| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Lenka Rumánková, Ph.D. (3104)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

RUMÁNKOVÁ, L. Possibilities of Utilization of Univariate Time Series Analysis in Prices Modelling. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. - PROCEEDINGS 14.09.2016, Prague. Prague: CULS, 2016. s. 319-326.

BENEŠOVÁ, I. – SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. – DLUBALOVÁ, Z. Regional Cooperation of the Post-Soviet Countries – Can It Be Influenced by the Structure of the Economy?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 6, s. 55-65. ISSN: 1211-8516.

RUMÁNKOVÁ, L. Evaluation of Market Relations in Soft Milling Wheat Agri-food Chain. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 8, č. 4, s. 133-141. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Vztah světového a brazilského trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 5-6, s. 194-199. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L.; idPublikace = 65686; Název: Asymmetry in Price Transmission of the Czech Wheat Agri-food Chain-- Neexistuje podtyp publikace --

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. Global sugar market -- the analysis of factors influencing supply and demand. . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 2, s. 463-471. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Hlavní determinanty nabídky a poptávky na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 142-145. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – URBAN, J. – BELOVÁ, A. Vývoj faktorů ovlivňujících nabídku a poptávku cukru na světovém trhu v jednotlivých obdobích. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 5-6, s. 192-196. ISSN: 1210-3306.

AULOVÁ, R. – RUMÁNKOVÁ, L. – ULMAN, M. Determinanty výsledku hospodaření zemědělských podniků právnických osob v České republice. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 4, s. 849-859. ISSN: 1211-8516.

RUMÁNKOVÁ, L. Examination of existence of the law of one price at Czech meat markets. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 1, s. 39-47. ISSN: 1804-1930.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Tvorba ceny cukru na světovém trhu - přenos ceny surového a bílého cukru. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9-10, s. 274-279. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Vliv zásob cukru na jeho nabídku na světovém trhu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 12, s. 381-384. ISSN: 1210-3306.

RUMÁNKOVÁ, L.; idPublikace = 56813; Název: Time series properties and their influence on the results of price transmission – case study of the Czech pork market-- Neexistuje podtyp publikace --

RUMÁNKOVÁ, L.; idPublikace = 59272; Název: Examination of market structure in selected livestock agri-food chains in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – RUMÁNKOVÁ, L. – HÁLOVÁ, P. Partial equilibrium model of Czech beef trade. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 2, s. 27-38. ISSN: 1804-1930.

RUMÁNKOVÁ, L. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. Partial equilibrium model – case study of the poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 431-438. ISSN: 1211-8516.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

RUMÁNKOVÁ, L.; idPublikace = 66909; Název: Influence of Time Series Frequency on Price Transmission Analysis - Case Study of Pork Meat-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠOBROVÁ, L. Jsou biopotraviny skutečně zdravější než potraviny z konvenčního zemědělství ? . Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č 4, s. 102-105. ISSN: 1211-846X.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

ČECHURA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. ANALYSIS OF INPUT DEMAND AND OUTPUT SUPPLY FUNCTIONS IN CZECH MILK PRODUCTION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 162 - 169. ISSN: 1211-3174.

RUMÁNKOVÁ, L. Econometric Analysis of the Relationship between Wholesale Price and Consumer Price in the Pork Agri-food Chain in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 211-218.

ČECHURA, L. – RUMÁNKOVÁ, L. THE NATURE OF PRICE TRANSMISSIONS IN THE PORK AGRI-FOOD CHAIN. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 155 - 163. ISSN: 1211-3174.

Modelling of Meat Consumption in the Czech Republic - Ing. Šobrová Lenka, Ph.D., 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Aplikace vícefaktorové produkční funkce při výrobě mléka - Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc., 2009

Analýza asymetrie ve vertikální cenové transmisi ve vertikále vepřového masa v České republice - Ing. Šobrová Lenka, Ph.D., 2009

Analýza poptávky po faktorech a nabídkové funkce v produkci mléka - doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Peterová Jarmila, CSc., 2009

 
page foot