| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Pitrová, PhD. (16114)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2239
:: Konzultační hodiny ::
Consultation hours
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PILAŘOVÁ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – PITROVÁ, J. Cultured Meat on the Social Network Twitter: Clean, Future and Sustainable Meats. Foods, 2022, roč. 11, č. 17, s. 2695-2695. ISSN: 2304-8158.

PILAŘ, L. – PILAŘOVÁ, L. – CHALUPOVÁ, M. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PITROVÁ, J. Food Bloggers on the Twitter Social Network: Yummy, Healthy, Homemade, and Vegan Food. Foods, 2022, roč. 11, č. 18, s. 2798-2798. ISSN: 2304-8158.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘOVÁ, L. – PITROVÁ, J. INSTAGRAM ANALYSIS OF GREEN DEAL COMMUNICATION. In Agrarian perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives 14.09.2022, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2022. s. 204-213.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – BOUDA, P. – PITROVÁ, J. Framework for Social Media Analysis Based on Hashtag Research By. Applied Sciences-BASEL, 2021, roč. 11, č. 8, s. 3697-3697. ISSN: 2076-3417.

HLAVATÝ, R. – KREJČÍ, I. – HOUŠKA, M. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – PITROVÁ, J. – PILAŘ, L. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. Understanding the decision-making in small-scale beef cattle herd management through a mathematical programming model. ..., 2021, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: N.

KREJČÍ, I. – RYDVAL, J. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – MOULIS, P. – HORÁKOVÁ, T. – PILAŘ, L. – HLAVATÝ, R. – TICHÁ, I. – SEDLÁŘOVÁ NEHÉZOVÁ, T. – TUČKOVÁ, K. FARMASIM, FARMASIM, Computer simulation; System dynamics; Farm management, 2020, XX - Nepřiřazeno, FarmaSim 1.0, https://prezentace.czu.cz/farmasim/, Vensim, Sable, system of differential equations 342 levels, 981 auxiliaries 542 parameters, kontakt: Ing. Igor Krejčí, Ph.D. Katedra systémového inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, krejcii@pef.czu.cz, SW - Manažerský simulátor pro drobné zemědělce zaměřené na živočišnou výrobu (masný a mléčný skot, prasata, kozy, ovce a drůbež), Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra systémového inženýrství a Katedra řízení PEF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – PILAŘ, L. – MOULIS, P. – RYDVAL, J. – HLAVATÝ, R. – HORÁKOVÁ, T. – TICHÁ, I. The economic impact of diversification into agritourism. International Food and Agribusiness Management Review, 2020, roč. 23, č. 5, s. 713-734. ISSN: 1559-2448.

**CABIDDU, F. – **MOI, L. – **JAASKELAINEN, P. – PILAŘ, L. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – **PETKOV, R. WHERE TO INVEST IN ONLINE MARKETING EDUCATION IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2020. s. 46-53.

KREJČÍ, I. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – TICHÁ, I. – PILAŘ, L. – RYDVAL, J. Traps and Opportunities of Czech Small-Scale Beef Cattle Farming. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 15, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

PILAŘ, L. – MOULIS, P. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – BOUDA, P. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. Education and business as a key topics at the instagram posts in the area of gamification. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2019, roč. 12, č. 1, s. 26-33. ISSN: 1803-1617.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – KREJČÍ, I. – TICHÁ, I. – CHALUPOVÁ, M. Twitter Analysis of Global Communication in the Field of Sustainability. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 24, s. 6958-6958. ISSN: 2071-1050.

PILAŘ, L. – BALCAROVÁ, T. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer experience with farmers’ markets: what hashtags can reveal. International Food and Agribusiness Management Review, 2018, roč. 21, č. 6, s. 755-770. ISSN: 1559-2448.

BALCAROVÁ, T. – PILAŘ, L. – PITROVÁ, J. – **PETKOV, R. HOW LOCAL IS LOCAL: CASE STUDY OF PRAGUE FARMERS’ MARKET. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference 19.09.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 7-13.

PILAŘ, L. – PITROVÁ, J. – ROJÍK, S. – **GRESHAM, G. WHAT DOES ‘SAFE FOOD’ MEAN FOR YOUNG CUSTOMERS?. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY. PROCEEDINGS of the 27th International Scientific Conference 19.09.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. s. 236-242.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – **GRESHAM, G. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. – ROJÍK, S. – **PETKOV, R. Questionnaire vs. Social Media Analysis - Case Study of Organic Food. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2018, roč. 10, č. 3, s. 93-101. ISSN: 1804-1930.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ROJÍK, S. – KVASNIČKA, R. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer Experience with Organic Food: Global View. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2018, roč. 30, č. 11, s. 918-926. ISSN: 2079-052X.

PILAŘ, L. – POLÁKOVÁ, J. – **GRESHAM, G. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. WHY PEOPLE USE HASHTAGS WHEN VISITING FARMERS´ MARKETS. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI: COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Prague. Czech Univ Life Sci, Fac Econ & Management, Pra: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 287-292.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. GAMIFICATION IN EDUCATION: CURRENT STATE. In 13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education 01.06.2016, PEF, ČZU v Praze. Czech University of Life Sciences, FEM: PEF, ČZU v Praze, 2016. s. 463-471.

PETRŮ, A. – POLÁKOVÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – PILAŘ, L. PHOSPHORUS SECURITY: A REVIEW OF THE CZECH PERSPECTIVE. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 487-494.

PILAŘ, L. – ROJÍK, S. – BALCAROVÁ, T. – POLÁKOVÁ, J. FARMERS´ MARKETS´: THE USAGE OF INSTAGRAM POSTS. In International Conference on Management - Trends of Management in the Contemporary Society 09.06.2016, Brno. Brno: , 2016. s. 187-190.

POLÁKOVÁ, J. – MOULIS, P. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. Determinants of the Business Model Change – A Case Study of a Farm Applying Diversification Strategy. In 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2016 10.03.2016, Brno. Mendel Univ, Brno, CZECH REPUBLIC : ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2016. s. 338-345.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. PERFORMANCE IMPLICATIONS OF BUSINESS MODEL CHANGE: A CASE STUDY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 6, s. 2101-2107. ISSN: 1211-8516.

PILAŘ, L. – POKORNÁ, J. – POLÁKOVÁ, J. – SELBY, R. SWOT ANALYSIS: TOOL TO IDENTIFY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF STUDY PROGRAMS. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 452-459.

POLÁKOVÁ, J. – KOLÁČKOVÁ, G. – KOLÁČKOVÁ, G. – TICHÁ, I. BUSINESS MODEL FOR CZECH AGRIBUSINESS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 128-136. ISSN: 1211-3174.

 
page foot