTÍK, J. – **SEBEN, V. – SUROVÝ, P. – MERGANIČOVÁ, K. Biomass Allocation into Woody Parts and Foliage in Young Common Aspen (Populus tremula L.)-Trees and a Stand-Level Study in the Western Carpathians. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1999-4907.

SLAVÍK, M. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SUROVÝ, P. UAV Laser Scans Allow Detection of Morphological Changes in Tree Canopy. Remote Sensing, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-15. ISSN: 2072-4292.

RESNEROVÁ, K. – HOLUŠA, J. – SUROVÝ, P. – TROMBIK, J. – **KULA, E. Comparison of Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae) Capture Methods: Small Trap Trees Caught the Most Beetles. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 12, s. 1-17. ISSN: 1999-4907.

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R.Výstupy dálkového průzkumu Země pro praxi.. 2020, Newsletter pro lesnickou praxi.

CHITECULO, V. – ABDOLLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – SHARMA, R. Defining Deforestation Patterns Using Satellite Images from 2000 and 2017: Assessment of Forest Management in Miombo Forests—A Case Study of Huambo Province in Angola. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 1, s. 1-20. ISSN: 2071-1050.

**GRZNÁROVÁ, A. – MOKROŠ, M. – SUROVÝ, P. – SLAVÍK, M. – **PONDELÍK, M. – **MERGANIC, J. THE CROWN DIAMETER ESTIMATION FROM FIXED WING TYPE OF UAV IMAGERY. In The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 10.06.2019, Enschede, The Netherlands. The Netherlands: International Society for Prhotgrammetry and Remote Sensing , 2019. s. 337-341.

KLOUČEK, T. – KOMÁREK, J. – SUROVÝ, P. – HRACH, K. – **JANATA, P. – **VAŠÍČEK, B. The Use of UAV Mounted Sensors for Precise Detection of Bark Beetle Infestation. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 13, s. 1-17. ISSN: 2072-4292.

POLICHT, R. – HART, V. – GONCHAROV, D. – SUROVÝ, P. – HANZAL, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Vocal recognition of a nest-predator in black grouse. PeerJ, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

**TOMAŠTÍK, J. – MOKROŠ, M. – SUROVÝ, P. – **GRZNAROVA, A. – **MERGANIC, J. UAV RTK/PPK MethodAn Optimal Solution for Mapping Inaccessible Forested Areas?. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 6, s. 1-19. ISSN: 2072-4292.

PANAGIOTIDIS, D. – ABDOLLAHNEJAD, A. – SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Detection of fallen logs from high-resolution UAV Images. New Zealand Journal of Forestry Science, 2019, roč. 49, č. 2, s. 1-13. ISSN: 0048-0134.

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Acquisition of Forest Attributes for Decision Support at the Forest Enterprise Level Using Remote-Sensing Techniques-A Review. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-29. ISSN: 1999-4907.

**PIERMATTEI, L. – **WILFRIED, K. – **WANG, D. – **WIESER, M. – MOKROŠ, M. – SUROVÝ, P. – **KOREN, M. – **TOMAŠTÍK, J. – **PFEIFER, N. – **HOLLAUS, M. Terrestrial Structure from Motion Photogrammetry for Deriving Forest Inventory Data. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 8, s. 1-23. ISSN: 2072-4292.

LALÍK, M. – HOLUŠA, J. – **GALKO, J. – RESNEROVÁ, K. – **KUNCA, A. – **NIKOLOV, C. – **MUDRONCEKOVA, S. – SUROVÝ, P. Simple Is Best: Pine Twigs Are Better Than Artificial Lures for Trapping of Pine Weevils in Pitfall Traps. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 8, s. 1-16. ISSN: 1999-4907.

SUROVÝ, P.; idPublikace = 81619; Název: Aplikace dálkového průzkum Země v lesnictví-- Neexistuje podtyp publikace --

CHITECULO, V. – BRUNEROVÁ, A. – SUROVÝ, P. – BROŽEK, M. Management of Brazilian hardwood species (Jatoba and Garapa) wood waste biomass utilization for energy production purposes. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 365-376. ISSN: 1406-894X.

