| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D. (15203)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 774 208 523
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3867
  • Kancelář:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**TRGALA, K. – PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠEDIVKA, P. Comparison of selected characteristics of adhesives for laminated materials. Praha: Danzer Bohemia Dýhárna s.r.o., 2019, 22s. ISBN: ,

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 0-0. ISSN: 1801-4399.

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. Funkční vzorky smrkového a douglaskového dřeva ošetřené povrchovou modifikací a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi přírodních olejů a vrchní vodoodpudivou vrstvou, Functional samples of spruce and Douglas fir wood treated with surface modification and exterior oil-based coating system with top hydrophobic layer , spruce and Douglas fir wood; surface modification; coating system; exterior, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na SM a DG, TH02020873-2019V004, Nátěrový systém na dřevě smrku a douglasky byl otestován metodou umělého urychleného stárnutí a jeho celková životnost a barvostálost je lepší ve srovnání s komerční variantou., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému na smrku a douglasce vlivem prodloužení celkové životnosti, Česká zěmědělská univerzity v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích, Increasing of the durability of coating systems on selected types of wood in the exterior applications, technology of application; coating systems; wood; exterior exposition, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie nanášení nátěrů , TH02020873-2019V005 , Došlo k předání f. MATRIX a.s. na základě podepsané smlouvy o rozdělení výsledků projektu, kde prakticky využitelné výstupy patří ze 100% f. MATRIX a.s., Vede k úspoře cca 20% vlivem prodloužené celkové životnosti nátěrových systémů a snížení četnosti oprav a obnovy během expozice., MATRIX a.s., 25947672, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

**REINPRECHT, L. – **MAMOŇOVÁ, M. – PÁNEK, M. – KAČÍK, F. The impact of natural and artificial weathering on the visual, colour and structural changes of seven tropical woods. Holz als roh-und werkstoff , 2018, roč. 76, č. 1, s. 175-190. ISSN: 0018-3768.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Funkční vzorek modřínového dřeva ošetřené povrchovou modifikací, vrchní hydrofobní vrstvou a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi tixotropních alkydů., Functional sample of larch wood treated with surface modification, top hydrophobic layer and exterior coating system based on thixotropic alkyds, larch wood; surface modification; coating system; exterior, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na modřín, TH02020873-2018V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace, Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – **KALOČ, J. Materiál na bázi modřínového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31954. 07.08.2018.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. Colour Stabilization of Oak, Spruce, Larch and Douglas Fir Heartwood Treated with Mixtures of Nanoparticle Dispersions and UV-Stabilizers after Exposure to UV and VIS-Radiation. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1-19. ISSN: 1996-1944.

HÝSEK, Š. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. – TRGALA, K. WATER PERMEABILITY OF EXTERIOR WOOD COATINGS: WATERBORNE ACRYLATE DISPERSIONS FOR WINDOWS . Journal of Green Building, 2018, roč. 13, č. 3, s. 3-16. ISSN: 1552-6100.

OBERHOFNEROVÁ, E. – HÝSEK, Š. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. Effect of artificial weathering and temperature cycling on the performance of coating systems used for wooden windows . Journal of Coatings Technology and Research, 2018, roč. 15, č. 4, s. 851-865. ISSN: 1945-9645.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – BÖHM, M. Effect of Surface Pretreatment with Natural Essential Oils on the Weathering Performance of Spruce Wood. BioResources, 2018, roč. 13, č. 3, s. 7053-7070. ISSN: 1930-2126.

**KUBOVSKÝ, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – KAČÍK, F. – PÁNEK, M. Surface Changes of Selected Hardwoods Due to Weather Conditions. FORESTS, 2018, roč. 9, č. 9, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

ŠIMŮNKOVÁ, K. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. Comparison of Selected Properties of Shellac Varnish for Restoration and Polyurethane Varnish for Reconstruction of Historical Artefacts. Coatings, 2018, roč. 8, č. 4, s. 1-12. ISSN: 2079-6412.

HÝSEK, Š. – TRGALA, K. – **FIDAN, H. – PÁNEK, M. – LEXA, M. – BÖHM, M. – **VEVERKA, J. ULTRASOUND MEASUREMENT OF EXTERIOR WOOD COATING THICKNESS. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2018, roč. 20, č. 4, s. 671-680. ISSN: 0717-3644.

ZEIDLER, A. – PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E.The possible effect of oak extractives leaching on prolongation of the exterior transparent coating durability. 2018, ISBN: 978-963-359-096-6; Název sborníku: 8-TH HARDWOOD CONFERENCE WITH SPECIAL FOCUS ON "NEW ASPECTS OF HARDWOOD UTILIZATION - FROM SCIENCE TO TECHNOLOGY"; Název nakladatele: University of Sopron; Místo vydání: Sopron, Hungary; Rok: 2018; Strana: 31-32 .

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – KALOUSOVÁ, R. – **DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2017-33935. 05.09.2017.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – **GARCIA-CIMARRAS, A. THE EFFECT OF NATURAL WEATHERING ON UNTREATED WOOD SURFACE. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 2017, roč. 19, č. 2, s. 173-184. ISSN: 0717-3644.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. Effect of vegetable oils on the colour stability of four tropical woods during natural and artificial weathering. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2016, roč. 62, č. 1, s. 74-84. ISSN: 1435-0211.

OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. Surface wetting of selected wood species by water during initial stages of weathering. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 545-552. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – TRGALA, K. Ultrasonic technique for evaluation of initial stadium of wood degradation in exterior conditions without ground contact. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2016, roč. , č. 62, s. 152-156. ISSN: 0323-1046.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. Effect of the number of UV-protective coats on the color stability and surface defects of painted Bblack Locust and Norway Spruce woods subjected to natural weathering. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 4663-4676. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. Testy urychleného stárnutí a jejich vliv na kvalitu spoje lepené dýhy a změny vybraných vlastností. Praha: Danzer Bohemia - Dýhárna, s.r.o., 2016, 7s. ISBN: ,

REINPRECHT, L. – PÁNEK, M. Effects of Wood Roughness, Light Pigments, and Water Repellent on the Color Stability of Painted Spruce Subjected to Natural and Accelerated Weathering. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7203-7219. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. COLOUR STABILITY AND SURFACE DEFECTS OF NATURALLY AGED WOOD TREATED WITH TRANSPARENT PAINTS FOR EXTERIOR CONSTRUCTIONS. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 421-430. ISSN: 1336-4561.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. – HULLA, M. Ten Essential Oils for Beech Wood Protection - Efficacy Against Wood-destroying Fungi and Moulds, and Effect on Wood Discoloration. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5588-5603. ISSN: 1930-2126.

 
page foot