| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D. (15833)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**ALUWÉ, M. – **HEYRMAN, E. – **KOSTYRA, E. – **ZAKOWSKA-BIEMANS, S. – **ALMEIDA, J. – ČÍTEK, J. – **FONT-I-FURNOLS, M. – **MOREIRA, O. – ZADINOVÁ, K. – **TUDOREANU, L. – **LIN-SCHISTRA, L. – **BROEKE, A. Consumer evaluation of meat quality from barrows, immunocastrates and boars in six countries. Animal, 2022, roč. 16, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1751-7311.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – DOLEŽAL, P. – **MAŁOPOLSKA, M. – **TYRA, M. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – ŠPRYSL, M. – LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. Changes of androstenone concentrations in saliva of boars with age . Animals, 2022, roč. 12, č. 2, s. 1-7. ISSN: 2076-2615.

ZADINOVÁ, K. – **STRATIL, A. – **VAN POUCKE, M. – **PEELMAN, L. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – POKORNÁ, K. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH DRIED TUBER OF JERUSALEM ARTICHOKE ON SKATOLE LEVEL IN BACKFAT AND CYP2E1 mRNA EXPRESSION IN LIVER OF BOARS. Annals of Animal Science, 2021, roč. 21, č. 4, s. 1475-1489. ISSN: 1642-3402.

OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – ŠVEJSTIL, R. – ZADINOVÁ, K. – POKORNÁ, K. – URBANOVÁ, D. – STUPKA, R. The Effect of Dietary Helianthus tuberosus L. on the Populations of Pig Faecal Bacteria and the Prevalence of Skatole. Animals, 2020, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

LEBEDOVÁ, N. – NEEDHAM, T. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – POKORNÁ, K. – STUPKA, R. Comparison of two muscle fibre staining techniques and their relation to pork quality traits. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 6, s. 193-204. ISSN: 1212-1819.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – **KOMOSNÝ, M. – STUPKA, R. Influence of the use of nurse sows on their lifetime performance. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 3, s. 97-103. ISSN: 1212-1819.

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. The Effect of Farming System Type on Piglet Production. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 3, s. 567-572. ISSN: 1211-8516.

ZADINOVÁ, K. – **HOVORKOVÁ, I. – ČÍTEK, J. – POKORNÁ, K. – STUPKA, R. Genetická variabilita výskytu kančího pachu. Náš chov, 2020, roč. 80, č. 6, s. 34-35. ISSN: 0027-8068.

LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – KUDRNÁČOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – **DUNDÁČKOVÁ, P. Muscle Fibre Types and Their Relation to Meat Quality Traits in Pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 3, s. 164-170. ISSN: 1211-3174.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – **MLYNEKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2019, roč. 2019, č. 48, s. 1-8. ISSN: 1516-3598.

LEBEDOVÁ, N. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. Effect of feed restriction on muscle fibre characteristics and meat quality traits in pigs. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 1, s. 176-185. ISSN: 1406-894X.

VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. EFFECT OF THE SER638ARG VARIATION IN THE CAST GENE AND CAUSAL SNP G.1843C > T IN THE RYR1 GENE ON CARCASS TRAITS IN CROSBREED PIGS. GENETIKA-BELGRADE, 2019, roč. 51, č. 1, s. 61-68. ISSN: 0534-0012.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – BUREŠ, D. – POKORNÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. SENSORY PERCEPTION OF PORK MEAT FROM BOARS PROCESSED BY DIFFERENT COOKING METHODS. . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2019, roč. 13, č. 2, s. 0-0. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ZADINOVÁ, K. Economic aspect of growing pigs with respect to sex and immunocastration. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. 11, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1804-1930.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – BAHELKA, I. – ZADINOVÁ, K. Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, THE ELIMINATION OF THE BOAR TAINT COMPOUNDS IN FEEDING ENTIRE MALES - SKATOLE, Boar; akatole; metabolism, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), eliminace kančího pachu - skatol, ČZU v Praze, Výkrm kanečků s eliminací složek kančího pach - skatol, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZE-18142, č. 4013/2020, 29.11.2017,

