| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D. (15374)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3406
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**BIAN, L. – **ZHANG, H. – **GE, Y. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **EL-KASSABY, Y. Closing the gap between phenotyping and genotyping: review of advanced, image-based phenotyping technologies in forestry. Annals of Forest Science, 2022, roč. 79, č. 1, s. 1-21. ISSN: 1286-4560.

STEJSKAL, J. – **KLAPSTE, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. – LSTIBŮREK, M. Effect of clonal testing on the efficiency of genomic evaluation in forest tree breeding. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2045-2322.

HEJTMÁNEK, J. – STEJSKAL, J. – ČEPL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – KORECKÝ, J. – KREJZKOVÁ, A. – DVOŘÁK, J. – **GEZAN, S. Revealing the Complex Relationship Among Hyperspectral Reflectance, Photosynthetic Pigments, and Growth in Norway Spruce Ecotypes. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 1-16. ISSN: 1664-462X.

STŘÍBRSKÁ, B. – HRADECKÝ, J. – ČEPL, J. – TOMÁŠKOVÁ, I. – JAKUŠ, R. – MODLINGER, R. – **NETHERER, S. – JIROŠOVÁ, A. Forest margins provide favourable microclimatic niches to swarming bark beetles, but Norway spruce trees were not attacked by Ips typographus shortly after edge creation in a field experiment. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 506, č. 2022, s. 1-14. ISSN: 0378-1127.

TOMÁŠKOVÁ, I. – PASTIEROVIČ, F. – KREJZKOVÁ, A. – ČEPL, J. – HRADECKÝ, J. Norway spruce ecotypes distinguished by chlorophyll a fluorescence kinetics. Acta Physiologiae Plantarum, 2021, roč. 43, č. 2, s. 1-6. ISSN: 0137-5881.

KORECKÝ, J. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – FALTINOVÁ, Z. – DVOŘÁK, J. – LSTIBŮREK, M. – **EL-KASSABY, Y. Genetic diversity of Norway spruce ecotypes assessed by GBS-derived SNPs. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.

KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – BÍLÝ, J. – DVOŘÁK, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – PASTIEROVIČ, F. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, Verification of the declared origin of reproductive material using genetic markers, verification of reproductive material; seed origin; SSR markers; multiplex, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KGFLD_M1/2020, Smlouva o uplatnění metodiky s Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451, zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem semenářského závodu (milos.parizek@lesycr.cz)., budoucí zvýšení stability a kvality lesních porostů díky možnosti kontroly skutečného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 06.02.2020,

TOMÁŠKOVÁ, I. – SVATOŠ, M. – MACKŮ, J. – VANICKÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ČEPL, J. – HOLUŠA, J. – HOSSEINI, S. – **DOHRENBUSCH, A. Effect of Different Soil Treatments with Hydrogel on the Performance of Drought-Sensitive and Tolerant Tree Species in a Semi-Arid Region. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 2, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – FALTINOVÁ, Z. – LSTIBŮREK, M. – **GEZAN, S. The dehydrins gene expression differs across ecotypes in Norway spruce and relates to weather fluctuations. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

ČEPL, J. – **SCHOLTZ, V. – **SCHOLTZOVÁ, J. Modeling of concentric pattern of Serratia marcescens colony. ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2019, roč. 201, č. 1, s. 87-92. ISSN: 0302-8933.

STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. Effect of genomic prediction on response to selection in forest tree breeding. Tree Genetics & Genomes, 2018, roč. 14, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1614-2942.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Optimalizační nástroje pro vytvoření nových strategií pro nakládání s genovými zdroji, Optimization tools for advanced gene resources management strategies, Genomic markers; realized relationship; genomic selection, 2018, XX - Nepřiřazeno, Software KGFLD 2018, X, X, X, Česká zemědělská univerzits v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

ČEPL, J. – BLAHŮŠKOVÁ, A. – NEUBAUER, Z. – MARKOŠ, A. Variations and heredity in bacterial colonies. ..., 2016, roč. 9, č. 6, s. 1-11. ISSN: N.

ČEPL, J. – SCHOLTZ, V. – SCHOLTZOVÁ, J. The fitness change and the diversity maintenance in the growing mixed colony of two Serratia rubidaea clones . ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2016, roč. 198, č. 3, s. 301-306. ISSN: 0302-8933.

Název Poskytovatel Trvání
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého CIGA 2016 - 2017
 
page foot