| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zuzana Vrabcová ()

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

FUKSA, P. – VRABCOVÁ, Z. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam organizace porostu na výnosové parametry silážní kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 84-86. ISSN 1801-7673.

VRABCOVÁ, Z. – FUKSA, P. – JELÍNEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce a kvalita bioplynu z jednotlivých částí rostlin kukuřice při pěstování v různých meziřádkových vzdálenostech. 2015, X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre, SPU v Nitre, 12. 11. 2015, s. 115-118, ISBN 978-80-552-1421-4.

VRABCOVÁ, Z. – FUKSA, P. – MÍCHAL, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující produkci bioplynu ze silážní kukuřice. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 107-112, ISBN 978-80-213-2611-8.

PILÍK, M. – FUKSA, P. – JIRMANOVÁ, J. – TOMŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv organizace porostu na výnosové charakteristiky silážní kukuřice. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014, ČZU v Praze, 4. 12. 2014, s. 97-100, ISBN 978-80-213-2529-6.

STIBŮREK, J. – FUKSA, P. – TOMŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkce bioplynu z trvalých travních porostů . 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 124-131, ISBN: 978-80-213-2431-2..

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání výnosové schopnosti hybridů čiroku při různém způsobu využívání porostu . 2013, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2013, s. 143-148, ISBN: 978-80-213-2431-2..

TOMŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání hybridů čiroku při jednosečném a dvousečném využití porostu v ČR. 2013, In: Vozár L.(ed.)VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležetosti Európskeho týždňa vedy. FAPZ Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 22.11.2013,78 - 81, ISBN: 978-80-552-1091-9..

 
page foot