POKORNÁ, K. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. REPRODUCTIVE PARAMETERS OF SOWS IN TWO DIFFERENT TYPES OF HERDS. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2019, roč. 13, č. 1, s. 14-19. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. Effect of duration of dietary rapeseed and soybean oil feeding on physical characteristics, fatty acid profile, and oxidative stability of pig backfat. Animals, 2018, roč. 8, č. 11, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

**STRATIL, A. – **HORÁK, P. – **NESVADBOVÁ, M. – **VAN POUCKE, M. – **DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – **PEELMAN, L. – **KNOLL, A. Genomic structure and expression of the porcine ACTC1 gene. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 9, s. 371-378. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – VEHOVSKÝ, K. Fatty acid composition in pork fat: De-novo synthesis, fatty acid sources and influencing factors - a review . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2211-2228. ISSN: 1406-894X.

KOUŘIMSKÁ, L. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – PANOVSKÁ, Z. – **KHATRI, Y. – STUPKA, R. Sensory quality of meat from crossbred boars in relation to their age and slaughter weight. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 415-419. ISSN: 1212-1800.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of CYP2E1 gene polymorphism and nutrition on skatole level in crossbred pig. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s07.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of the method of castration on growth performance and boar taint. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s18. ISSN 2040-4700.

LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Muscle fibre composition and meat quality in pigs with different nutrition level. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. Vliv řízení chovu prasnic na ekonomickou efektivnost produkce, The effect of management of sows breeding on economic effectivity of pig production, sows breeding; economy; calculation, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), algoritmy pro zlešení ekonomiky , ČZU v Praze, zlešení ekonomiky produkce selat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 25.01.2019,

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – **STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Association analysis of SNPs in the porcine CYP2E1 gene with skatole, indole, and androstenone levels in backfat of a crossbred pig population. Meat Science, 2017, roč. 131, č. 2017, s. 68-73. ISSN: 0309-1740.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. Kvalita masa a ukazatele svalových vláken prasat genotypu Danbred. Maso, 2017, roč. 28, č. 5, s. 8-13. ISSN: 1210-4086.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Effects of immunocastration on growth performance, body composition, meat quality, and boar taint. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 6, s. 249-258. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Genomická selekce jako nástroj k odstranění kančího pachu?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 1, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Inovace technologií v chovu prasat. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 39, s. 16-17.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – KLUZÁKOVÁ, E. Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů reprodukci prasnic?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 3, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. Boar taint – the effects of selected candidate genes associated with androstenone and skatole levels – a review. Animal Science Papers and Reports, 2016, roč. 2016, č. 34, s. 107-128. ISSN: 0860-4037.

BUREŠ, D. – ČÍTEK, J. – BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. – KUDRNÁČOVÁ, E. – STUPKA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feeding Jerusalem artichoke on sensory properties of meat from musculus longissimus lumborum of entire male pigs. 2016, Eurosence, 7th European conference on sensory and consumer research, 11-14th September, Dijon-France, s. 1.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

URBANOVÁ, D. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. Nutritional effects on boar taint in entire male pigs: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 154-163. ISSN: 1211-3174.

ZADINOVÁ, K. – LEBEDOVÁ, N. – VANĚK, R. – STUPKA, R. Studie rozměrových parametrů prasat. Praha: N, 2016, 17s. ISBN: N,

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – NĚMEČKOVÁ, D. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – STÁDNÍK, L. Boar semen quality determination using thermoresistant test. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 48-48.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effect of the gilts body condition on their lifetime reproduction potential. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 17.09.2015, Albena, BULGARIA. NJ USA: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2015. s. 35-35.

SMOLA, J. – VAŠEK, J. – VAŇHARA, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. Osutina sajících selat v chovech prasat jako aktuální choroba. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 12, s. 56-59. ISSN: 0027-8068.

VAŇHARA, J. – VAŠEK, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – SMOLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení zdravotní problematiky odstavovaných selat v produkčních chovech prasat. 2014, Sborník: Mezinárodní konference DPS studentů, 2.10.2014, VFU Brno, s. 115-118. ISSN:978-80-7305-740-4.

 
page foot