| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Srbek, Ph.D. (17683)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2158
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
A confirmation of an appointment via e-mail is required.
Office hours are cancelled on March 12 and 19.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

SRBEK, P. Odhad Hurstova exponentu v časových řadách denních výnosů akciových indexů. Politická ekonomie, 2018, roč. 66, č. 4, s. 508-524. ISSN: 0032-3233.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. A Comparative Sectoral Analysis of Managerial Compensation and Firm Performance. International Advances in Economic Research, 2017, roč. 23, č. 3, s. 359-360. ISSN: 1083-0898.

SRBEK, P. – DITTRICH, O. Does a “CEO chairman ” guarantee better performance from a firm ?. Danube: Law and Economics Review, 2016, roč. 7, č. 3, s. 145-160. ISSN: 1804-8285.

DITTRICH, O. – SRBEK, P. Managerial Compensation and Firm Performance: Is There Any Relationship?. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 4, s. 467-468. ISSN: 1083-0898.

SRBEK, P. Problém zastoupení: definice pojmu a přehled studií zkoumajících účinnost nástrojů užívaných k minimalizaci nákladů zastoupení v korporátní praxi USA. LOGOS POLYTECHNIKOS, 2016, roč. 7, č. 3, s. 269-284. ISSN: 1804-3682.

 
page foot