MOKROŠ, M. – **LIANG, X. – SUROVÝ, P. – **VALENT, P. – **CERNAVA, J. – **CHUDÝ, F. – **TUNAK, D. – **SALON, S. – **MERGANIC, J. Evaluation of Close-Range Photogrammetry Image Collection Methods for Estimating Tree Diameters . ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 2018, roč. 7, č. 3, s. 1-13. ISSN: 2220-9964.

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – ULBRICHOVÁ, I. UAV Capability to Detect and Interpret Solar Radiation as a Potential Replacement Method to Hemispherical Photography. Remote Sensing, 2018, roč. 10, č. 3, s. 1-17. ISSN: 2072-4292.

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. Estimation and Extrapolation of Tree Parameters Using Spectral Correlation between UAV and Pleiades Data. FORESTS, 2018, roč. 9, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Automatic detection and quantification of wild game crop damage using an unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with an optical sensor payload: a case study in wheat. European Journal of Remote Sensing, 2018, roč. 51, č. 1, s. 241-250. ISSN: 2279-7254.

**BROVKINA, O. – **CIENCIALA, E. – SUROVÝ, P. – **JANATA, P. Unmanned aerial vehicles (UAV) for assessment of qualitative classification of Norway spruce in temperate forest stands. Geo-Spatial Information Science, 2018, roč. 21, č. 1, s. 12-20. ISSN: 1009-5020.

SUROVÝ, P. – **RIBEIRO, N. – PANAGIOTIDIS, D. Estimation of positions and heights from UAV-sensed imagery in tree plantations in agrosilvopastoral systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 2018, roč. 39, č. 14, s. 4786-4800. ISSN: 0143-1161.

CHITECULO, V. – SUROVÝ, P. Dynamic Patterns of Trees Species in Miombo Forest and Management Perspectives for Sustainable ProductionCase Study in Huambo Province, Angola. FORESTS, 2018, roč. 9, č. 6, s. 1-28. ISSN: 1999-4907.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Mapping Forest Structure Using UAS inside Flight Capabilities . SENSORS, 2018, roč. 18, č. 7, s. 1-13. ISSN: 1424-8220.

CHITECULO, V. – LOJKA, B. – SUROVÝ, P. – VERNER, V. – PANAGIOTIDIS, D. – **WOITSCH, J. Value chain of charcoal production and implications for forest degradation: Case study of Bié province, Angola. ..., 2018, roč. 5, č. 11, s. 1-13. ISSN: N.

**GODINHO, S. – SUROVÝ, P. – **SOUSA, A. – **GIL, A.Advances in remote-sensing applications in silvo-pastoral systems . 2018, .

CHITECULO, V. – SUROVÝ, P. – PANAGIOTIDIS, D. Does Management Matter? Assessment on Miombo Forests in Angola. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 3, s. 216-224. ISSN: 1211-3174.

JEŽEK, M. – MRÁZ, A. – **MEISER, T. – **ROLLO, M. – SUROVÝ, P. Nastavení parametrů termokamery FLIR pro termální snímkování pomocí bezpilotního prostředku s cílem detekce zvěře, Adjustment of parameters of thermocamera FLIR for thermal detection of animals using unmanned vehicle, thermal camera; animal detection; UAV, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), UAVthermo, Smlouva o využití uzavřena 12.2018 s Myslivecký spolek Růžák, Pro uživatele metodiky její aplikace bude znamenat výraznou úsporu zejména na osobních nákladech vynaložených na termální snímková pomocí UAV. Aplikací postupů dojde ke snížení doby nutné k nalezení vhodného nastavení a realizací správného postupu náletu i snížení doby samotného snímkování. Zároveň se sníží i samotná časová náročnost na snímkování důsledkem výše uvedených postupů a to zejména zvýšením kvality snímkování a možnosti pořízení kvalitních snímků bez nutnosti opakování náletů. Předpokládáme tak snížení nákladů na jeden den snímkování cca 2-3 tis. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2018,

PANAGIOTIDIS, D. – ABDOLAHNEJAD, A. – SUROVÝ, P. – CHITECULO, V. Determining tree height and crown diameter from high-resolution UAV imagery. INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, 2017, roč. 38, č. 8-10, s. 2392-2410. ISSN: 0143-1161.

