| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Petrů (15301)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2950
    • +420 22438 2950
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KALIBOVÁ, J. – ŠTIBINGER, J. – **KREJZEK, P. – PETRŮ, J. Varovný systém lokálních přívalových povodní. Vodní hospodářství, 2021, roč. 2, č. 2021, s. 6-8. ISSN: 1211-0760.

GREGAR, J. – PETRŮ, J. – **NOVOTNÁ, D. EVALUATION OF THE SWAT MODEL AS AN INTEGRATED MANAGEMENT TOOL IN DRINKING WATER SUPPLY CATCHMENT ŠVIHOV. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1801-5395.

PETRŮ, J. – KALIBOVÁ, J.; idPublikace = 77033; Název: Measurement and computation of kinetic energy of simulated rainfall in comparison with natural rainfall-- Neexistuje podtyp publikace --

KALIBOVÁ, J. – PETRŮ, J. – JAČKA, L. Impact of rainfall intensity on the hydrological performance of erosion control geotextiles. Environmental Earth Sciences, 2017, roč. 76, č. 12, s. 1-9. ISSN: 1866-6280.

KALIBOVÁ, J. – JAČKA, L. – PETRŮ, J. The effectiveness of jute and coir blankets for erosion control in different field and laboratory conditions. Solid Earth, 2016, roč. 7, č. 2, s. 469-479. ISSN: 1869-9510.

PETRŮ, J. – KALIBOVÁ (ŠIMKOVÁ), J. – KASL, M. Konstrukční prvek dešťového simulátoru, Construction element of rainfall simulator, rainfall simulator, jet system, raindrops, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, B - Funkční vzorek, TA02020402V002, http://fzp.czu.cz/vyzkum/, 62840/2015-MZE-10052, Snížení výdajů na návrh biotechnických opatření, KBÚK, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

 
page foot