| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D. (15374)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3406
Kód předmětu Název předmětu
Citace

STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. – KLÁPŠTĚ, J. – ČEPL, J. – **EL-KASSABY, Y. Effect of genomic prediction on response to selection in forest tree breeding. Tree Genetics & Genomes, 2018, roč. 14, č. 5, s. 1-9. ISSN: 1614-2942.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. Optimalizační nástroje pro vytvoření nových strategií pro nakládání s genovými zdroji, Optimization tools for advanced gene resources management strategies, Genomic markers; realized relationship; genomic selection, 2018, XX - Nepřiřazeno, Software KGFLD 2018, X, X, X, Česká zemědělská univerzits v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

ČEPL, J. – BLAHŮŠKOVÁ, A. – NEUBAUER, Z. – MARKOŠ, A. Variations and heredity in bacterial colonies. ..., 2016, roč. 9, č. 6, s. 1-11. ISSN: N.

ČEPL, J. – SCHOLTZ, V. – SCHOLTZOVÁ, J. The fitness change and the diversity maintenance in the growing mixed colony of two Serratia rubidaea clones . ARCHIVES OF MICROBIOLOGY, 2016, roč. 198, č. 3, s. 301-306. ISSN: 0302-8933.

Název Poskytovatel Trvání
Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého CIGA 2016 - 2017
 
page foot