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – **JOYBARI, S. – SUROVÝ, P. Prediction of Dominant Forest Tree Species Using QuickBird and Environmental Data. FORESTS, 2017, roč. 8, č. 2, s. 1-19. ISSN: 1999-4907.

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. Forest canopy density assessment using different approaches - Review. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 3, s. 107-116. ISSN: 1212-4834.

**YOSHIMOTO, A. – **ASANTE, P. – **KONOSHIMA, M. – SUROVÝ, P. INTEGER PROGRAMMING APPROACH TO CONTROL INVASIVE SPECIES SPREAD BASED ON CELLULAR AUTOMATON MODEL. NATURAL RESOURCE MODELING, 2017, roč. 30, č. 2, s. 1-42. ISSN: 0890-8575.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Systém operativního leteckého snímkování pro doplňování ortofotografií po hospodářských zásazích nebo po kalamitách, System of operative airborne imagery acquisition for orthophotomap supplement after management interventions and calamities, Unmanned aerial vehicle (UAV); remote sensing; photogrammetry; forestry; mapping; orthophotomap, 2017, GK - Lesnictví, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KHUL-UAV-1, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů kvanta kámo, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2017,

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Odhad výše poškození zemědělských kultur zvěří pomocí RGB kamery a UAV, Quantification of wild game crop damage using an UAV equipped with an RGB camera, Unmanned aerial vehicle (UAV); remote sensing; photogrammetry; wheat; agricultural damage; wildlife, 2017, GK - Lesnictví, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KHUL-UAV-2, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů kvanta kámo, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2017,

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Ortofotomapy stavu vybraných porostů na LS Valeč po větrné kalamitě v říjnu 2017, Orthophotomaps illustrating the range of damage in selected forest stands of forest administration Valeč after windthrow in October 2017, ortiphotomap; UAV; damage; windthrow, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), KHUL-UAV-3, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

SUROVÝ, P. – YOSHIMOTO, A. – PANAGIOTIDIS, D. Accuracy of reconstruction of the tree stem surface using terrestrial close-range photogrammetry. Remote Sensing, 2016, roč. 8, č. 2, s. 1-13. ISSN: 2072-4292.

MIKITA, T. – JANATA, P. – SUROVÝ, P. Forest stand inventory based on combined aerial and terrestrial close-range photogrammetry. FORESTS, 2016, roč. 7, č. 8, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

STEVANOV, M. – DOBŠINSKÁ, Z. – SUROVÝ, P. Assessing survey-based research in forest science: Turning lemons into lemonade?. Forest Policy and Economics, 2016, roč. 68, č. 2016, s. 105-117. ISSN: 1389-9341.

PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K.; idPublikace = 72096; Název: Accuracy of Structure from Motion models in comparison with terrestrial laser scanner for the analysis of DBH and height influence on error behaviour-- Neexistuje podtyp publikace --

ABDOLAHNEJAD, A. – PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. Investigation of a possibility of spatial modelling of tree diversity using environmental and data mining algorithms. Journal of Forest Science, 2016, roč. 62, č. 12, s. 562-570. ISSN: 1212-4834.

DINIS, C. – SUROVÝ, P. – RIBERIO, N. – OLIVIERA, M. The effect of soil compaction at different depths on cork oak seedling growth. NEW FORESTS, 2015, roč. 46, č. 2, s. 235-246. ISSN: 0169-4286.

SUROVÝ, P. – RIBEIRO, N. – PEREIRA, J. – YOSHIMOTO, A. ESTIMATION OF CORK PRODUCTION USINGAERIAL IMAGERY. REVISTA ARVORE, 2015, roč. 39, č. 5, s. 853-861. ISSN: 0100-6762.

SUROVÝ, P. – DINIS, C. – MARUŠÁK, R. – DE ALMEIDA RIBEIRO, N. Importance of automatic threshold for image segmentation for accurate measurement of fine roots of woody plants. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2014, roč. 60, č. 4, s. 244-249. ISSN: 0323-1046.

KUŽELKA, K. – BROŽKOVÁ, H. – MARUŠÁK, R. – SUROVÝ, P. – TAUBER, R. – URBÁNEK, V. – VOPĚNKA, P. Měření lesa: Moderní metody sběru a zpracování dat. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, 164s. ISBN 978-80-213-2498-5.

 
page foot