| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Radek Kopřiva, Ph.D. (3635)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2198
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Konzultační hodiny
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – ČMEJREK, J. Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 2021, roč. 47, č. 2, s. 167-185. ISSN: 0300-3930.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KOPŘIVA, R. – FÖRDÖŠ, J. – BROŽ, D. FACTORS AFFECTING CONSUMER’S FINAL DECISION WHEN BUYING FOODS IN THE CZECH REPUBLIC. In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2018. s. 94-99.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Mechanismy rozhodování o investičních záměrech a rozpočtech obcí. Sociólogia, 2017, roč. 49, č. 5, s. 482-506. ISSN: 0049-1225.

KOPŘIVA, R. KOMUNÁLNÍ VOLEBNÍ SYSTÉM A POLITICKÉ ZÁJMY VOLIČŮ. Auspicia, 2016, roč. 12, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1214-4967.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. The System of Appointment of Local Political Bodies as a Factor of Social Development. Social Sciences, 2015, roč. , č. 3, s. 362-368. ISSN: 1818-5800.

KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. – KOPŘIVA, R. MANAGEMENT OF CANDIDACY TO MUNICIPAL COUNCILS BASED ON AN ANALYSIS OF PREFERENTIAL VOTES. In International Conference Hradec Economic Days 2015 03.02.2015, Hradec Králové. University of Hradec Králové, Czech Republic: Published by Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, 2015. s. 308-315.

KOPŘIVA, R. – KOBZEV KOTÁSKOVÁ, S. Development of Rural Communities and the Factors Forming Local Political Representation. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 224-231.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2014, 228s. ISBN 978-80-87472-71-2. SYSTÉM USTANOVOVÁNÍ MÍSTNÍCH POLITICKÝCH SBORŮ JAKO FAKTOR SPOLEČENSKÉHO ROZVOJE, s. 87-93.

HUSÁK, J. – KOPŘIVA, R. Komunitní vzdělávání ve venkovském prostoru – koncept a aplikace v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1214-9187.

KOPŘIVA, R. – HUSÁK, J. Preferenční hlasy a jejich využitelnost při studiu komunálních stranických systémů. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1, s. 151-160. ISSN: 1214-4967.

KOPŘIVA, R. POSSIBILITIES OF APPLYING A CONTENT ANALYSIS DURING THE STUDY OF ENDOGENOUS FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 100-108. ISSN: 1214-4967.

KOPŘIVA, R. Analytické možnosti využití preferenčních hlasů při výzkumu volebního chování ve volbách zastupitelstev obcí. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 315-333. ISSN: 1803-8220.

KOPŘIVA, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. Social structural model and voting behaviour under the conditions of Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 3, s. 45-52. ISSN: 1804-1930.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. SOCIÁLNÍ STRUKTURA A JEJÍ PROJEKCE DO VOLEBNÍHO CHOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH – PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA ŽATCE. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 150-157. ISSN: 1214-4967.

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. Lokální demokracie a venkovská samospráva v první polovině 20. století – příklad obce Bohuslavice (dnes okres Náchod). Východočeské listy historické. , 2011, roč. 28/2011, č. 1, s. 75-99. ISSN: 1211-8184 .

KOPŘIVA, R. Limits of the applicability of the social structural model in Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4, s. 23 - 33. ISSN: 1804-1930.

KOPŘIVA, R. Stabilita volební podpory politických stran v komunálních volbách. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 3 - 16. ISSN: 1803-8220.

KOPŘIVA, R. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR . Praha: Kernberg Publishing , 2009. 1s. ISBN 978-80-87168-10-3. s. Dolní Roveň, s. 70 - 82.

Lokální politika v zemích bývalého Československa – porovnání České republiky, Slovenské republiky a Zakarpatské oblasti Ukrajiny - Ing. Čopík Jan, Ph.D.; Ing. Kopřiva Radek, Ph.D., 2009

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

 
page foot