| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Václav Bubeníček, Ph.D. (3182)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny | Office Hours
CZ: Po dohodě přes e-mail buď on-line přes MS Teams či v kanceláři E168.
===
ENG: By appointment via e-mail either online via MS Teams or in the E168 office.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BUBENÍČEK, V.; idPublikace = 91902; Název: Vyjednávání o koalici v Praze a v Brně. Koaliční vyjednávání očima politologa.-- Neexistuje podtyp publikace --

**JÜPTNER, P. – BUBENÍČEK, V. – **HORNEK, J. – **CHARVÁTOVÁ, L. – **PRŮDKOVÁ, K. Přímá volba starostů. Podkladová analýza možností zavedení přímé volby, zahraničních modelů a zahraničních zkušeností s přímou volbou. Projekt TAČR TL02000540.. Praha: TA ČR, MV ČR, 2021, 244s. ISBN: ,

BUBENÍČEK, V.Key Issues in the Implementation of Direct Election of Mayors. 2021, .

BUBENÍČEK, V.Účinnost a akceschopnost komunální politiky v případě zavedení přímé volby starostů: slovenský, polský a chorvatský systém jako inspirace pro ČR. 2020, .

BUBENÍČEK, V. – KUBÁLEK, M. Interpretation of Local Political Conflicts. In Proceedings "New Dimensions in the Development of Society 2011" 06.10.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 9-16.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 284-305. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. – BUBENÍČEK, V. – ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada, 2010. 224s. ISBN 978-80-247-3061-5.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 30 - 45. ISSN: 1803-8220.

BUBENÍČEK, V. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing , 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Doubice, s. 83 - 102.

Aplikace indexu plurality na lokální politické úrovni - Ing. Bubeníček Václav, Ph.D., 2009

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

Název Poskytovatel Trvání
Přímá volba starostů TA0 2019 - 2021
Participace občanů na regionálním volebním procesu GA PEF 2006 - 2006
 
page foot