| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D. (15203)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 774 208 523
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3867
  • Kancelář:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s modifikovaným povrchem pro konstrukční i nekonstrukční aplikace v interiéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 34 781. 19.01.2021.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Systém pro lepení dřevěných konstrukcí a lepený konstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 35481. 19.10.2021.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – **REINPRECHT, L. – **NÁBĚLKOVÁ, J. – HÝSEK, Š. – KINDL, J. – BORŮVKA, V. – LIŠKOVÁ, T. – ŠOBOTNÍK, J. – PÁNEK, M. Caffeine - Perspective natural biocide for wood protection against decaying fungi and termites. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2021, roč. 304, č. 127110, s. 1-8. ISSN: 0959-6526.

ŠTĚRBOVÁ, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – PAVELEK, M. Influence of different exposition of larch wood facade models on their surface degradation processes. Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 1, s. 45-53. ISSN: 2454-034X.

PÁNEK, M. – BORŮVKA, V. – **NABELKOVA, J. – **NABELKOVA, J. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. – NOVÁK, D. – **CERNY, R. – **KOBETICOVA, K. Efficacy of Caffeine Treatment for Wood Protection-Influence of Wood and Fungi Species. POLYMERS, 2021, roč. 13, č. 21, s. 1-14. ISSN: 2073-4360.

PÁNEK, M. – **KUBOVSKY, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠTĚRBOVÁ, I. – NIEMZ, P. – OSVALD, A. – **KAČÍK, F. Influence of natural weathering on the ignition and relative burning rate of selected softwoods. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2021, roč. 304, č. 2021, s. 1-10. ISSN: 0950-0618.

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Analyses of durability of coating systems on Termowood using accelerated artificial weathering . CZU Praha: THERMORY AS (Estonia), 2020, 13s. ISBN: ,

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. Analyses of durability of surfaces and coating systems on Termowood using accelerated artificial weathering (AW) - report for Thermory AS. CZU Praha: THERMORY AS (Estonia), 2020, 19s. ISBN: ,

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva a dílec pro výrobu exteriérových lepených dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 34594. 30.11.2020.

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

ŠIMŮNKOVÁ, K. – HÝSEK, Š. – OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – ZACHOVÁ, R. EFFECT OF ARTIFICIAL WEATHERING AND TEMPERATURE CYCLING ON THE ADHESION STRENGTH OF WATERBORNE ACRYLATE COATING SYSTEMS USED FOR WOODEN WINDOWS. Journal of Green Building, 2020, roč. 15, č. 1, s. 3-14. ISSN: 1552-6100.

ADAMOVÁ, T. – HRADECKÝ, J. – PÁNEK, M. Volatile Organic Compounds (VOCs) from Wood and Wood-Based Panels: Methods for Evaluation, Potential Health Risks, and Mitigation. POLYMERS, 2020, roč. 12, č. 10, s. 1-21. ISSN: 2073-4360.

PÁNEK, M. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – **KOBETICOVA, K. Caffeine and TiO2 Nanoparticles Treatment of Spruce and Beech Wood for Increasing Transparent Coating Resistance against UV-Radiation and Mould Attacks. Coatings, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

**TRGALA, K. – PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠEDIVKA, P. Comparison of selected characteristics of adhesives for laminated materials. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 22s. ISBN: ,

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. Funkční vzorky smrkového a douglaskového dřeva ošetřené povrchovou modifikací a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi přírodních olejů a vrchní vodoodpudivou vrstvou, Functional samples of spruce and Douglas fir wood treated with surface modification and exterior oil-based coating system with top hydrophobic layer , spruce and Douglas fir wood; surface modification; coating system; exterior, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na SM a DG, TH02020873-2019V004, Nátěrový systém na dřevě smrku a douglasky byl otestován metodou umělého urychleného stárnutí a jeho celková životnost a barvostálost je lepší ve srovnání s komerční variantou., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému na smrku a douglasce vlivem prodloužení celkové životnosti, Česká zěmědělská univerzity v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích, Increasing of the durability of coating systems on selected types of wood in the exterior applications, technology of application; coating systems; wood; exterior exposition, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie nanášení nátěrů , TH02020873-2019V005 , Došlo k předání f. MATRIX a.s. na základě podepsané smlouvy o rozdělení výsledků projektu, kde prakticky využitelné výstupy patří ze 100% f. MATRIX a.s., Vede k úspoře cca 20% vlivem prodloužené celkové životnosti nátěrových systémů a snížení četnosti oprav a obnovy během expozice., MATRIX a.s., 25947672, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – OBERHOFNEROVÁ, E. – **REINPRECHT, L. – PÁNEK, M. – PODLENA, M. – ŠTĚRBOVÁ, I. Durability of Selected Transparent and Semi-Transparent Coatings on Siberian and European Larch during Artificial Weathering. Coatings, 2019, roč. 9, č. 1, s. 1-16. ISSN: 2079-6412.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – PODLENA, M. – PAVELEK, M. – ŠTĚRBOVÁ, I. Color Stabilization of Siberian and European Larch Wood Using UVA, HALS, and Nanoparticle Pretreatments. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.

