| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Pitrová (Poláková) (16114)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Consultation hours
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PILAŘ, L. – POLÁKOVÁ, J. – **GRESHAM, G. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. WHY PEOPLE USE HASHTAGS WHEN VISITING FARMERS´ MARKETS. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Econ & Management, Pra: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 287-292.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. GAMIFICATION IN EDUCATION: CURRENT STATE. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 463-471.

PETRŮ, A. – POLÁKOVÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – PILAŘ, L. PHOSPHORUS SECURITY: A REVIEW OF THE CZECH PERSPECTIVE. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 487-494.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. FARMERS´ MARKETS´: THE USAGE OF INSTAGRAM POSTS. In International Conference on Management - Trends of Management in the Contemporary Society 09.06.2016, Brno. Brno: , 2016. s. 187-190.

POLÁKOVÁ, J. – MOULIS, P. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. Determinants of the Business Model Change – A Case Study of a Farm Applying Diversification Strategy. In 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2016 10.03.2016, Brno. Mendel Univ, Brno, CZECH REPUBLIC : ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2016. s. 338-345.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. PERFORMANCE IMPLICATIONS OF BUSINESS MODEL CHANGE: A CASE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 2101-2107. ISSN: 1211-8516.

PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – POLÁKOVÁ, J. – SELBY, R. SWOT ANALYSIS: TOOL TO IDENTIFY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF STUDY PROGRAMS. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 452-459.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. BUSINESS MODEL FOR CZECH AGRIBUSINESS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 128-136. ISSN: 1211-3174.

Název Poskytovatel Trvání
Manažerský simulátor pro živočišnou výrobu - FARMASIM TA0 2018 - 2019
 
page foot