PÁNEK, M. – **REINPRECHT, L. Critical view on the possibility of color changes prediction in the surfaces of painted wood exposed outdoors using accelerated weathering in Xenotest. Journal of Coatings Technology and Research, 2019, roč. 16, č. 2, s. 339-352. ISSN: 1945-9645.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. Effectiveness of Two Different Hydrophobic Topcoats for Increasing of Durability of Exterior Coating Systems on Oak Wood. Coatings, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – **HIZIROGLU, S. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. Comparison of Exterior Coatings Applied to Oak Wood as a Function of Natural and Artificial Weathering Exposure. Coatings, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

**REINPRECHT, L. – **MAMOŇOVÁ, M. – PÁNEK, M. – KAČÍK, F. The impact of natural and artificial weathering on the visual, colour and structural changes of seven tropical woods. Holz als roh-und werkstoff , 2018, roč. 76, č. 1, s. 175-190. ISSN: 0018-3768.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

HÝSEK, Š. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. – TRGALA, K. WATER PERMEABILITY OF EXTERIOR WOOD COATINGS: WATERBORNE ACRYLATE DISPERSIONS FOR WINDOWS . Journal of Green Building, 2018, roč. 13, č. 3, s. 3-16. ISSN: 1552-6100.

OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. Effect of artificial weathering and temperature cycling on the performance of coating systems used for wooden windows . Journal of Coatings Technology and Research, 2018, roč. 15, č. 4, s. 851-865. ISSN: 1945-9645.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. Effect of Surface Pretreatment with Natural Essential Oils on the Weathering Performance of Spruce Wood. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 7053-7070. ISSN: 1930-2126.

**KUBOVSKÝ, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – KAČÍK, F. – PÁNEK, M. Surface Changes of Selected Hardwoods Due to Weather Conditions. FORESTS, 2018, roč. 9, č. 9, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. Comparison of Selected Properties of Shellac Varnish for Restoration and Polyurethane Varnish for Reconstruction of Historical Artefacts. Coatings, 2018, roč. 8, č. 4, s. 1-12. ISSN: 2079-6412.

HÝSEK, Š. – TRGALA, K. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – LEXA, M. – BÖHM, M. – **VEVERKA, J. ULTRASOUND MEASUREMENT OF EXTERIOR WOOD COATING THICKNESS. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2018, roč. 20, č. 4, s. 671-680. ISSN: 0717-3644.

ZEIDLER, A. – PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E.The possible effect of oak extractives leaching on prolongation of the exterior transparent coating durability. 2018, ISBN: 978-963-359-096-6; Název sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY"; Název nakladatele: University of Sopron; Místo vydání: Sopron, Hungary; Rok: 2018; Strana: 31-32 .

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – **GARCIA-CIMARRAS, A. THE EFFECT OF NATURAL WEATHERING ON UNTREATED WOOD SURFACE. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2017, roč. 19, č. 2, s. 173-184. ISSN: 0717-3644.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. Effect of vegetable oils on the colour stability of four tropical woods during natural and artificial weathering. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2016, roč. 62, č. 1, s. 74-84. ISSN: 1435-0211.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. Surface wetting of selected wood species by water during initial stages of weathering. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 545-552. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – TRGALA, K. Ultrasonic technique for evaluation of initial stadium of wood degradation in exterior conditions without ground contact. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. , č. 62, s. 152-156. ISSN: 0323-1046.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. Effect of the number of UV-protective coats on the color stability and surface defects of painted Bblack Locust and Norway Spruce woods subjected to natural weathering. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 4663-4676. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. Testy urychleného stárnutí a jejich vliv na kvalitu spoje lepené dýhy a změny vybraných vlastností. Praha: Danzer Bohemia - Dýhárna, s.r.o., 2016, 7s. ISBN: ,

REINPRECHT, L. – PÁNEK, M. Effects of Wood Roughness, Light Pigments, and Water Repellent on the Color Stability of Painted Spruce Subjected to Natural and Accelerated Weathering. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7203-7219. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. COLOUR STABILITY AND SURFACE DEFECTS OF NATURALLY AGED WOOD TREATED WITH TRANSPARENT PAINTS FOR EXTERIOR CONSTRUCTIONS. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 421-430. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. – HULLA, M. Ten Essential Oils for Beech Wood Protection - Efficacy Against Wood-destroying Fungi and Moulds, and Effect on Wood Discoloration. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5588-5603. ISSN: 1930-2126.

 
page foot